KARTOSOFT tschechisch

KARTOSOFT GmbH
KARTOSOFT GmbHKARTOSOFT GmbH
Software který mojí
společnosti zajistí
budoucnost?


To chci mít!
V konkurenčním boji                  Jaké budou

rozhoduje každá minuta.                Vaše výhody:

Naším programem Kartosoft Vám ukážeme cestu, jak   • Větší rozhled:
můžete potenciál Vaší společnosti           Můžete lépe předvídat změny a tím
pomocí plně integrovaného IT systému         odpovídajícím způsobem přizpůsobit Vaši
ještě lépe využít.                  krátkodobou i dlouhodobou konkurenční strategii.
Budete schopni přizpůsobit pružně Vaši strategii
měnícím se nárokům trhu.               • Větší rychlost:
Mimo jiné vytvoříte efektivnější           V konkurenci rozhoduje každá minuta. Díky
obchodní procesy, které vám zajistí vůči konkurenci  plně integrovanému IT systému od Kartosoftu
rozhodující náskok.                  můžete kalkulovat rychleji a spolehlivěji a jste vůči
                           Vaší konkurenci vždy o krok napřed.

                           • Více flexibility:
                           Můžete reagovat rychleji na změny na trhu a zajistíte
                           si díky novým idejím stálé výhody vůči konkurenci.

                           • Větší jistota plánování a kontrola:
                           Můžete lépe a rychleji plánovat objem zákaznických
                           projektůnebo velkých zakázek s ohledem na spotřebu
                           materiálu a efektivní využití strojů,          než Vai konkurenti
                           lépe plánovat průběh výrobního procesu a rozložení
                           práce.                              na trhu.
Software, který
je zodpovědný
za kontrolu?To zní dobře.
Pravidla stanovuji já.
Rychlejší
zapracování

Užitím Kartosoftu,programu ERP pro obalový      V boji o zakázky s Vašimi konkurenty musíte každý

průmysl, vytvoříte celý dodavatelský řetězec     den zvítězit.Kartosoft Vám bude v tomto boji

(Supply Chain).                    významnou podporou. Specializované řešení pro

Přitom jsou do tohoto programu již integrovány    zpracovatele, obchodníky i výrobce obalů

klíčové procesy obalového průmyslu i všechny     je šité na míru této branži a můžete je získat za

funkce hlášení a zpráv.                kompletní cenu - včetněimplementace.

Získáte tak více jistoty ve výrobních procesech a

plánování a vytvoříte ideální předpoklady pro větší

spokojenost zákazníků díky efektivnějším provozním


                                                      Nízké
a expedičním procesům.                                                     náklady.
Software,který
spolupřemýšlí při
při výrobě?
Je pěkné, že to
ještě zažiji.
Průběh procesů                    Vysoká

plně integrován                    efektivita

Kartosoft spojuje prodej, plánování procesů,     To znamená: Rychlejší a pružnější výroba,
výrobu, nákup a správu skladu.            přičemž má management kdykoli přehled
Centrálně evidovány a v Kartosoftu zobrazeny     o aktuálním stavu všech probíhajících výrobních
jsou veškeré informace a souvislosti         procesů. Díky automatickým postupům mohou
důležité pro kalkulaci, návrh výrobku,        být procesní náklady ve všech oblastech
plánování a řízení výroby.              společnosti sníženy.

Prodejnímu oddělení je tím pro poradenství      Mnoho obchodních procesů mezi jednotlivými
zákazníkům k dispozici veškeré technické Know-    oblastmi firmy probíhá v Kartosoftu díky        „KARTOSOFT nám pomohl dodržet důležité
how společnosti. Poznatky, které byly dříve pouze v  konsolidované datové bázi z velké části automaticky.  výrobní termíny s menším stresem a v kratší době.
hlavách několika pracovníků.                                         Místo toho, aby stále hasili problémy, mohou se
                           Software jednoduchý na ovládání            zaměstnanci věnovat strategickým úkolům v oblasti
Data ze zakázky jsou automaticky předávána dále    na výrobních terminálech zaručuje plynulou       marketingu, vývoji výrobků a ve výrobě.
nákupnímu oddělení a plánování výroby.        integraci výrobních dat do IT systému.         Tím jsme mohli zvýšit náš podíl na trhu.“
Objem a stav zakázky jsou kdykoli k nahlédnutí,
úkoly, jako předání informací o potřebách                                  Matthias Hebrok generální ředitel Cartoflex GmbH
nebo potvrzení dodacího termínu probíhají                             Nízká
většinou automaticky.
                                             investice.
Software, který
ulehčuje prodej
a posiluje náš tým ?


Již roky na seznamu
našich přání.
Kartosoft optimalizuje                ‚one klick‘

prodej                        Funkce

Použití Kartosoftu podporuje rychle a jednoduše    Na přímé cestě k nabídce, dodacímu listu, nebo
prodejní týmy při plnění jejich každodenních úkolů,  zakázce - rychle a spolehlivě vytvořit nebo změnit
jako je správa zákaznických a kontaktních dat,    nabídky - u Kartosoftu je spolehlivost kalkulace již
plánování a administrace termínů a opatření, při   zapracována.
Opportunity a Pipeline managementu.
Rozsáhlé analytické funkce podporují management a   Služba zákazníkovi je klíčem k úspěchu. Kartosoft
prodej při vyhodnocování prodejních čísel.      Vám nabízí možnost zavést v nejkratší možné době
                           moderní systém, který Vvám umožní být zákazníkovi
Všechna data je možné kdekoli ve společnosti     neustále nablízku.
vyměnit, aniž by došlo k jejich ztrátě.
Zprávy a statistiky jsou bezprostředně k dispozici.                              Více
Tím jsou management, prodej a zákaznické oddělení
neustále aktuálně informovány.                                        prodat.
Na základě těchto informací je možné okamžitě
přizpůsobit obchodní procesy novým trendům na trhu.
Software,který
redukuje papírování?


To by bylo pěkné.
Efektivnější                    Úspora času a

procesy                      nákladů

jsou základem dalšího růstu            díky rozsáhlé automatizaci
• rychlejší přenos dat               • Rychlé vytvoření přehledých a aktuálních
• kratší doby zpracování objednávek         vyhodnocení
• zjednodušená a spolehlivější realizace zakázky  • Aktuální obchodní výsledky po stisknutí tlačítka
• integrovaný management zásob zboží        • Rychlé vyhodnocení ukazatelů
• automatické archivování všech dokumentů     • Zredukování nesplacených faktur
                          • Zlepšený servis zákazníkům pomocí centrálních dat
KARTOSOFT integruje nákup a prodej,        • Přehledný a jednoduchý
správu skladu, plánování a výrobu.         • Rychlá reakce na přání zákazníků
• Jednotná datová báze pro celou společnost    • Rychlý a přesný přehled o zakázkách
• Integrovaný management dokumentů          a zásobách na skladu
• Urychlené procesy a nižší náklady        • Dokladově přesná dokumentace všech vyrobených
• Intuitivní obsluha                 výrobků                        Možnost spojení s EDI
• Odstupňované řešení podporuje další růst     • Možnost zpětného vysledování všech šarží
                                                     Možnost spojení s DATEV

                                                     Evidence provozních dat

                                                     Používání čárových kódù
S KARTOSOFT-em
ERP  PPS   Realizace zakázky Fax E-Mail PDF Archivovací systém Systém managementu dokumentů

Individuální sestavování formulářů Jednotlivá faktura Hromadná faktura             Kalkulace,     Kalkulace

soupisky Správa skladu Příprava práce Plánování výroby          Řízení výroby     Správa štočkù a nástrojů

Controlling  Statistiky     Integrace čárových kódů Obchod Výsledná kalkulace        Srovnání plánu
a skutečnosti       Plánování termínù Obchodní zástupce Správa výrobků           CRM    Stohový lístek

Paletový lístek      Využití strojů Konstrukce Pracovní karta Ceníky Vysokoregálový sklad Plošný sklad

Dodací termín Sklad surového materiálu Spojení s DATEV        Spojení s EDI Plánování túr Optimalizace
expedice Paletové konto   BDE FEFCO ECMA            Nesplacené faktury Kreditní limit možnost více sídel

Online-Updates       Online-Support přizpůsobitelný mandantovi schopný komunikovat ve více jazycíchKartonáže     Klopové    krabice  Displaye  Obaly   Role  vlnité   lepenky   Vývoj  obalů   Plakáty

Flexotisk   Offsetový  tisk   Zásilkové  obaly  0baly   pro  DVD    Obaly  knih  Zásilkové     obaly

Obaly pro CD   Balící papír       Pásky Tůí a půtivrstvé obaly Klopové krabice Standardní kartony

Stůhovací krabice Krabice pro zasílání poůadaůů Klopové krabice s automatickým dnem Zasouvací dno

Krabice pro zasílání lahví Knihy Karton     Standardní klopové krabice Zásilkové obaly Univerzální obaly
Fixovací obaly Ploché obaly Kartony Krabice Boxy Krabice           Obaly pro zasílání pořadačů            nekonečná
                                                                rozmanitost.
Vaše kontaktní osoba

KARTOSOFT GmbH       Kontaktní osoba pro Českou Rrepubliku:
              Iva Eisermannová
Horst-Nickel-Straße 2    722 055 216
21337 Lüneburg       0049 173 53 60 283
Tel.: +49 4131 75740-20
Fax: +49 4131 75740-44
E-Mail: info@kartosoft.de
1 de 12

Recomendados

ERP nebo PBS - co je vhodnějším řešením? por
ERP nebo PBS - co je vhodnějším řešením?ERP nebo PBS - co je vhodnějším řešením?
ERP nebo PBS - co je vhodnějším řešením?IFS Czech
302 visualizações1 slide
It cost controller 2006 por
It cost controller 2006It cost controller 2006
It cost controller 2006Marek Blazek
450 visualizações25 slides
Tool Lifecycle Management 08-2014 Czech por
Tool Lifecycle Management 08-2014 CzechTool Lifecycle Management 08-2014 Czech
Tool Lifecycle Management 08-2014 CzechTDM Systems
201 visualizações7 slides
Kdy tradiční ERP nestačí? por
Kdy tradiční ERP nestačí?Kdy tradiční ERP nestačí?
Kdy tradiční ERP nestačí?IFS Czech
268 visualizações2 slides
KARTOSOFT englisch por
KARTOSOFT englischKARTOSOFT englisch
KARTOSOFT englischKARTOSOFT GmbH
372 visualizações12 slides
KARTOSOFT deutsch por
KARTOSOFT deutschKARTOSOFT deutsch
KARTOSOFT deutschKARTOSOFT GmbH
559 visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a KARTOSOFT tschechisch

IFS/CRM por
IFS/CRMIFS/CRM
IFS/CRMIFS Czech
796 visualizações12 slides
Citrix Story por
Citrix StoryCitrix Story
Citrix StoryMarketingArrowECS_CZ
58 visualizações2 slides
IS 2010 por
IS 2010IS 2010
IS 2010jkucera
802 visualizações10 slides
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce por
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceZkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceKISK FF MU
1.2K visualizações33 slides
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR por
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRJaromir Sponar
321 visualizações17 slides
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfIvanaPavelkov1
122 visualizações10 slides

Similar a KARTOSOFT tschechisch(20)

IFS/CRM por IFS Czech
IFS/CRMIFS/CRM
IFS/CRM
IFS Czech796 visualizações
IS 2010 por jkucera
IS 2010IS 2010
IS 2010
jkucera802 visualizações
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce por KISK FF MU
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuceZkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
Zkušenosti s využitím Cloud Computingu ve výuce
KISK FF MU1.2K visualizações
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR por Jaromir Sponar
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LRMS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
MS Awards Brozura 2015 210x210 R7 LR
Jaromir Sponar321 visualizações
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por IvanaPavelkov1
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações
Caleum firemni profil por Josef Ladra
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
Josef Ladra304 visualizações
Premier Finance - CRM systém por PremierFinance
Premier Finance - CRM systémPremier Finance - CRM systém
Premier Finance - CRM systém
PremierFinance2K visualizações
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat por Jaroslav Prodelal
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních datSemináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Semináře M-Files: Konec hledání řešení pro správu firemních dat
Jaroslav Prodelal676 visualizações
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách por Profinit
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutáchPracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
Pracovní snídaně: Zavádíme integrační platformu v 75 minutách
Profinit1.2K visualizações
New Focus - co děláme por Martin Humpolec
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co děláme
Martin Humpolec534 visualizações
mobility.ifsworld.com - Mobilita dorazila až na hranice ERP (2) por IFS Czech
mobility.ifsworld.com - Mobilita dorazila až na hranice ERP (2)mobility.ifsworld.com - Mobilita dorazila až na hranice ERP (2)
mobility.ifsworld.com - Mobilita dorazila až na hranice ERP (2)
IFS Czech371 visualizações
Sprinx Academy - workshop Etapy Správného Obchodu por Jiri Jinger
Sprinx Academy - workshop Etapy Správného ObchoduSprinx Academy - workshop Etapy Správného Obchodu
Sprinx Academy - workshop Etapy Správného Obchodu
Jiri Jinger511 visualizações
IFS Aplikace pro projektově řízenou výrobu por IFS Czech
IFS Aplikace pro projektově řízenou výrobuIFS Aplikace pro projektově řízenou výrobu
IFS Aplikace pro projektově řízenou výrobu
IFS Czech343 visualizações
OKbase - moderní IT nástroj pro HR por OKsystem
OKbase - moderní IT nástroj pro HROKbase - moderní IT nástroj pro HR
OKbase - moderní IT nástroj pro HR
OKsystem720 visualizações
Outsourcing - pohled dodavatele por OKsystem
Outsourcing - pohled dodavateleOutsourcing - pohled dodavatele
Outsourcing - pohled dodavatele
OKsystem418 visualizações
BIInfrastructure por Jan Bízik
BIInfrastructureBIInfrastructure
BIInfrastructure
Jan Bízik51 visualizações
4 I T314 por guestde736b
4 I T3144 I T314
4 I T314
guestde736b467 visualizações
Prezentace - Business intelligence por PsaniPraci.cz
Prezentace - Business intelligence Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence
PsaniPraci.cz613 visualizações
Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi por Jiří Němec
Závěrečná práce z kurzu práce s informacemiZávěrečná práce z kurzu práce s informacemi
Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi
Jiří Němec300 visualizações

KARTOSOFT tschechisch

 • 1. Software který mojí společnosti zajistí budoucnost? To chci mít!
 • 2. V konkurenčním boji Jaké budou rozhoduje každá minuta. Vaše výhody: Naším programem Kartosoft Vám ukážeme cestu, jak • Větší rozhled: můžete potenciál Vaší společnosti Můžete lépe předvídat změny a tím pomocí plně integrovaného IT systému odpovídajícím způsobem přizpůsobit Vaši ještě lépe využít. krátkodobou i dlouhodobou konkurenční strategii. Budete schopni přizpůsobit pružně Vaši strategii měnícím se nárokům trhu. • Větší rychlost: Mimo jiné vytvoříte efektivnější V konkurenci rozhoduje každá minuta. Díky obchodní procesy, které vám zajistí vůči konkurenci plně integrovanému IT systému od Kartosoftu rozhodující náskok. můžete kalkulovat rychleji a spolehlivěji a jste vůči Vaší konkurenci vždy o krok napřed. • Více flexibility: Můžete reagovat rychleji na změny na trhu a zajistíte si díky novým idejím stálé výhody vůči konkurenci. • Větší jistota plánování a kontrola: Můžete lépe a rychleji plánovat objem zákaznických projektůnebo velkých zakázek s ohledem na spotřebu materiálu a efektivní využití strojů, než Vai konkurenti lépe plánovat průběh výrobního procesu a rozložení práce. na trhu.
 • 3. Software, který je zodpovědný za kontrolu? To zní dobře. Pravidla stanovuji já.
 • 4. Rychlejší zapracování Užitím Kartosoftu,programu ERP pro obalový V boji o zakázky s Vašimi konkurenty musíte každý průmysl, vytvoříte celý dodavatelský řetězec den zvítězit.Kartosoft Vám bude v tomto boji (Supply Chain). významnou podporou. Specializované řešení pro Přitom jsou do tohoto programu již integrovány zpracovatele, obchodníky i výrobce obalů klíčové procesy obalového průmyslu i všechny je šité na míru této branži a můžete je získat za funkce hlášení a zpráv. kompletní cenu - včetněimplementace. Získáte tak více jistoty ve výrobních procesech a plánování a vytvoříte ideální předpoklady pro větší spokojenost zákazníků díky efektivnějším provozním Nízké a expedičním procesům. náklady.
 • 6. Průběh procesů Vysoká plně integrován efektivita Kartosoft spojuje prodej, plánování procesů, To znamená: Rychlejší a pružnější výroba, výrobu, nákup a správu skladu. přičemž má management kdykoli přehled Centrálně evidovány a v Kartosoftu zobrazeny o aktuálním stavu všech probíhajících výrobních jsou veškeré informace a souvislosti procesů. Díky automatickým postupům mohou důležité pro kalkulaci, návrh výrobku, být procesní náklady ve všech oblastech plánování a řízení výroby. společnosti sníženy. Prodejnímu oddělení je tím pro poradenství Mnoho obchodních procesů mezi jednotlivými zákazníkům k dispozici veškeré technické Know- oblastmi firmy probíhá v Kartosoftu díky „KARTOSOFT nám pomohl dodržet důležité how společnosti. Poznatky, které byly dříve pouze v konsolidované datové bázi z velké části automaticky. výrobní termíny s menším stresem a v kratší době. hlavách několika pracovníků. Místo toho, aby stále hasili problémy, mohou se Software jednoduchý na ovládání zaměstnanci věnovat strategickým úkolům v oblasti Data ze zakázky jsou automaticky předávána dále na výrobních terminálech zaručuje plynulou marketingu, vývoji výrobků a ve výrobě. nákupnímu oddělení a plánování výroby. integraci výrobních dat do IT systému. Tím jsme mohli zvýšit náš podíl na trhu.“ Objem a stav zakázky jsou kdykoli k nahlédnutí, úkoly, jako předání informací o potřebách Matthias Hebrok generální ředitel Cartoflex GmbH nebo potvrzení dodacího termínu probíhají Nízká většinou automaticky. investice.
 • 7. Software, který ulehčuje prodej a posiluje náš tým ? Již roky na seznamu našich přání.
 • 8. Kartosoft optimalizuje ‚one klick‘ prodej Funkce Použití Kartosoftu podporuje rychle a jednoduše Na přímé cestě k nabídce, dodacímu listu, nebo prodejní týmy při plnění jejich každodenních úkolů, zakázce - rychle a spolehlivě vytvořit nebo změnit jako je správa zákaznických a kontaktních dat, nabídky - u Kartosoftu je spolehlivost kalkulace již plánování a administrace termínů a opatření, při zapracována. Opportunity a Pipeline managementu. Rozsáhlé analytické funkce podporují management a Služba zákazníkovi je klíčem k úspěchu. Kartosoft prodej při vyhodnocování prodejních čísel. Vám nabízí možnost zavést v nejkratší možné době moderní systém, který Vvám umožní být zákazníkovi Všechna data je možné kdekoli ve společnosti neustále nablízku. vyměnit, aniž by došlo k jejich ztrátě. Zprávy a statistiky jsou bezprostředně k dispozici. Více Tím jsou management, prodej a zákaznické oddělení neustále aktuálně informovány. prodat. Na základě těchto informací je možné okamžitě přizpůsobit obchodní procesy novým trendům na trhu.
 • 10. Efektivnější Úspora času a procesy nákladů jsou základem dalšího růstu díky rozsáhlé automatizaci • rychlejší přenos dat • Rychlé vytvoření přehledých a aktuálních • kratší doby zpracování objednávek vyhodnocení • zjednodušená a spolehlivější realizace zakázky • Aktuální obchodní výsledky po stisknutí tlačítka • integrovaný management zásob zboží • Rychlé vyhodnocení ukazatelů • automatické archivování všech dokumentů • Zredukování nesplacených faktur • Zlepšený servis zákazníkům pomocí centrálních dat KARTOSOFT integruje nákup a prodej, • Přehledný a jednoduchý správu skladu, plánování a výrobu. • Rychlá reakce na přání zákazníků • Jednotná datová báze pro celou společnost • Rychlý a přesný přehled o zakázkách • Integrovaný management dokumentů a zásobách na skladu • Urychlené procesy a nižší náklady • Dokladově přesná dokumentace všech vyrobených • Intuitivní obsluha výrobků Možnost spojení s EDI • Odstupňované řešení podporuje další růst • Možnost zpětného vysledování všech šarží Možnost spojení s DATEV Evidence provozních dat Používání čárových kódù
 • 11. S KARTOSOFT-em ERP PPS Realizace zakázky Fax E-Mail PDF Archivovací systém Systém managementu dokumentů Individuální sestavování formulářů Jednotlivá faktura Hromadná faktura Kalkulace, Kalkulace soupisky Správa skladu Příprava práce Plánování výroby Řízení výroby Správa štočkù a nástrojů Controlling Statistiky Integrace čárových kódů Obchod Výsledná kalkulace Srovnání plánu a skutečnosti Plánování termínù Obchodní zástupce Správa výrobků CRM Stohový lístek Paletový lístek Využití strojů Konstrukce Pracovní karta Ceníky Vysokoregálový sklad Plošný sklad Dodací termín Sklad surového materiálu Spojení s DATEV Spojení s EDI Plánování túr Optimalizace expedice Paletové konto BDE FEFCO ECMA Nesplacené faktury Kreditní limit možnost více sídel Online-Updates Online-Support přizpůsobitelný mandantovi schopný komunikovat ve více jazycích Kartonáže Klopové krabice Displaye Obaly Role vlnité lepenky Vývoj obalů Plakáty Flexotisk Offsetový tisk Zásilkové obaly 0baly pro DVD Obaly knih Zásilkové obaly Obaly pro CD Balící papír Pásky Tůí a půtivrstvé obaly Klopové krabice Standardní kartony Stůhovací krabice Krabice pro zasílání poůadaůů Klopové krabice s automatickým dnem Zasouvací dno Krabice pro zasílání lahví Knihy Karton Standardní klopové krabice Zásilkové obaly Univerzální obaly Fixovací obaly Ploché obaly Kartony Krabice Boxy Krabice Obaly pro zasílání pořadačů nekonečná rozmanitost.
 • 12. Vaše kontaktní osoba KARTOSOFT GmbH Kontaktní osoba pro Českou Rrepubliku: Iva Eisermannová Horst-Nickel-Straße 2 722 055 216 21337 Lüneburg 0049 173 53 60 283 Tel.: +49 4131 75740-20 Fax: +49 4131 75740-44 E-Mail: info@kartosoft.de