O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Suomea johdetaan sokkona

1.481 visualizações

Publicada em

Tietoasiantuntijoiden Tietojohtamisen teemapäivänä 20.5.2015 pidetty alustus

Publicada em: Governo e ONGs
 • Login to see the comments

Suomea johdetaan sokkona

 1. 1. Suomea johdetaan sokkona Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Eduskunta Tietojohtamisen teemapäivä 20.5.2015
 2. 2. Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. - Arthur C. Clarke
 3. 3. Olemme matkalla kohti Tylypahka-yhteiskuntaa Digitalisaation ymmärtäminen välttämätöntä myös lainsäädännössä
 4. 4. Tiedon puute voi johtaa … erikoisiin poliittisiin päätöksiin.
 5. 5. Reagoimme, emme ohjaa kehitystä  Digitalisaation merkitys yhteiskunnalle kasvaa  IC-tekniikan ja sitä hyödyntävien teknologioiden kehitys kiihtyy  Useita radikaaleja teknologioita (tekoälyt, big data, IoT, robotit, …)  Koko infrastruktuuri riippuvainen ICT-infrastruktuurin toiminnasta  Julkishallinnon IC-tekniikka karannut hallinnasta  10 vuodessa käytetty €20 mrd julkisen sektorin ICT-hankkeisiin  Keskikokoisessa kunnassa voi olla lähes 1000 tietojärjestelmää ja satoja rekistereitä  Lainsäädännön prosessit eivät ole vastaavasti nopeutuneet  Laajojen teknologialakikokonaisuuksien valmistelu ei enää tahdo onnistua vaalikauden aikana (esim. Tietoyhteiskuntakaari)  Teknologialait vanhenevat usein jo ennen valmistumistaan (esim. Modeemikaappauslaki)
 6. 6. Esim. tuore Tietoyhteiskuntakaari keskittyy ”merkittä- välle osalle yleisöstä suunnattuun joukkoviestintään” Entä 14,4 miljoonan katsojan ”kotivideo”? 25.5.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6
 7. 7. Dataa syntyy, entä tietoa?  Organisaatiot ja järjestelmät tuottavat yhä enemmän (big) dataa  High VVV: High Volume, high Velocity & high Variety of sources  Tekniikka mahdollistaa hyvin suurten datamassojen kokoamisen ja analysoinnin murto-osalla aiemmista kustannuksista.  Vanhoja järjestelmiä ja datavarantoja ei kuitenkaan suunniteltu big datan tarpeisiin  Haasteena datavarojen pirstaloituminen ja heikko laatu (puutteelliset määrittelyt, epäyhdenmukaiset datan esitysmuodot, puuttuva metadata)  Big Data tarkoittaa suurten datavarantojen reaaliaikaista keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä  uusissa kuluttajille ja teollisuudelle tarjottavissa palvelutuotteissa  toiminnan ohjaamiseksi reaaliaikaisesti tai automaattisesti.  Tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista tietoa  Liiketoiminnan tai julkishallinnon reaaliaikainen ohjaus (RTE - real time economy)
 8. 8. Real Time Economy → Real Time Policy  Data yritysten ja julkishallinnon toiminnasta kerätään edelleen suurelta osin paperilla tai sähköpostilla  Epäyhtenäiset sanastot ja määrittelyt (esim. data sairaanhoitopiirien toiminnasta)  Heikko tai puuttuva metadata (tiedot kerätty alkujaan vain omaan käyttöön)  Harva datan keruutaajuus ja epäyhtenäisten aineistojen työläs analysointi  PRH:n, Verohallinnon, Tilastokeskuksen ym. resursseja kuluu työlääseen tiedon keruuseen ja yhtenäistämiseen  Tulokset jo valmistuessaan auttamattomasti vanhentuneita  Resurssit eivät riitä kaiken tarvittavan tiedon kokoamiseen ja analyysiin  Talouspolitiikkaa tehdään vuosia vanhan tiedon varassa  Ministeriöistä soitetaan satamiin ja kysytään, miten vienti vetää!  Politiikan perustaksi ei ole vertailukelpoista tietoa  Esim. kuntien kirjanpito ei ole yhtenäistä 25.5.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 8
 9. 9. Tiedämme Suomen taloustilanteen vuonna 2012! 25.5.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 9 Tilastokeskus2.3.2015
 10. 10. Rohkeutta tarvitaan  Poliittisen tahtotilan luominen ja käyttö  Pelkät hallitusohjelmakirjaukset ja ICT-strategiat eivät riitä  Virossa Toomas Ilves nosti digitalisoinnin poliittisten tavoitteidensa kärkeen  Esim. XBRL-raportointikielen käyttöön velvoittaminen viranomaisraportoinnissa  Hallintosiilojen koskemattomuuden purkaminen  VM:n JulkICT-toiminto on jo 10 vuotta yrittänyt edistää julkishallinnon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan yhteentoimivuutta  Tarvitaan ”natsat” päättää, käskyttää ja panna toimeen datan keruun ja analysoinnin sähköistäminen yli hallintorajojen  Raportoinnin integrointi toimintaprosesseihin  Datan keräämisen ja välittämisen ei tule olla erillinen hallintotaakka  Ketterä säädösten valmisteluprosessi  Iteratiivinen kokeileva ja korjaava toimintatapa sopii ympäristöön, jossa tavoitteet eivät ole työn alkaessa vielä selvillä, koska maailma muuttuu valmistelutyön aikana 25.5.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10
 11. 11. 30.9.2010 www.kasvi.org 11 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo
 12. 12. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  TIEKE on v. 1981 perustettu tietoyhteiskunnan puolueeton ja riippumaton vaikuttaja, verkottaja ja vauhdittaja.  TIEKEn toiminnan painopisteet ovat 1. Tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen 2. Sähköisten toimintaprosessien edistäminen 3. Tietoyhteiskunnan tietopalvelut  TIEKEn toimintatapoja ovat hankkeet, foorumit, palvelut, seminaarit ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  TIEKEn jäsenenä on yli 80 julkista ja yksityistä organisaatiota  Jäsenmaksu liikevaihdon perusteella 3 500 €, 1 700 € tai 800 €  TIEKEn liikevaihto on n. 1,3 milj. € vuodessa  TIEKEssä työskentelee 12 henkilöä 2013 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 12

×