agxos-efivia.pptx

Το άγχος κατά την Εφηβική
ηλικία
Κοινωνική Λειτουργός
Σαϊπά Παναγιώτα
Αποσαφήνιση όρων
Άγχος
δυσφορικό συναίσθημα μπροστά σε επικείμενο κίνδυνο παίζει ρόλο
προσαρμοστικό και προστατευτικό το άγχος περιγράφεται σαν μία
δυσάρεστη αίσθηση έντασης που συνοδεύεται από σειρά αντιδράσεων του
οργανισμού όπως εφίδρωση τρόμο ξηροστομία και γαστρεντερικά
συμπτώματα.
Φόβος
φυσιολογική αντίδραση σε πραγματικό ή φαναάστικό κίνδυνο η απειλή
παίζει ρόλο προσαρμοστικό και προστατευτικό έχει αναπτυξιακή πορεία.
Φοβία
υπερβολικός κίνδυνος και επίμονος φόβος συγκεκριμένου ερεθίσματος με
αποτέλεσμα την αποφυγή του ή την έντονη δυσφορία του ατόμου όταν το
υπομένει.
Το άγχος είναι φυσιολογικό για κάποια αναπτυξιακά στάδια για
παράδειγμα τα παιδιά από 8 μηνών μέχρι την προσχολική ηλικία συχνά
επιδεικνύουν άγχος αποχωρισμού. (Κάκουρος, 2005)
Τι είναι το άγχος
⦿ Το άγχος είναι ένα λειτουργικό συναίσθημα, το οποίο συχνά μας διευκολύνει να
αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που συναντάμε στη ζωή μας θέτοντας
τον οργανισμό σε κατάσταση ετοιμότητας. Υπό αυτή τη έννοια, το άγχος αποτελεί
ένα φυσιολογικό στοιχείο της αναπτυξιακής πορείας που οδηγεί από την εξάρτηση
στην αυτονομία. Επομένως, το άγχος δεν είναι πάντα ο εχθρός του ανθρώπου. Το
‘δημιουργικό άγχος’ είναι αυτό που εκδηλώνεται όταν ο εγκέφαλος εκτιμά μια
κατάσταση ως επικίνδυνη ή απαιτητική.
⦿ Το υπερβολικό άγχος, όμως, είναι αυτό που οδηγεί στην δυσλειτουργικότητα και
εμφανίζεται με διαφόρων ειδών συμπτώματα. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι:
τα ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα (ταχυκαρδία, δύσπνοια, πονοκέφαλοι,
δερματικές ενοχλήσεις), τα ψυχολογικά συμπτώματα (κούραση και εξάντληση,
ανησυχία, υπερδιέγερση, αρνητική διάθεση) και τα συμπτώματα στον γνωστικό
τομέα (αρνητικές σκέψεις, υπερτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης και
υποτίμηση των ατομικών ικανοτήτων -αυτοί οι δυο παράγοντες συχνά οδηγούν σε
δυσκολίες συγκέντρωσης, σε δυσκολίες μάθησης και ως αποτέλεσμα σε μείωση
της αποδοτικότητας-).
⦿ Όσον αφορά στα παιδιά και τους εφήβους το άγχος τους αφορά κυρίως στις
απαιτήσεις των γονέων, στις απαιτήσεις και την αποδοχή των φίλων, στο
κοινωνικό άγχος, στην αλλαγή σχολείου, στη σχολική επίδοση και στο άγχος των
εξετάσεων. (Killu et al., 2016)
Επιπτώσεις του άγχους
⦿ Το άγχος επηρεάζει το άτομο σε πολλά επίπεδα: ψυχολογικό,
συμπεριφορικό, και σωματικό. Θεωρείται φυσιολογικό και ωφέλιμο
καθώς προετοιμάζει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καταστάσεις
δυσάρεστες ή πιθανούς κινδύνους. Αντίθετα παθολογικοποιείται εφόσον
η διάρκεια, η ένταση και η συχνότητα ξεπερνάνε τα φυσιολογικά όρια.
⦿ Τα ψυχολογικά συναισθήματα, για την εμφάνιση των οποίων έχει ευθύνη
το άγχος, είναι η ανησυχία, συναισθήματα φόβου και αγωνίας, νευρική
συμπεριφορά, έλλειψη συγκέντρωσης, αισθάνονται ότι έχουν μειωμένη
αντίληψη, περισσότερο για την κατάσταση η οποία τους έχει εμφανίσει
το άγχος, αίσθημα μειωμένης μνήμης.(Κάκουρος, 2005)
Επιπτώσεις του άγχους συνέχεια
⦿Στα σωματικά συμπτώματα, εμφανίζονται η αίσθηση της μειωμένης πρόσληψης οξυγόνου, πόνος στον
θώρακα, αυξημένοι παλμοί, πόνοι στην κοιλιακή χώρα, αδυναμία, πονοκέφαλος, ανορεξία, προβλήματα
στην κατάποση, αισθήματα τρόμου (Μαδιανός, 2003).
⦿Στην ακαδημαϊκή επίδοση, το άγχος συμβάλλει αρνητικά στην επίδοση των μαθητών καθώς είναι υπεύθυνο
για την έλλειψη συγκέντρωσης, την κακή μνήμη, την προσοχή, την οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και
της εργασίας που οφείλει να ολοκληρώσει ο μαθητής. Όσο πιο έντονα βιώνει το άγχος τόσο δυσκολεύεται
να ανταπεξέλθει στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό πολλοί μαθητές νιώθουν αβοήθητοι
και ότι δεν μπορούν να μάθουν αυτά που διδάσκονται. Αποφεύγουν ακόμα να αναλάβουν εργασίες που τις
θεωρούν δύσκολες καθώς πιστεύουν ότι θα αποτύχουν (Killu, Marc & Crundwell, 2016).
⦿Όσο αφορά στη κοινωνική ανάπτυξη, οι μαθητές που βιώνουν άγχος στην σχολική τους ζωή είναι
κοινωνικά απομονωμένοι. Δεν προσπαθούν να ενταχθούν σε παρέες, δεν τους είναι ευχάριστο να
συμμετάσχουν σε ομαδικά παιχνίδια ή δράσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί φοβούνται την απόρριψή τους από
τους άλλους. Αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές επειδή ανησυχούν ότι θα τους αποκλείσουν.
Προτιμούν να αποσύρονται από την παρέα και απομονωμένοι να διαχειρίζονται το άγχος παρά να νιώσουν
μη αποδεκτοί από τους συνομηλίκους και τους συμμαθητές τους (Killu et al., 2016).
Φυσιολογικό Άγχος ανά ηλικιακή
ομάδα
Αναμενόμενες για την κάθε ηλικία αιτίες άγχους τα βρέφη μέχρι περίπου
τον 6ο μήνα ζωής δυσφορούν με δυνατούς θορύβους λόγω έλλειψης της
παροχής φροντίδας ή αιφνίδιων αλλαγών τις θέσεις και από ξαφνική
παρουσία αγνώστων αντικειμένων από τους 7 μέχρι τους 12 μήνες
δυσφορούν με την παρουσία ξένων και την απρόσμενη εμφάνιση
αγνώστων αντικειμένων και ανθρώπων από τον πρώτο μέχρι και τον 5ο
χρόνο της ζωής φοβούνται τους ξένους τις καταιγίδες τα ζώα το σκοτάδι
τους δυνατούς θορύβους εξαιτίας αποχωρισμού από τους γονείς τους τα
τέρατα και τα φαντάσματα την τουαλέτα και λοιπά στην ηλικία των 6 έως
12 ετών τα παιδιά φοβούνται τους σωματικούς τραυματισμούς τις
αρρώστιες τους κλέφτες το να μένουν μόνα τους τα υπερφυσικά όλα την
κριτική την αποτυχία και την τιμωρία από τα 12 έως 18 έτη οι φόβοι των
εφήβων αφορούν τα διαγωνίσματα τη γενικότερη σχολική τους απόδοση
Επιδημιολογία
Οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν μία από τις συχνότερα
παρατηρούμενες ομάδες διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία.
Ένα στα δέκα παιδιά και έφηβοι μπορούν να έχουν διαταραχή άγχους.
Επίσης ανάμεσα στους εφήβους επηρεάζονται περισσότερο τα κορίτσια
από ότι τα αγόρια παρόμοια για τις φοβίες τα κορίτσια έχουν υψηλότερο
δείκτη συχνότητας από τα αγόρια σε όλες τις ηλικίες . Το 1/3 των παιδιών
και των εφήβων που παρουσιάζουν μία αγχώδη διαταραχή πληρούν τα
κριτήρια για δύο ή περισσότερες αγχώδεις διαταραχές ενώ η συνύπαρξη
με άλλες ψυχικές διαταραχές αγγίζει το 40% . Οι συννοσηρότητες αυτές
μπορεί να είναι οι αγχώδεις διαταραχές με την εναντιωματική προκλητική
διαταραχή τι ΔΕΠΥ τη μείζων καταθλιπτική διαταραχή και τη χρήση
ουσιών. Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν ότι μεταξύ των ηλικιών
7 έως 11 ετών το 72% των παιδιών έχουν άγχος, ενώ στις ηλικίες 12-18 ετών
το ποσοστό αυτό αγγίζει το 81%. Το άγχος αποτελεί ένα γνώριμο και οικείο
συναίσθημα για όλους τους ανθρώπους. Τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά
βιώνουν άγχος, ανησυχία ή φόβο σε ορισμένες καταστάσεις. Killu et al., 2016
Αγχώδεις διαταραχές
⦿ Οι Αγχώδεις Διαταραχές διαφοροποιούνται ως προς τα
αντικείμενα και τις καταστάσεις που προκαλούν φόβο, άγχος και
αποφυγή. Επίσης, διαφέρουν από τον παροδικό φόβο ή άγχος με
το να είναι επίμονες (από 6 μήνες και παραπάνω). Ο κλινικός
ιατρός είναι αυτός που εξετάζει το κατά πόσο ο φόβος ή το άγχος
που βιώνει το άτομο είναι υπερβολικός ή δυσανάλογος ως προς
το φυσιολογικό. Για να διαγνωστεί το άτομο με Διαταραχή Άγχους
πρέπει τα συμπτώματα που παρουσιάζει να μην οφείλονται στις
φυσιολογικές επιδράσεις κάποιας ουσίας, φάρμακο, σε άλλη
ιατρική κατάσταση ή να μην εξηγούνται από κάποια άλλη ψυχική
διαταραχή. Οι περισσότερες Αγχώδεις Διαταραχές αναπτύσσονται
στη παιδική ηλικία και τείνουν να επιμένουν εάν δεν
αντιμετωπιστούν και εμφανίζονται περισσότερο σε γυναίκες με
αναλογία 2: 1 από ότι στους άντρες. (Κάκουρος, 2005)
Είδη Αγχωδών Διαταραχών
⦿Σύμφωνα με το DSM V, η διάταξη διευθετείται σύμφωνα με την τυπική ηλικία και τα είδη
είναι τα εξής (APA, 2013):
⦿Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού (Separation Anxiety Disorder)
⦿Επιλεκτική Βωβότητα/ Αλαλία (Selective Mutism)
⦿Ειδική Φοβία (Specific Phobia)
⦿Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους(Social Anxiety Disorder (Social Phobia)
⦿Διαταραχή Πανικού (Panic Disorder)
⦿Ειδική Διαταραχή Πανικού (Panic Attack Specifier)
⦿Αγοραφοβία (Agoraphobia)
⦿Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους (Generalized Anxiety Disorder)
⦿Διαταραχή Άγχους που οφείλεται σε ουσίες/ φάρμακα (Substance/Medication-Induced
Anxiety Disorder)
⦿Διαταραχή Άγχους οφειλόμενη σε ιατρική κατάσταση (Anxiety Disorder Due to Another
Medical Condition)
⦿Άλλες προσδιορισμένες Διαταραχές Άγχους (Other Specified Anxiety Disorder)
⦿Άλλες μη προσδιορισμένες Διαταραχές Άγχους (Unspecified Anxiety Disorder)
Εφηβία
Η εφηβεία ορίζεται ως η εξελικτική διεργασία στη ζωή του
ανθρώπου που αρχίζει «βιολογικά» με τις μεταβολές της
φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει «ψυχολογικά» με την
απόκτηση της ταυτότητας του εαυτού και του φύλου, καθώς και του
αισθήματος της ανεξαρτησίας που σηματοδοτεί την ενηλικίωση
του. Έτσι η «εφηβεία» από την σύγχρονη ψυχιατρική σκοπιά
αντιμετωπίζεται ως το σύνολο των ψυχολογικών αναπτυξιακών
διαδικασιών που συνδέονται με τις ωριμοποιητικές μεταβολές της
ήβης, δια μέσου των συγκεκριμένων ιστορικών και κοινωνικών
συνθηκών(Μαδιάνος, 2003)
Τα αναπτυξιακά επιτέυγματα στα οποία
στοχεύει ένας έφηβος είναι:
Η αποιδανικοποίηση των γονιών (που φέρνει πένθος),
Η απομάκρυνση από αυτούς και η προσπάθεια κοντινότητας με φίλους (που κινητοποιεί άγχη και
παλιότερα τράυματα) ,
Η προσπάθεια αυτονομίας και ανεξαρτησίας (τα οποία φέρνουν συγκρούσεις, επιθετικότητα, άγχη,
φαντασιώσεις και παλιμπαιδισμό),
Η ανάγκη ύπαρξης σταθερής ταυτότητας του φύλου (που προκαλει μπέρδεμα, άγχη και
επιθετικότητα),
Η επιλογή ιδανικών και μιάς συγκροτημένης χωρίς αυτοαναιρούμενες συγκρούσεις ιδεολογίας ,
Η ρεαλιστική και αποδεκτή εικόνα του εαυτού του, η απόκτηση αυτοελέγχου και ικανότητας
έκφρασης,
Η οικονομική ανεξαρτησία και η αποδοχή των κοινωνικών και ηθικών αξιών η οποία θα του επιτρέψει
να σταθεί μέσα στην κοινωνία.
Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής ορμονών προκαλεί ανησυχία και φόβο στον έφηβο (π.χ. ήπια
ακμή του προσώπου μπορεί να φαντασιώνεται σαν παραμόρφωση και να προξενήσει κατάθλιψη).
Η ανάπτυξη στο διανοητικό επίπεδο ακολουθεί σχεδόν εκρήκτική πορεία σαστίζοντας τον έφηβο που
βλέπει τον εαυτό του να σκέπτεται μακρύτερα από όσα έχει ζήσει αναπτύσσοντας αφηρημένη σκέψη
προσεγγίζοντας το άπειρο, σκεπτόμενος επαγωγικά.
Είναι σπάνιο ο έφηβος να διέλθει από τις ψυχολογικές διεργασίες της εφηβείας χωρίς να νοιώσει
Παράγοντες Άγχους στους εφήβους
⦿ Οι έφηβοι νιώθουν άγχος όταν αντιμετωπίζουν κάτι που τους φαίνεται πολύ
δύσκολο. Ανάμεσα στα συνηθισμένα ζητήματα που αποτελούν πηγή άγχους
για τους εφήβους περιλαμβάνονται τα εξής:
⦿ οι φυσιολογικές αλλαγές στην εμφάνισή τους (σώμα, πρόσωπο, ακμή)
⦿ οι μεγάλες απαιτήσεις των γονιών για σχολικές επιδόσεις (τα παιδιά πιέζονται
σε κάποιες περιπτώσεις πολύ για να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες
όσων αγαπούν)
⦿ οι πολλές υποχρεώσεις- δραστηριότητες (οι έφηβοι μπορεί να νιώθουν
ανήμποροι να τα βγάλουν πέρα, αλλά να μην το λένε)
⦿ το διαζύγιο ή ο θάνατος ενός γονιού (τα παιδιά φοβούνται ότι επέρχονται
αλλαγές που θα τους στερήσουν πολλά)
⦿ οι σοβαρές ασθένειες στην οικογένεια (προκαλούν στον έφηβο ανασφάλεια
είτε γιατί φοβάται το θάνατο είτε γιατί απλώς αλλάζουν οι ρουτίνες στις οποίες
είχε συνηθίσει και τις ταύτιζε με τη σιγουριά)
⦿ τα οικονομικά προβλήματα στο σπίτι (τα παιδιά αισθάνονται το στρες των
γονιών και νιώθουν μια γενική απειλή για το μέλλον, ενώ παράλληλα αλλάζει
και η ζωή τους)
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν
άγχος είναι:
•οι αλλαγές σχολείου, καθηγητή ή σπιτιού ( έχουν την έγνοια αν θα γίνουν αποδεκτοί
από τους νέους συμμαθητές, γείτονες, καθηγητές αλλά κι αν θα βρουν κι εκείνα
κάποιους να ταιριάξουν)
•οι απαιτήσεις των φίλων (καμιά φορά ζητούν από το παιδί να κάνει κάτι που το ίδιο δε
θέλει)
•οι διαμάχες με συμμαθητές ή φίλους (οι έφηβοι βιώνουν τη διαμάχη ως απόρριψη και
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνικότητά τους)
•κοινωνικά γεγονότα που προκαλούν αναστάτωση (ειδήσεις για εγκλήματα στη γειτονιά,
πλημμύρες και γενικά γεγονότα που το παιδί μπορεί να νιώσει ότι ίσως απειλήσουν το
ίδιο).
•Η ιδιοσυγκρασία του ίδιου του παιδιού
•Προβλήματα διαχείρισης άγχους από τους γονείς τους (Τριλίβα, 2001)
Κατά την περίοδο της εφηβείας, τα κορίτσια έχουν τουλάχιστον διπλάσιες πιθανότητες
να αναπτύξουν αγχώδη διαταραχή σε σχέση με τα αγόρια. Πιθανές εξηγήσεις για τη
διαφορά αυτή, προκύπτουν από μελέτες που βρίσκουν τα κορίτσια να έχουν φτωχότερη
αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα αγόρια, ανεξάρτητα του τομέα στον οποίο εξετάζονται.
Αντίστροφα, υψηλή αυτοεκτίμηση και θετική εικόνα σώματος, σχετίζονται με χαμηλότερα
επίπεδα άγχους και κατάθλιψης(Μαδιάνος, 2003)
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το Άγχος
Στην αντιμετώπιση και διαχείριση του άγχους στα παιδιά και τους εφήβους μπορούν να
βοηθήσουν οι εμπλεκόμενοι με το σχολικό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί
σύμβουλοι-ψυχολόγοι και πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι γονείς.
⦿Το σχολείο αποτελεί ιδανικό χώρο για την εφαρμογή υπηρεσιών ψυχικής
υγείας, καθώς μπορεί να προωθήσει προληπτικά προγράμματα που στοχεύουν στην
αποτροπή της ανάπτυξης των διαταραχών άγχους μέσω θετικών στρατηγικών
αντιμετώπισης του στρες.
⦿Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος και μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί που
βιώνει έντονο άγχος ενθαρρύνοντας το να ζητήσει στήριξη σχετικά με τις ανησυχίες του,
ωθώντας το να χρησιμοποιήσει τεχνικές αποβολής άγχους και στρατηγικές ηρεμίας και
φροντίζοντας για την σταθερότητα και ασφάλεια του περιβάλλοντος. Ακόμη ο
εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων
εξέτασης, να του επιτρέπει να αναχωρεί από την τάξη όταν αισθάνεται την ανάγκη, να
τον εκθέτει σταδιακά σε καταστάσεις που του πυροδοτούν άγχος στο σχολικό πλαίσιο,
να τον ενθαρρύνει να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες και να αναπτύσσει γύρω
του ένα όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρικτικό περιβάλλον(Κουρκούτας, 2007)
Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το
Άγχος(συνέχεια)
⦿Οι σχολικοί σύμβουλοι οφείλουν να μιλάνε ανοιχτά με τους εφήβους για τις
ανησυχίες τους, να τους ενθαρρύνουν να ακολουθούν τα ταλέντα τους και να
διασκεδάζουν, να τους εντάσσουν σε προγράμματα που περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιές αναπνοές και σωματική άσκηση.
⦿Οι γονείς είναι η πιο σημαντική πηγή κοινωνικής και διαπροσωπικής
ενίσχυσης Οι γονείς, ως σημαντικοί άλλοι, αποτελούν πηγή στήριξης και
ενίσχυσης αλλά και πηγή άγχους για τους εφήβους. Γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα είναι
σημαντικό οι γονείς να αναγνωρίσουν το δικό τους άγχος και να μην το
προβάλλουν στο παιδί τους. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουν το λάθος να
συγκρίνουν το παιδί τους με κάποιον άλλον. Τέτοιου είδους συγκρίσεις οδηγούν με
σιγουριά στο να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στις επιλογές του,
στις ικανότητες του. Ενθαρρύνουν τον έφηβο να εκδηλώσει το ταλέντο του σε
εξωσχολικές δραστηριότητες, να μη γίνει το σχολείο αποκλειστικός στόχος της
ζωής του(Τριλίβα, 2001)
Βιβλιογραφία
⦿ American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders. (5th edit.). Washington.
⦿ Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2005), Ψυχοπαθολογία παιδιών και
εφήβων, Αθήνα, Τυπωθήτω
⦿ Killu, K., Marc, R. & Crundwell, A. (2016). Students with anxiety in
the classroom: Educational accommodations and interventions.
Beyond Behavior, 26(2), 30-40.
⦿ doi.org/10.1177/107429561602500205
⦿ Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά
Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα:
Ελληνικά Γράμματα.
⦿ Μαδιανός, Μ. (2003). Κλινική ψυχιατρική. Αθήνα: Καστανιώτη
⦿ Τριλίβα, Σ., Μπεζεβέγκης, Η. & Βασιλάκη, Ε. (2001). Το άγχος, το
στρες και η αντιμετώπισή του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
1 de 16

Recomendados

παδ 1 οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016 por
παδ 1  οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016παδ 1  οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016
παδ 1 οικονομικές ανάγκες - 18.01.2016Areti Alexopoulou
5.6K visualizações12 slides
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ por
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 1lykspartis
293 visualizações25 slides
2η ΠΑΔ por
2η ΠΑΔ2η ΠΑΔ
2η ΠΑΔΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΡΙΒΑΚΗ
977 visualizações16 slides
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμού por
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμούJohn Bowlby: Η θεωρία του δεσμού
John Bowlby: Η θεωρία του δεσμούDimitris Agorastos
2.6K visualizações32 slides
α παδ Power point por
α παδ Power pointα παδ Power point
α παδ Power pointChristinaArvanitidou
721 visualizações14 slides
αγαθα διακρισεις αγαθων por
αγαθα διακρισεις αγαθωναγαθα διακρισεις αγαθων
αγαθα διακρισεις αγαθωνΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - MATINA ΓΙΑΧΝΑΚΗ
2.8K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Αρχές οικονομικής θεωρίας por
Αρχές οικονομικής θεωρίαςΑρχές οικονομικής θεωρίας
Αρχές οικονομικής θεωρίαςKalliopi Alexantonaki
284 visualizações8 slides
1η ΠΑΔ por
1η ΠΑΔ 1η ΠΑΔ
1η ΠΑΔ maria kargaki
763 visualizações14 slides
παδ. 1 12-17 por
παδ. 1 12-17παδ. 1 12-17
παδ. 1 12-17ssuser374ae4
643 visualizações12 slides
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή por
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήστρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήMarianna Gliarmi
1.9K visualizações17 slides
ΠΑΔ por
ΠΑΔΠΑΔ
ΠΑΔAsimeniaKoutantou
733 visualizações16 slides
Erikson por
Erikson Erikson
Erikson Καπετανάκης Γεώργιος
2.2K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

Αρχές οικονομικής θεωρίας por Kalliopi Alexantonaki
Αρχές οικονομικής θεωρίαςΑρχές οικονομικής θεωρίας
Αρχές οικονομικής θεωρίας
Kalliopi Alexantonaki284 visualizações
1η ΠΑΔ por maria kargaki
1η ΠΑΔ 1η ΠΑΔ
1η ΠΑΔ
maria kargaki763 visualizações
παδ. 1 12-17 por ssuser374ae4
παδ. 1 12-17παδ. 1 12-17
παδ. 1 12-17
ssuser374ae4643 visualizações
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή por Marianna Gliarmi
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμήστρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
στρες & διαχειριση του μαριάννα γλιαρμή
Marianna Gliarmi1.9K visualizações
παδ 2 por Bad85aggelos
παδ 2παδ 2
παδ 2
Bad85aggelos11.7K visualizações
αρχες οικονομικης θεωριας por Kostas Drakoulakis
αρχες οικονομικης θεωριαςαρχες οικονομικης θεωριας
αρχες οικονομικης θεωριας
Kostas Drakoulakis797 visualizações
παδ por Bad85aggelos
παδπαδ
παδ
Bad85aggelos8K visualizações
ατυχήματα και πρόληψη powerpoint por efgaitan
ατυχήματα και πρόληψη powerpointατυχήματα και πρόληψη powerpoint
ατυχήματα και πρόληψη powerpoint
efgaitan1.7K visualizações
Βασικές Οικονομικές Έννοιες por Xristina Drosou
Βασικές Οικονομικές ΈννοιεςΒασικές Οικονομικές Έννοιες
Βασικές Οικονομικές Έννοιες
Xristina Drosou2.8K visualizações
συναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσεις por Παναγιώτα Ντιβέρη
συναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσειςσυναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσεις
συναισθηματική νοημοσύνη - Θεωρητικές προσεγγίσεις
Παναγιώτα Ντιβέρη3.5K visualizações
Α4 βιωματική δράση-άγχος-2014-15 por Georgia Siabalioti
Α4 βιωματική δράση-άγχος-2014-15Α4 βιωματική δράση-άγχος-2014-15
Α4 βιωματική δράση-άγχος-2014-15
Georgia Siabalioti790 visualizações
Πρώτες βοήθειες για παθολογικά περιστατικά por NikosVarakis
Πρώτες βοήθειες για παθολογικά περιστατικάΠρώτες βοήθειες για παθολογικά περιστατικά
Πρώτες βοήθειες για παθολογικά περιστατικά
NikosVarakis5.4K visualizações
Παιδική Σεξουαλικότητα por Constantinos Bletsos
Παιδική ΣεξουαλικότηταΠαιδική Σεξουαλικότητα
Παιδική Σεξουαλικότητα
Constantinos Bletsos4.3K visualizações
παρουσίαση 1ης παδ οικογένεια por Anag90
παρουσίαση 1ης παδ οικογένειαπαρουσίαση 1ης παδ οικογένεια
παρουσίαση 1ης παδ οικογένεια
Anag90574 visualizações

Similar a agxos-efivia.pptx

διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή por
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμήδιαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμήMarianna Gliarmi
1.4K visualizações5 slides
δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά) por
δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά) δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά)
δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά) lykkarea
16.4K visualizações35 slides
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16 por
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-161ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
187 visualizações30 slides
Συναισθηματικές διαταραχές por
Συναισθηματικές διαταραχέςΣυναισθηματικές διαταραχές
Συναισθηματικές διαταραχέςConstantinos Bletsos
3.8K visualizações68 slides
Πρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησης por
Πρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησηςΠρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησης
Πρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησηςΔέσποινα Γέμελου
214 visualizações20 slides
FEAR por
FEARFEAR
FEARPanagiotis D. Kalantzis
163 visualizações37 slides

Similar a agxos-efivia.pptx(20)

διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή por Marianna Gliarmi
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμήδιαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή
διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους μαριάννα γλιαρμή
Marianna Gliarmi1.4K visualizações
δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά) por lykkarea
δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά) δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά)
δ. Νευρώσεις (άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά)
lykkarea16.4K visualizações
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16 por 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Διαταραχές άγχους σε παιδιά και εφήβους, ερευνητική εργασία 2015-16
Συναισθηματικές διαταραχές por Constantinos Bletsos
Συναισθηματικές διαταραχέςΣυναισθηματικές διαταραχές
Συναισθηματικές διαταραχές
Constantinos Bletsos3.8K visualizações
Πρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησης por Δέσποινα Γέμελου
Πρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησηςΠρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησης
Πρόγραμμα We C.A.R.E. , Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, 1η δραστηριότητα- Άξονες συζήτησης
Δέσποινα Γέμελου214 visualizações
Ψυχικη υγεια por 4Gym Glyfadas
Ψυχικη υγειαΨυχικη υγεια
Ψυχικη υγεια
4Gym Glyfadas364 visualizações
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08 por iodinou
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
Πρόγραμμα Διατροφικές διαταραχές 4ο γυμνάσιο νέας σμύρνης 2007-08
iodinou826 visualizações
υγιεινος τροπος ζωης por xpapas
υγιεινος τροπος ζωηςυγιεινος τροπος ζωης
υγιεινος τροπος ζωης
xpapas556 visualizações
ψυχοπαθειες por 1_gel_glyfadas
ψυχοπαθειεςψυχοπαθειες
ψυχοπαθειες
1_gel_glyfadas1.7K visualizações
ψυχικα νοσηματα por gxart
ψυχικα νοσηματαψυχικα νοσηματα
ψυχικα νοσηματα
gxart1.6K visualizações
Άγχος por sokaniak
ΆγχοςΆγχος
Άγχος
sokaniak845 visualizações
Η νευρική ανορεξία σε κλινικά πλαίσια por Constantinos Bletsos
Η νευρική ανορεξία σε κλινικά πλαίσιαΗ νευρική ανορεξία σε κλινικά πλαίσια
Η νευρική ανορεξία σε κλινικά πλαίσια
Constantinos Bletsos731 visualizações
δεπυ por George Tsallas
δεπυδεπυ
δεπυ
George Tsallas909 visualizações
ψυχικά νοσήματα por Evi Kamariotaki
ψυχικά νοσήματαψυχικά νοσήματα
ψυχικά νοσήματα
Evi Kamariotaki430 visualizações
δεπυ por George Tsallas
δεπυδεπυ
δεπυ
George Tsallas15.5K visualizações
Depression in adolescents and young adults (15-22) por Petros Skapinakis
Depression in adolescents and young adults (15-22)Depression in adolescents and young adults (15-22)
Depression in adolescents and young adults (15-22)
Petros Skapinakis2.6K visualizações
Edobipolarleaders por edoslides
EdobipolarleadersEdobipolarleaders
Edobipolarleaders
edoslides4K visualizações
Συναισθήματα Α'4 por Despina
Συναισθήματα Α'4Συναισθήματα Α'4
Συναισθήματα Α'4
Despina 822 visualizações

agxos-efivia.pptx

 • 1. Το άγχος κατά την Εφηβική ηλικία Κοινωνική Λειτουργός Σαϊπά Παναγιώτα
 • 2. Αποσαφήνιση όρων Άγχος δυσφορικό συναίσθημα μπροστά σε επικείμενο κίνδυνο παίζει ρόλο προσαρμοστικό και προστατευτικό το άγχος περιγράφεται σαν μία δυσάρεστη αίσθηση έντασης που συνοδεύεται από σειρά αντιδράσεων του οργανισμού όπως εφίδρωση τρόμο ξηροστομία και γαστρεντερικά συμπτώματα. Φόβος φυσιολογική αντίδραση σε πραγματικό ή φαναάστικό κίνδυνο η απειλή παίζει ρόλο προσαρμοστικό και προστατευτικό έχει αναπτυξιακή πορεία. Φοβία υπερβολικός κίνδυνος και επίμονος φόβος συγκεκριμένου ερεθίσματος με αποτέλεσμα την αποφυγή του ή την έντονη δυσφορία του ατόμου όταν το υπομένει. Το άγχος είναι φυσιολογικό για κάποια αναπτυξιακά στάδια για παράδειγμα τα παιδιά από 8 μηνών μέχρι την προσχολική ηλικία συχνά επιδεικνύουν άγχος αποχωρισμού. (Κάκουρος, 2005)
 • 3. Τι είναι το άγχος ⦿ Το άγχος είναι ένα λειτουργικό συναίσθημα, το οποίο συχνά μας διευκολύνει να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις που συναντάμε στη ζωή μας θέτοντας τον οργανισμό σε κατάσταση ετοιμότητας. Υπό αυτή τη έννοια, το άγχος αποτελεί ένα φυσιολογικό στοιχείο της αναπτυξιακής πορείας που οδηγεί από την εξάρτηση στην αυτονομία. Επομένως, το άγχος δεν είναι πάντα ο εχθρός του ανθρώπου. Το ‘δημιουργικό άγχος’ είναι αυτό που εκδηλώνεται όταν ο εγκέφαλος εκτιμά μια κατάσταση ως επικίνδυνη ή απαιτητική. ⦿ Το υπερβολικό άγχος, όμως, είναι αυτό που οδηγεί στην δυσλειτουργικότητα και εμφανίζεται με διαφόρων ειδών συμπτώματα. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι: τα ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα (ταχυκαρδία, δύσπνοια, πονοκέφαλοι, δερματικές ενοχλήσεις), τα ψυχολογικά συμπτώματα (κούραση και εξάντληση, ανησυχία, υπερδιέγερση, αρνητική διάθεση) και τα συμπτώματα στον γνωστικό τομέα (αρνητικές σκέψεις, υπερτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης και υποτίμηση των ατομικών ικανοτήτων -αυτοί οι δυο παράγοντες συχνά οδηγούν σε δυσκολίες συγκέντρωσης, σε δυσκολίες μάθησης και ως αποτέλεσμα σε μείωση της αποδοτικότητας-). ⦿ Όσον αφορά στα παιδιά και τους εφήβους το άγχος τους αφορά κυρίως στις απαιτήσεις των γονέων, στις απαιτήσεις και την αποδοχή των φίλων, στο κοινωνικό άγχος, στην αλλαγή σχολείου, στη σχολική επίδοση και στο άγχος των εξετάσεων. (Killu et al., 2016)
 • 4. Επιπτώσεις του άγχους ⦿ Το άγχος επηρεάζει το άτομο σε πολλά επίπεδα: ψυχολογικό, συμπεριφορικό, και σωματικό. Θεωρείται φυσιολογικό και ωφέλιμο καθώς προετοιμάζει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καταστάσεις δυσάρεστες ή πιθανούς κινδύνους. Αντίθετα παθολογικοποιείται εφόσον η διάρκεια, η ένταση και η συχνότητα ξεπερνάνε τα φυσιολογικά όρια. ⦿ Τα ψυχολογικά συναισθήματα, για την εμφάνιση των οποίων έχει ευθύνη το άγχος, είναι η ανησυχία, συναισθήματα φόβου και αγωνίας, νευρική συμπεριφορά, έλλειψη συγκέντρωσης, αισθάνονται ότι έχουν μειωμένη αντίληψη, περισσότερο για την κατάσταση η οποία τους έχει εμφανίσει το άγχος, αίσθημα μειωμένης μνήμης.(Κάκουρος, 2005)
 • 5. Επιπτώσεις του άγχους συνέχεια ⦿Στα σωματικά συμπτώματα, εμφανίζονται η αίσθηση της μειωμένης πρόσληψης οξυγόνου, πόνος στον θώρακα, αυξημένοι παλμοί, πόνοι στην κοιλιακή χώρα, αδυναμία, πονοκέφαλος, ανορεξία, προβλήματα στην κατάποση, αισθήματα τρόμου (Μαδιανός, 2003). ⦿Στην ακαδημαϊκή επίδοση, το άγχος συμβάλλει αρνητικά στην επίδοση των μαθητών καθώς είναι υπεύθυνο για την έλλειψη συγκέντρωσης, την κακή μνήμη, την προσοχή, την οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και της εργασίας που οφείλει να ολοκληρώσει ο μαθητής. Όσο πιο έντονα βιώνει το άγχος τόσο δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό πολλοί μαθητές νιώθουν αβοήθητοι και ότι δεν μπορούν να μάθουν αυτά που διδάσκονται. Αποφεύγουν ακόμα να αναλάβουν εργασίες που τις θεωρούν δύσκολες καθώς πιστεύουν ότι θα αποτύχουν (Killu, Marc & Crundwell, 2016). ⦿Όσο αφορά στη κοινωνική ανάπτυξη, οι μαθητές που βιώνουν άγχος στην σχολική τους ζωή είναι κοινωνικά απομονωμένοι. Δεν προσπαθούν να ενταχθούν σε παρέες, δεν τους είναι ευχάριστο να συμμετάσχουν σε ομαδικά παιχνίδια ή δράσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί φοβούνται την απόρριψή τους από τους άλλους. Αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές επειδή ανησυχούν ότι θα τους αποκλείσουν. Προτιμούν να αποσύρονται από την παρέα και απομονωμένοι να διαχειρίζονται το άγχος παρά να νιώσουν μη αποδεκτοί από τους συνομηλίκους και τους συμμαθητές τους (Killu et al., 2016).
 • 6. Φυσιολογικό Άγχος ανά ηλικιακή ομάδα Αναμενόμενες για την κάθε ηλικία αιτίες άγχους τα βρέφη μέχρι περίπου τον 6ο μήνα ζωής δυσφορούν με δυνατούς θορύβους λόγω έλλειψης της παροχής φροντίδας ή αιφνίδιων αλλαγών τις θέσεις και από ξαφνική παρουσία αγνώστων αντικειμένων από τους 7 μέχρι τους 12 μήνες δυσφορούν με την παρουσία ξένων και την απρόσμενη εμφάνιση αγνώστων αντικειμένων και ανθρώπων από τον πρώτο μέχρι και τον 5ο χρόνο της ζωής φοβούνται τους ξένους τις καταιγίδες τα ζώα το σκοτάδι τους δυνατούς θορύβους εξαιτίας αποχωρισμού από τους γονείς τους τα τέρατα και τα φαντάσματα την τουαλέτα και λοιπά στην ηλικία των 6 έως 12 ετών τα παιδιά φοβούνται τους σωματικούς τραυματισμούς τις αρρώστιες τους κλέφτες το να μένουν μόνα τους τα υπερφυσικά όλα την κριτική την αποτυχία και την τιμωρία από τα 12 έως 18 έτη οι φόβοι των εφήβων αφορούν τα διαγωνίσματα τη γενικότερη σχολική τους απόδοση
 • 7. Επιδημιολογία Οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν μία από τις συχνότερα παρατηρούμενες ομάδες διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ένα στα δέκα παιδιά και έφηβοι μπορούν να έχουν διαταραχή άγχους. Επίσης ανάμεσα στους εφήβους επηρεάζονται περισσότερο τα κορίτσια από ότι τα αγόρια παρόμοια για τις φοβίες τα κορίτσια έχουν υψηλότερο δείκτη συχνότητας από τα αγόρια σε όλες τις ηλικίες . Το 1/3 των παιδιών και των εφήβων που παρουσιάζουν μία αγχώδη διαταραχή πληρούν τα κριτήρια για δύο ή περισσότερες αγχώδεις διαταραχές ενώ η συνύπαρξη με άλλες ψυχικές διαταραχές αγγίζει το 40% . Οι συννοσηρότητες αυτές μπορεί να είναι οι αγχώδεις διαταραχές με την εναντιωματική προκλητική διαταραχή τι ΔΕΠΥ τη μείζων καταθλιπτική διαταραχή και τη χρήση ουσιών. Πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν ότι μεταξύ των ηλικιών 7 έως 11 ετών το 72% των παιδιών έχουν άγχος, ενώ στις ηλικίες 12-18 ετών το ποσοστό αυτό αγγίζει το 81%. Το άγχος αποτελεί ένα γνώριμο και οικείο συναίσθημα για όλους τους ανθρώπους. Τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά βιώνουν άγχος, ανησυχία ή φόβο σε ορισμένες καταστάσεις. Killu et al., 2016
 • 8. Αγχώδεις διαταραχές ⦿ Οι Αγχώδεις Διαταραχές διαφοροποιούνται ως προς τα αντικείμενα και τις καταστάσεις που προκαλούν φόβο, άγχος και αποφυγή. Επίσης, διαφέρουν από τον παροδικό φόβο ή άγχος με το να είναι επίμονες (από 6 μήνες και παραπάνω). Ο κλινικός ιατρός είναι αυτός που εξετάζει το κατά πόσο ο φόβος ή το άγχος που βιώνει το άτομο είναι υπερβολικός ή δυσανάλογος ως προς το φυσιολογικό. Για να διαγνωστεί το άτομο με Διαταραχή Άγχους πρέπει τα συμπτώματα που παρουσιάζει να μην οφείλονται στις φυσιολογικές επιδράσεις κάποιας ουσίας, φάρμακο, σε άλλη ιατρική κατάσταση ή να μην εξηγούνται από κάποια άλλη ψυχική διαταραχή. Οι περισσότερες Αγχώδεις Διαταραχές αναπτύσσονται στη παιδική ηλικία και τείνουν να επιμένουν εάν δεν αντιμετωπιστούν και εμφανίζονται περισσότερο σε γυναίκες με αναλογία 2: 1 από ότι στους άντρες. (Κάκουρος, 2005)
 • 9. Είδη Αγχωδών Διαταραχών ⦿Σύμφωνα με το DSM V, η διάταξη διευθετείται σύμφωνα με την τυπική ηλικία και τα είδη είναι τα εξής (APA, 2013): ⦿Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού (Separation Anxiety Disorder) ⦿Επιλεκτική Βωβότητα/ Αλαλία (Selective Mutism) ⦿Ειδική Φοβία (Specific Phobia) ⦿Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους(Social Anxiety Disorder (Social Phobia) ⦿Διαταραχή Πανικού (Panic Disorder) ⦿Ειδική Διαταραχή Πανικού (Panic Attack Specifier) ⦿Αγοραφοβία (Agoraphobia) ⦿Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους (Generalized Anxiety Disorder) ⦿Διαταραχή Άγχους που οφείλεται σε ουσίες/ φάρμακα (Substance/Medication-Induced Anxiety Disorder) ⦿Διαταραχή Άγχους οφειλόμενη σε ιατρική κατάσταση (Anxiety Disorder Due to Another Medical Condition) ⦿Άλλες προσδιορισμένες Διαταραχές Άγχους (Other Specified Anxiety Disorder) ⦿Άλλες μη προσδιορισμένες Διαταραχές Άγχους (Unspecified Anxiety Disorder)
 • 10. Εφηβία Η εφηβεία ορίζεται ως η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει «βιολογικά» με τις μεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει «ψυχολογικά» με την απόκτηση της ταυτότητας του εαυτού και του φύλου, καθώς και του αισθήματος της ανεξαρτησίας που σηματοδοτεί την ενηλικίωση του. Έτσι η «εφηβεία» από την σύγχρονη ψυχιατρική σκοπιά αντιμετωπίζεται ως το σύνολο των ψυχολογικών αναπτυξιακών διαδικασιών που συνδέονται με τις ωριμοποιητικές μεταβολές της ήβης, δια μέσου των συγκεκριμένων ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών(Μαδιάνος, 2003)
 • 11. Τα αναπτυξιακά επιτέυγματα στα οποία στοχεύει ένας έφηβος είναι: Η αποιδανικοποίηση των γονιών (που φέρνει πένθος), Η απομάκρυνση από αυτούς και η προσπάθεια κοντινότητας με φίλους (που κινητοποιεί άγχη και παλιότερα τράυματα) , Η προσπάθεια αυτονομίας και ανεξαρτησίας (τα οποία φέρνουν συγκρούσεις, επιθετικότητα, άγχη, φαντασιώσεις και παλιμπαιδισμό), Η ανάγκη ύπαρξης σταθερής ταυτότητας του φύλου (που προκαλει μπέρδεμα, άγχη και επιθετικότητα), Η επιλογή ιδανικών και μιάς συγκροτημένης χωρίς αυτοαναιρούμενες συγκρούσεις ιδεολογίας , Η ρεαλιστική και αποδεκτή εικόνα του εαυτού του, η απόκτηση αυτοελέγχου και ικανότητας έκφρασης, Η οικονομική ανεξαρτησία και η αποδοχή των κοινωνικών και ηθικών αξιών η οποία θα του επιτρέψει να σταθεί μέσα στην κοινωνία. Η ραγδαία αύξηση της παραγωγής ορμονών προκαλεί ανησυχία και φόβο στον έφηβο (π.χ. ήπια ακμή του προσώπου μπορεί να φαντασιώνεται σαν παραμόρφωση και να προξενήσει κατάθλιψη). Η ανάπτυξη στο διανοητικό επίπεδο ακολουθεί σχεδόν εκρήκτική πορεία σαστίζοντας τον έφηβο που βλέπει τον εαυτό του να σκέπτεται μακρύτερα από όσα έχει ζήσει αναπτύσσοντας αφηρημένη σκέψη προσεγγίζοντας το άπειρο, σκεπτόμενος επαγωγικά. Είναι σπάνιο ο έφηβος να διέλθει από τις ψυχολογικές διεργασίες της εφηβείας χωρίς να νοιώσει
 • 12. Παράγοντες Άγχους στους εφήβους ⦿ Οι έφηβοι νιώθουν άγχος όταν αντιμετωπίζουν κάτι που τους φαίνεται πολύ δύσκολο. Ανάμεσα στα συνηθισμένα ζητήματα που αποτελούν πηγή άγχους για τους εφήβους περιλαμβάνονται τα εξής: ⦿ οι φυσιολογικές αλλαγές στην εμφάνισή τους (σώμα, πρόσωπο, ακμή) ⦿ οι μεγάλες απαιτήσεις των γονιών για σχολικές επιδόσεις (τα παιδιά πιέζονται σε κάποιες περιπτώσεις πολύ για να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες όσων αγαπούν) ⦿ οι πολλές υποχρεώσεις- δραστηριότητες (οι έφηβοι μπορεί να νιώθουν ανήμποροι να τα βγάλουν πέρα, αλλά να μην το λένε) ⦿ το διαζύγιο ή ο θάνατος ενός γονιού (τα παιδιά φοβούνται ότι επέρχονται αλλαγές που θα τους στερήσουν πολλά) ⦿ οι σοβαρές ασθένειες στην οικογένεια (προκαλούν στον έφηβο ανασφάλεια είτε γιατί φοβάται το θάνατο είτε γιατί απλώς αλλάζουν οι ρουτίνες στις οποίες είχε συνηθίσει και τις ταύτιζε με τη σιγουριά) ⦿ τα οικονομικά προβλήματα στο σπίτι (τα παιδιά αισθάνονται το στρες των γονιών και νιώθουν μια γενική απειλή για το μέλλον, ενώ παράλληλα αλλάζει και η ζωή τους)
 • 13. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν άγχος είναι: •οι αλλαγές σχολείου, καθηγητή ή σπιτιού ( έχουν την έγνοια αν θα γίνουν αποδεκτοί από τους νέους συμμαθητές, γείτονες, καθηγητές αλλά κι αν θα βρουν κι εκείνα κάποιους να ταιριάξουν) •οι απαιτήσεις των φίλων (καμιά φορά ζητούν από το παιδί να κάνει κάτι που το ίδιο δε θέλει) •οι διαμάχες με συμμαθητές ή φίλους (οι έφηβοι βιώνουν τη διαμάχη ως απόρριψη και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνικότητά τους) •κοινωνικά γεγονότα που προκαλούν αναστάτωση (ειδήσεις για εγκλήματα στη γειτονιά, πλημμύρες και γενικά γεγονότα που το παιδί μπορεί να νιώσει ότι ίσως απειλήσουν το ίδιο). •Η ιδιοσυγκρασία του ίδιου του παιδιού •Προβλήματα διαχείρισης άγχους από τους γονείς τους (Τριλίβα, 2001) Κατά την περίοδο της εφηβείας, τα κορίτσια έχουν τουλάχιστον διπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν αγχώδη διαταραχή σε σχέση με τα αγόρια. Πιθανές εξηγήσεις για τη διαφορά αυτή, προκύπτουν από μελέτες που βρίσκουν τα κορίτσια να έχουν φτωχότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τα αγόρια, ανεξάρτητα του τομέα στον οποίο εξετάζονται. Αντίστροφα, υψηλή αυτοεκτίμηση και θετική εικόνα σώματος, σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης(Μαδιάνος, 2003)
 • 14. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το Άγχος Στην αντιμετώπιση και διαχείριση του άγχους στα παιδιά και τους εφήβους μπορούν να βοηθήσουν οι εμπλεκόμενοι με το σχολικό περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί σύμβουλοι-ψυχολόγοι και πρώτοι από όλους οι ίδιοι οι γονείς. ⦿Το σχολείο αποτελεί ιδανικό χώρο για την εφαρμογή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς μπορεί να προωθήσει προληπτικά προγράμματα που στοχεύουν στην αποτροπή της ανάπτυξης των διαταραχών άγχους μέσω θετικών στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες. ⦿Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος και μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί που βιώνει έντονο άγχος ενθαρρύνοντας το να ζητήσει στήριξη σχετικά με τις ανησυχίες του, ωθώντας το να χρησιμοποιήσει τεχνικές αποβολής άγχους και στρατηγικές ηρεμίας και φροντίζοντας για την σταθερότητα και ασφάλεια του περιβάλλοντος. Ακόμη ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων εξέτασης, να του επιτρέπει να αναχωρεί από την τάξη όταν αισθάνεται την ανάγκη, να τον εκθέτει σταδιακά σε καταστάσεις που του πυροδοτούν άγχος στο σχολικό πλαίσιο, να τον ενθαρρύνει να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες και να αναπτύσσει γύρω του ένα όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρικτικό περιβάλλον(Κουρκούτας, 2007)
 • 15. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το Άγχος(συνέχεια) ⦿Οι σχολικοί σύμβουλοι οφείλουν να μιλάνε ανοιχτά με τους εφήβους για τις ανησυχίες τους, να τους ενθαρρύνουν να ακολουθούν τα ταλέντα τους και να διασκεδάζουν, να τους εντάσσουν σε προγράμματα που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τεχνικές χαλάρωσης, όπως βαθιές αναπνοές και σωματική άσκηση. ⦿Οι γονείς είναι η πιο σημαντική πηγή κοινωνικής και διαπροσωπικής ενίσχυσης Οι γονείς, ως σημαντικοί άλλοι, αποτελούν πηγή στήριξης και ενίσχυσης αλλά και πηγή άγχους για τους εφήβους. Γι’ αυτό πρώτα απ’ όλα είναι σημαντικό οι γονείς να αναγνωρίσουν το δικό τους άγχος και να μην το προβάλλουν στο παιδί τους. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουν το λάθος να συγκρίνουν το παιδί τους με κάποιον άλλον. Τέτοιου είδους συγκρίσεις οδηγούν με σιγουριά στο να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στις επιλογές του, στις ικανότητες του. Ενθαρρύνουν τον έφηβο να εκδηλώσει το ταλέντο του σε εξωσχολικές δραστηριότητες, να μη γίνει το σχολείο αποκλειστικός στόχος της ζωής του(Τριλίβα, 2001)
 • 16. Βιβλιογραφία ⦿ American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. (5th edit.). Washington. ⦿ Κάκουρος, Ε. & Μανιαδάκη, Κ. (2005), Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων, Αθήνα, Τυπωθήτω ⦿ Killu, K., Marc, R. & Crundwell, A. (2016). Students with anxiety in the classroom: Educational accommodations and interventions. Beyond Behavior, 26(2), 30-40. ⦿ doi.org/10.1177/107429561602500205 ⦿ Κουρκούτας, Η. (2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ⦿ Μαδιανός, Μ. (2003). Κλινική ψυχιατρική. Αθήνα: Καστανιώτη ⦿ Τριλίβα, Σ., Μπεζεβέγκης, Η. & Βασιλάκη, Ε. (2001). Το άγχος, το στρες και η αντιμετώπισή του. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.