O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

3.8. czy biblia jest księgą mojego życia

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Mais de KM Ludźmierz (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

3.8. czy biblia jest księgą mojego życia

  1. 1. 3.8. Czy Biblia jest księgą mojego życia? Str. 85-87 – – – Cele katechetyczne: ukazanie wpływu Pisma Świętego na życie człowieka; kształtowanie postawy otwarcia się na działanie Słowa Bożego w codziennym życiu; zachęcenie do wprowadzania we własne życie konkretnych słów Pisma Świętego.
  2. 2. O Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości, Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz; aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Bożą zgadzała się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.
  3. 3. Tekst do uzupełnienia Kto najszybciej i poprawnie zrobi miejsce 1 – plusów 4 2 – plusów 3 3 – plusów 2 4 – plusów 1
  4. 4. Tekst do uzupełnienia Pismo Święte to zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Zawierają one Słowo Boże Jego głównym autorem jest , Bóg , a także działający pod natchnieniem Ducha Świętego ludzie Stary Testament liczy 46 ksiąg i został napisany przede wszystkim w języku hebrajskim Nowy Testament liczy 27 ksiąg i został spisany przede wszystkim w języku greckim Greckie tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu, którego dokonano między III a I wiekiem przed narodzeniem Chrystusa, nazywamy , Septuagintą Pismo Święte na łacinę przełożył święty Hieronim To tłumaczenie nazywamy Wulgatą Księgi, których kanoniczność podawano w historii w wątpliwość, to księgi deuterokanoniczne Księgi tematycznie związane z Pismem Świętym, jednak nie spełniające kryteriów kanoniczności, to apokryfy Aby właściwie odczytywać i rozumieć teksty Pisma Świętego, należy uwzględnić zasady interpretacji Pisma Świętego. Jedną z nich jest konieczność uwzględnienia gatunku literackiego, w jakim powstał tekst.
  5. 5. Fragmenty Pisma Świętego mówiące o szczęściu: zadanie polega na wyszukaniu w Piśmie Świętym wskazanych fragmentów oraz przygotowaniu recepty na szczęście na ich podstawie. Hi 5,17 1 P 1,8 Rz 8,28 Ps 32,2 Ps 1,1 Prz 16,20 Mdr 14,1-3
  6. 6. Ćwiczenie Recepta na szczęście RECEPTA Lek. med. Jezus Chrystus spec. chorób duszy IZRAEL – JEROZOLIMA NIP 777- 77-777-77 (Świadczeniodawca) Pacjent …. Rozpoznanie: poczucie nieszczęścia Zalecenia: 05 Oddział NFZ IB Uprawnienia P Ch. przewlekła Data wystawienia Podpis lekarza Jezus
  7. 7. „Inny znowu, żeglując i chcąc przepłynąd groźne fale, wzywa na pomoc drewno, bardziej kruche niż unoszący go statek. Ten bowiem wymyśliła wprawdzie chęd zysków, a twórcza mądrośd sporządziła, ale steruje nim Opatrznośd Twa, Ojcze! Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, wśród bałwanów ścieżkę bezpieczną” (Mdr 14,1-3). „Znajdzie szczęście – kto zważa na przykazanie, kto Panu zaufał – szczęśliwy” (Prz 16,20). „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców” (Ps 1,1). „Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp” (Ps 32,2). „Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego” (Hi 5,17). „Wy, chod nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, chod nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały” (1 P 1,8). „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru” (Rz 8,28).
  8. 8. Zadanie Przygotować się na sprawdzian wiadomości z Biblii.
  9. 9. Modlitwa na zakończenie katechezy: Wiem że jesteś przy mnie gdy szaleją strugi deszczu po szybach dni kiedy nocą otwierają się oczy zbudzone bólem wiem że jesteś przy mnie kiedy płonie ściana ciszy gdy z wyschniętej rzeki słów nie ma już co pić kiedy nogi plączą się wśród kamieni krzywd wiem że wtedy jesteś przy mnie.

×