Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

GRADE 3 LP2 Final.pptx

 1. KATEKESIS
 2. PAKSA 2: Nilikha ako ng Diyos na may kasama
 3. 1. Sinu-sino ba ang mga naging kasama natin sa buhay? 2. Mahalaga ba na may kasama? Bakit? 3. Paano natin ipinapakita ang ating pasasalamat sa kanila?
 4. Sila ang ating gabay at nagbibigay sa atin ng saya
 5. PAMILYA
 6. Tama ba na tayo ay pwedeng mabuhay na mag-isa?
 7. TAMA mga bata na hindi tayo maaaring mabuhay na mag-isa?
 8. HINDI YAN ANG NAIS NI HESUS
 9. • Hindi magiging masaya at maayos ang ating buhay kung walang tutulong, gagabay at mag-aalaga sa atin
 10. • Maging si Hesus ay may kasama at naghanap din ng makakasama sa kanyang mga gawin o misyon katulad panggagamot, pagdarasal, pagkukwento tungkol sa Salita ng Diyos, pagtulong sa mga nangangailangan at iba… • Sino- sino ba ang napili ni Hesus na kanyang makakasama • BASAHIN NATIN ANG SALITA NG DIYOS
 11. Ang Pagtawag ni Jesus sa 12 Apostol (MARCOS 1) Pagbasa mula sa Ebanaghelyo ni San Marcos PAPURI SA IYO PANGINOON
 12. Ang pagtawag sa apat na mangingisda Habang naglalakad si Hesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila’y kapwa mangingisda. Sinabi ni Hesus sa kanila, “ SUMUNOD KAYO SA AKIN AT KAYO’Y GAGAwIN KONG MANGINGISDA NG TAO.” Pagkasabi niya nito’y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at sa di-kalayuan ay nakita naman nila ang magkapatid na Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Hesus at sila ay sumunod din sa kanya, iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa.
 13. Ang Pagtawag ni Jesus sa 12 Apostol (MARCOS 1) Ang Mabuting Balita ng ating Panginoon PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO
 14. Ang 12 Alagad o Apostol ni Hesus Sila ay magkakasama sa paggawa ng mabuti sa kanilang Kapwa
 15. Tinuruan sila ni Hesus na magpagaling ng maysakit, tumulong sa mga nangangailangan, magpahayag ng Salita ng Diyos at iba pa. Sila ang nagpatuloy ng gawain ni Hesus, nuong umakyat na si Hesus sa langit • Ang pamilya na kasama ni Hesus ay si Maria na kanyang ina at si Jose naman ang kanyang ama. • Marami siyang kaibigan SI HESUS ANG HALIMBAwA NG ISANG MABUTING KASAMA
 16. Lagi nating tatandaan na…
 17. Nilikha ng Diyos ang tao na may makakasama at makakatulong paannnnn w
 18. GENESIS 2: 18-22
 19. Binigyan ng Diyos ang tao ng makakasama upang may katuwang o katulong sa buhay, upang magbigayan, magmahalan at magtulungan sa isat-isa.
 20. • Ano ba ang ayaw ng Diyos na gawin natin sa ating kapwa? • BAKIT?
 21. NAIS NG DIYOS NA ANG TAO AY MAY KASAMA
 22. Sa Banal na Eukaristiya o Banal na Misa, sa bahagi ng PANALANGIN NG BAYAN ipinapanalangin natin ang ating kapwa.
 23. Ngayong nalaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos dahil binigyan ka Niya ng kasama sa buhay, ano ang gagawin mo sa kanila at para sa Diyos?
 24. Kagaya ngayon mga bata, panahon ng pandemya tayo ay magkakasamang nagtutulungan
 25. Nais ng Diyos na ipadama natin ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng gawa.
 26. Takdang Aralin:
 27. PANGAKAS NA PANALANGIN Panginoong Hesus Pinupuri ka namin nagpapasalamat po kami sa iyo na binigyan mo kami ng makakasama sa buhay, na tutulong, gagabay at magmamahal sa amin.Tulungan mo po kami na maging isang mabuting kasama, katulad mo. Nagpapasalamat kami Panaginoon sa mga halimbaa mo kung paano maging isang mabuting tao. Maraming Salamat Panginoon na lagi ka naming kasama, handang tumulong at gumabay. Amen Lualhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nuong una ngayon at magpakailan man at magpasaalang hanggan Amen.
Anúncio