O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

JIT 2014 - Poimintoja muutoksista

2.225 visualizações

Publicada em

JIT 2014 -ehtojen keskeiset muutokset. Esitys IT-oikeuden yhdistyksessä 4.12.2014. © Karolina Lehto & Jussi Tokola.

Publicada em: Direito
 • You have to choose carefully. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

JIT 2014 - Poimintoja muutoksista

 1. 1. JIT 2014 Poimintoja keskeisistä muutoksista IT-oikeuden yhdistyksen jäsentilaisuus 4.12.2014 Karolina Lehto ja Jussi Tokola 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 2. 2. Uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet • Hankkeen tavoitteena oli tarkistaa nykyiset sopimusehdot sekä hankintayksiköiden että tarjoajien kannalta ongelmallisiksi osoittautuneet kohdat ja täydentää sopimusehtoja alan muutoksista johtuen: • JIT 2007 ollut 5 vuotta käytössä uudistuksen alkaessa - kokemukset • Hankintojen toteutustapaan liittyvät muutokset (yhteishankintayksiköt, palvelukeskukset) • Lainsäädäntömuutokset valtionhallinnossa • Siirtyminen tavaroista palvelujen hankintaan • JYSE-ehtojen uudistaminen, (IT2010) • IPR ja valmisohjelmistot • Ketteryys vs. vesiputous • Avoimet rajapinnat, avoin lähdekoodi • Ohjelmistopalvelut • Sanamuotoihin ja määritelmiin liittyvät täsmennystarpeet 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 3. 3. Päivitystarve ehtojen käyttäjien mielestä 1/2013 Kuvat: VM /Yhteenveto muutostarpeista4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 4. 4. JIT 2007 ------------------> JIT 2014 • Liite 1: Soveltamisohje • Liite 2: Yleiset sopimusehdot • Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 4: Erityisehtoja palveluista • Liite 5: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 6: Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista • Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 8-10: Sopimusmallit • Liite 1: Yleiset sopimusehdot • Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 3: Erityisehtoja palveluista • Liite 4: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 5: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 6: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista • Liite 7: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista • Liite 8: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin • Liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 5. 5. JIT 2007 ------------------> JIT 2014 • Liite 1: Soveltamisohje • Liite 2: Yleiset sopimusehdot • Liite 3: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 4: Erityisehtoja palveluista • Liite 5: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 6: Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista • Liite 7: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 8-10: Sopimusmallit • Liite 1: Yleiset sopimusehdot • Liite 2: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Liite 3: Erityisehtoja palveluista • Liite 4: Erityisehtoja konsultointipalveluista • Liite 5: Erityisehtoja laitehankinnoista • Liite 6: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista • Liite 7: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista • Liite 8: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin • Liite 9: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 6. 6. Mikä muuttui? • Ehtojen rakenne uudistettiin täysin • Käyttöohje osaksi jokaista ehtoliitettä • Yleisiä ehtoja kevennetty, asioita siirretty erityisehtoihin • Kolmet uudet erityisehdot + tukimateriaali • Ehtoja selkeytetty kauttaaltaan ja yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan suhteessa JYSEen, IT2010:een • Valmisohjelmistoehdot poistettu tarpeettomana 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 7. 7. JIT 2014 ja projektitoimitukset • Vesiputousmalli: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista • Määritelmät: tilaajan sovellukseen ei kuulu valmisohjelmisto • Ketterä projektimalli: Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista • Painotettu tilaajan osallistumista projektiin sekä ketterän projektityön erityispiirteitä • Ei sovellu tilanteisiin, joissa hankitaan pelkästään ketterä tiimi • Avoin lähdekoodi: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 8. 8. Ketteriä projekteja koskevat erityisehdot • Pyritty menetelmäriippumattomuuteen • Ehdoissa omaa terminologiaa mm. ”iteraatio” • Toisaalta vältetty menetelmäriippuvaista terminologiaa kuten ”tuoteomistaja” • Toimittajalla toimitusvastuu, mutta tilaaja osallistuu kiinteästi • IPR: Tilaajalle syntyvä tekijän- tai muu immateriaalioikeus ei siirry toimittajalle, ellei tästä ole erikseen sovittu • Toimituksen vaiheittainen hyväksyminen ja tilaajan vastuu vaiheiden huolellisesta tarkastamisesta • Tilaaja ei voi vedota virheeseen, joka olisi kohtuudella pitänyt havaita aiemmissa testauksissa • ”Puute” vs. ”virhe” • Toimittaja korjaa veloituksetta toimittajan huolimattomuudesta johtuvat virheet 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 9. 9. Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluita koskevat erityisehdot • Käyttötarkoitus: Community SaaS eli yhteisöpilvessä tuotettu ohjelmistopalvelu kuten valtionhallinnon käyttötarkoitukseen soveltuva asian- ja dokumentinhallintapalvelu • Ehtojen rakenne mukailee ohjelmistopalvelun käytön elinkaarta: • Käytöstä sopiminen, käytön edellytysten luominen, käyttöönotto, käyttö ja muutokset käytön aikana sekä menettelyt sopimuksen päättyessä. • Huom! Poiketen muista erityisehdoista, Tilaajan on palvelukuvauksen perusteella arvioitava, toteuttaako ohjelmistopalvelu tarjouspyynnön kohteena olevassa käyttötarkoituksessa palvelun käytölle asetetut vaatimukset. • Palvelukuvaus on keskeisessä roolissa kuvaten palvelun täsmällisen sisällön ja reunaehdot. 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 10. 10. Valmisohjelmistoja koskevat ehtokohdat • Toimittajan tai kolmannen osapuolen kehittämä ja markkinoima ohjelmisto tai sen osa • Lähtökohtaisesti sovelletaan valmisohjelmistotoimittajan ehtoja (ml. IPR – loukkaus, takuu, käyttöoikeus, siirto-oikeus) • Huomioitava rajatut tiukennukset, mikäli toimittaja itse on oikeudenhaltija • Sovellettavat valmisohjelmistojen ehdot tulee liittää sopimukseen • Escrow-järjestely erikseen sovittaessa • ”Kokonaisvastuu” virheestä (1.->4.): 1. Toimittajan korjausvelvoite 2. Toimittajan kiertovelvoite 3. Sopiminen lisätyöstä virheen kiertämiseksi tai tilaajalla oikeus hinnanalennukseen 4. Tilaajan purkuoikeus • Virhe on olennainen ja sopimuksen tarkoitus jää virheen johdosta olennaisesti saavuttamatta, ellei kyseessä tilaajan edellyttämä valmisohjelmisto 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 11. 11. Avointa lähdekoodia koskevat erityisehdot • Täydentävät erityisehdot, jotka korvaavat kohtia erityisehdoista tilaajan sovellushankinnoissa tai ketterissä projekteissa • Lähtökohtana, että lähdekoodi julkaistaan julkisessa versionhallintajärjestelmässä kehitystyön jälkeen, jos tilaaja pyytää • Julkaistavan sovelluksen ylläpito vähintään 12 kk; saatavuuden varmistaminen, sopimuksen mukaisten virheenkorjausten ja muiden sopimuksen mukaisten muutosten vieminen • Mikäli käytettävästä avoimen lähdekoodin lisenssistä ei ole sovittu tai tilaaja ei ole sitä edellyttänyt tarjouspyynnössä, toimittaja määrittelee sovellettavan avoimen lähdekoodin lisenssin • Jos ei määrittele, ehdoissa sovittu oikeudet, jotka toimittaja myöntää • Alustaohjelmistot huomioitu erikseen 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 12. 12. Tietolukkojen estäminen • Tietoaineiston avoimuusvaatimus • Tilaajan tietoaineisto on saatavissa yleisesti käytetyssä muodossa ja käsiteltävissä muilla kuin toimituksen kohteena olevilla tietojärjestelmillä ilman rojalteja ja lisenssimaksuja tai muita käsittelyä rajoittavia ehtoja • Toimittajan tulee määritellä ja suunnitella toimituksen kohde niin, että tilaaja voi viedä [..] sovelluksen tallentaman tilaajan aineiston tietoaineiston avoimuusvaatimuksen mukaiseen muotoon. • Toimituksen kohteen dokumentaatioon kuuluu datakuvaus, jonka toimittamisesta ei saa veloittaa erikseen. • Tilaajan tietoaineiston sisällön, muotoilun, rakenteen ja metatiedon kuvaus • Erillinen tukiaineisto avoimia rajapintoja koskevista vaatimuksista 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 13. 13. Kaupallisia ehtoja muutettu / selkeytetty • Hinnanmuutokset todellista kustannuskehitystä vastaavasti • Maksuaika lyhenee 30 päivästä 21 päivään • Vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä määritelty koko sopimusta koskevaksi, ei sopimusrikkomuskohtaiseksi • Tuottamuksesta riippumaton vahingonkorvaus poistettu • Sopimuksen päättämisehtoja täsmennetty, erityisesti irtisanominen muuttuneiden olosuhteiden johdosta • Takuuaikoja kohtuullistettu ja järkeistetty  Ennakoitavuus paranee ja tarjoajien tarve hinnoitella epävarmuuksista johtuvia riskivaroja pienenee  kokonaistaloudellisesti edulliset hankinnat 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola
 14. 14. Kysymyksiä? Kiitos. 4.12.2014 (c) Karolina Lehto ja Jussi Tokola

×