O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Prezentacja!!

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Prezentacja!! (20)

Anúncio

Prezentacja!!

  1. 1. Justyna Góral
  2. 2.  Zarządzanie zasobami ludzkimi definiuje się jako strategiczne, spójne podejście do zarządzania najcenniejszym zasobem każdej organizacji – ludźmi, którzy w niej pracują i którzy indywidualnie lub zbiorowo przyczyniają się do osiągania celów.
  3. 3. W ostatnich pięciu latach można zaobserwować wzrost znaczenia nowych trendów w HR. Mowa tutaj między innymi o:  projektowaniu indywidualnych ścieżek kariery zawodowej i to nie tylko dla menedżerów;  work-life balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym pracowników - zauważono bowiem, że sprzyja to zwiększeniu efektywności i zadowolenia z pracy;  marketing wewnętrzny – pozwala tworzyć i promować idee, projekty i wartości użyteczne dla organizacji, komunikować się przez dialog z pracownikami, aby mogli je wyrazić lub wybrać swobodnie, a w ostatecznym rachunku sprzyjać ich wprowadzaniu w przedsiębiorstwie;  marketing stanowisk pracy – jest sztuką analizowania i atrakcyjnego kształtowania stanowisk i warunków pracy, komunikowania o tym zatrudnionym (czyli własnym pracownikom) oraz potencjalnym pracobiorcom (czyli kandydatom do pracy);  zarządzanie kompetencjami – wynagradzanie za kompetencje jest najnowszym podejściem do kształtowania systemu wynagrodzeń w organizacji. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w organizacjach, w których pracownicy muszą się wykazać elastycznością, wielofunkcyjnością oraz nieustannym dążeniem do poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji.
  4. 4.  Strategia personalna to świadomy wybór długookresowych celów i zasad postępowania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi
  5. 5.  strategiczne pozyskiwanie pracowników – transfery wewnętrzne i redukcja zatrudnienia to kluczowe zabiegi personalne;  selekcja – obok znanych procedur selekcyjnych wykorzystuje się obecnie nowe rozwiązania, takie jak Assessment Center (ośrodek zintegrowanej oceny), czyli ośrodki oceny przydatności kandydatów;  adaptacja – coraz szerzej wykorzystuje się „instytucję” opiekuna stażowego oraz ocenę pracy stażysty na podstawie wykonanych przez niego na stażu zadań;  planowanie kariery – do repertuaru działań związanych z tworzeniem idealnych kadr często dołącza się system samokształcenia. Niektóre firmy opracowują własne materiały służące samorozwojowi pracownika w postaci podręczników, zeszytów czy zbiorów ćwiczeń, dzięki którym pracownik przy pomocy swojego przełożonego, którego nazywa się wtedy coachem, może opracować plan swojej kariery i rozwoju w roli zawodowej;
  6. 6.  planowanie sukcesji – proces ten pomaga przygotować sukcesorów na najważniejsze stanowiska kierownicze. Obecnie opiera się go na idei mentoringu, czyli korzystania z doświadczenia wybitnych pracowników firmy, którzy uczestniczą w procesie doskonalenia, kształtowania i przygotowywania swoich sukcesorów;  motywowanie – w coraz większym stopniu opiera się dzisiaj na pozapłacowych formach wynagradzania pracowników. Do form tych zalicza się m.in.: elastyczny czas pracy, zespołowe formy organizacji pracy, samodzielne i odpowiedzialne zadania, jasną i wzbudzającą entuzjazm misję i wizję firmy, jak również dodatkowe wyposażenie (laptop, telefon komórkowy, samochód służbowy), wyjazdy zagraniczne, ubezpieczenia, itp.;  ocena – obok znaczenia dyscyplinującego pełni obecnie ważną role motywacyjną poprzez dostarczenie pracownikowi informacji na temat poziomu wykonania przez niego pracy. Opiera się zwykle na kryteriach dotyczących skuteczności działania, inicjatywy, współpracy, twórczości, zdyscyplinowania pracownika;
  7. 7. Zarządzanie zespołem to działanie na wielu obszarach, związanych z pracą zespołu, w celu osiągania najlepszych efektów pracy oraz dobrych relacji w zespole. Każdy zespół w trakcie swojego istnienia przechodzi kilka wyraźnych etapów. Każdy z tych etapów charakteryzuje się określonymi zachowaniami swoich członków oraz wymaga właściwych działań przełożonego w celu zwiększenia efektywności jego pracy.
  8. 8. Etapy formowania się zespołu :  formowanie – grzeczność, bezosobowość, obserwowanie, ostro żność;  docieranie – nie ujawnianie konfliktów, konfrontacje, stanie z boku, trudności, walka o pozycję;  normowanie – rozwój umiejętności, ujawnianie problemów, ustalanie procedur, dawanie informacji zwrotnych;  współdziałanie – obfitość pomysłów, elastyczność, otwartość, efektywność, bliskość, wspieranie.
  9. 9. DZIĘKUJĘ Justyna Góral

×