O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Harakatizakisiasatanzania, atharizakekwawaislamu WA TANZANIA najinsiyakuPAMBANAnazo<br />DODOMA, 24.04.2011<br />MTOA MADA...
UTANGULIZI<br />Harakatizakisiasanchini Tanzania zinaanzianaMkutanowa Berlin mwaka 1884.<br />Katikamakubalianoyajumlayamk...
Contd………<br />Matokeoyake, sera zaserikalizakikolonizaKijerumaninaKiingerezanchini Tanzania, zilikuwakuwapendeleawakristok...
Contd……<br />KatikakitabuHistoriayaJimboKuu la Dar es Salaam, tunanukuu;-<br />“Askofualisisitizakwambahaitoshikufunguamas...
Contd…..<br /> “AlikutanapianaGavana, akapananaekujengauhusianoborakatiyamisioninaserikali. Isitoshe, walikubalianakwamba...
Mfumowaelimuwakanisa<br />Mwaka 1945-Mfumo waElimu Tanganyika<br />ShuleShulezaSerikalinaShulezaMakanisa<br />Msingi		  ...
Contd….<br />UhusianohuukatiyaKanisanaSerikaliuliendeleahatabaadayaWajerumanikuondokanchinikufuatia Vita Kuuya I yaDuniana...
Contd…<br />Mwaka 1929, waislamuwakaanzishachama cha ustawiwawaafrika -African Association (AA).<br />Mwaka 1933, wakakiba...
Contd….<br />Wakatiwotewaharakatihizizawaislamukuanzia AA na TAA, wakristowalijiwekambalinasiasakwasababuUkristouliokuwand...
Contd….<br />KupitiaNyerere, wakristowakajiandaakuitawala Tanganyika hurupasinawaislamukujuakwambaNyererekuingiakatikasias...
Nyererealiandaliwanakanisa<br />Hatuwezikuzungumzaharakatizakisiasa Tanzania naatharizakekwawaislamupasinakumzungumzia Jul...
Contd…<br />Hao “viongozifulani” mmojawaoniPadri Walsh –KatibuMtendajiwaIdarayaElimuyaKanisaambayendiyealiyekuwamkufunziwa...
Contd..<br />KatikabaruayakekwendaMakaoMakuuyaKanisa Vatican kwaidaraiitwayo Propaganda Fidei, Padri William Collins Katib...
Contd…<br />HuundioulikuwamkakatirasmiwakanisaKatolikikamaunavyosisitizwatenakatikanukuuifuatayo;-<br />“Kuna hatariya TAN...
Contd…<br />UkwelihuuunatufanyatuelewekwaninimarabaadayaNyererekuingiakatika TAA upepowakisiasaghaflaukabadilimwelekeonaku...
Contd…<br />AtharizaharakatihizizasiasazaKanisawakatiwakudaiuhuruniwaislamukuenguliwakutokakatikasiasakupitiaUamuziwaBusar...
2.0 harakatizakisiasabaadayauhuru<br />Baadayauhuru, Kanisalilijiandaakujilimbikiziazaidinguvukubwakisiasa, kiuchuminakiut...
Contd…<br />KatikajuhudihizimpyazaKanisa, UislamuukaorodheshwakatikamaaduiwakubwawaKanisapamojanaUkomunistiambaowanatakiwa...
Shulezaeamshadimwaka 1968<br />			Uganda		Tanzania		Kenya<br />Shule/Msingi     77		    70  		  28<br />VyuovyaU...
Contd…<br />Mwaka 1961 MakaoMakuuya EAMWS yalihamishiwa Dar es Salaam, kitendohikikikaonekanatishiokwaKanisa.<br />“Hivyo,...
Contd…<br />Sivalonanathibitishahiloalipoandikakwamba;-<br />“..viongoziwangazizajuuwaliohusikanautumewaKanisawakijamiikit...
Contd…<br />MatokeoyakenikujengekakwaMfumoKristouliotawalakilakitukuanziasiasa, dola, elimu, ajira, uchumi, hudumazakijama...
CONTD…<br />Kwanza walianzakwakupigamaarufukuMahakamayaKadhimwaka 1963 nakuletaSheriamojayakisekula.<br />Lengonikuwaondol...
Contd…<br />KishawakajanaAzimio la ArushanaSiasayaUjamaamwaka 1967, hiyoilikuwa sera yaKanisatangumwaka 1905-1910 walipoan...
Madharaya SERA YA MFUMO WA CHAMA KIMOJA, azimio la arushanasiasayaujamaakwawaislamuwatanzania<br />UamuziwakufutaMahakamaz...
Contd…<br />Sera yavijijivyaujamaailimalizakabisamfumowakijamiiwawaislamunakuwaathirikiuchumikwakuwatoakatikaardhizenyerut...
Contd…<br />MaaskofumbalimbaliwaliwahimizawakristokwendakatikavijijivyaujamaakwasababukwaoilikuwafursayakipekeekamaAskofu ...
Contd….<br />Nyereremwenyewekamamleialiwahimizamapadrikuishivijijini. Sivalonanasema;-<br />“BaadayaMwalimuNyererekuwataka...
Contd…<br />Mwakahuohuowa 1970, NyererealikuwaameshawaambiaMaaskofukuwaanatakakulipaKanisanafasiyakipekee.<br />Akizungumz...
Contd…<br />SivalonanasemaAzimio la ArushalinasisitizamaadiliyaKikristonaananukuu;-<br />“Hakunaatakayetiliamashakamiongoz...
CONTD…<br />John Sivalonanasemamwaka 1969 uliitwa “MwakawaSeminazaMafunzo” naananukuuazimio la Mkutanouliofanyika Chuo Ki...
Contd…<br />Hadikufikiamwaka 1970, siasaza Tanzania zilikuwamikononimwaKanisakwaasilimiakubwanakuwawezeshakuamuawanachotak...
Contd…<br />Kwakutumiawingiwaobungeni, wakawawanapitishasheriambalimbalizakuwakandamizawaislamu.<br />SheriayaNdoanaTalaka...
3.0 HARAKATI ZA KISIASA KATIKA MFUMO WA   VYAMA VINGI (1992 TODATE)<br />Hatimaye sera yaMwalimuNyererenaKanisayaUjamaa...
Contd…<br />Akikabiliwanahalimbayayauchumi, Nyerereakalazimikakung’atukanakumkabidhinchi Ali Hassan Mwinyimnamomwaka 1985....
Contd…<br />KatibayaJamhuriyaMuunganoSuraya Kwanza Kifungu cha 3.-(1) inasema;-<br />	 “The United Republic is a democrati...
Contd…<br />Wakatimfumowavyamavingiinaanzatena, waislamuwengiwalishapotezahamukuhususiasakwakuonakuwahainamaslahinadiniyao...
Contd…<br />Kwamudamfupi, waislamuwalipatamatumainikisiasakupitia Prof. Kighoma Ali Malimaalipojiungana NRA (National Reco...
Contd…<br />Katikauchaguziwamwaka 1995, waislamuwaliokuwawamezindukakisiasawakajiungakwawingina CUF chiniyamgombeaUraisi P...
Contd…<br />Angalaukipindi cha awamuyapili, waislamuwalipataahuenikidogodhidiyaukandamizajinahivyokupatafursazakujiendelez...
Contd…<br />BadalayakeniwakristondiowalioitumiavemafursayaRaismuislamukuwekaMakubalianoyaMaridhiano (Memorandum of Underst...
Contd…<br />Uchaguziwa 1995 ulioneshakuwawaislamubadowakonyumasanakisiasakulinganishanawakristokwaniwakristowalitumiahamas...
Contd…<br />Kipindichote cha awamuyatatu, waislamuwalijikutawakipatamadhilamakubwakisiasanakiimani. (MauajiMwembechai, Zan...
Contd…<br />Uchaguziwamwaka 2010, harakatizakisiasanchiniziligubikwana mambo mawilimakubwa;- <br />MkakatimpyawaMfumoKrist...
Contd…<br />Muafakawa Zanzibar, umeletahaliyaamani, udugunamshikamanokiasifulani Zanzibar nakupunguzahaliyauhasamakatiyawa...
Contd…<br />Kwaupandewa Tanzania Bara, matukioyamuafakawa Zanzibar yameletakuzorotakwanguvuzakisiasazawaislamu.<br />Wakik...
Contd…<br />Ingawawakristowameitumia CCM kujijenga, sasawanatakakuondokananachamachenyehistorianawaislamunakuwanachamaamba...
Contd…<br />MgombeawaChademakuwaPadrihaikuwabahatimbayahatakidogo. Kampenizikapigwawaziwazimakanisaninakatikavyombovyaovya...
Contd…<br />Kwamaraya kwanza, masheikhwakashirikikatikasiasapasinakifichokamawafanyavyoMapadri, WachungajinaMaaskofujamboa...
BAADA YA UCHAGUZI 2010<br />Mambo yanayojitokezabaadayauchaguziwa 2010 yanaashiriamkakatiwaMfumoKristokubadilimazingirayak...
Contd…<br />Mkakatimpyanikuhakikishakuwanchihaitawalikiilikuzidikujengachamachaotayarikwauchaguziwa 2015.<br />Madaiyakati...
Contd…<br />KwahiyomadarakayaRaisiyapunguzwenabungeliruhusiwehatakupigakurakumuondoaRaisimadarakani.<br />Katikamazingirah...
Contd…<br />Ingawaharakatizakudaikatibampyanifursakwakilakundijamiikuhakikishamaslahiyakeyanazingatiwanakatiba, kwamkaowaw...
Nini cha kufanya?<br />Kung’amuambinuzamaaduiwaUislamunakuwatahadharishawaislamuipasavyo.<br />KuwekambelemaslahiyaUislamu...
Contd…<br />Kuendeshamihadhara, semina, makongamanon.k.<br />Kuandaamachapishombalimbali VCD’s na DVD’s nakuzisambaza.<br ...
Contd…<br />Kufahamulengoninininakuwanastratejiayakulifikialengohilokwamaslahiyawaislamu.<br />Kuandaampangomkakatinampang...
Contd…<br />Kushambuliabadalayakujilindatu.<br />Propaganda war (vyombovyahabari, strategists etc).<br />Research and outr...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Harakati za kisiasa tanzania na athari zake kwa waislamu wa tanzania

DARSA HILI LILTOLEWA APRIL 2011 NA MOHAMED ISSA -UNIVERSITY OF DODOMA MUSLI FORUM.

 • Entre para ver os comentários

Harakati za kisiasa tanzania na athari zake kwa waislamu wa tanzania

 1. 1. Harakatizakisiasatanzania, atharizakekwawaislamu WA TANZANIA najinsiyakuPAMBANAnazo<br />DODOMA, 24.04.2011<br />MTOA MADA<br />Sh Mohammed Issa<br />HAY-ATUL ULAMAA TANZANIA<br />1<br />
 2. 2. UTANGULIZI<br />Harakatizakisiasanchini Tanzania zinaanzianaMkutanowa Berlin mwaka 1884.<br />Katikamakubalianoyajumlayamkutanohuo, kifungu cha VI kiliwekawaziwajibuwaSerikalizotezakikolonibaraniAfrikakutoaulinzimaalumnakuusaidiaUkristokatikamakoloniyao.<br />“Christian missionaries, scientists and explorers, with their followers, property and collections, shall likewise be the objects of especial protection”.(The Berlin Conference, General Act, article VI)<br />2<br />
 3. 3. Contd………<br />Matokeoyake, sera zaserikalizakikolonizaKijerumaninaKiingerezanchini Tanzania, zilikuwakuwapendeleawakristokatikaelimu, ajiranahudumazajamii.<br />Kanisalilijiimarishakwakutumiaupendeleohuunakuitumiaserikalikuwakandamizawaislamu. Waislamuwakawatabaka la wanyongekielimu, ajiranahudumazajamii.<br />UhusianohuuwaKanisanaserikaliulianzatanguenziyaukoloniwaWajerumanimwaka 1905 pale Askofu Thomas SpreiterwaJimboKuu la Dar es Salaam alipoingiaMkatabawaMaridhiano (MoU) naGavanawawakatihuo.<br />3<br />
 4. 4. Contd……<br />KatikakitabuHistoriayaJimboKuu la Dar es Salaam, tunanukuu;-<br />“Askofualisisitizakwambahaitoshikufunguamashuletunakufundishawatotodini, balinilazimapiakuinuahalinzimayashulezetu …kusudihaliilingane au iweborazaidikulikohaliyashulezaserikali” (D.H.Mbiku, HistoriayaJimboKuu la Dar es Salaam, uk. 73)<br />Ili kutimizalengohili, AskofuSpreiteralionananaGavanawaKijerumaniwakatihuonakukubaliananaekamaifuatavyo;-.<br />4<br />
 5. 5. Contd…..<br /> “AlikutanapianaGavana, akapananaekujengauhusianoborakatiyamisioninaserikali. Isitoshe, walikubalianakwambahatamashuleyamisioniyanastahilikupatamisaadayaserikalinawanafunziwaliopitakutonyimwanafasizakazi”.(ibid, uk.73)<br />5<br />
 6. 6. Mfumowaelimuwakanisa<br />Mwaka 1945-Mfumo waElimu Tanganyika<br />ShuleShulezaSerikalinaShulezaMakanisa<br />Msingi 200 300 Govnt Aided<br /> 200 Unaided<br />Sekondari 8 10<br />TTC 8 16<br />Chuo Kikuu 1 (Makerere )<br />Source : Dr John Sivalon- uk. 10 - <br />6<br />
 7. 7. Contd….<br />UhusianohuukatiyaKanisanaSerikaliuliendeleahatabaadayaWajerumanikuondokanchinikufuatia Vita Kuuya I yaDunianahatabaadayauhuru.<br />1.0 HARAKATI ZA KISIASA WAKATI WA UKOLONI<br />Kwakuwawaislamuwalikuwandiyotabaka la wadhulumiwawakatiwaukoloni, waondiowalioanzishaharakatizakisiasanchini.<br />7<br />
 8. 8. Contd…<br />Mwaka 1929, waislamuwakaanzishachama cha ustawiwawaafrika -African Association (AA).<br />Mwaka 1933, wakakibadilijinanakukiita TAA-Tanganyika African Association.<br />Chama hikikiliongozwanawaislamuambaopiawalikuwaviongoziwaAljaamiatulIslamiyaFii Tanganyika hadimwaka 1953 NyererealipochaguliwakuwaRaisiwa TAA baadayaAbdulwahid Sykes.<br />Mwaka 1954, TAA ikabadilishwajinanakuwa TANU-Tanganyika African Union- ilikupiganiahakiyawatangayikakujitawala.<br />8<br />
 9. 9. Contd….<br />Wakatiwotewaharakatihizizawaislamukuanzia AA na TAA, wakristowalijiwekambalinasiasakwasababuUkristouliokuwandiyodinirasmiyaDola.<br />Lakinikuanziamwaka 1954 ushirikiwawakristokatikasiasaukachukuasurampyakwakuingiaNyererekatikauongoziwa TANU.<br />9<br />
 10. 10. Contd….<br />KupitiaNyerere, wakristowakajiandaakuitawala Tanganyika hurupasinawaislamukujuakwambaNyererekuingiakatikasiasanimpangomakhsusiwaKanisa.<br />John Sivalonanasema“NyerereambayemwenyewealikuwamkatolikialikuwanauhusianowakaribusananaviongozifulaniwaKanisanahivyoalionekanakuwanikiungokatiyaKanisanaSerikali.” (KanisaKatolikinaSiasaya Tanzania Bara 1953-1985)<br />10<br />
 11. 11. Nyererealiandaliwanakanisa<br />Hatuwezikuzungumzaharakatizakisiasa Tanzania naatharizakekwawaislamupasinakumzungumzia Julius Nyerere.<br />Tumekwishaonakuwa “NyererealikuwanauhusianonaviongozifulaniwaKanisa” (Sivalon).<br />MaanayakenikwambaKanisalilijiandaakushikahatamuzasiasanaserikali Tanzania. <br />11<br />
 12. 12. Contd…<br />Hao “viongozifulani” mmojawaoniPadri Walsh –KatibuMtendajiwaIdarayaElimuyaKanisaambayendiyealiyekuwamkufunziwaNyerere (mentor) kuhususiasa.<br />John Sivalonanasema“Wawilihawawalikuwamarafikinamaranyingi, inasemekanawalikuwawakizungumzakatikajumba la ‘White Fathers’. MojayamazungumzoyaobilashakayalikuwajuuyaNyererekujihusishakikamilifunasiasayakuteteauhuru”. (Sivalon, uk. 17)<br />12<br />
 13. 13. Contd..<br />KatikabaruayakekwendaMakaoMakuuyaKanisa Vatican kwaidaraiitwayo Propaganda Fidei, Padri William Collins KatibuMkuuwaShirika la watawa la Maryknoll Fathers aliandika;-<br />“Shirika la MaryknolllimekubalikulipiatiketiyakwendaMarekaninakurudiUingerezakwa vile huyunikiongozimkatoliki..Kwa vile niniayaserikaliyaWaingerezakuwaandaawenyejikwamadaraka, Shirika la Maryknolllimeonakuwamsaadawowotelinaowezakuwapatiaviongoziwakatolikinikulisaidiakanisa”. (William Collins, Report on Julius Nerere, Maryknoll Fathers Central Archives).<br />13<br />
 14. 14. Contd…<br />HuundioulikuwamkakatirasmiwakanisaKatolikikamaunavyosisitizwatenakatikanukuuifuatayo;-<br />“Kuna hatariya TANU kusambaratishwanatofautizakidini. Piaupouwezekanowa TANU kutodumukatikaudhibitiwamadhumuni, malengona sera zakekamailivyokuwahadisasa. Hatimayakeinategemeauwezowa wale watakaoshikamadarakamiakamichacheijayo…kwaumuhimuhuo, upoumuhimuwahaliyajuuwakuwahimizaWakatolikiwaadilifukujihusishaipasavyokatika TANU ikiwandiyonjiapekeeyakudumishauzalendowakiafrikailiusiangukiekatikamawakalawapotovu” (Confidential Diary-Tanganyika” Maryknoll Central Archives, New York)<br />14<br />
 15. 15. Contd…<br />UkwelihuuunatufanyatuelewekwaninimarabaadayaNyererekuingiakatika TAA upepowakisiasaghaflaukabadilimwelekeonakuwa ‘harakatizakisiasazaKanisa’.<br />Kanisalikahakikishalinatumiakilaliwezaloikiwemovyombovyakevyahabarikama vile gazeti la Kanisa la ‘Kiongozi’ kuijenga TANU ilikujihakikishianguvuyakisiasanakiutawalakatika Tanganyika huru.<br />15<br />
 16. 16. Contd…<br />AtharizaharakatihizizasiasazaKanisawakatiwakudaiuhuruniwaislamukuenguliwakutokakatikasiasakupitiaUamuziwaBusara 1958 kuhusu TANU kushirikikatikauchaguziwakuratatu.<br />Ukichanganyana propaganda za “KutokuchanganyadininaSiasa” zilizoanzamwaka 1958 marabaadayaMkutanowaTabora, kuathirikakwawaislamukisiasakulikujakuwafanyawaathirikezaidikiuchumi, kijamiinakidinikatika Tanganyika huru.<br />PamojanamkakatiwaKanisakumilikisiasa, harakatihizizisingefanikiwakamwekamawaislamuwangekuwawanajitambuanakamawangeingiakatikasiasakamakundijamiilenyemaslahiyake.<br />16<br />
 17. 17. 2.0 harakatizakisiasabaadayauhuru<br />Baadayauhuru, Kanisalilijiandaakujilimbikiziazaidinguvukubwakisiasa, kiuchuminakiutawala.<br /> “SisiMaaskofuwenu, tunaonahajayakuelezawazikuwakueneakwamafundishorasmiyaKanisakuhususiasa, jamiinauchumihapa Tanganyika, kwawakatihuunimuhimuzaidikulikokazinyingineyoyoteileyakujitolea” (Message of Tanganyika’s Bishops, Newsletter TEC, 1962, uk.2)<br />17<br />
 18. 18. Contd…<br />KatikajuhudihizimpyazaKanisa, UislamuukaorodheshwakatikamaaduiwakubwawaKanisapamojanaUkomunistiambaowanatakiwakushughulikiwaipasavyo.<br />“UislamunaukomunistiulikuwaunashughulikiwanaidarayadiniyaBaraza la Maaskofu” (Sivalon, uk. 31).<br />Mwaka 1963, waislamuwakaamuakujizatitikielimuilikujikomboakwakujengashuleyaonakuimarishaumojailikujihaminasiasazaKanisa. <br />18<br />
 19. 19. Shulezaeamshadimwaka 1968<br /> Uganda Tanzania Kenya<br />Shule/Msingi 77 70 28<br />VyuovyaUfundi 3 - -<br />Hosteli 1 - -<br />Source: <br />Research data, (WarshayaWaandishiHabariwaKiislamu)<br />19<br />
 20. 20. Contd…<br />Mwaka 1961 MakaoMakuuya EAMWS yalihamishiwa Dar es Salaam, kitendohikikikaonekanatishiokwaKanisa.<br />“Hivyo, kutokananakaziyaidaraya mambo yadiniya TEC kwawastaniwatendajiwotekatikaKanisaKatolikinajumuiyazakewalielimishwajuuyahatarizaUkomunistinaUislamukamazilivyodhaminiwanaviongoziwaKanisa”.<br />Matokeoyake, maamuziyoteyakisiasanakiutawalayalikuwayanatolewanaNyererenamawakalawenginewaKanisandaniya TANU naserikaliyalikuwayakitolewakulingananamkakatirasmiwaKanisa.<br />20<br />
 21. 21. Contd…<br />Sivalonanathibitishahiloalipoandikakwamba;-<br />“..viongoziwangazizajuuwaliohusikanautumewaKanisawakijamiikitaifawalijaribukutumiautumehuokamamkakatiwakupambananawaliodhaniwakuwamaaduiwaKanisa: UkomunistinaUislamu” (Sivalon, uk. 34).<br />Wakatiwaislamuwajiiandaakujikomboakielimunakijamiikutokakatikahaliduni, wakristowalikuwawanajiandaakupigapigolaomwisho.<br />21<br />
 22. 22. Contd…<br />MatokeoyakenikujengekakwaMfumoKristouliotawalakilakitukuanziasiasa, dola, elimu, ajira, uchumi, hudumazakijamaiin.k.<br />Sera mbalimbalizakisiasanakitaifaziliakisimafundishoyaKanisa. Azimio la ArushalililoanzishaSiasayaUjamaanahatimayevijijivyaujamaanimojakatiyamikakatiyakisiasayaKanisakuwashughulikiawaislamu.<br />22<br />
 23. 23. CONTD…<br />Kwanza walianzakwakupigamaarufukuMahakamayaKadhimwaka 1963 nakuletaSheriamojayakisekula.<br />Lengonikuwaondoleawaislamubaadhiyautambulishowao (Muslim Identity) nakuwachanganyanawakristo (Assimilation of Muslims) hivyokuwafanyawasijitambuekuwawaonikundijamii.<br />Kishawakapigamarufukuvyamavingimwaka 1965 nakuwekamfumowachamakimojakwasababuwalikhofiawaislamuwasijijengetenakisiasakupitiachamakingine.<br />23<br />
 24. 24. Contd…<br />KishawakajanaAzimio la ArushanaSiasayaUjamaamwaka 1967, hiyoilikuwa sera yaKanisatangumwaka 1905-1910 walipoanzishavijijivyaujamaachiniyaAskofuSpreiter.<br />“Kwanamnafulani, vijiji vile vilifanananavijijivyaujamaavilivyokamilika. Kwakawaidavijanawalijenganyumbazaokwapamojakusaidiana. Sikutatuhatatanowalifanyakazikatikashamba la umma. Nidhamunatabiayakilammojaziliangaliwanakulindwanaviongoziwakijijipamojanawamisionari” (D.H.Mbiku, HistoriayaJimboKuu la Dar es Salaam, uk. 84)<br />Azimio la ArushalilitaifishanjiakuuzauchumiambazokwakiasikikubwazilikuwamikononimwawaislamuhusuusanviwandanamajumbaambayoyalimilikiwanaMsajiliwaMajumba (Shirika la Nyumba la Taifa).<br />24<br />
 25. 25. Madharaya SERA YA MFUMO WA CHAMA KIMOJA, azimio la arushanasiasayaujamaakwawaislamuwatanzania<br />UamuziwakufutaMahakamazaKadhiuliwaathiriwaislamukatikautekelzajiwamafundishoyadiniyaonakuwaathirikiuchumi-mirathi, ndoa, talakan.k.<br />Uamuziwakufutamfumowavyamavingiuliwanyimawaislamufursayachamambadalahivyokuwafanyaimawatumwakisiasa au kukosakabisafursayakushirikikatikaharakatizakisiasa.<br />Sera yautaifishaji (Nationalization) ilisababishawawekezajiwaislamuhasawahindikuhamanchinihivyokuuanguvuzawaislamukiuchumi.<br />Siasazautaifanauzalendo (Nationalism) ziliuaumojawawaislamuchiniya EAMWS nakuathirimipangoyamaendeleoyawaislamukielimu.<br />25<br />
 26. 26. Contd…<br />Sera yavijijivyaujamaailimalizakabisamfumowakijamiiwawaislamunakuwaathirikiuchumikwakuwatoakatikaardhizenyerutubanamakaziyaotangubabuzao.<br />Vijijivyaujamaaviliwapawakristofursanzuriyakuwaritadhishawaislamu au kuharibumaadiliyaokwakuwarundikamahalipamoja.<br /> “Makatekistahaolazimawafanyekazikatikaidarazamaendeleoyajamiivijijini, iwenikatikakilimo au katikashuguhulinyinginezamaendeleokama vile ujenziwanyumba, barabaran.k.” (Religious Affairs Department, “Some Pointers about Islam in Tanganyika” 1963)<br />26<br />
 27. 27. Contd…<br />MaaskofumbalimbaliwaliwahimizawakristokwendakatikavijijivyaujamaakwasababukwaoilikuwafursayakipekeekamaAskofu Christopher Mwolekaalivyonukuliwaakisema;-<br />“Katikahistoria, Kanisahalijapatanafasikamahiiyakuonyeshakwavitendoyaleambayolimekuwalikuhubirikwakarnenyingi.. Kijijiambachowatu wake wanahimizwakuwasehemuyamwilimmojaniimahalipazurikwaUkristokufanikiwa. Hapa Tanzania uwanjaumekwishatayarishwa, kinachobakinikuenezanakukuzainjili…hivyo, vijijiniwakristowaanzishejumuiyaziwekamasumakukuwavutawengine” (C. Mwoleka and J. Healey eds.., “Ujamaa and Christian Communities,” Spearhead No. 45).<br />27<br />
 28. 28. Contd….<br />Nyereremwenyewekamamleialiwahimizamapadrikuishivijijini. Sivalonanasema;-<br />“BaadayaMwalimuNyererekuwatakamapadrikuishivijiniviongoziwaKanisakwapamojawalitafutanjiayakuitikiamwitohuo. IlikuwadhahirikwambaidadiyamapadriwaliohitajikakamaalivyotakaNyererehaikuwepo”. Hivyokatikamkutanowaowamwaka 1970, maaskofuwaliamuakwamba “makatekistamojakwamojawawendiowatakaoishikwakudumuvijijini..nahaomakatekistawapewemafunzomaalumkwakazihii” (Sivalon, uk. 41)<br />28<br />
 29. 29. Contd…<br />Mwakahuohuowa 1970, NyererealikuwaameshawaambiaMaaskofukuwaanatakakulipaKanisanafasiyakipekee.<br />AkizungumzanaKatibuMkuuwa TEC, PadriRweyemamualiyekuwaamemtembeleaIkulu, Nyererealisema;-<br />“I am just a lay man but tell the Bishops that I am trying to do whatever I can to give my church a better chance so that it will not be blamed as it is in Latin America” (Van Bergen, Religion and Development in Tanzania).<br />29<br />
 30. 30. Contd…<br />SivalonanasemaAzimio la ArushalinasisitizamaadiliyaKikristonaananukuu;-<br />“Hakunaatakayetiliamashakamiongozoiliyokatika ‘Azimio la Arusha’. Tunapotafakari ‘Azimio la Arusha’, tunakumbukaariyawakristowa kwanza kamailivyoandikwakatikaMatendoyaMitume..(Ibid, uk.2).<br />Kwahiyokwamudawotewaserikaliyaawamuya kwanza namfumowachamakimoja, harakatizakisiasazilikuwaniKanisakupambananaUislamunaWaislamukatikakilanyanjanakujengaMfumoKristo.<br />30<br />
 31. 31. CONTD…<br />John Sivalonanasemamwaka 1969 uliitwa “MwakawaSeminazaMafunzo” naananukuuazimio la Mkutanouliofanyika Chuo Kikuu Dar es Salaam;-<br /> “ViongoziwaKanisawanaombwakushirikikikamilifukatikamaendeleoyavijijinikwauwezowaowotenakufuatamipangoyaserikali. KanisalinaombwakusaidiakuwaelimishawatukwamtazamompyanamaadiliyaKikristoyaliyomokatikasiasayaujamaaambayohutegemewasananamaendeleoyakisiasa” (Sivalon, uk.45)<br />31<br />
 32. 32. Contd…<br />Hadikufikiamwaka 1970, siasaza Tanzania zilikuwamikononimwaKanisakwaasilimiakubwanakuwawezeshakuamuawanachotakakukidhimaslahiyaKanisa.<br />Seminaileya “MwakawaMafunzo” (SSY) ilikuwanaatharikubwasanakatikasiasaza Tanzania. <br />“SSY naBarazavimeletamsisimkohuuambaoumewaamshaWakatolikikupiganiavitikatikauchaguziwawabungenamiminikiwammojawao. Baadayehukobungenitulifanyautafitiusiorasminakugunduakwambaasilimiasabininatanoyawaliochaguliwawalikuwawakristo, nakatiyahao, asilimiasabiniwalikuwawakatoliki” (John Sivalon, uk. 46)<br />32<br />
 33. 33. Contd…<br />Kwakutumiawingiwaobungeni, wakawawanapitishasheriambalimbalizakuwakandamizawaislamu.<br />SheriayaNdoanaTalakaya 1971 nimojayasheriahizokandamizikwawaislamukwasababu;-<br />Inakatazamsichanachiniyamiaka 18 kuolewa.<br />Inaruhusuuzinzikwakutambuamwanamumenamwanamkewaliokaakatikaukimadakuwamkenamume.<br />Inaruhusundozamchanganyikowatuwadinimbilitofauti (ndoayakiserikali/Bomani).<br />Haitambuitalakayamumekwamkewehadiithibitishwenamahakama.<br />Inamtambuamtotoaliyezaliwanjeyandoakuwamtotohalalinaanarithi.<br />33<br />
 34. 34. 3.0 HARAKATI ZA KISIASA KATIKA MFUMO WA VYAMA VINGI (1992 TODATE)<br />Hatimaye sera yaMwalimuNyererenaKanisayaUjamaanaKujitegemeaikafelivibaya. Ukichangiana Vita vyaKageraambavyopiavilianzishwanaMfumoKristo, uchumiwa Tanzania ukaporomokananchikuingiakatikakipindikigumu cha haliyamaisha.<br />Profesa Ali MazruialikuitakufelihukukwaSiasayaUjamaanaKujitegemea“Nyerere’s policy of Socialism seemed a heroic failure”. (Prof. Ali Mazrui, The Africans, A Triple Heritage, BBC Documentary).<br />Ndiyo, ingawaalifelivibaya, kwaKanisaKatolikiNyerereni “Hero” ndiyomaanawamemtangazakuwa “MwenyeHeri” akielekeakatika “Utakatifu”.<br />34<br />
 35. 35. Contd…<br />Akikabiliwanahalimbayayauchumi, Nyerereakalazimikakung’atukanakumkabidhinchi Ali Hassan Mwinyimnamomwaka 1985.<br />Kipindichote cha RaisMwinyikilitawaliwanaupinzanimkubwawaKanisahukuKanisalikijipangaupyakwakurejeshamfumowasiasawaVyamaVingimwaka 1992.<br />Julius Nyerereakawamwongozajimkubwawaujenziwamfumowavyamavingikwamaslahiyakanisaakihofiakuibukakwavyama au chama cha Kiislamu.<br />35<br />
 36. 36. Contd…<br />KatibayaJamhuriyaMuunganoSuraya Kwanza Kifungu cha 3.-(1) inasema;-<br /> “The United Republic is a democratic and Socialist Statewhich adheres to multi-party democracy”.<br />Pamojanakurejeshamfumowavyamavingi, katibainakatazakuundwakwavyamavyakidini, kikabila au kikanda.(Katiba 20 - (2))<br />36<br />
 37. 37. Contd…<br />Wakatimfumowavyamavingiinaanzatena, waislamuwengiwalishapotezahamukuhususiasakwakuonakuwahainamaslahinadiniyao.<br />Matokeoyake, kwamaranyingineniwakristondiowaliokuwakwenyenafasinzurizaidikisiasakujipangakwamaslahiyaonawaislamuwameendeleakuwanguvukaziyawengine.<br />37<br />
 38. 38. Contd…<br />Kwamudamfupi, waislamuwalipatamatumainikisiasakupitia Prof. Kighoma Ali Malimaalipojiungana NRA (National Reconciliation Alliance) nakutangazakugombeaUraisiuchaguzimwa kwanza wavyamavingimwaka 1995.<br />Hakunaaliyekuwatayarikuonahilolikitokeahivyo Prof. Malimaakafarikiduniakatikamzingirayakutatanishajijini London mwakammojakablayauchaguzihuo.<br />38<br />
 39. 39. Contd…<br />Katikauchaguziwamwaka 1995, waislamuwaliokuwawamezindukakisiasawakajiungakwawingina CUF chiniyamgombeaUraisi Prof. Lipumba.<br />MawakalawaKanisawakaeneza propaganda kuwa CUF nichama cha waislamutenawenyemsimamomkalikujaribukudhibitiwaislamukujikomboakisiasanakwakiasikikubwawakafanikiwa.<br />39<br />
 40. 40. Contd…<br />Angalaukipindi cha awamuyapili, waislamuwalipataahuenikidogodhidiyaukandamizajinahivyokupatafursazakujiendelezakielimukijamiinahatakiuchumi.<br />Pamojanahayo, hakukuwanamkakatiwakuitumiafursahiyoadhimukujipangakisiasakwaajiliyasikuzambeleni.<br />40<br />
 41. 41. Contd…<br />BadalayakeniwakristondiowalioitumiavemafursayaRaismuislamukuwekaMakubalianoyaMaridhiano (Memorandum of Understanding-MoU) katiyaMakanisayaKikristonaserikalikwamaslahiyao.<br />WaislamuwalipotakakurejeshwakwaMahakamayakadhina Tanzania kujiunganaUmojawaNchizaWaislamuDuniani (OIC), Maaskofunabungelinalodhibitiwanawakristolikapingakwanguvuzote.<br />41<br />
 42. 42. Contd…<br />Uchaguziwa 1995 ulioneshakuwawaislamubadowakonyumasanakisiasakulinganishanawakristokwaniwakristowalitumiahamasayawaislamujuuya CUF hatakuwaangushawabungewaislamuwaliokuwa CCM nakuwawekawabungewakristo. (Jimbo la Kigamboni – DSM).<br />Uchaguziwa 2000 na 2005, waislamuwalikuwawasindikizajitukwanihakukuwanamkakatiwowoteulemadhubutikisiasakushirikikamakundijamiilenyemaslahiyake.<br />42<br />
 43. 43. Contd…<br />Kipindichote cha awamuyatatu, waislamuwalijikutawakipatamadhilamakubwakisiasanakiimani. (MauajiMwembechai, Zanzibar, Pemba, Morogoro, masheikhkuswekwandani, wahadhirikufungwan.k.).<br />Halihiiimechangiakwakiasifulanimwamkowawaislamukisiasaingawabadohakunaumojanamwelekeomaalumhivyokuendeleakukosamafanikiomakubwakisiasakulinganishanawakristo.<br />43<br />
 44. 44. Contd…<br />Uchaguziwamwaka 2010, harakatizakisiasanchiniziligubikwana mambo mawilimakubwa;- <br />MkakatimpyawaMfumoKristokutakakuwanachamachake.<br />Muafakawakisiasa Zanzibar uliopelekeakuundwakwaserikaliyaumojawakitaifakatikaya CCM na CUF.<br />Matukiohayamawiliyamebadiliupepowaharakatizakisiasahukuatharizakezikisabishamabadilikomubwakatikamedanizakisiasa.<br />44<br />
 45. 45. Contd…<br />Muafakawa Zanzibar, umeletahaliyaamani, udugunamshikamanokiasifulani Zanzibar nakupunguzahaliyauhasamakatiyawapembanawaungujawaliyojengewakwamudamrefu.<br />Matokeoyamuafakanikufanyikakwamabadilikoyakatibaya Zanzibar ambapo Zanzibar imejitambulishakuwanidolakwamaranyingine.<br />Aidhahaliyautaifawawazanzibariinazidikujitokezawakihijimuundowamuungano, kunufaikanarasilimalizaonapato la taifanahatakuhojikuhusuMuungano.<br />45<br />
 46. 46. Contd…<br />Kwaupandewa Tanzania Bara, matukioyamuafakawa Zanzibar yameletakuzorotakwanguvuzakisiasazawaislamu.<br />WakikhofiaRaisiajaekutoka Zanzibar, wakristowakajanaharakatizakukitianguvuchama cha Chademailikiwechamakikuu cha upinzaninaikiwezekanakuiondoamadarakani CCM inayotuhumiwakuwaleawaislamu.<br />46<br />
 47. 47. Contd…<br />Ingawawakristowameitumia CCM kujijenga, sasawanatakakuondokananachamachenyehistorianawaislamunakuwanachamaambachohakinahistorianawaislamu.<br />MpangowaKichungajiwaKuhamasishaJamiiKuelekeaUchaguziMkuu 2010 naIlaninaVipaumbelevyaKanisavililengakatikamwelekeohuo.<br />Wakristowamejizatitipiakatikachama cha CUF upandewabarawakisimamishahatawachungajikugombeanafasimbalimbali. Kwatiketiya CUF.<br />47<br />
 48. 48. Contd…<br />MgombeawaChademakuwaPadrihaikuwabahatimbayahatakidogo. Kampenizikapigwawaziwazimakanisaninakatikavyombovyaovyahabariikiwemo TBC na TBC Taifa.<br />HarakatihizizaKanisazikawazinduawaislamuwengikuionahatariinayowakabilinakuwalazimishakujihamikwakuunganishanguvuzaokumhamimgombeaUraiswa CCM ilikuzuiamgombeawaChademakushinda.<br />48<br />
 49. 49. Contd…<br />Kwamaraya kwanza, masheikhwakashirikikatikasiasapasinakifichokamawafanyavyoMapadri, WachungajinaMaaskofujamboambalolinaashiriamwamkompyakwaviongozihawawawaislamu.<br />Kilichokosekananistratejiayapamojakuwekawagombeawaokatikangazimbalimbalihivyokukosaushindikisiasakamakundijamii.<br />Badowaislamuwamegwanyikakatikavyamambalimbalijamboambalolinawaathirisanakwakukosanguvuyapamojakisiasa.<br />49<br />
 50. 50. BAADA YA UCHAGUZI 2010<br />Mambo yanayojitokezabaadayauchaguziwa 2010 yanaashiriamkakatiwaMfumoKristokubadilimazingirayakisiasa Tanzania.<br />UongoziwaawamuyanneumeoneshakwambamaslahiyaKanisayanawezakuguswa (Muswadawakufutamisamahayakodi, kushindwakwamgombeawao 2010, kushikwanafasinyetinawaislamu, kuongezekaidadiyamawiziriwaislamukufikia 40%) n.k.<br />50<br />
 51. 51. Contd…<br />Mkakatimpyanikuhakikishakuwanchihaitawalikiilikuzidikujengachamachaotayarikwauchaguziwa 2015.<br />MadaiyakatibampyaninjiayakufikiamalengoyaMfumoKristokuwezakudhibitisiasanadolakatikakarneya 21 kwakupunguzamadarakayaUraisnakulipanguvubunge.<br />Hiinikutokananaukwelikuwaingawawanawezakudhibitibungekirahisikatikamazingirayaliyopo, lakiniupouwezekanowaRaisikuwaMuislamu.<br />51<br />
 52. 52. Contd…<br />KwahiyomadarakayaRaisiyapunguzwenabungeliruhusiwehatakupigakurakumuondoaRaisimadarakani.<br />Katikamazingirahaya, waislamutunapaswakutafakarikwamakininilipijemakwetu? Raisimwenyemamlakamakubwakulikobunge au bungelenyemalakamakubwakulikoRaisi?<br />Wakatinirahisikumkabilimtummoja, nivigumukulikabilibungelenyeidadikubwayawakristonahakunamatumainiyaidadihiyokupunguasikuzakaribuni.<br />52<br />
 53. 53. Contd…<br />Ingawaharakatizakudaikatibampyanifursakwakilakundijamiikuhakikishamaslahiyakeyanazingatiwanakatiba, kwamkaowawaislamuharakatihizizinawezazisiwasaidiekutimizalengohilo.<br />Hatunaumojanamshikamano.<br />Hatunamkakatiwapamoja.<br />HatunaUongoziuliokatikamfumo (central control).<br />Hatunaushirikianowapamoja (co-ordination).<br />Hatuna NGO’s na CBO’s zakuteteahakizetu.<br />53<br />
 54. 54. Nini cha kufanya?<br />Kung’amuambinuzamaaduiwaUislamunakuwatahadharishawaislamuipasavyo.<br />KuwekambelemaslahiyaUislamunaWaislamukatikaharakatizetuzakisiasa.<br />KuwaamshawaislamuwakadambalimbaliiliwajitambuenakuwekambelemaslahiyawaislamunaUislamunchinikwakutumiauwezonanafasiwalizonazo. <br />54<br />
 55. 55. Contd…<br />Kuendeshamihadhara, semina, makongamanon.k.<br />Kuandaamachapishombalimbali VCD’s na DVD’s nakuzisambaza.<br />Kutumiavyombovyetuvyahabari.<br />Kujengamtandao (network) wawaislamunchini.<br />Wanafunzimashuleninavyuoni (vyamawawanafunziwaislamu).<br />Wafanyakazimaofisini.<br />Viongoziwataasisizakiislamu.<br />Vyombovyahabari.<br />55<br />
 56. 56. Contd…<br />Kufahamulengoninininakuwanastratejiayakulifikialengohilokwamaslahiyawaislamu.<br />Kuandaampangomkakatinampangokaziwaummah.<br />Kujiunganavyamavyasiasakistratejia.<br />Kuandaawagombeawanafasimbalimbalizauongozikatikaserikalizamitaanataifa.<br />Kutoamafunzoelekezikwawagombeawatarajiwa.<br />Kuandaawaraghibishinawashawishi (lobbying and advocacy groups-wanastratejia).<br />56<br />
 57. 57. Contd…<br />Kushambuliabadalayakujilindatu.<br />Propaganda war (vyombovyahabari, strategists etc).<br />Research and outreach.<br />MWISHO<br />57<br />

×