Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx

Prinsipyo ng Likas
Batas Moral
Inihanda ni: Anjeñina Khamille T. Fabia
MGA LAYUNIN
1.Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginagawa sa araw-araw
batay sa paghuhusga ng konsensiya
2.Nakakaganap ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw
batay sa paghuhusga ng konsensiya.
3.Napahahalagahan ang konsensiya sa pamamagitan ng
pagtala ng sitwasyon sa buhay kung saan nakakaranas ng
isang krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting
pasya.
BATAS MORAL
ang BATAS MORAL o NATURAL LAW ay ang kakayahan
na utusan ng isang tao ang kanyang sarili na tuparin
ang dikta ng nasa taas upang maging maayos at
payapa ang pamumuhay para sa kabutihang panlahat.
Ito rin ang gumagabay sa kilos at ugali ng isang tao.
Mga halimbawa:
Bawal pumatay o kumitil ng buhay
Bawal magnakaw
Bawal kalabanin o suwayin ang mga magulang
Bawal magsinungaling
Bawal abusuhin ang kalikasan at biyaya.
Basahin at unawain ang mga sitwasyon sa ibaba ano ang
iyong gagawing pagpapasiya?
Ipapakita ko sa inyo na mabuti akong tao at makikita niyo sa
Facebook ang mga mabubuti kong gawain.
Lagi kongkukumustahin ang mga dati kong guro upang
ipadama ko sa kanila na importante sila sa buhay ko… at
makikita nila na nagbagong buhay na ako.
Bukas ko na isusuli ang wallet ni mama.. Sasabihin ko na, “IT’S A
PRANK!”
“GAMITIN MO ANG IYONG KONSENSIYA AT IKAW AY MAGAGABAYAN”
“PAKINGGAN MO ANG IYONG KONSENSIYA”
ANONG IBIG SABIHIN NG MGA ITO?
PAGPAPASIYA
DESISYON
KONSENSIYA
KONSENSIYA
ang isa sa mga kilos ng isip na nag-
uutos o naghuhusga sa mabuting
dapat gawin o masamang dapat
iwasan.
LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI
GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI
ITO’Y MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO
NAGPAPAHAYAG NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG
MABUTI
ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO SA
GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG PAANO
KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG SITWASYON.
ITO AY NAGBIGAY-LIWANAG SA ATING
ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG
OBLIGASYONG MORAL NA MAGING
MATAPAT.
 BAKIT MAHALAGA NA MAUNAWAAN ANG PRESENSIYA NG KONSENSIYA SA
PAGPAPASYA?
 ANO ANG TUNGKULIN NG KONSENSIYA SA PAGPAPAUNLAD NG TAO SA KANYANG
PAGKATAO TUNGO SA PAGBUO NG KANGYANG PERSONALIDAD?
 SA KASALUKUYAN, PAANO MO MASASABING ANG IYONG KILOS AY TAMA O MALI?
 NAGAGAWA MO BANG MAKITA ANG IYONG SARILI NA NASA MABUTI O NASA
MASAMA? ANO ANG SANGGUNIAN MO BAGO KA UMAKSIYON SA ISANG BAGAY?
KONSENSIYA
LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI
GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI
KONSENSIYA
ITO AY MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO
ANG MUNTING TINIG NA ITO AY HINDI LAMANG
NAGSASABI NG MABUTING DAPAT GAWIN O NG
MASAMANG DAPAT IWASAN KUNDI NAGPAPAHAYAG
NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG MABUTI.
KONSENSIYA
ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO
SA GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG
PAANO KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG
SITWASYON.
KONSENSIYA
ITO ANG NAGBIBIGAY-LIWANAG SA ATING
ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG
OBLIGASYONG MORAL NA MAGING
MATAPAT.
Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang KONSENSIYA ay
isang natatanging kilos pangkaisipan, isang
paghuhusga ng ating sariling katuwiran.
ito ay batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o
mali.
Bagamat maganda ang tungkulin ng konsensiya, hindi ito nagbibigay ng
katiyakan na ang mabuti ang pipiliin ng tao
 Nagkakaroon ng pagtitimbang sa pagitan ng tama at maling katwiran sa
loob ng tao
 Maraming mg impormasyon ang pumapasok sa kaniyang kaisipan.
 Ito ay nakadepende sa kaalaman ng tao sa katotohanan.
TANDAAN
 Kung mabuti ang ikinikilos, ibig sabihin nito na ang kaalaman ng tao sa
katotohanan ay tama.
 Kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na taliwas sa
katotohanan ang taglay niyang kaalaman
 Hindi lahat ng maling gamit ng konsensiya ay maituturing na masama.
 May mga pagkakataon na hindi ito kinikilalang masama dahil sa
kamangmangan ng tao.
KAMANGMANGAN
ay kawalan ng kaalaman sa
isang bagay.
KAMANGMANGAN
 Nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos sapagkat ito ay tumutukoy
sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao.
 Ito ay dahil rin sa kapabayaan ng tao
 Nangyayari ito kapag may nararamdaman ang taong pag-aalinlangan ngunit walang pagsisikap na
maunawaan ang tunay na mabuti at masama.
MGA URI NG KAMANGMANGAN
1.Kamangmangang mandaraig (vincible
ignorance)
2.Kamangmangan na di mandaraig(invincible
ignorance)
KAMANGMANGANG MANDARAIG
(vincible ignorance)
mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao
upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng
kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng
pagsisikap o pag-aaral.
Ito ay dahil na sa sariling kapabayaan ng tao.
HALIMBAWA:
Nakita mong dumadaing sa sobrang sakit ng tiyan
ang iyong nakababatang kapatid. Nais mo siyang
bigyan ng gamut pero hindi mo tiyak kung alin sa
mga gamot sa lalagyan ang para sa sakit ng tiyan.
Ano ang gagawin mo?
Mahalagang tandaan na may obligasyon tayong
alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala
ang dangal ng kosensiya kapag “ipinagwawalang-
bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan.
KAMANGMANGANG DI MANDARAIG
(invincible ignorance)
Kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao
upang ito ay malampasan.
Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o
tumatanggal sa pananagutan ng tao sa kaniyang kilos o
pasiya.
HALIMBAWA:
Nagbigay ka ng pera sa isang batang namamalimos sa
kalye dahil sa labis na awa. Magaan sa loob mo na ikaw
ay nakakatulong sa iyong kapwa. Pero nalaman mo na
ginamit sa sugal ang perang ibinigay sa bata.
Hindi maituturing na masama ang iyong kilos dahil
wala ka naming kaalaman dito. Ang mahalaga ay
magkakaroon ka ng pananagutan upang ituwid ang
iyong pagkakamali matapos mong malaman ang
katotohanan.
APAT NA YUGTO NG KONSENSIYA
PROSESO NG PAGKILOS NG KONSENSIYA NA NAKATUTULONG SA ATING PAGPAPASIYA
UNANG YUGTO: Alamin at
naisin ang mabuti. Gamitin ang
kakayahang ibinigay sa atin ng
Diyos upang makilala ang
mabuti at totoo.
IKALAWANG YUGTO: Ang pagkilatis sa particular
na kabutihan sa isang sitwasyon. Gamit ang
kaalaman sa mga prinsipyo ng moralidad,
kilatisin kung ano ang mas nakakabuti sa isang
particular na sitwasyon.
IKATLONG YUGTO: Paghatol para sa mabuting
pasiya at kilos. Pakinggan ang sinasabi ng
konsensiya: “ito ang mabuti, ang nararapat
mong gawin”. “Ito ay masama, hindi mo ito
dapat gawin”.
IKAAPAT NA YUGTO: Pagsusuri ng
sarili/pagninilay. Pagnilayan ang nagging
resulta ng ginawang pagpili. Ipagpatuloy
kung positibo ang nagging bunga ng
pinili at matuto naman kapag negatibo
ang bunga ng pinili.
MGA PRINSIPYO NG LIKAS NA BATAS MORAL
BATAS MORAL
IPINAGKALOOB NG DIYOS
GABAY SA PAGKILALA SA
MABUTI AT MASAMA
KONSENSIYA NG TAO
NAKALAPAT NA ANG LIKAS NA BATAS MORAL AY GINAGAMIT
NA PERSONAL NA PAMANTAYANG MORAL NG TAO.
ITO ANG GINAGAMIT SA PAGPAPASIYA KUNG ANO ANG TAMA
AT KUNG ANO ANG MALI SA KASALUKUYANG PAGKAKATAON.
TANDAAN
 SA PAMAMAGITAN NG BATAS NA ITO, MAY KAKAYAHAN SIYANG
KILALANIN ANG MABUTI SA MASAMA
 NGUNIT MAY KAKAYAHAN DIN ANG TAO NA GUMAWA NG MABUTI O
MASAMA DAHIL SA KANYANG MALAYANG KILOS-LOOB.
 KAYA MAY LIKAS NA BATAS MORAL UPANG BIGYANG DIREKSYON ANG
PAMUMUHAY NG TAO. SA KANIYANG PAGSUNOD SA BATAS MORAL, SIYA
AY GUMAGAWA NG MABUTI AT ISINASABUHAY ANG MAKABULUHANG
PAKIKIPAGKAPUWA.
1 de 33

Recomendados

Ang dignidad ng taoAng dignidad ng tao
Ang dignidad ng taoMartinGeraldine
5.2K visualizações10 slides
Likas na Batas MoralLikas na Batas Moral
Likas na Batas MoralEddie San Peñalosa
3.2K visualizações15 slides
EsP 10 Modyul 1EsP 10 Modyul 1
EsP 10 Modyul 1Rachalle Manaloto
17.6K visualizações31 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ESP Grade 10 Module 3ESP Grade 10 Module 3
ESP Grade 10 Module 3Avigail Gabaleo Maximo
24K visualizações18 slides
ESP Grade 10 Module 2ESP Grade 10 Module 2
ESP Grade 10 Module 2Avigail Gabaleo Maximo
10.3K visualizações24 slides
KalayaanKalayaan
KalayaanMarian Fausto
161.3K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Panlabas na Salik na Nakaiimpluwensiya sa mga PagpapahalagaPanlabas na Salik na Nakaiimpluwensiya sa mga Pagpapahalaga
Panlabas na Salik na Nakaiimpluwensiya sa mga Pagpapahalaga
Eddie San Peñalosa11.5K visualizações
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptxMataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos Loob.pptx
CrislynTabioloCercad4.4K visualizações
ESP Grade 10 Module 3ESP Grade 10 Module 3
ESP Grade 10 Module 3
Avigail Gabaleo Maximo24K visualizações
ESP Grade 10 Module 2ESP Grade 10 Module 2
ESP Grade 10 Module 2
Avigail Gabaleo Maximo10.3K visualizações
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptxAng-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
MarivicYang1464 visualizações
KalayaanKalayaan
Kalayaan
Marian Fausto161.3K visualizações
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loobMataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob
Don Joreck Santos124K visualizações
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
bente29092910.3K visualizações
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
ESP 10- MODYUL 1: ISIP AT KILOS-LOOB (PART 1)
TeacherAira1114.7K visualizações
ESP 7 Modyul 7 KalayaanESP 7 Modyul 7 Kalayaan
ESP 7 Modyul 7 Kalayaan
Lemuel Estrada132.7K visualizações
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 3
Rachalle Manaloto52.5K visualizações
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptxESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
ESP 10 Quarter 1 Module 1.pptx
AllanPaulRamos128.7K visualizações
ESP 7 MODYUL 8 ANG DIGNIDAD NG TAOESP 7 MODYUL 8 ANG DIGNIDAD NG TAO
ESP 7 MODYUL 8 ANG DIGNIDAD NG TAO
IYOU PALIS89.1K visualizações
Modyul 4 esp 10Modyul 4 esp 10
Modyul 4 esp 10
liezel andilab76.9K visualizações
Modyul4 Grade 10 espModyul4 Grade 10 esp
Modyul4 Grade 10 esp
Noldanne Quiapo43.4K visualizações
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptxmapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pptx
HersheyYinAndrajenda7.1K visualizações
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 - Modyul 5
Rachalle Manaloto97K visualizações
Modyul 12 ESP 7Modyul 12 ESP 7
Modyul 12 ESP 7
Cherilyn Agbanlog1.3K visualizações

Similar a Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx

EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptxVidaDomingo
20 visualizações65 slides
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptxPPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptx
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptxJulia Valenciano
2K visualizações24 slides
Lesson-3-Quarter-1.pptxLesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptxCAMEPOMANETHAKILER
14 visualizações15 slides
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8Francis Hernandez
2.4K visualizações23 slides

Similar a Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx(20)

EsP10-Modyul-2.pptxEsP10-Modyul-2.pptx
EsP10-Modyul-2.pptx
VidaDomingo20 visualizações
Konsensya at likas na batas moral revised.pptxKonsensya at likas na batas moral revised.pptx
Konsensya at likas na batas moral revised.pptx
GenerosaFrancisco662 visualizações
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptxPPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptx
PPT_ESP 10_Mod 4_EP 5.pptx
Julia Valenciano2K visualizações
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptxESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
ESP-10-KWARTER-1-MODYUL-34.pptx
adsadas asdsadsa262 visualizações
Lesson-3-Quarter-1.pptxLesson-3-Quarter-1.pptx
Lesson-3-Quarter-1.pptx
CAMEPOMANETHAKILER14 visualizações
ESP Grade 10 Modules 7 and 8ESP Grade 10 Modules 7 and 8
ESP Grade 10 Modules 7 and 8
Francis Hernandez2.4K visualizações
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptxPaghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas.pptx
ShalomOriel10.2K visualizações
batas.pptxbatas.pptx
batas.pptx
JoanBayangan134 visualizações
konsensiya-180706013345.pdfkonsensiya-180706013345.pdf
konsensiya-180706013345.pdf
MailynDianEquias112 visualizações
KonsensiyaKonsensiya
Konsensiya
Rozzie Jhana CamQue43.9K visualizações
module-6-day3.docxmodule-6-day3.docx
module-6-day3.docx
Aniceto Buniel6 visualizações
EP W4.pptxEP W4.pptx
EP W4.pptx
thegiftedmoron170 visualizações
KonsiyensiyaKonsiyensiya
Konsiyensiya
Eddie San Peñalosa364 visualizações
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
4. Paghubog ng Konsiyensiya Batay.pptx
EduardoReyBatuigas242 visualizações
Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)Modyul 5  pagpapalalim (grade 9)
Modyul 5 pagpapalalim (grade 9)
Melanie Do-ong15.9K visualizações
likas batas morallikas batas moral
likas batas moral
Geneca Paulino441.8K visualizações
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptxesp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
esp7module6likasnabatasmoral2-190306061618.pptx
MaerieChrisCastil33 visualizações
M112M112
M112
ESMAEL NAVARRO1.2K visualizações
ESP-REVIEWER.pdfESP-REVIEWER.pdf
ESP-REVIEWER.pdf
RayverMarcoMManalast139 visualizações

Último(11)

LAS kabihasnag indus at shang.docxLAS kabihasnag indus at shang.docx
LAS kabihasnag indus at shang.docx
Jackeline Abinales24 visualizações
Minoan.pptxMinoan.pptx
Minoan.pptx
MariaRuthelAbarquez416 visualizações
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
JonilynUbaldo118 visualizações
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
JanetteSJTemplo5 visualizações
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx
JERAMEEL LEGALIG18 visualizações
Fil6 Performance Task.pdfFil6 Performance Task.pdf
Fil6 Performance Task.pdf
VanessaBaba111 visualizações
AWITING BAYAN.pptAWITING BAYAN.ppt
AWITING BAYAN.ppt
AnnabelleAngeles312 visualizações
FILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptxFILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptx
FILIPINO-QUARTER-2-WEEK-2.pptx
gailmanalo513 visualizações

Prinsipyo ng Likas Batas Moral WEEK 4 QUARTER 1.pptx

 • 1. Prinsipyo ng Likas Batas Moral Inihanda ni: Anjeñina Khamille T. Fabia
 • 2. MGA LAYUNIN 1.Nakapagsusuri ng mga pasiyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghuhusga ng konsensiya 2.Nakakaganap ng mga pasyang ginagawa sa araw-araw batay sa paghuhusga ng konsensiya. 3.Napahahalagahan ang konsensiya sa pamamagitan ng pagtala ng sitwasyon sa buhay kung saan nakakaranas ng isang krisis o kahirapan sa pamimili ng tama at mabuting pasya.
 • 3. BATAS MORAL ang BATAS MORAL o NATURAL LAW ay ang kakayahan na utusan ng isang tao ang kanyang sarili na tuparin ang dikta ng nasa taas upang maging maayos at payapa ang pamumuhay para sa kabutihang panlahat. Ito rin ang gumagabay sa kilos at ugali ng isang tao.
 • 4. Mga halimbawa: Bawal pumatay o kumitil ng buhay Bawal magnakaw Bawal kalabanin o suwayin ang mga magulang Bawal magsinungaling Bawal abusuhin ang kalikasan at biyaya.
 • 5. Basahin at unawain ang mga sitwasyon sa ibaba ano ang iyong gagawing pagpapasiya? Ipapakita ko sa inyo na mabuti akong tao at makikita niyo sa Facebook ang mga mabubuti kong gawain. Lagi kongkukumustahin ang mga dati kong guro upang ipadama ko sa kanila na importante sila sa buhay ko… at makikita nila na nagbagong buhay na ako. Bukas ko na isusuli ang wallet ni mama.. Sasabihin ko na, “IT’S A PRANK!”
 • 6. “GAMITIN MO ANG IYONG KONSENSIYA AT IKAW AY MAGAGABAYAN” “PAKINGGAN MO ANG IYONG KONSENSIYA”
 • 7. ANONG IBIG SABIHIN NG MGA ITO?
 • 10. KONSENSIYA ang isa sa mga kilos ng isip na nag- uutos o naghuhusga sa mabuting dapat gawin o masamang dapat iwasan.
 • 11. LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI ITO’Y MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO NAGPAPAHAYAG NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG MABUTI ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO SA GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG PAANO KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG SITWASYON.
 • 12. ITO AY NAGBIGAY-LIWANAG SA ATING ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG OBLIGASYONG MORAL NA MAGING MATAPAT.
 • 13.  BAKIT MAHALAGA NA MAUNAWAAN ANG PRESENSIYA NG KONSENSIYA SA PAGPAPASYA?  ANO ANG TUNGKULIN NG KONSENSIYA SA PAGPAPAUNLAD NG TAO SA KANYANG PAGKATAO TUNGO SA PAGBUO NG KANGYANG PERSONALIDAD?  SA KASALUKUYAN, PAANO MO MASASABING ANG IYONG KILOS AY TAMA O MALI?  NAGAGAWA MO BANG MAKITA ANG IYONG SARILI NA NASA MABUTI O NASA MASAMA? ANO ANG SANGGUNIAN MO BAGO KA UMAKSIYON SA ISANG BAGAY?
 • 14. KONSENSIYA LIKAS NA SA TAO ANG ALAMIN ANG TAMA AT MALI GAWIN ANG TAMA AT IWASAN ANG MALI
 • 15. KONSENSIYA ITO AY MUNTING TINIG SA LOOB NG TAO ANG MUNTING TINIG NA ITO AY HINDI LAMANG NAGSASABI NG MABUTING DAPAT GAWIN O NG MASAMANG DAPAT IWASAN KUNDI NAGPAPAHAYAG NG ISANG OBLIGASYON NA GAWIN ANG MABUTI.
 • 16. KONSENSIYA ITO AY NAGBIBIGAY NG PAYO AT NAG-UUTOS SA TAO SA GITNA NG ISANG MORAL NA PAGPAPASIYA KUNG PAANO KUMILOS SA ISANG KONGKRETONG SITWASYON.
 • 17. KONSENSIYA ITO ANG NAGBIBIGAY-LIWANAG SA ATING ISIP UPANG MAKITA ANG KANIYANG OBLIGASYONG MORAL NA MAGING MATAPAT.
 • 18. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang KONSENSIYA ay isang natatanging kilos pangkaisipan, isang paghuhusga ng ating sariling katuwiran. ito ay batayan ng kaisipan sa paghuhusga ng tama o mali.
 • 19. Bagamat maganda ang tungkulin ng konsensiya, hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang mabuti ang pipiliin ng tao  Nagkakaroon ng pagtitimbang sa pagitan ng tama at maling katwiran sa loob ng tao  Maraming mg impormasyon ang pumapasok sa kaniyang kaisipan.  Ito ay nakadepende sa kaalaman ng tao sa katotohanan.
 • 20. TANDAAN  Kung mabuti ang ikinikilos, ibig sabihin nito na ang kaalaman ng tao sa katotohanan ay tama.  Kung masama ang ikinilos, nangangahulugan ito na taliwas sa katotohanan ang taglay niyang kaalaman  Hindi lahat ng maling gamit ng konsensiya ay maituturing na masama.  May mga pagkakataon na hindi ito kinikilalang masama dahil sa kamangmangan ng tao.
 • 21. KAMANGMANGAN ay kawalan ng kaalaman sa isang bagay.
 • 22. KAMANGMANGAN  Nakakaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kanyang kilos sapagkat ito ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao.  Ito ay dahil rin sa kapabayaan ng tao  Nangyayari ito kapag may nararamdaman ang taong pag-aalinlangan ngunit walang pagsisikap na maunawaan ang tunay na mabuti at masama.
 • 23. MGA URI NG KAMANGMANGAN 1.Kamangmangang mandaraig (vincible ignorance) 2.Kamangmangan na di mandaraig(invincible ignorance)
 • 24. KAMANGMANGANG MANDARAIG (vincible ignorance) mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral. Ito ay dahil na sa sariling kapabayaan ng tao.
 • 25. HALIMBAWA: Nakita mong dumadaing sa sobrang sakit ng tiyan ang iyong nakababatang kapatid. Nais mo siyang bigyan ng gamut pero hindi mo tiyak kung alin sa mga gamot sa lalagyan ang para sa sakit ng tiyan. Ano ang gagawin mo?
 • 26. Mahalagang tandaan na may obligasyon tayong alamin kung ano ang tama at mabuti. Nawawala ang dangal ng kosensiya kapag “ipinagwawalang- bahala ng tao ang katotohanan at kabutihan.
 • 27. KAMANGMANGANG DI MANDARAIG (invincible ignorance) Kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malampasan. Ito ang uri ng kamangmangan na bumabawas o tumatanggal sa pananagutan ng tao sa kaniyang kilos o pasiya.
 • 28. HALIMBAWA: Nagbigay ka ng pera sa isang batang namamalimos sa kalye dahil sa labis na awa. Magaan sa loob mo na ikaw ay nakakatulong sa iyong kapwa. Pero nalaman mo na ginamit sa sugal ang perang ibinigay sa bata.
 • 29. Hindi maituturing na masama ang iyong kilos dahil wala ka naming kaalaman dito. Ang mahalaga ay magkakaroon ka ng pananagutan upang ituwid ang iyong pagkakamali matapos mong malaman ang katotohanan.
 • 30. APAT NA YUGTO NG KONSENSIYA PROSESO NG PAGKILOS NG KONSENSIYA NA NAKATUTULONG SA ATING PAGPAPASIYA UNANG YUGTO: Alamin at naisin ang mabuti. Gamitin ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos upang makilala ang mabuti at totoo. IKALAWANG YUGTO: Ang pagkilatis sa particular na kabutihan sa isang sitwasyon. Gamit ang kaalaman sa mga prinsipyo ng moralidad, kilatisin kung ano ang mas nakakabuti sa isang particular na sitwasyon. IKATLONG YUGTO: Paghatol para sa mabuting pasiya at kilos. Pakinggan ang sinasabi ng konsensiya: “ito ang mabuti, ang nararapat mong gawin”. “Ito ay masama, hindi mo ito dapat gawin”. IKAAPAT NA YUGTO: Pagsusuri ng sarili/pagninilay. Pagnilayan ang nagging resulta ng ginawang pagpili. Ipagpatuloy kung positibo ang nagging bunga ng pinili at matuto naman kapag negatibo ang bunga ng pinili.
 • 31. MGA PRINSIPYO NG LIKAS NA BATAS MORAL BATAS MORAL IPINAGKALOOB NG DIYOS GABAY SA PAGKILALA SA MABUTI AT MASAMA
 • 32. KONSENSIYA NG TAO NAKALAPAT NA ANG LIKAS NA BATAS MORAL AY GINAGAMIT NA PERSONAL NA PAMANTAYANG MORAL NG TAO. ITO ANG GINAGAMIT SA PAGPAPASIYA KUNG ANO ANG TAMA AT KUNG ANO ANG MALI SA KASALUKUYANG PAGKAKATAON.
 • 33. TANDAAN  SA PAMAMAGITAN NG BATAS NA ITO, MAY KAKAYAHAN SIYANG KILALANIN ANG MABUTI SA MASAMA  NGUNIT MAY KAKAYAHAN DIN ANG TAO NA GUMAWA NG MABUTI O MASAMA DAHIL SA KANYANG MALAYANG KILOS-LOOB.  KAYA MAY LIKAS NA BATAS MORAL UPANG BIGYANG DIREKSYON ANG PAMUMUHAY NG TAO. SA KANIYANG PAGSUNOD SA BATAS MORAL, SIYA AY GUMAGAWA NG MABUTI AT ISINASABUHAY ANG MAKABULUHANG PAKIKIPAGKAPUWA.