Abstrakt

Abstrakt książki Gillian Rose pt. "Interpretacja materiałów wizualnych"

Współczesne nurty badań społecznych
Katarzyna Borys
Pedagogika resocjalizacyjna, I rok MSU
Gillian Rose „Interpretacja materiałów wizualnych”
Podstawowym celem publikacji jest prezentacja oraz dogłębna analiza – w myśl metodologii
krytycznej – wybranych metod badań i ich sposób interpretacji materiałów wizualnych. Analiza
przedstawianych metod opiera się na głównie na założeniach okulocentryzmu i sposobach
oddziaływania materiałów wizualnych na konstruowanie życia społecznego. Autorka wiele uwagi
poświęca interpretacjom przedstawień wizualnych pod kątem wytwarzania różnic społecznych, a w
szczególności na konstruowaniu różnicy postrzegania płci. W publikacji tej podkreślona została
również multimodalność materiałów wizualnych, zmiana perspektywy widzenia, znaczenia oraz
interpretacji obrazów ze względu na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.
Autorka podejmuje się generalnej oceny poszczególnych metod badań nad wizualnością
poprzez trzy główne modalności: kompozycyjną, technologiczną i społeczną, w ramach których
tworzone są znaczenia. Tylko dwie metody odnoszą się równocześnie do wszystkich wymienionych
aspektów – podejście antropologiczne oraz stosowanie obrazów jako materiału uzupełniającego w
projekcie badawczym. Drugie z wymienionych podejść za jeden z ważniejszych aspektów badań
uważa również refleksyjność, prawdopodobnie ze względu na fakt, iż obrazy stosowane są tylko
jako środki do osiągnięcia celu, gdyż są nośnikami informacji, emocji i refleksji, do których
badacze przywiązują największą uwagę. Podejście antropologiczne zakłada natomiast
performatywność i materializację przedstawień wizualnych, w centrum zainteresowań badaczy
znajduje się więc mobilność obrazów oraz ich rekontekstualizacja ze względu na przemieszczanie
się w czasie i przestrzeni.
W swoich rozważaniach Autorka podkreśla również wybiórczość poszczególnych metod
badań nad wizualnością w kwestii analizowania modalności, które świadczyłyby o krytycznym
podejściu danej metody do metodologii badań. Na modalności kompozycyjnej skupiają się głównie:
interpretacja kompozycyjna, analiza treści oraz semiologia, przy czym interpretacja kompozycyjna
w niewielkim stopniu odnosi się także do modalności technologicznej. Metoda ta, opierająca się na
tzw. „dobrym oku”, proponuje niezwykle uważne sposoby patrzenia, a odnosi się w szczególności
do obrazów malarskich, analizując między innymi takie aspekty jak jego treść, kolorystyka, światło,
organizację przestrzenną czy zawartość ekspresyjną. Analiza treści natomiast posiada rygorystyczne
reguły metodologiczne i stosuje przede wszystkim w swych opracowaniach badania ilościowe.
Kluczowym elementem tej metody jest kodowanie, poprzez przypisanie materiałom wizualnym
bądź werbalnym pewnych kategorii, na podstawie których są one następnie analizowane. Metoda ta
pozwala więc na zrozumienie symbolicznych znaczeń analizowanych materiałów i ich odniesienia
do szerszego kontekstu kulturowego. Semiologia tymczasem, mimo iż w niewielkim stopniu odnosi
się także do modalności społecznej i pozwala na refleksyjność, skupia się głównie na aspekcie
tworzenia znaczeń. Kluczowymi elementami są znaki, mające często polisemiczny charakter, a
składające się z dwóch elementów: znaczonych oraz znaczących, a także odnośniki, czyli
rzeczywiste obiekty, do których się one odnoszą. Ważnym aspektem jest również system
logonomiczny, określający warunki tworzenia i odbierania znaczeń, dzięki czemu konstruuje reżim
wytwarzania i reżim odbioru.
Odmienne podejścia prezentują natomiast psychoanaliza oraz dwa rodzaje analiz dyskursu,
które skupiają się głównie na modalnościach społecznych. Psychoanaliza koncentruje się na
ludzkiej podmiotowości, seksualności i świadomości. Nie bez znaczenia jest tutaj pojęcie skopofilii,
czyli przyjemności patrzenia, którą Zygmunt Freud uważał za jeden z podstawowych popędów
człowieka. Podobnie Jacques Lacan uważał, że pewne widoki czy momenty widzenia są niezwykle
ważne dla rozwoju seksualności i podmiotowości. Psychoanaliza wiele uwagi poświęca
odbiorczości, zakładając, że człowiek podczas procesu patrzenia wnosi swoją podmiotowość, która
rzutuje na jego interpretację obrazu. Nawiązując do kompleksu kastracyjnego powstała również
koncepcja Spojrzenia, które miałoby determinować proces przejścia dziecka ze sfery Realności do
sfery Symboliczności oraz ogólną sferę widzialności. Wiele uwagi poświęca się także fantazjom
oraz pożądaniu zakładając, że podmiot może odgrywać pewne role w procesie interpretacji. Z kolei
pierwszy rodzaj analizy dyskursu odnosi się do struktury myślenia człowieka, intertekstualności
znaczenia obrazów oraz formacji dyskursywnych, pojmowanych jako relacje pomiędzy elementami
dyskursu. Podkreślone zostało także pojęcie władzy dyskursu dzięki jego skuteczności
wytwarzania, a jako że ważnym elementem dyskursu jest wiedza, odnosi się on do relacji władzy-
wiedzy. Drugi rodzaj analizy dyskursu odnosi się do obszarów wytwarzania i odbiorczości przez
konkretne instytucje i praktyki społeczne oraz ich oddziaływaniem na podmiot. Metodą, skupiającą
się w szczególności na obszarze odbiorczości, jest metoda badania widowni. Antoni Gramsci
podkreśla tutaj pojęcie hegemonii, natomiast Stuart Hall stawia tezę, iż publiczność nigdy nie jest
obojętna wobec przekazywanych im treści. Wiąże to z procesami kodowania środków masowego
przekazu oraz ich dekodowania przez odbiorców. Metoda ta koncentruje się głównie badaniem
wpływu tożsamości społecznej na proces dekodowania materiałów wizualnych, a także ich
wpływem na rozwój i konstruowanie tożsamości. Jak wynika z rozważań Autorki, tylko dwie
metody mogą pretendować do statusu krytycznej metodologii interpretacji materiałów wizualnych i
są to podejście antropologiczne oraz podejście, w którym obrazy traktowane są jako materiały
uzupełniające czy wspomagające. W obu tych podejściach dużą uwagę badacze poświęcają
modalnościom kompozycyjnym, technologicznym oraz społecznym, interesują ich również obszary
wytwarzania obrazu i jego odbiorczości.

Recomendados

Abstrakt   gillian roseAbstrakt   gillian rose
Abstrakt gillian roseAnna Niedźwiedź
744 visualizações2 slides
Metodologia nauk cz2 15_16Metodologia nauk cz2 15_16
Metodologia nauk cz2 15_16Sabina Cisek
12.9K visualizações50 slides
Badania naukoweBadania naukowe
Badania naukoweGrażyna Penkowska
2.5K visualizações6 slides
Metodologia  fenomenografiaMetodologia  fenomenografia
Metodologia fenomenografiaemila088
3.8K visualizações1 slide
Metodologia badańMetodologia badań
Metodologia badańSzkoła Podstawowa w Kotomierzu
547.3K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Muzeum Stutthof w SztutowieMuzeum Stutthof w Sztutowie
Muzeum Stutthof w SztutowieKatarzyna Borys
867 visualizações23 slides
Tennis training (2)Tennis training (2)
Tennis training (2)Jack569
155 visualizações11 slides

Destaque(20)

Praca resocjalizacyjna z zabójcamiPraca resocjalizacyjna z zabójcami
Praca resocjalizacyjna z zabójcami
Katarzyna Borys2.5K visualizações
Instituto tecnologico vicente fierroInstituto tecnologico vicente fierro
Instituto tecnologico vicente fierro
PALACIOS1995147 visualizações
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki SherborneMetoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Metoda Ruchu Rozwijajcego Weroniki Sherborne
Katarzyna Borys4.3K visualizações
Presentazione storia del computer Presentazione storia del computer
Presentazione storia del computer
PalombiniAlessandro5.8K visualizações
Muzeum Stutthof w SztutowieMuzeum Stutthof w Sztutowie
Muzeum Stutthof w Sztutowie
Katarzyna Borys867 visualizações
Tennis training (2)Tennis training (2)
Tennis training (2)
Jack569155 visualizações
Tecnologia educativaeufemia  1Tecnologia educativaeufemia  1
Tecnologia educativaeufemia 1
sandraba81114 visualizações
Tennis strategyTennis strategy
Tennis strategy
Jack569124 visualizações
Table tennis tipsTable tennis tips
Table tennis tips
Jack569157 visualizações
Il manager che vorrei essere  Il manager che vorrei essere
Il manager che vorrei essere
PalombiniAlessandro360 visualizações
InspirationInspiration
Inspiration
amygearheart161 visualizações
InspirationInspiration
Inspiration
MrPatrick Cain300 visualizações
Gando ovino e cabrúnnGando ovino e cabrúnn
Gando ovino e cabrúnn
AdeTedin177 visualizações
Arte Textil Mapuche, arte de mujeres: rakiduamArte Textil Mapuche, arte de mujeres: rakiduam
Arte Textil Mapuche, arte de mujeres: rakiduam
Eliana Barrios Fuentes4.4K visualizações
Texto dedetizaçã1Texto dedetizaçã1
Texto dedetizaçã1
Larissa Esbizer De Souza86 visualizações
Puente de DiciembrePuente de Diciembre
Puente de Diciembre
Solplan231 visualizações
LoscerezosLoscerezos
Loscerezos
jmoralescas133 visualizações
Las redes socialesLas redes sociales
Las redes sociales
Alfredo Llerena Dguez169 visualizações
Taller we video adricabreraTaller we video adricabrera
Taller we video adricabrera
adricabrera127 visualizações
El reto del cambioEl reto del cambio
El reto del cambio
Alexander Dorado795 visualizações

Similar a Abstrakt(20)

Przekaz medialny w kształceniu pedagogówPrzekaz medialny w kształceniu pedagogów
Przekaz medialny w kształceniu pedagogów
Grażyna Penkowska4.7K visualizações
Geneza i krytyka tranmisyjnego ujęcia komunikacjiGeneza i krytyka tranmisyjnego ujęcia komunikacji
Geneza i krytyka tranmisyjnego ujęcia komunikacji
Emanuel Kulczycki1.9K visualizações
Dostęp do informacji jako wyznacznik politycznościDostęp do informacji jako wyznacznik polityczności
Dostęp do informacji jako wyznacznik polityczności
Jakub Jakubowski1.2K visualizações
socosoco
soco
gs24228 visualizações
(Kon)teksty medialne w edukacji 2016(Kon)teksty medialne w edukacji 2016
(Kon)teksty medialne w edukacji 2016
Piotr Drzewiecki73 visualizações
 Drogi poszukiwania tożsamości nauki o polityce Drogi poszukiwania tożsamości nauki o polityce
Drogi poszukiwania tożsamości nauki o polityce
Zbigniew Blok38 visualizações
Co to jest metodologia nauk? Co to jest metodologia nauk?
Co to jest metodologia nauk?
Sabina Cisek7.4K visualizações
Kompetencje animatora_pedagogikaKompetencje animatora_pedagogika
Kompetencje animatora_pedagogika
Małopolski Instytut Kultury714 visualizações
Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docuBudowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu
Budowa wizerunku Pierwszego w świetle „literatury faktu” i „scripted docu
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne49 visualizações
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan GradRecenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
Recenzja raportu Edukacja animacja Jan Grad
Małopolski Instytut Kultury1.1K visualizações
AbstraktAbstrakt
Abstrakt
madlen89234 visualizações
Kompetencje animatora_IKP UWKompetencje animatora_IKP UW
Kompetencje animatora_IKP UW
Małopolski Instytut Kultury609 visualizações
Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności...Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności...
Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej efektywności...
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne67 visualizações
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkulturyIdol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury
Jakub Jakubowski590 visualizações
Metodologia nauk cz1 15_16Metodologia nauk cz1 15_16
Metodologia nauk cz1 15_16
Sabina Cisek11.9K visualizações

Abstrakt

  • 1. Współczesne nurty badań społecznych Katarzyna Borys Pedagogika resocjalizacyjna, I rok MSU Gillian Rose „Interpretacja materiałów wizualnych” Podstawowym celem publikacji jest prezentacja oraz dogłębna analiza – w myśl metodologii krytycznej – wybranych metod badań i ich sposób interpretacji materiałów wizualnych. Analiza przedstawianych metod opiera się na głównie na założeniach okulocentryzmu i sposobach oddziaływania materiałów wizualnych na konstruowanie życia społecznego. Autorka wiele uwagi poświęca interpretacjom przedstawień wizualnych pod kątem wytwarzania różnic społecznych, a w szczególności na konstruowaniu różnicy postrzegania płci. W publikacji tej podkreślona została również multimodalność materiałów wizualnych, zmiana perspektywy widzenia, znaczenia oraz interpretacji obrazów ze względu na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Autorka podejmuje się generalnej oceny poszczególnych metod badań nad wizualnością poprzez trzy główne modalności: kompozycyjną, technologiczną i społeczną, w ramach których tworzone są znaczenia. Tylko dwie metody odnoszą się równocześnie do wszystkich wymienionych aspektów – podejście antropologiczne oraz stosowanie obrazów jako materiału uzupełniającego w projekcie badawczym. Drugie z wymienionych podejść za jeden z ważniejszych aspektów badań uważa również refleksyjność, prawdopodobnie ze względu na fakt, iż obrazy stosowane są tylko jako środki do osiągnięcia celu, gdyż są nośnikami informacji, emocji i refleksji, do których badacze przywiązują największą uwagę. Podejście antropologiczne zakłada natomiast performatywność i materializację przedstawień wizualnych, w centrum zainteresowań badaczy znajduje się więc mobilność obrazów oraz ich rekontekstualizacja ze względu na przemieszczanie się w czasie i przestrzeni. W swoich rozważaniach Autorka podkreśla również wybiórczość poszczególnych metod badań nad wizualnością w kwestii analizowania modalności, które świadczyłyby o krytycznym podejściu danej metody do metodologii badań. Na modalności kompozycyjnej skupiają się głównie: interpretacja kompozycyjna, analiza treści oraz semiologia, przy czym interpretacja kompozycyjna w niewielkim stopniu odnosi się także do modalności technologicznej. Metoda ta, opierająca się na tzw. „dobrym oku”, proponuje niezwykle uważne sposoby patrzenia, a odnosi się w szczególności do obrazów malarskich, analizując między innymi takie aspekty jak jego treść, kolorystyka, światło, organizację przestrzenną czy zawartość ekspresyjną. Analiza treści natomiast posiada rygorystyczne
  • 2. reguły metodologiczne i stosuje przede wszystkim w swych opracowaniach badania ilościowe. Kluczowym elementem tej metody jest kodowanie, poprzez przypisanie materiałom wizualnym bądź werbalnym pewnych kategorii, na podstawie których są one następnie analizowane. Metoda ta pozwala więc na zrozumienie symbolicznych znaczeń analizowanych materiałów i ich odniesienia do szerszego kontekstu kulturowego. Semiologia tymczasem, mimo iż w niewielkim stopniu odnosi się także do modalności społecznej i pozwala na refleksyjność, skupia się głównie na aspekcie tworzenia znaczeń. Kluczowymi elementami są znaki, mające często polisemiczny charakter, a składające się z dwóch elementów: znaczonych oraz znaczących, a także odnośniki, czyli rzeczywiste obiekty, do których się one odnoszą. Ważnym aspektem jest również system logonomiczny, określający warunki tworzenia i odbierania znaczeń, dzięki czemu konstruuje reżim wytwarzania i reżim odbioru. Odmienne podejścia prezentują natomiast psychoanaliza oraz dwa rodzaje analiz dyskursu, które skupiają się głównie na modalnościach społecznych. Psychoanaliza koncentruje się na ludzkiej podmiotowości, seksualności i świadomości. Nie bez znaczenia jest tutaj pojęcie skopofilii, czyli przyjemności patrzenia, którą Zygmunt Freud uważał za jeden z podstawowych popędów człowieka. Podobnie Jacques Lacan uważał, że pewne widoki czy momenty widzenia są niezwykle ważne dla rozwoju seksualności i podmiotowości. Psychoanaliza wiele uwagi poświęca odbiorczości, zakładając, że człowiek podczas procesu patrzenia wnosi swoją podmiotowość, która rzutuje na jego interpretację obrazu. Nawiązując do kompleksu kastracyjnego powstała również koncepcja Spojrzenia, które miałoby determinować proces przejścia dziecka ze sfery Realności do sfery Symboliczności oraz ogólną sferę widzialności. Wiele uwagi poświęca się także fantazjom oraz pożądaniu zakładając, że podmiot może odgrywać pewne role w procesie interpretacji. Z kolei pierwszy rodzaj analizy dyskursu odnosi się do struktury myślenia człowieka, intertekstualności znaczenia obrazów oraz formacji dyskursywnych, pojmowanych jako relacje pomiędzy elementami dyskursu. Podkreślone zostało także pojęcie władzy dyskursu dzięki jego skuteczności wytwarzania, a jako że ważnym elementem dyskursu jest wiedza, odnosi się on do relacji władzy- wiedzy. Drugi rodzaj analizy dyskursu odnosi się do obszarów wytwarzania i odbiorczości przez konkretne instytucje i praktyki społeczne oraz ich oddziaływaniem na podmiot. Metodą, skupiającą się w szczególności na obszarze odbiorczości, jest metoda badania widowni. Antoni Gramsci podkreśla tutaj pojęcie hegemonii, natomiast Stuart Hall stawia tezę, iż publiczność nigdy nie jest obojętna wobec przekazywanych im treści. Wiąże to z procesami kodowania środków masowego przekazu oraz ich dekodowania przez odbiorców. Metoda ta koncentruje się głównie badaniem wpływu tożsamości społecznej na proces dekodowania materiałów wizualnych, a także ich wpływem na rozwój i konstruowanie tożsamości. Jak wynika z rozważań Autorki, tylko dwie metody mogą pretendować do statusu krytycznej metodologii interpretacji materiałów wizualnych i
  • 3. są to podejście antropologiczne oraz podejście, w którym obrazy traktowane są jako materiały uzupełniające czy wspomagające. W obu tych podejściach dużą uwagę badacze poświęcają modalnościom kompozycyjnym, technologicznym oraz społecznym, interesują ich również obszary wytwarzania obrazu i jego odbiorczości.