O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Datan vankina

1.900 visualizações

Publicada em

Työ- ja elinkeinoministeriön eGovernment-seminaarissa 18.11.2015 pidetty alustus datan merkityksestä hyvälle hallinnolle.

 • Entre para ver os comentários

Datan vankina

 1. 1. Datan vankina Jyrki J.J. Kasvi @jyrkikasvi #eGovernment 18.11.2015
 2. 2. eGovernment data Open data, myData, Big Data, …
 3. 3. Julkishallinnon datasta on moneksi  Avoin data  Vapaasti ja laillisesti uudelleenkäytettävissä  Teknisesti uudelleenkäytettävissä  Veloituksetta uudelleenkäytettävissä  MyData  Kuluttajat ja kansalaiset omistavat ja hallitsevat itse itseään koskevat tiedot  Esim. data seuraa potilasta (eikä terveysorganisaatiota)  Big Data  Suurten tietomassojen reaaliaikainen kokoaminen, hallinta ja analyysi  Analyysin hyödyntäminen toiminnan ohjaamisessa ja tiedolla johtamisessa  Dataintensiiviset palvelutuotteet kuten terveyspalvelut ja älykäs asuminen  Investointituotteet muuttuvat tietointensiivisiksi palveluiksi, esim. hissit, moottorit, tuotantojärjestelmät, sähköverkot, … @jyrkikasvi #eGovernment
 4. 4. Avoin yhteiskunta perustuu avoimeen dataan Ei riitä, että asiakirja on saatavilla, jos ei edes tiedetä sen olevan olemassa Verkossa keskeneräisistä asioista on mahdotonta olla keskustelematta!
 5. 5.  Tieto on tietoyhteiskunnan rahaa: Tieto tuottaa uutta tietoa ja hyödyttää yhteiskuntaa vain kun sitä käytetään ja investoidaan.  Rahasäiliöön kätketyllä rahalla ei ole arvoa … eikä suljettuun tieto- kantaan säilötyllä tiedolla.  Etenkin julkishallinnon tiedon- hallinnan tärkein tavoite tulisi olla tiedon käytön ja hyödyntämisen maksimointi. “The best way to get value from data is to give it away” CC2.0GenericShareAlikeAttributionWorldEconomicForum. Neelie Kroes, Former Vice-President of the European Commission and Commissioner of the Digital Agenda Avoin data @jyrkikasvi #eGovernment
 6. 6. Tieto on avointa kun se on… 1. Vapaasti ja laillisesti uudelleenkäytettävissä  Tieto on lisensioitu siten, että se on uudelleen- käytettävissä käyttötarkoituksesta tai käyttäjä- ryhmästä riippumatta 2. Teknisesti uudelleenkäytettävissä  Tieto on koneluettavassa ja avoimessa muodossa sekä ladattavissa rekisteröitymättä. 3. Veloituksetta uudelleenkäytettävissä  Tieto on maksutonta käyttäjille.  Avoin data on raaka-ainetta tiedon luomiselle ja palveluille  Parantaa julkishallinnon läpinäkyvyyttä  Mahdollistaa innovaatioita ja uutta liiketoimintaa  Lisää hallinnon tehokkuutta kun kaikilla samat tiedot käytettävissä 19.11.2015 6@jyrkikasvi #eGovernment
 7. 7. Perinteinen julkinen palveluinnovaatio Julkinen tietovara Suljettu rajapinta Yritys Palvelu Julk.sekt. Palvelu  Perinteisessä suljetussa mallissa palvelu”innovaatiot” on määriteltävä ja tietoluovutukset neuvoteltava ennakolta!  Innovaatiojärjestelmä ja rahoitus tukee ennalta määriteltyjä projekteja  Luovutettavat tiedot, rajapinnat ja maksuperusteet määriteltävä ennalta  Tietovarojen käytön seuranta ja valvonta mahdollista ja välttämätöntä  Tuloksena yksi ennalta määritelty palvelu.  Esim. Sähköinen asiointi ja demokratia (SADe) Suljettu rajapinta Julkinen tietovara @jyrkikasvi #eGovernment
 8. 8. Palvelu Julkinen tietovara Julkinen tietovara Avoimia palveluinnovaatioita Julkinen tietovara Yritys Palvelu Julk.sekt. Palvelu  Avoimet rajapinnat mahdollistavat ”yllättävien” palveluiden kokeilemisen ja kehittymisen  Maksutuotot ja maksukulut tietovarojen käytöstä jäävät saamatta  Potentiaali innovaatiotoiminnan ja liiketoiminnan (ja verotulojen) kasvuun  Innovaatioita ja suunnanmuutoksia myös palveluiden kehittelyn aikana  Tietojen käyttöä ei voi valvoa eikä kontrolloida Avoimet rajapinnat Yritys Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu @jyrkikasvi #eGovernment
 9. 9. Case Duunitori.fi (vrt. julkisina hankintoina tuotettuihin sähköisiin palveluihin) Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä yhdessä reittioppaan tietojen kanssa. @jyrkikasvi #eGovernment
 10. 10. Kaikki julkinen data ei välttämättä ole avointa 19.11.2015 10@jyrkikasvi #eGovernment
 11. 11. Avoimella tiedolla on arvoa 19.11.2015 11 Avoin tieto on suojattava manipuloinnilta. @jyrkikasvi #eGovernment
 12. 12. Palvelun tarjoajat Palvelun tarjoajat Avoimen datan ekosysteemissä on vielä reikiä Tieto- varanto Anonymisointi Palvelun tarjoajat Devaajat Yritykset Avoinrajapinta Datakatalogi Saatavuus Eheys Yritykset Käyttäjät @jyrkikasvi #eGovernment
 13. 13. Palvelun tarjoajat Palvelun tarjoajat Avoimen datan ekosysteemissä on vielä reikiä Tieto- Varanto Anonymisointi Palvelun tarjoajat Devaajat Yritykset Avoinrajapinta Datakatalogi Yritykset Käyttäjät Aggre- gaattori Saatavuus Eheys @jyrkikasvi #eGovernment
 14. 14. MyData on ihmiskeskeistä tiedon hallintaa Perinteisesti tietoa on hallittu organisaation ja toiminnan näkökulmasta 19.11.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14
 15. 15. Minä hallitsen minua koskevaa dataa  MyData on tiedonhallinnan ihmiskeskeinen periaate  Data seuraa ihmistä  Ihmisillä oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan  terveystiedot, taloustiedot, teletiedot, ostostiedot, liikennetiedot, teletiedot, …  Ihminen hallitsee itseään koskevien tietojen käyttöä  Esimerkiksi potilastietojen käytön salliminen tai näkyvyyden rajoittaminen  Data saatavilla sähköisenä, uudelleenkäytettävässä muodossa  Dataa voitava hyödyntää myös muissa palveluissa  Tarvitaan datan esitysmuotojen standardointia, metadataa, ja käsitemäärittelyitä  Liiketoimintamahdollisuuksia, esim. potilastietojen yhdistäminen omaan biodataan  Toistaiseksi tiedot saatavilla vain pyynnöstä, paperilla tai muuten heikosti hyödynnettävässä muodossa 19.11.2015 15@jyrkikasvi #eGovernment
 16. 16. MyData on voitava paitsi nähdä … myös käyttää 19.11.2015 16@jyrkikasvi #eGovernment
 17. 17. Bitti löytyy Big Data -suovasta … reaaliajassa Vanhentunut tieto on päätöksenteossa ja liiketoiminnassa arvotonta 19.11.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 17
 18. 18. Dataa syntyy, entä tietoa?  Organisaatiot ja järjestelmät tuottavat yhä enemmän (big) dataa  High VVV: High Volume, high Velocity & high Variety of sources  Tekniikka mahdollistaa hyvin suurten datamassojen kokoamisen ja analysoinnin murto-osalla aiemmista kustannuksista  Vanhoja järjestelmiä ja datavarantoja ei kuitenkaan suunniteltu big datan tarpeisiin  Haasteena datavarojen pirstaloituminen ja heikko laatu (puutteelliset määrittelyt, epäyhdenmukaiset datan esitysmuodot, puuttuva metadata)  Big Data tarkoittaa suurten datavarantojen reaaliaikaista keräämistä, analysointia ja hyödyntämistä  uusissa kuluttajille ja teollisuudelle tarjottavissa palvelutuotteissa  toiminnan ohjaamiseksi reaaliaikaisesti tai automaattisesti.  Tiedolla johtaminen edellyttää ajantasaista tietoa  Liiketoiminnan tai julkishallinnon reaaliaikainen ohjaus (RTE - real time economy) @jyrkikasvi #eGovernment
 19. 19. Kun Hitachi korvasi logistiikan esimiehet Big Dataa hyödyntävällä tekoälyllä, varastomiehet työskentelivät 8% tehokkaammin. Ken Teegardin, CC BY-SA 2.0
 20. 20. Real Time Economy → Real Time Policy  Data yritysten ja julkishallinnon toiminnasta kerätään edelleen suurelta osin paperilla tai sähköpostilla  Epäyhtenäiset sanastot ja määrittelyt (esim. data sairaanhoitopiirien toiminnasta)  Heikko tai puuttuva metadata (tiedot kerätty alkujaan vain omaan käyttöön)  Harva datan keruutaajuus ja epäyhtenäisten aineistojen työläs analysointi  PRH:n, Verohallinnon, Tilastokeskuksen, THL:n ym. resursseja kuluu työlääseen tiedon keruuseen ja yhtenäistämiseen  Tulokset jo valmistuessaan auttamattomasti vanhentuneita  Resurssit eivät riitä kaiken tarvittavan tiedon kokoamiseen ja analyysiin  Talouspolitiikkaa tehdään vuosia vanhan tiedon varassa  Ministeriöistä soitetaan satamiin ja kysytään, miten vienti vetää!  Politiikan perustaksi ei ole vertailukelpoista tietoa  Esim. kuntien kirjanpito ei ole yhtenäistä vaan tilikartat kuntakohtaisia 19.11.2015 20@jyrkikasvi #eGovernment
 21. 21. 19.11.2015 21 Suomeajohdetaansokkona @jyrkikasvi #eGovernment +0,2 -0,3
 22. 22. Nostetaan jalka digijarrulta Meidän on uskallettava loikata tuntemattomaan tulevaisuuteen 19.11.2015 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 22
 23. 23. Suomen digitalisaation jarruja  ”Päätöksentekolama”  Omistajuuden, sitoutumisen ja johtajuuden puute  Strategioita ja ohjelmia riittää, mutta tekemistä vähemmän  Rohkeuden puute  Työn tuottavuutta nostetaan investoimalla, ei leikkaamalla  Teknologiaa on helpompi ostaa kuin muuttaa rakenteita ja toimintaprosesseja radikaalisti (kuten Verohallinto teki kauan sitten)  Keskittyminen teknologiaan  Palvelut, prosessit, toiminnallisuus ja vaikuttavuus ovat jääneet sivuosaan  Vanhojen järjestelmien taakka  Suljetut rajapinnat ja toimittajaloukut hidastavat toimintatapojen uudistamista  Siiloutuminen ja omalle reviirille keskittyminen  Hallintorajat ylittävät palvelut jäävät muiden tehtäväksi (esim suoratyo.fi) 19.11.2015 23 Emme uskalla kääntää Suomea päälaelleen. @jyrkikasvi #eGovernment
 24. 24. Rohkeutta tarvitaan  Poliittisen tahtotilan luominen ja käyttö  Pelkät hallitusohjelmakirjaukset ja ICT-strategiat eivät riitä  Virossa Toomas Ilves nosti digitalisoinnin poliittisten tavoitteidensa kärkeen  Esim. XBRL-raportointikielen käyttöön velvoittaminen viranomaisraportoinnissa  Hallintosiilojen koskemattomuuden purkaminen  VM:n JulkICT-toiminto on jo 10 vuotta yrittänyt edistää julkishallinnon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan yhteentoimivuutta  Tarvitaan ”natsat” päättää, käskyttää ja panna toimeen datan keruun ja analysoinnin sähköistäminen yli hallintorajojen  Raportoinnin integrointi toimintaprosesseihin  Datan keräämisen ja välittämisen ei tule olla erillinen hallintotaakka  Ketterä säädösten ja päätösten valmisteluprosessi  Iteratiivinen kokeileva ja korjaava toimintatapa sopii ympäristöön, jossa tavoitteet eivät ole työn alkaessa vielä selvillä, koska maailma muuttuu valmistelutyön aikana 19.11.2015 24@jyrkikasvi #eGovernment
 25. 25. Suomen haaste, miksi kehityksemme pysähtyi? Esim mobiilimaksut – ylivoimaista suomalaisille! 19.11.2015 25 TimoSImell @jyrkikasvi #eGovernment
 26. 26. 30.9.2010 www.kasvi.org 26 Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua U.S. Army Photo

×