O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintoyhteistyöfoorumi
Alueellisen tietohallinnon ja
kokonaisarkk...
|||
Työhistoria lyhyesti
ICT-kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyvät eri tasoiset
asiantuntijatehtävät
Kuntatoimijoide...
Jutun juoni
• Johdanto – miten tähän on tultu
• Alueellinen tietohallinto- ja yhteistyö
nykytilanteessa ja tunnistetut
keh...
Alue ?
Aluerajat©MML, 2013
Erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet
(5)
Erityishuoltopiirit (16)
Maakunnat (18)
Sairaanhoi...
Turun SoTe-yhteistyö
Varsinais-Suomessa
Aineistot: Karttakeskus / 8.2.2013, JP
Tietohallinto ?
7
Kokonaisarkkitehtuurin rooli =
työ-/ohjausväline
1. Visio ja strategia ohjaavat
arkkitehtuurin kehittämistä.
2. Arkkiteh...
Kataisen hallituksen
Kunta- ja
sote-uudistus
käynnistyy
KanTa-hanke käynnistyy
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Saumattoman
p...
Alueellisen yhteistyön nykytilanne ja
tunnistettuja kehittämisvaatimuksia
Yhteistoiminta-
alue
Erityisvastuualue
27.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nykyinen sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelm...
Yhteistoiminta-
alue
Kunta
sosiaali-
palvelut
5 kpl
20 kpl
Erityisvastuualue
Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri
Kunta
Ku...
Tietohallinto ja ICT-ratkaisut eivät tee poikkeusta
13
Kuntien ja sairaanhoitopiirien
”In-house” IT-yhtiöt
M€
|||
Terveyskeskukset Sairaanhoitopiirit
Terveydenhuoltolain (1.5.2011-)
mahdollistama yhteinen
potilastietojärjestelmä
Kun...
VATJ
Terv
Effica
Pegasos
GFS
Uranus
Sos
Effic
a
ATJ
Mediatr
i
Helsin
ki
Vantaa
Kauniaine
n
Kerav
a
Kirkkonum
mi
HUS
SA
S
T...
Yhteinen alueellinen strategia
Kysymys vain sairaanhoitopiireille: Onko Erityisvastuualueellanne
(ERVA) voimassa olevaa te...
Onko alueellinen (sairaanhoitopiirin alue) tietohallintoyhteistyö
organisoitu säännöllisesti tapahtuvana toimintana alueen...
Onko näkemyksenne mukaan alueellanne tarvetta jatkossa
säännönmukaiselle kokonaisarkkitehtuurin hallinnan yhteistyölle?
Ta...
Maakunnan toimintaympäristö
Maakunnan strategia
ICT-salkku
Ohjelmat
Projektit
Käyttöönotto
Asiantuntijaryhmät
Viiteryhmät
...
”Pääkaupunkiseudulla ei ole tällä hetkellä tavoitetilaa
pääkaupunkiseudun tietohallintoyhteistyölle eikä tietojärjestelmie...
2014
Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit IT:n soveltamiselle organisaatiosi sosiaali-
ja terveydenhuollon toiminnassa?
Minimi-...
IT:n rooli osana sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottamista ja kehittämistä
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 9...
Organisaation kyky hyödyntää ja kehittää IT ratkaisuja
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Organisaatio...
Yhteistyön tiivistämisen tarve
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
nykyistä tiiviimpää alueellista yhte...
[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma26
THL-raportti 14/2014 - SOTE-uudistuksen
vaikutusten ennakkoarviointi
”Suomess...
Yhteenveto nykytilasta ja
tulevaisuuden näkymistä
• Organisaatioiden kyvyssä hyödyntää IT-ratkaisuja nähdään
parantamisen ...
Nykytilanteen alueellisen
tietohallintoyhteistyön haasteita
• Alueellisen sote-palvelujärjestelmän monimuotoisuus ja
johta...
Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintoyhteistyöfoorumi
Erityisvastuualuetasoinen
Sote-tietohallin...
SoTe-palvelurakennetyöryhmän
loppuraportin 11.1.2013 linjaukset
ERVA
KUNTA
SOTE
ERVA
KUNTA
SOTE
SOTE
KUNTA
SOTE
KUNTA
SOTE...
ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON
YHTEISTYÖMALLI
TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN J...
OYS-ERVA
[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma32
68 Kuntaa
5 Sairaanhoitopiiriä
9 Sairaalaa
33 Terveyskeskusta
Suures...
Tietohallintoyhteistyön tavoitteet I
Luoda edellytykset valtakunnal-
listen sosiaali- ja terveydenhuollon
IT-palveluiden t...
Tietohallintoyhteistyön tavoitteet II
Sosiaali- ja terveydenhuollon
kokonaisarkkitehtuurien luominen
toiminnan ja tietohal...
Perustelut alueellisen yhteistyön tarpeelle
Laadukkaiden SOTE -palveluiden
tuottaminen edellyttää nykyaikaisia,
yhteentoim...
Erityisvastuualuetasoisen yhteistyön tarve (12/2013 kysely)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
jotta s...
Hallintamallin perusperiaate ja lähtökohdat
Palvelutoiminnan ja tietohallinnon vastuujaon tulee
seurata toisiaan
Se joka v...
Johtamisen ja yhteistyön kohteet
Alueellisia ja organisaatioiden
omia SOTE-toiminnan
tavoitteita tukevien IT –
toimintaohj...
Hyvä tietohallintotapa
• Se liittää toisiinsa
Toiminnan ja tietohallinnon
parhaiden asiantuntijoiden
osaamista hyödyntävän...
Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu-
alueen SOTE tietohallintotehtävien luokitus
Edellä olevan perusteella aluee...
Paikallisestitaiyhdessä
Valtakunnallisten rekisterien, järjestelmien ja palveluiden käyttöönotto, käyttö ja kehittäminen
T...
ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ – 2014 ⊳
68 Kuntaa
5 Sairaanhoitopiiriä
9 Sairaalaa
33 Terveyskeskusta
SHP:t ja keskusk...
ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ – 2017 ⊳
Sote -alue
Kunnat
Yliopistosairaala
Kunnat ja muut julkiset
sote-tuottajat
ALU...
Sote-alue
5 aluetta
– järjestämisvastuu
Kunta
Yksityiset
markkinatoimijat
Järjestö
27.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma44
K...
ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ – 2017 ⊳
Sote -kuntayhtymät
Kunnat
Yliopistosairaala
Yksityinen kolmas
sektori?
Maakunn...
KOKONAISARKKITEHTUURITEHTÄVÄT OSANA
ALUEELLISTA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖTÄ
Toimija Vastuut
Strateginen
ohjausryhmä
(ERVA-tas...
Raporttiin sisältyneet päätösehdotukset
• ❶ Muodostetaan ERVA-tasoinen tietohallinnon
strateginen ohjausryhmä
» Lisäksi SH...
Yhteisen johtamisen malli saa vastaajilta
selkeän tuen – yli puolet vastaajista on
vahvasti samaa mieltä väittämien kanssa
Yhteenvetoa
• Yhdenvertaisten ja laadukkaiden Sote-palveluiden
tuottaminen (eikä näihin liittyvien uudistusten
onnistunut ...
|||
Aluerajat ylittävä yhteistyö
5.5.2014 etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma
Kevät 2012:
nykytilaa ja
kehittämis-
tarpeita
koskeva
selvitys*
Syksy 2012:
jatkotoimenpide-
ehdotusten
käsittely
Tammikuu...
Kansallisen SOTE-tietohallintoyhteistyö-
verkoston tavoitteet ja
toimijoiden
tehtävät STM
Strateginen
suunnittelu ja ohjau...
kunta
Sote-
kuntayhty
mä
Yhteistyönohjausjakoordinointi
Alueellinen
tietohallinnon
Yhteistyöryhmä, sen verkosto
kunta
Kunt...
kokonaisarkkitehtuurin
koordinointiryhmä
Ohry: Kansalliset
palvelut ja
yhteentoimivuus
SoTe kansalliset
palvelut ja
yhteen...
Linkkejä
• ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI
» http://www.kunnat.net/f...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Alueellisen tietohallinnon ja kokonaisarkkitehtuurityön johtaminen ja organisointi

1.543 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde
 • Seja o primeiro a comentar

Alueellisen tietohallinnon ja kokonaisarkkitehtuurityön johtaminen ja organisointi

 1. 1. Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Alueellisen tietohallinnon ja kokonaisarkkitehtuurityön johtaminen ja organisointi Julkisen hallinnon ja hyvinvoinnin kohdearkkitehtuurit –kurssi / Itä- Suomen yliopisto , 5.5.2014 [pvm]1 Karri Vainio, erityisasiatuntija Kuntaliitto, Sote-yksikkö / AKUSTI-yhteistyöfoorumi
 2. 2. ||| Työhistoria lyhyesti ICT-kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyvät eri tasoiset asiantuntijatehtävät Kuntatoimijoiden tukeminen KanTa-palveluiden käyttöönottojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen viitearkkitehtuurin suunnitteluprojekti (VM/KuntaIT) Kuntien ja sairaanhoitopiirien kansallisen yhteistyön kehittäminen Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin tukiprojekti (VAKAVA) Alueiden ja kuntien ja sairaanhoitopiirien sote- tietohallinnon kansallinen yhteistyöfoorumi 2012-2013 2014-
 3. 3. Jutun juoni • Johdanto – miten tähän on tultu • Alueellinen tietohallinto- ja yhteistyö nykytilanteessa ja tunnistetut kehittämisvaatimukset • Alueellisen tietohallintoyhteistyön tarve, tavoitteet ja organisointi – erityisesti ERVA / Sote-alue näkökulmasta • Valtakunnallinen yhteistyö • Esimerkkejä VAKAVA-projektin toteuttamisesta ja tuloksista – KA uudistamistyön välineenä
 4. 4. Alue ? Aluerajat©MML, 2013 Erikoissairaanhoidon erityisvastuualueet (5) Erityishuoltopiirit (16) Maakunnat (18) Sairaanhoitopiirit (20) Työssäkäyntialueet (n.45) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet (62) Esityksenpainopiste
 5. 5. Turun SoTe-yhteistyö Varsinais-Suomessa Aineistot: Karttakeskus / 8.2.2013, JP
 6. 6. Tietohallinto ?
 7. 7. 7 Kokonaisarkkitehtuurin rooli = työ-/ohjausväline 1. Visio ja strategia ohjaavat arkkitehtuurin kehittämistä. 2. Arkkitehtuurilla hallitaan kokonaisuutta ja ohjataan kehittämiskohteiden valintaa projektisalkkuun. 3. Arkkitehtuurilla ohjataan projektin suunnittelua. 4. Projektissa voidaan havaita muutostarpeita arkkitehtuuriin. 5. Arkkitehtuurilla ohjataan projektissa kehitettävien toimintoprosessien ja tietojärjestelmien suunnittelua. 6. Toimintoprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton kautta arkkitehtuurin tavoitetila muuttuu nykytilaksi.
 8. 8. Kataisen hallituksen Kunta- ja sote-uudistus käynnistyy KanTa-hanke käynnistyy 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Saumattoman palveluketjun kokeilu (makropilotti) Kahdenvälistä alueellista yhteistyötä ja tiedonsiirtoa mm. lähete palaute, lab. Alueellinen yhteinen potilasrekisteri Sairaan- hoitopiireille alueellinen koordinaatiovelvoite Erikoissairaanhoitolaki Kansallinen terveyshanke Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS) Terveydenhuolto- laki (mm. valinnanvapaus) Tietohallinto Palvelut ja rakenteet Tietohallintolaki
 9. 9. Alueellisen yhteistyön nykytilanne ja tunnistettuja kehittämisvaatimuksia
 10. 10. Yhteistoiminta- alue Erityisvastuualue 27.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä Kunta sosiaali- palvelut 5 kpl 20 kpl 15+1 kpl 320 kuntaa Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Yhteistoiminta- alue kuntayhtymä (perusterveyden- huolto) Kunta sosiaali- palvelut Kunta sosiaali- palvelut Erityisvastuualue Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Kunta Kunta Kunta Isäntäkunta 10
 11. 11. Yhteistoiminta- alue Kunta sosiaali- palvelut 5 kpl 20 kpl Erityisvastuualue Sairaanhoitopiiri Erityishuoltopiiri Kunta Kunta Kunta Isäntäkunta Terveydenhuoltolaki (1326/2010) • sairaanhoitopiireillä on vastuu alueensa kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisen potilastietorekisterin edellyttämistä koordinointitehtävistä (33 §, 9 §) Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta annetun valtioneuvoston asetus (337/2011) • alueen kuntien on sovittava siitä, miten tietojärjestelmien ja potilastietorekisterien toimivuus varmistetaan ja yhteiskäyttö toteutetaan (3 §) • erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien tulee sopia sähköisen tiedonhallinnan kehittämisen vastuujaosta (11 §) Ensihoitoasetus (340/2011) • erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen on yhteen sovitettava alueensa ensihoitopalveluissa käytettäviä sähköisiä potilastietojärjestelmiä ja muita sairaanhoitopiirien tarvitsemia tietojärjestelmiä siten, että ne muodostavat sairaanhoitopiirien kanssa sovitun toiminnallisen kokonaisuuden (3 §) Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011), tietohallintolaki • tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluvastuu, sekä vastuu laadittujen kuvausten noudattamista käytännön kehittämistyössä (7 §), ei tunne alueellista yhteistyötä Alueellisen tietohallintoyhteistyön vastuut lainsäädännön näkökulmasta
 12. 12. Tietohallinto ja ICT-ratkaisut eivät tee poikkeusta
 13. 13. 13 Kuntien ja sairaanhoitopiirien ”In-house” IT-yhtiöt M€
 14. 14. ||| Terveyskeskukset Sairaanhoitopiirit Terveydenhuoltolain (1.5.2011-) mahdollistama yhteinen potilastietojärjestelmä KunTo-toimiston selvitys (Kuntaliitto 2011) Terveydenhuollon potilaskertomusjärjestelmät 2011 Tarkasteluajanjaksolla 2009-2011 alueellisesti yhtenäiset potilastietojärjestelmät lisääntyneet. 1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain nojalla sairaanhoitopiirin alueen toimintayksiköiden potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Alueellisesti yhteiseen tietojärjestelmään ja tietokantaan pohjautuvia toteutuksia toistaiseksi neljän sairaanhoitopiirin alueella
 15. 15. VATJ Terv Effica Pegasos GFS Uranus Sos Effic a ATJ Mediatr i Helsin ki Vantaa Kauniaine n Kerav a Kirkkonum mi HUS SA S Terv Effic a Terv Effic a Terv Effica Terv Effic a TalVe Pro Conson a Terv Effic a NYKYTILANNE Sosiaalihuollon tietoja eri järjestelmissä 2013 Tiedot eivät liiku järjestelmien välillä Järjestelmien elinkaaret vaihtelevat Ratkaisumallit ovat organisaatiokohtaisia APOTTI- Sosiaalihuolto Fem - art Terv Effic a
 16. 16. Yhteinen alueellinen strategia Kysymys vain sairaanhoitopiireille: Onko Erityisvastuualueellanne (ERVA) voimassa olevaa terveydenhuollon tietohallintostrategiaa? Onko alueellanne (sairaanhoitopiirin alue) voimassa olevaa terveydenhuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintostrategiaa ? Kysely suurille kunnille ja sairaanhoitopiireille 2011 Vastaukset: 9 Sairaanhoitopiiriä & 3 ”top 5” suurta kaupunkia
 17. 17. Onko alueellinen (sairaanhoitopiirin alue) tietohallintoyhteistyö organisoitu säännöllisesti tapahtuvana toimintana alueenne julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä? Toimiiko osana alueellista yhteistyötä säännöllisesti kokoontuva kokonaisarkkitehtuurin tai tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisyhteistyöryhmä? Yhteistyön organisointi
 18. 18. Onko näkemyksenne mukaan alueellanne tarvetta jatkossa säännönmukaiselle kokonaisarkkitehtuurin hallinnan yhteistyölle? Tarve alueelliselle kokonaisarkkitehtuuriyhteistyölle
 19. 19. Maakunnan toimintaympäristö Maakunnan strategia ICT-salkku Ohjelmat Projektit Käyttöönotto Asiantuntijaryhmät Viiteryhmät Kymenlaakson tietohallinnon yhteistyöryhmä TYRMÄ Viiteryhmä YY Viiteryhmä ZZ Viiteryhmä SOTE Asiantuntija ryhmä Asiantuntija ryhmä Asiantuntija ryhmä Viiteryhmä XX Asiantuntija ryhmä TYRMÄ • Kymenlaakson tietohallinnon yhteistyöryhmä • Johtaa maakunnallisen palveluympäristön yhteentoimivuutta (Kokonaisarkkitehtuuri) hallintamallissa määriteltyjen roolien ja vuosikellon mukaisesti (tekeillä) •Johtaa ja priorisoi maakunnallista ICT –salkkua •Carea, Hamina, Kotka, Kouvola, (MYR – keskustelu aloittamatta), sidosryhmät Viiteryhmät • Kymenlaakson kohdealueiden (SOTE, Opetus, muut) yhteistyöryhmät • Johtaa maakunnallisen kohdealueen palveluympäristön yhteentoimivuutta (Kokonaisarkkitehtuuri) hallintamallissa määriteltyjen roolien ja vuosikellon mukaisesti (tekeillä) • Johtaa ja priorisoi maakunnallista kohdealueen ICT-salkkua ja tekee esitykset TYRMÄlle • Carea, Hamina, Kotka, Kouvola , sidosryhmät Asiantuntijaryhmät • Kymenlaakson kohdealueen asiantuntijaryhmä • Toimii kohdealueen asiantuntijana Kymenlaakson palvelujärjestelmän yhteentoimivuutta ohjaavan kokonaisarkkitehtuuri –hallintamallin roolien ja vuosikellon mukaisesti (tekeillä). Maakunnallinen yhteistyömalli, esimerkkinä Kymeenlaakso
 20. 20. ”Pääkaupunkiseudulla ei ole tällä hetkellä tavoitetilaa pääkaupunkiseudun tietohallintoyhteistyölle eikä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle pääkaupunkiseututasoisesti” ”Pääkaupunkiseudun kaupungit uusivat ja kehittävät tietojärjestelmiään kukin omista lähtökohdistaan. Suurimmat investoinnit tehdään kaupunkien omiin keskitettyihin tietojärjestelmiin” ”Päällekkäisten kustannusten välttämisen näkökulmasta joko pääkaupunkiseudun tai laajempi kuntasektorin yhteistyö olisi tarkoituksenmukaista” ”Pääkaupunkiseututasoisen/seudullisen yhteentoimivuuden ke- hittäminen edellyttää yhteistä strategista tahtotilaa, joka tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kaupungeilta puuttuu” Esimerkkinä pääkaupunkiseutu
 21. 21. 2014
 22. 22. Minkä kouluarvosanan (4-10) antaisit IT:n soveltamiselle organisaatiosi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa? Minimi- arvo Maksimi- arvo Keskiarvo Mediaani Kouluarvosana (4-10) 5 9 7,06 7 Sote-IT-ratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely 12/2013 • Kartoitettiin vastaajien käsityksiä IT:n merkityksestä SOTE –toiminnassa ja organisaation kyvystä hyödyntää ja johtaa IT:tä » Seitsemän väittämää IT:n roolista SOTE –palveluiden kehittämisessä » Yhdeksän väittämää IT:n hyödyntämisestä ja johtamisesta vastaajan organisaatiossa • Kuntaliitto lähetti kutsun Joulukuussa verkkokyselyyn sähköpostilla 260 henkilölle, joista 68 (26%) vastasi
 23. 23. IT:n rooli osana sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista ja kehittämistä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % IT:llä on keskeinen rooli tasavertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisessa kaikkialla Suomessa Kaiken kaikkiaan IT:llä on liian suuri rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen perustuu IT:n hyödyntämiseen Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen perustuu IT:n hyödyntämiseen IT:n hyödyntämisen tavoitteena pitää olla mahdollisimman hyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen IT:hen pitää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa käyttää niin vähän varoja kuin mahdollista IT:n merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa on tulevaisuudessa vielä nykyistäkin tärkeämpi
 24. 24. Organisaation kyky hyödyntää ja kehittää IT ratkaisuja 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Organisaationi on taitava IT:n hyödyntäjä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa Organisaationi toimintastrategia muodostaa hyvin yhteen toimivan kokonaisuuden IT:n kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset toimintaprosessit muodostavat hyvin yhteen toimivan kokonaisuuden IT- infrastruktuurin, sovellusten ja informaation kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan liittyvät IT:n johtamista koskevat vastuut on sovittu kattavasti ja selkeästi toiminnan ja tietohallinnon välillä Organisaatiollani on selkeät mitattavissa olevat tavoitteet IT:n hyödyntämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa Tunnemme hyvin IT:n vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan luotettavien mittaustulosten perusteella Kehitämme systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan toteuttamiseen tarvittavia IT kyvykkyyksiä Kehitämme systemaattisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa tarvittavia IT/tietohallinto johtamiskyvykkyyksiä IT/tietohallinto-osaajien löytäminen organisaatiomme sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tarpeisiin on helppoa
 25. 25. Yhteistyön tiivistämisen tarve 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % nykyistä tiiviimpää alueellista yhteistyötä nykyistä tiiviimpää valtakunnallista yhteistyötä nykyistä tiiviimpää yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä sosiaali- ja terveydenhuollon potilas/asiakastietojärjestelmien ja rekisterien kehittäminen edellyttää..
 26. 26. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma26 THL-raportti 14/2014 - SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi ”Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan aluetta, joiden IT-ratkaisut suoraan tukevat alueen mahdollista toimimista sote-alueena. Lisäksi on noin viisi aluetta, joilla on elementtejä muuntautua IT-näkökulmasta tarkasteltuna sote-alueiksi. Noin viidellä alueella nykyiset ratkaisut ovat niin hajanaisia, että muutoksen voidaan arvioida merkitsevän selkeää tarvetta merkittäville IT-investoinneille”
 27. 27. Yhteenveto nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä • Organisaatioiden kyvyssä hyödyntää IT-ratkaisuja nähdään parantamisen mahdollisuuksia • Tietohallintoyhteistyön perinne, laajuus ja organisointimallit vaihtelevat eri alueilla. Yhteistyö rajautunut / painottunut terveydenhuoltoon • Tunnistettuna haasteena mm. IT/tietohallinto-osaajien saatavuus sekä IT:n hyödyntämiselle asetettavien mitattavien tavoitteiden ja niiden toteutumisen systemaattisen arvioinnin puuttuminen • IT-ratkaisujen hyödyntämisellä nähdään olevan keskeinen rooli tasavertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa – merkitys kasvaa tulevaisuudessa • tuloksellinen kehittäminen edellyttää tulevaisuudessa yhteistyön tiivistämistä eri tasoilla samanaikaisesti; kansallisesti, alueellisesti ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä
 28. 28. Nykytilanteen alueellisen tietohallintoyhteistyön haasteita • Alueellisen sote-palvelujärjestelmän monimuotoisuus ja johtamisen haasteet heijastuvat myös tietohallintoon • Tietohallintoyhteistyön toimeenpanoa ei ole systemaattisesti ohjattu (ei juurikaan edes ohjeistettu) eikä valvottu • Ei selkeää alueellisen yhteistyön johtamisesta ja organisoinnista vastaavaa tahoa – vastuu jaettu sairaanhoitopiirien ja kuntien (ja joillain alueilla IT- yhtiöiden) välille » Sairaanhoitopiirin ”kaksoisrooli” nähdään joillain alueilla ongelmaksi (myös IT-yhtiöiden osalta jnkv vastaavankaltaisia haasteita) » Sosiaalialan osaamiskeskukset ottaneet vastuuta sosiaalihuollon IT – ratkaisujen osalta (so ja te kehittäminen eriytyneet)
 29. 29. Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Erityisvastuualuetasoinen Sote-tietohallintoyhteistyömalli
 30. 30. SoTe-palvelurakennetyöryhmän loppuraportin 11.1.2013 linjaukset ERVA KUNTA SOTE ERVA KUNTA SOTE SOTE KUNTA SOTE KUNTA SOTE SOTE Palveluista järjestämisvastuussa oleva taho vastaa myös omaa toimintaansa koskevasta tietohallinnosta kunnat, SoTe-alueet ja ERVA-alue sopivat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisesta kokonaisarkkitehtuurista* ja sen toteutuksesta ottaen huomioon, mitä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetussa laissa (634/2011) säädetään. ERVAlla on tämän yhteistyön organisointivastuu Tietohallinto ja tietojärjestelmät saatetaan sovitun kokonaisarkkitehtuurin mukaisiksi erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Tässä hyödynnetään kuntien, SoTe-alueiden ja ERVOjen yhteishankintoja, keskitettyä ylläpitoa ja alueiden välistä yhteistyötä. *tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan kuvausta julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista. (634/2011)
 31. 31. ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Suunniteltu työryhmässä: Tomi Dahlberg, KTT, raportin kokoamisesta vastannut selvityshenkilö Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Juhani Heikka, tietohallintojohtaja, Oulun kaupunki Vesa-Matti Tolonen, tietohallintojohtaja Lapin sairaanhoitopiiri Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Veijo Romppainen, tietohallintojohtaja, Kainuun sote-yhtymä Harri Kumpulainen, tuotepäällikkö, Istekki Oy Marko Pylkkänen, kokonaisarkkitehti, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pekka Mattila, suunnittelupäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Markku Huotari, projektinjohtaja, Oulun kaupunki Markku Pulkkinen, Oulun kaupunki Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL / OPER-yksikkö Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Lisäksi selvitystyön yhteydessä on kuultu useita alueen organisaatioiden palvelutoi-minnan ja tietohllinnon vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita Toteutettiin 5/2013-2/2014 Erityisvastuualuetasoinen yhteistyömalli
 32. 32. OYS-ERVA [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma32 68 Kuntaa 5 Sairaanhoitopiiriä 9 Sairaalaa 33 Terveyskeskusta Suuressa osassa alueen kuntia Sote-IT tehtävissä työskentelee ainoastaan osa-aikaisia henkilöitä ja osa tehtävistä on siirretty palvelutoiminnan työntekijöille, joilla ei ole aina tehtävien hoitamiseen liittyvää koulutusta ja osaamista. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 60 henkilöä Oulun kaupunki ja tietotekniikkaliikelaitos n. 35htv Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri: 7 henkilöä 1,8% – 2,5% SOTE-kustannukset Pohjois- Suomessa yhdessä vuodessa ≈3 800 000 000 € Keskimääräiset SOTE IT kustannukset Tietohallinto/ IT-yksiköiden koko (Tietä Pitkin)
 33. 33. Tietohallintoyhteistyön tavoitteet I Luoda edellytykset valtakunnal- listen sosiaali- ja terveydenhuollon IT-palveluiden tehokkaalle käytölle koko OYS-ERVA alueella Lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon potilas/asiakasrekisterien yhteen- toimivuutta Turvata IT-erityisosaamisten saatavuus koko OYS-ERVA alueella Käyttää OYS-ERVA alueen sosiaali- ja terveydenhuollon IT-resursseja ja osaamista tehokkaasti palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen Tasavertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaaminen kaikkialla Suomessa
 34. 34. Tietohallintoyhteistyön tavoitteet II Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurien luominen toiminnan ja tietohallinnon kehittämiseksi Vähentää päällekkäisten ja/tai huonosti yhteen toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisujen kehittämistä ja hankintaa Luoda edellytykset tehostaa sosiaali- ja terveydenhuollon IT– hankintoja ja hallita paremmin IT -toimittajia Tasavertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaaminen kaikkialla Suomessa
 35. 35. Perustelut alueellisen yhteistyön tarpeelle Laadukkaiden SOTE -palveluiden tuottaminen edellyttää nykyaikaisia, yhteentoimivia järjestelmiä, jotka Tukevat hallinnolliset rajat ylittävää organisaatioiden välistä yhteistyötä Tukevat SOTE -palveluiden ja niiden rakenteiden uudistamista Tietojärjestelmien kehittäminen, kokonaisarkkitehtuuri ja IT-palvelu- tuotannon järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on haasteellista - etenkin organisaatiokohtaisesti . Yhteen toimivien tietojärjestelmä- ratkaisujen ja IT-palveluiden hankintojen onnistunut läpivienti edellyttää riittävän vahvoja tilaajaorganisaatioita tai niiden yhteenliittymiä. Yhteistyötä lisäämällä on mahdollista johtaa alueellista ja paikallista IT:n hyödyntämistä kokonais- valtaisesti ja yhteiseen kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuen ”Yhteistyötä tehdään, koska sille on suuri tarve ja se on kaikkien etu”
 36. 36. Erityisvastuualuetasoisen yhteistyön tarve (12/2013 kysely) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % jotta sosiaali- ja terveydenhuollon tasavertaiset palvelut voidaan turvata koko alueella jotta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmien ja potilas/asiakasrekisterien yhteen toimivuutta pystytään lisäämään jotta valtakunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-palvelut kyetään ottamaan käyttöön tehokkaasti koko alueella jotta sosiaali- ja terveydenhuollon IT-erityisosaamisten saatavuus voidaan turvata koko alueella jotta sosiaali- ja terveydenhuollon IT-resursseja kyetään käyttämään tehokkaasti palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurit kyetään luomaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja siinä käytettävän IT:n kehittämiseksi jottei alueella kehitetä päällekkäisiä ja/tai huonosti yhteen toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon IT-ratkaisuja jotta alueella kyetään toteuttamaan mahdollisimman onnistuneita ja kokonaistaloudellisesti edullisia sosiaali- ja terveydenhuollon IT –hankintoja jotta valtakunnalliselle erityisvastuualuerajat ylittävälle tietohallintoyhteistyölle olisi edellytyksiä Top3: 1. Päällekkäisten ja yhteensopimattomien ratkaisujen välttäminen 2. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisääminen 3. Kokonaisarkkitehtuurien suunnittelu/kuvaaminen Organisoitua erityisvastuualuetasoista yhteistyötä tarvitaan, …
 37. 37. Hallintamallin perusperiaate ja lähtökohdat Palvelutoiminnan ja tietohallinnon vastuujaon tulee seurata toisiaan Se joka vastaa palvelutoiminnasta (järjestämisvastuu) vastaa myös SOTE:en liittyvän tietohallinnon järjestämisestä yhteistyössä alueellisten SOTE- ja tietohallintotoimijoiden kanssa. Tietohallintotehtävien hoitaminen ja IT-ratkaisujen kehittämiseen sekä tuottamiseen liittyvä sopiminen, osaaminen ja koordinaatio voivat olla yhdessä johdettuja samalla kun suuri osa toteutuksesta on paikallista. • Alueellisen tietohallintoyhteistyön tulee olla käyttöönotettavissa vaiheittain nykytilasta alkaen. Näin toimien minimoidaan kustannuksia ja edetään kokemusten perusteella. • Tietohallintoyhteistyömallin tulee olla rippumaton organisaatiorakenteista ja mukautettavissa SOTE -palveluiden järjestämis- ja tuottamisratkaisuissa tapahtuvien muutosten vaatimuksiin. • Sen tulee koskea koko SOTE toimintaa, perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja sosiaalihuoltoa
 38. 38. Johtamisen ja yhteistyön kohteet Alueellisia ja organisaatioiden omia SOTE-toiminnan tavoitteita tukevien IT – toimintaohjelmien yhteen linjaaminen Keinoja ovat alueellinen, strategisen tason toimintaohjelma, joka tukee alueellisten ja organisaatioiden omien strategioiden toimeenpanoa sekä tietohallintoyhteistyön hallintamalli Kokonaisarkkitehtuuri Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila ja sen kehittämispolku nykytilasta, arkkitehtuuriprosessit, arkkitehtuurin huomiointi yksittäisissä kehittämishankkeissa ja –projekteissa, valtakunnallisten tulosten huomiointi Infrastruktuuri ja osaaminen Alueellinen IT infrastruktuuri (yhteisesti käytettävät alustat, sovellukset, tietokannat, …), ohjattu liittyminen valtakunnallisiin palveluihin ja järjestelmiin, alueella tarvittavan IT osaamisen kehittäminen ja hankinta Toiminnassa käytettävät yhteiset sovellukset ja rekisterit Yhteistyön järjestäminen alueella laajasti käytettävien sovellusten ja rekisterien kehittämisessä, ylläpidossa ja käytössä IT hankintojen koordinointi ja priorisointi Tiedon keruu alueella IT:hen käytettävistä varoista, työstä, osaamisesta ja kehittämisprojekteista. Sopiminen hankintojen koordinoinnin ja priorisoinnin periaatteista sekä tätä kautta yhteistyön kohteista
 39. 39. Hyvä tietohallintotapa • Se liittää toisiinsa Toiminnan ja tietohallinnon parhaiden asiantuntijoiden osaamista hyödyntävän ohjauksen Kokonaisuuksien johtamisen Alueellisesti hajautetusti tapahtuvan toteuttamisen • Malli tuottaa joustavia, käyttäjä- läheisiä ja korkealaatuisia palveluita. Samalla varojen ja osaamisen käyttöä ohjataan, hyvien käytäntöjen noudattamista kannustetaan sekä päällekkäi- syyksien ja epäyhtenäisyyksien syntymistä hillitään Hyvän tietohallintatavan ja kokonaisarkkitehtuurin mallien pohjalta on luotu uusi ”Yhteisen johta- misen malli” tietohal- lintotehtävien hallintaan
 40. 40. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuu- alueen SOTE tietohallintotehtävien luokitus Edellä olevan perusteella alueelliset SOTE toiminnan tietohallinnon tehtävät jakaantuvat kolmeen ryhmään: 1. Tehtäviin, jotka ovat alueellisesti yhteisesti johdettuja ja paikallisesti toteutettuja eli niistä sovitaan ja niiden toteutusta johdetaan yhteisen sopimisen perusteella ja ne toteutetaan pääosin paikallisesti 2. Tehtäviin, jotka voivat olla joko alueellisesti yhteisesti johdettuja ja paikallisesti toteutettuja tai paikallisesti johdettuja ja toteutettuja 3. Tehtäviin, jotka ovat alueellisesti johdettuja ja toteutettuja
 41. 41. Paikallisestitaiyhdessä Valtakunnallisten rekisterien, järjestelmien ja palveluiden käyttöönotto, käyttö ja kehittäminen Tietohallinnollisten palveluiden kehitys ja tuotanto Tiedon johtaminen: Master datan, metadatan ja viitetietojen johtaminen Innovaatiotoiminta; SOTE toiminta ja IT Toimintajohdon tuki ja opastus IT asioissa Soveltuvuusarvioinnit, hyödyllisyysarviot, esitutkimukset Alueellinen infrastruktuuri, järjestelmät, palvelut Paikallisestijohdettu Kunnan, SOTE-alueen omat tietohallintopalvelut Yhteisesti johdettujen palveluiden toteutus omalla vastuualueella kuten paikalliset hankinnat, sopimukset, lisenssit, projektit, jne. Paikallisten SOTE palveluiden ja niihin liittyvien tietohallintopalveluiden järjestäminen Laajasti, mutta ei kuitenkaan alueen laajuisesti käytetyt palvelut (tieto,sovellukset, infrastruktuuri) – paikallinen yhteistyö on toivottavaa Omat rekisterit ja tietovarastot huomioiden tietojen siirron ja vaihtamisen tarpeet sekä valtakunnallisen ja ERVA-alueen ohjeet Yhteisestijohdettu(kokoERVA-alue SOTE IT-strategia tai toimintaohjelma SOTE toiminnan ja tietohallinnon yhteen linjaus: Yhteistyömalli, yhteen sovitus SOTE kokonaisarkkitehtuuri Hankintastrategian ja toimittajahallinnan kokonaisohjaus Lisenssi- ja sopimushallinnan kokonaisohjaus Tietohallintoriskien hallinnan kokonaisohjaus: Jatkuvuus, tietoturva, tietojen eheys Tietohallinnon controlling toiminnan kokonaisohjaus: Budjetointi, veloitukset, palvelutasot Tietohallinnon (projektien, palveluiden) suoritusten ja vaikutusten mittaamisen kokonaisohjaus Tietohallinnon viestinnän kokonaisohjaus Tietohallinto-osaamisen kehittämisen kokonaisohjaus Valtakunnalliseen tietohallintotyöhön osallistumisen kokonaisohjaus
 42. 42. ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ – 2014 ⊳ 68 Kuntaa 5 Sairaanhoitopiiriä 9 Sairaalaa 33 Terveyskeskusta SHP:t ja keskuskaupungit organisoivat. Kaikki sote-palveluja tuottavat kunnat, KY:t ja sosiaalialan osaamiskeskus mukana. Puheenjohtajana valitun kunnan edustaja. SHP -kohtaiset koordinaatioryhmät ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ YKSI ISÄNTÄORGANISAATIO VASTAA – TOIMINTA VERKOSTOMAISTA JA HAJAUTETTUA Kokonaisarkkitehtuuri Projekti/hanke/järjestelmäsalkun hallinta Projektitoimisto ja kehittämisen tuki Yhteisten IT-ratkaisujen ohjaus STRATEGINEN OHJAUSRYHMÄ SOTE toiminnan kehittämisryhmät ja hankkeet (KASTE, PTH-yksiköt, sosiaalialan osaamiskeskukset) OPERATIIVINEN KOORDINAATIO Yhteinen KA Yhteiset järjestelmät Yhteiset kehittämishankkeet IT-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen (kuntien omat ja IT-yhtiöt) OYS-ERVA järjestämissopimus Järjestämissuunnitelma
 43. 43. ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ – 2017 ⊳ Sote -alue Kunnat Yliopistosairaala Kunnat ja muut julkiset sote-tuottajat ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ YKSI ORGANISAATIO VASTAA – TOIMINTA VERKOSTOMAISTA JA HAJAUTETTUA Kokonaisarkkitehtuurityön johtaminen Projekti/hanke/järjestelmäsalkun hallinta Projektitoimisto ja kehittämisen tuki Yhteisten IT-ratkaisujen ohjaus STRATEGINEN OHJAUSRYHMÄ ERVA OPERATIIVINEN KOORDINAATIO Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteiset järjestelmät Yhteiset kehittämishankkeet IT-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen (kuntien omat ja IT-yhtiöt)
 44. 44. Sote-alue 5 aluetta – järjestämisvastuu Kunta Yksityiset markkinatoimijat Järjestö 27.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma44 Kunta Rahoitus Yliopisto, tutkimus, kehitys Omatuotanto? ? ? ? Asiakkaat ja palvelujen tarvitsijat ???
 45. 45. ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ – 2017 ⊳ Sote -kuntayhtymät Kunnat Yliopistosairaala Yksityinen kolmas sektori? Maakunnallinen tuottajien välinen koordinaatio? ALUEELLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ YKSI ORGANISAATIO VASTAA – TOIMINTA VERKOSTOMAISTA JA HAJAUTETTUA Kokonaisarkkitehtuurityön johtaminen Projekti/hanke/järjestelmäsalkun hallinta Projektitoimisto ja kehittämisen tuki Yhteisten IT-ratkaisujen ohjaus STRATEGINEN OHJAUSRYHMÄ SOTE ALUE OPERATIIVINEN KOORDINAATIO Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteiset järjestelmät Yhteiset kehittämishankkeet IT-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen (kuntien omat ja IT-yhtiöt) 4/2014 tarkennettu
 46. 46. KOKONAISARKKITEHTUURITEHTÄVÄT OSANA ALUEELLISTA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖTÄ Toimija Vastuut Strateginen ohjausryhmä (ERVA-taso) • Hyväksyy kehittämistä ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet ja alueellisen kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan ja siihen liittyvät merkittävät muutokset • Vastaa SOTE toiminnan johtamisen ja kokonaisarkkitehtuurityön yhteen linjaamisesta erityisvastuualuetasoisia päätöksiä koskien Kokonaisarkkitehtuurin alueellinen koordinaatioryhmä (ERVA-taso) • Kokonaisarkkitehtuurityötä ohjaavien periaatteiden laatimiseen, KA-työn organisointiin ja hallintaan liittyvä kokonaiskoordinaatio ja merkittävien päätösten valmisteluvastuu • Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvausten ylläpito ja hankkeissa/projekteissa tehtävän kokonaisarkkiteh- tuurin suunnittelutyön koordinointi • Katselmoi ja arvioi merkittävien hankkeiden ja kehittämis- toimenpiteiden vastaavuutta sovittuun ja hyväksyttyyn tavoitetilaan nähden • Paikallisen kokonaisarkkitehtuurityön ohjaaminen, kouluttaminen ja tukeminen
 47. 47. Raporttiin sisältyneet päätösehdotukset • ❶ Muodostetaan ERVA-tasoinen tietohallinnon strateginen ohjausryhmä » Lisäksi SHP kohtaisesti koordinaatioryhmien perustaminen siten, että, niiden toimintaan osallistuvat myös alueen perusterveydenhuollon yksiköt ja sosiaalialan osaamiskeskukset • ❷ Perustetaan ERVA tasoinen tietohallinnon yhteistyötoiminto » Toimii alkuvaiheessa hallinnollisesti sovittavan (nyky)isäntäorganisaation vastuulla. Työskentelee koko alueen lukuun. Asiantuntijoiden sijoittuminen maantieteellisesti eri paikkakunnille. Täysi miehitys 2017 mennessä n. 10htv • ❸ Valmistellaan ja päätetään alueellisen yhteistyön tavoitteet ja kohteet ensimmäisille toimintavuosille
 48. 48. Yhteisen johtamisen malli saa vastaajilta selkeän tuen – yli puolet vastaajista on vahvasti samaa mieltä väittämien kanssa
 49. 49. Yhteenvetoa • Yhdenvertaisten ja laadukkaiden Sote-palveluiden tuottaminen (eikä näihin liittyvien uudistusten onnistunut toteuttaminen) ole mahdollista ilman yhteentoimivia ja yhtenäisiä tietojärjestelmiä • Edellytyksenä alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö » SOTE-palveluiden ja tietohallinnon vastuiden tulee seurata toisiaan  Organisaatioiden ja toiminnan johdon tuki ja sitoutuminen » Tietohallintotehtävien hoitaminen ja IT-ratkaisujen kehittämiseen sekä tuottamiseen liittyvä sopiminen, osaaminen ja koordinaatio voivat olla yhdessä johdettuja samalla kun suuri osa toteutuksesta on hajautettuja » Selkeät mitattavat tavoitteet toiminnan muutokselle ja ICT:n kehittämiselle/hyödyntämiselle » Kokonaisarkkitehtuuri osana toiminnan ja IT:n kehittämistä ja johtamista (ei erillinen siilo tai kaiken kehittämisen ”kattokruunu”) 20.11. 2013 Sosiaali ja terveys49
 50. 50. ||| Aluerajat ylittävä yhteistyö 5.5.2014 etunimi sukunimi Titteli | Tapahtuma
 51. 51. Kevät 2012: nykytilaa ja kehittämis- tarpeita koskeva selvitys* Syksy 2012: jatkotoimenpide- ehdotusten käsittely Tammikuu 2013: Kuntaliiton ja STM:n ehdotus sairaanhoito- piireille ja suurille kunnille 25.6. KL- Jory KL- Jory Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Tutustuminen Ruotsin ja Tanskan vastaaviin toimintoihin Valmisteluvaiheet vuonna 2012 - 2013 STM NVK *http://www.kunnat.net/fi/asian tuntijapalvelut/soster/tietojarj- sahkoiset-palv/Sivut/default.aspx 51 24.9. 2013
 52. 52. Kansallisen SOTE-tietohallintoyhteistyö- verkoston tavoitteet ja toimijoiden tehtävät STM Strateginen suunnittelu ja ohjaus SOTE-YRITTÄJÄ- LIITOT (mm. AL, LL, LPY) Yritysten yhteinen suunnittelu- ja käyttöönottoyhteistyö ICT-YRITYKSET (kuntatoimijoiden omat ja muut) IT-palvelujen ja – ratkaisujen tuottaminen ja tuotekehitys AKUSTI (KUNTALIITTO) Alueiden ja kuntien yhteinen strateginen suunnittelu ja toimeenpano- yhteistyö KELA Valtakunnallisten tietojärjestelmä- palvelujen tuottaminen MUUT VIRANOMAISET (Fimea, Valvira, VRK) Lääketiedot, ammattilaistiedot ja valvonta, tunnistautumisratkaisut THL Kansalliset määräykset, määrittelyt , standardit, KA-suunnittelu sekä valtakunnallisten tieto- järjestelmäpalvelujen käyttöönoton ohjaus 20.11. 2013 Sosiaali ja terveys52
 53. 53. kunta Sote- kuntayhty mä Yhteistyönohjausjakoordinointi Alueellinen tietohallinnon Yhteistyöryhmä, sen verkosto kunta Kuntayh tymä shp kunta SOTE- alue shpkunta Sote- kuntayh tymä shp Pohjois- Suomi Väli- Suomi Länsi- Suomi Itä- ja Keski- Suomi Ohjausryhmä • STM • Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Kuopio, Hämeenlinna, EKSOTE • YSHP:t: HUS, PSSHP, PPSHP, PSHP, VSSHP • Kuntaliitto Kuntaliitto 20.11. 2013 KL:n yhteistyö- verkoston ryhmät -sote-substanssi -tietohallinto Valmistelevat työryhmät ja AKUSTI-sihteeristö • ohjausryhmän asioiden valmistelu • kehittämistoiminnan koordinointi ja tuki • valtakunnallisen yhteistyön koordinointi ja verkoston ylläpito • kansainvälisen yhteistyön koordinointi • Kokonaisarkkitehtuuriyhteistyö kunta Sote- kuntayh tymä shp Etelä- Suomi Sosiaali ja terveys53 Is- tekki MEDI -IT Tiera Med bit PT- TK KANSALLINEN AKU - yhteistyömalli www.kunnat.net/akusti KL kuntahankinnat Valmisteluryhmä Kokonais- arkkitehtuuriryhmä KA KA KA KA KA
 54. 54. kokonaisarkkitehtuurin koordinointiryhmä Ohry: Kansalliset palvelut ja yhteentoimivuus SoTe kansalliset palvelut ja yhteentoimivuus ark.ryhm. SoTe alueellisen KA-työn koordinaatioryhmä Hankkeen / projektin ark.vast. Hankkeen / projektin ohjausryhmä Ohry: Alueelliset linjaukset Kuntaliitto/ Kunta- sektorin KA NVK sihteeristö SoTe TVT- neuvottelukunta Kansallinen Alueellinen ja paikallinen Kunnat ja kuntayhtymät Yksityinen ja kolmas sektori Alueelliset hankkeetHankkeen / projektin ohjausryhmä Hankkeen / projektin ohjausryhmä Hankkeen / projektin ark.vast. Hankkeen / projektin ark.vast. 1 SOTE pysyvät kehittämisrakenteet, rekisterit ja tilastot Akusti KA-yhteistyö Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 Alue 5 JHKA
 55. 55. Linkkejä • ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI » http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustifoorumi/aluefoo rumit/Documents/Liite%2010_ERVA%20tietohallintoyhteistyö%20raportti%2 013022014.pdf • AKUSTI YHTEISTYÖFOORUMI » http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti • KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 » http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset- palv/Documents/SOTE-ICTLoppuraportti_liitteineen_25062012.pdf • SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI (THL) » http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/115008/URN_ISBN_978-952- 302-176-1.pdf?sequence=1 • TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA » http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/v antaawwwstructure/88753_PKS_Tietojarjestelmat_muistio.pdf [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma55

×