Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone

TEKNOLOGJIA, NDIKIMI I SAJ NË
JETËN TONË!
Teknologjia , mania që po sëmur botën!!!
ÇFARË ËSHTË TEKNOLOGJIA??
 Teknologjia është një koncept i
gjerë që merret me aplikimin e
njohurive për veglat dhe
profesionet, në funksion të
kontrollimit dhe përshtatjes së
rrethanave në ambientin
jetësor në përputhje me nevojat
e tij. Një definicion i saktë për
termin “Teknologji” ,
sidoqoftë, nuk ekziston,
“teknologjia” mund t’i
referohet objekteve materiale
që përdoren nga njeriu siç jan
makinat, hardwerët , por mund
të përfshijë edhe tema më të
gjëra , përfshirë sistemet,
metodat e organizimit dhe
teknikat.
TEKNOLOGJIA, MANIA QË PO SËMUR
BOTËN!!!
 Bota e sotme po ecën me galop,
por së bashku me zhvillimin
teknologjik po shtohen edhe
problemet që u vijnë njerëzve nga
përdorimi i shumtë i celularëve
dhe internetit. Probleme
shëndetsore, por edhe sjellje
antishoqërore, këto janë disa nga
pasojat negative të teknologjisë.
Disa studime të fundit e kanë
lidhur celularin me probleme të
jetës së përditshme si
shpërqëndrimi, rreziku
shëndetësor dhe probleme me
gjumin. Por a është vërtet kaq i
dëmshëm për shoqërinë dhe
shëndetin celulari??
 Një nga studimet e publikuara
këtë javë ka zbuluar se nëse nuk e
kemi celularin me vete ose pranë,
kjo na bën më pak të përqëndruar
, rrit presionin e gjakut dhe na bën
të ndihemi pa qejf. Varësia nga
celularët është bërë një problem
madhor, aq sa të qenët larg tyre
na kufizon funksionet tona bazë
dhe na bën të ndihemi jo mirë
fizikisht, sipas shkencëtarëve. Ky
ishte një ndër studimet e para që
konstatoi se çfarë i ndodh
njerëzve që janë të ndarë nga
celularët dhe zbulimet nuk ishin
aspak të favorshme për ne. Sipas
përfundimeve , ne kemi
performancë të ulët në detyrat
mendore pa mjetin teknologjik që
e kanë shumica e njerëzve në
planet.
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
TEKNOLOGJIA DHE TË RINJTË
SHQIPTARË
 Teknologjia, tashmë është një pjesë e pandarë e jetës sonë,
e cila përdoret jashtëzakonisht shumë, sidomos nga të
rinjtë. Megjithëse teknologjia është një fushë mahnitëse,
një fushë e cila na habit me gjërat e mrekullueshme të saj,
të rinjtë shqiptarë përsëri po e keqkuptojnë dhe po e
keqpërdorin atë. Sot për shumë të rinj nuk ekzistojnë më
ditarët, ku tregonin çdo gjë që ndodhte në jetën e tyre, sot
nuk po u kushtohet vëmendja e duhur familjes apo miqve
të ngushtë, gjithashtu edhe shumë gjëra të tjera të
rendësishme janë harruar, pasi çdo gjë, si momentet më të
bukura, shqetësimet, problemet etj., i kalojnë nëpërmjet
teknologjisë, pra nëpërmjet telefonave apo kompjuterave,
ku përdorim të gjerë kanë rrjetet sociale.
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
TEKNOLOGJIA PO NA BËN
ANTISHOQËRORË
 Një studim i kryer nga disa
psikologë ka zbuluar se
teknologjia e sotme kthen një
nga përdoruesit e vet në
antishoqëror dhe narcizist. Në
të gjithë botën, kërkuesit kanë
zbuluar se rreth 182 milionë
prej nesh janë të varur nga
përdorimi i internetit. Teksa
web-i bëhet gjithnjë e më i
përhapur , është shfaqur nevoja
për studime serioze mjekësore
në lidhje me çrregullimet që
vijnë prej internetit.
FËMIJËT NË GRACKËN E TEKNOLOGJISË, DËMET QË
SJELLIN LOJËRAT ELEKTRONIKE
 “Fëmijës duhet dhënë atë që i duhet,
jo atë që kërkon”, kjo është një
shprehje e Sami Frashërit e cila zë
shumë vend në realitetin e sotëm ku
fëmijët po bëhen gjithmonë e më
shumë pjesë e ambientit virtual.
Mënyra e jetës , por edhe ambienti
jonë ka ndryshuar shumë në
dhjetëvjeçarin e fundit. Është shtuar
trafiku rrugor dhe dendësia e
ndërtimit, duke bërë që aktiviteti fizik
dhe mendor i fëmijëve të jetë
pothuajse i vdekur. Zhvillimi i
teknologjisë ka bërë që fëmijët të
rriten në një ambient virtual duke
marrë për bazë edukative të gjitha
informacionet e pakontrolluara që i
ofron teknologjia.
INTERNETI DHE TELEVIZORI
Përsa i përket marrëdhënies së fëmijëve me televizorin
duhen patur parasysh disa nga këshillat që japin
specialistët:
 Televizori nuk duhet të zëvendësojë nevojën e fëmijës për
sport dhe lëvizje.
 Televizori nuk ka vend në dhomën e fëmijëve.
 Emisionet për fëmijë duhet të kufizohen dhe të kontrollohen
nga prindërit.
 Është shumë e rëndësishme që prindërit të diskutojnë me
fëmijët e tyre rreth atyre që shohin në televizor.
 Edhe emisionet parapërgatitore për shkollë mund të jenë
ndonjëherë të dëmshme për fëmijë të një moshe të caktuar,
pasi mbingarkojnë trurin e tyre të njomë me informacione
të vështira për t’u kuptuar.
 Deri në moshën 18 vjeç të rinjtë janë
të dhënë pas atij që quhet konsum
mediatik, duke qenë më tepër të
ekspozuar ndaj televizorit dhe
internetit. Por ajo që është kthyer në
një fenomen dhe shqetësim për
prindërit dhe specialistët janë video
lojërat ose siç quhen ndryshe lojërat
kompjuterike. Për këtë çështje ka disa
qëndrime. Disa hulumtues mendojnë
se video-lojërat ndikojnë në rritjen e
inteligjencës dhe përmirësimin e
notave të fëmijëve. Ndërsa të tjerë
thonë se ato kanë një sërë pasojash
negative , si një qëndrim të keq të
trupit, probleme në komunikim në
mjedisin e tyre, izolim social,
obezitet, ekspozimi ndaj dhunës etj.
Kjo problematikë nuk është lokale
por ka një përhapje ndërkombëtare.
Në shumë shtëpi por edhe në
internet-kafe shqiptare sheh fëmijë
dhe të rinj shqiptarë që kalojnë kohën
më të madhe duke luajtur lojëra
kompjuterike.
STATISTIKA
Sipas Fondacionit Kaiser Family
(KFF):
 Dy të tretat e foshnjave dhe të
vegjëlve shikojnë TV me një
mesatare prej 2 orësh në ditë.
 Fëmijët nën moshën gjashtë
vjeçare shikojnë mesatarisht
rreth 2 orë në ditë në ekran,
kryesisht TV, video ose DVD.
 Fëmijët dhe adoleshentët e
moshës 8-18 vjeç shpenzojnë
gati 4 orë në ditë para ekranit
televiziv dhe gati 2 orë shtesë në
kompjuter duke luajtur video-
lojëra.
0
1
2
3
4
5
6
7
Mosha 0-3
Mosha 3-6
Mosha 8-
18
DISA NGA PROBLEMET QË HASIN TË
RINJTË SOT:
 Shkolla, lënia e mësimeve pas dore
 Krijim konfliktesh (sherre)
 Pagjumësia
 Mos lexim i librave
 Lojërat- harxhim i kohës
 Vepra kriminale
1) SHKOLLA, LËNIA PAS DORE E
MËSIMEVE
 Në shumë shkolla
shqiptare, po humbet pak e
nga pak vëmendja e
nxënësve ndaj mësimeve
dhe një nga shkaqet për
këtë mbetet përqëndrimi i
tyre në rrjetet sociale. Sado
të përpiqen mësuesit në
shkolla për mos lejimin e
përdorimit të telefonave në
orën e mësimit, këta të rinj
përsëri e gjejnë mënyrën
për t’i përdorur ata.
2) KRIJIMI I KONFLIKTEVE
 Një burim mjaft i
rëndësishëm i ekspozimit të
shumë të rinjve në sherre të
ndryshme mbetet “facebook-
u”. Në shumë raste, shumë
prej tyre përdorin fjalë
ofenduese me njëri-tjetrin,
duke përdorur mesazhet apo
komentet dhe më pas e
vijojnë zënkën deri në
përleshje, ku në rastin më të
keq arrijnë deri aty sa mund
të përdorin “armë të ftohta”
3) PAGJUMËSIA
 Ora mund të shkojë 2300, 0000
0100 apo edhe 0400 dhe shohim se
shumë të rinj shqiptarë qëndrojnë
ende në rrjetet sociale. Por pse? A
mund të ketë vallë punë shumë të
rëndësishme një fëmijë 13-14
vjecar, aq sa qëndron deri në orët
e vona të natës?! Sigurisht që jo!
Ky fiksim i të qëndruarit online
deri në këto orë të vona shkakton
probleme serioze të shëndetit dhe
gjithashtu sindromën e
pagjumësisë e cila zhvillohet nga
reduktimi i orëve të gjumit.
4) MOSLEXIMI I LIBRAVE
 Një gjë tjetër e keqe që mund
t’i bësh librit përvecse ta
grisësh, është mosleximi i tij.
Sot termi “libër” mbetet një
term i harruar nga të rinjtë.
Por sa gjë negative dhe e
dëmshme mbetet kjo për
shoqërinë tonë? Sepse
Shqipëria ka nxjerrë shumë
shkrimtarë të mëdhenj,
shumë njerëz të cilët e donin
librin dhe sot për ata dhe për
shoqërinë shqiptare mbetet
një plagë e rëndë.
5) LOJËRAT- NJË HARXHIM KOHE
 Fatkeqsisht sot shohim se
shumë fëmijë e harxhojnë
kohën duke luajtur lojëra të
ndryshme si counter-strike,
vice-city etj. Por sa gjëra të
bukura mund të bënin ata
gjatë kësaj kohe? Ata mund
të lexonin, mësonin dhe
mund të bënin shumë
aktivitete sportive që do të
ndihmonin në shëndetin e
tyre , si atë fizik ose
mendor.
6) VEPRAT KRIMINALE
 Nëpërmjet rrjeteve sociale
ndodhin shumë vepra të
ndryshme kriminale si
vjedhje ose më keq, vrasje,
dhe duhen marrë
gjithmonë seriozisht. Nuk
janë të pakta rastet kur
vajza të vogla janë genjyer
me anë të rrjeteve sociale
dhe kanë përfunduar në
duar të prostitucionit ose
abuzimit seksual.
 Bota është gjithnjë në lëvizje, ndryshim
dhe kërkim për përsosje të vazhdueshme.
Jetojmë në erën e teknologjisë , e
ardhmja i përket asaj. Njeriu synon
përmirësimin e jetës së tij dhe kjo mund
të arrihet vetëm nëpërmjet ndryshimit. Të
gjitha argumentet e mësipërme dëshmojnë
se e ardhmja i takon teknologjisë. Nuk na
mbetet gjë tjetër vec të ndjekim ritmin e
ndryshimit...
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
1 de 20

Recomendados

Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetenis vladi
18.1K visualizações11 slides
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K visualizações13 slides
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.3K visualizações34 slides
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
40.9K visualizações12 slides
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
203.3K visualizações93 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanitJetmira Sula
10.9K visualizações25 slides
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K visualizações16 slides
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.2K visualizações8 slides
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzikeS Gashi
30.8K visualizações10 slides
MjedisiMjedisi
MjedisiKlarisa Klara
57.7K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

Tema:Lufta kunder duhanitTema:Lufta kunder duhanit
Tema:Lufta kunder duhanit
Jetmira Sula10.9K visualizações
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Mirsad - New9.9K visualizações
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Kristjana Duni74.4K visualizações
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.2K visualizações
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzike
S Gashi30.8K visualizações
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Klarisa Klara57.7K visualizações
Figurat letrareFigurat letrare
Figurat letrare
shkumbin muzlijaj197.2K visualizações
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.7K visualizações
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyreHumanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Humanistët më të shquar shqiptarë dhe veprat e tyre
Exhitah Vasija55.1K visualizações
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Enea Jahollari45.4K visualizações
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema46.8K visualizações
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano4690.4K visualizações
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
Kristina Doko91.7K visualizações
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
ssuseree34b8105.8K visualizações
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.7K visualizações
Rilindja Kombetare ShqiptareRilindja Kombetare Shqiptare
Rilindja Kombetare Shqiptare
Olsi Sita51.5K visualizações

Similar a Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone

RedaktoreasdRedaktoreasd
RedaktoreasdAurel Nerguti
258 visualizações10 slides
Teknologjia dikur dhe sotTeknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sotFijollaTotaj
781 visualizações17 slides

Similar a Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone(20)

Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride BytyqiPowerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
Powerpoint punimi Elona Krasniqi Feride Bytyqi
FerideBytyqi165 visualizações
RedaktoreasdRedaktoreasd
Redaktoreasd
Aurel Nerguti258 visualizações
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentëtNdikimi i teknologjisë tek adoleshentët
Ndikimi i teknologjisë tek adoleshentët
DitjonaNrecaj1.1K visualizações
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.58 Muaji SHKURT 2016
ALB-AID Kukes412 visualizações
Teknologjia dikur dhe sotTeknologjia dikur dhe sot
Teknologjia dikur dhe sot
FijollaTotaj781 visualizações
Ndikimi i Internetit ne ShoqeriNdikimi i Internetit ne Shoqeri
Ndikimi i Internetit ne Shoqeri
QlirimDubova1.8K visualizações
hefpwjqfewqhefpwjqfewq
hefpwjqfewq
Aurel Nerguti277 visualizações
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentetNdikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
Ndikimi i rrjeteve sociale tek adoleshentet
RabijeHamzaj4.1K visualizações
Siguria e femijeve ne internetSiguria e femijeve ne internet
Siguria e femijeve ne internet
AgnesaGashi5224 visualizações
Interneti dhe studentet Interneti dhe studentet
Interneti dhe studentet
Klodjan Hoxha1.1K visualizações
Siguria ne Internet femijet.pdfSiguria ne Internet femijet.pdf
Siguria ne Internet femijet.pdf
josiOsmani1377 visualizações
Tik e.cTik e.c
Tik e.c
Emanoela Çoçaj131 visualizações
Universiteti ukshin hoti (1)Universiteti ukshin hoti (1)
Universiteti ukshin hoti (1)
albanamorina77 visualizações
Nje bote-me-dhe-pa-teknologjiNje bote-me-dhe-pa-teknologji
Nje bote-me-dhe-pa-teknologji
axheta axheta487 visualizações
Gazeta riniaGazeta rinia
Gazeta rinia
FatjonaSylaj64 visualizações

Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone

 • 1. TEKNOLOGJIA, NDIKIMI I SAJ NË JETËN TONË! Teknologjia , mania që po sëmur botën!!!
 • 2. ÇFARË ËSHTË TEKNOLOGJIA??  Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin jetësor në përputhje me nevojat e tij. Një definicion i saktë për termin “Teknologji” , sidoqoftë, nuk ekziston, “teknologjia” mund t’i referohet objekteve materiale që përdoren nga njeriu siç jan makinat, hardwerët , por mund të përfshijë edhe tema më të gjëra , përfshirë sistemet, metodat e organizimit dhe teknikat.
 • 3. TEKNOLOGJIA, MANIA QË PO SËMUR BOTËN!!!  Bota e sotme po ecën me galop, por së bashku me zhvillimin teknologjik po shtohen edhe problemet që u vijnë njerëzve nga përdorimi i shumtë i celularëve dhe internetit. Probleme shëndetsore, por edhe sjellje antishoqërore, këto janë disa nga pasojat negative të teknologjisë. Disa studime të fundit e kanë lidhur celularin me probleme të jetës së përditshme si shpërqëndrimi, rreziku shëndetësor dhe probleme me gjumin. Por a është vërtet kaq i dëmshëm për shoqërinë dhe shëndetin celulari??  Një nga studimet e publikuara këtë javë ka zbuluar se nëse nuk e kemi celularin me vete ose pranë, kjo na bën më pak të përqëndruar , rrit presionin e gjakut dhe na bën të ndihemi pa qejf. Varësia nga celularët është bërë një problem madhor, aq sa të qenët larg tyre na kufizon funksionet tona bazë dhe na bën të ndihemi jo mirë fizikisht, sipas shkencëtarëve. Ky ishte një ndër studimet e para që konstatoi se çfarë i ndodh njerëzve që janë të ndarë nga celularët dhe zbulimet nuk ishin aspak të favorshme për ne. Sipas përfundimeve , ne kemi performancë të ulët në detyrat mendore pa mjetin teknologjik që e kanë shumica e njerëzve në planet.
 • 5. TEKNOLOGJIA DHE TË RINJTË SHQIPTARË  Teknologjia, tashmë është një pjesë e pandarë e jetës sonë, e cila përdoret jashtëzakonisht shumë, sidomos nga të rinjtë. Megjithëse teknologjia është një fushë mahnitëse, një fushë e cila na habit me gjërat e mrekullueshme të saj, të rinjtë shqiptarë përsëri po e keqkuptojnë dhe po e keqpërdorin atë. Sot për shumë të rinj nuk ekzistojnë më ditarët, ku tregonin çdo gjë që ndodhte në jetën e tyre, sot nuk po u kushtohet vëmendja e duhur familjes apo miqve të ngushtë, gjithashtu edhe shumë gjëra të tjera të rendësishme janë harruar, pasi çdo gjë, si momentet më të bukura, shqetësimet, problemet etj., i kalojnë nëpërmjet teknologjisë, pra nëpërmjet telefonave apo kompjuterave, ku përdorim të gjerë kanë rrjetet sociale.
 • 7. TEKNOLOGJIA PO NA BËN ANTISHOQËRORË  Një studim i kryer nga disa psikologë ka zbuluar se teknologjia e sotme kthen një nga përdoruesit e vet në antishoqëror dhe narcizist. Në të gjithë botën, kërkuesit kanë zbuluar se rreth 182 milionë prej nesh janë të varur nga përdorimi i internetit. Teksa web-i bëhet gjithnjë e më i përhapur , është shfaqur nevoja për studime serioze mjekësore në lidhje me çrregullimet që vijnë prej internetit.
 • 8. FËMIJËT NË GRACKËN E TEKNOLOGJISË, DËMET QË SJELLIN LOJËRAT ELEKTRONIKE  “Fëmijës duhet dhënë atë që i duhet, jo atë që kërkon”, kjo është një shprehje e Sami Frashërit e cila zë shumë vend në realitetin e sotëm ku fëmijët po bëhen gjithmonë e më shumë pjesë e ambientit virtual. Mënyra e jetës , por edhe ambienti jonë ka ndryshuar shumë në dhjetëvjeçarin e fundit. Është shtuar trafiku rrugor dhe dendësia e ndërtimit, duke bërë që aktiviteti fizik dhe mendor i fëmijëve të jetë pothuajse i vdekur. Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që fëmijët të rriten në një ambient virtual duke marrë për bazë edukative të gjitha informacionet e pakontrolluara që i ofron teknologjia.
 • 9. INTERNETI DHE TELEVIZORI Përsa i përket marrëdhënies së fëmijëve me televizorin duhen patur parasysh disa nga këshillat që japin specialistët:  Televizori nuk duhet të zëvendësojë nevojën e fëmijës për sport dhe lëvizje.  Televizori nuk ka vend në dhomën e fëmijëve.  Emisionet për fëmijë duhet të kufizohen dhe të kontrollohen nga prindërit.  Është shumë e rëndësishme që prindërit të diskutojnë me fëmijët e tyre rreth atyre që shohin në televizor.  Edhe emisionet parapërgatitore për shkollë mund të jenë ndonjëherë të dëmshme për fëmijë të një moshe të caktuar, pasi mbingarkojnë trurin e tyre të njomë me informacione të vështira për t’u kuptuar.
 • 10.  Deri në moshën 18 vjeç të rinjtë janë të dhënë pas atij që quhet konsum mediatik, duke qenë më tepër të ekspozuar ndaj televizorit dhe internetit. Por ajo që është kthyer në një fenomen dhe shqetësim për prindërit dhe specialistët janë video lojërat ose siç quhen ndryshe lojërat kompjuterike. Për këtë çështje ka disa qëndrime. Disa hulumtues mendojnë se video-lojërat ndikojnë në rritjen e inteligjencës dhe përmirësimin e notave të fëmijëve. Ndërsa të tjerë thonë se ato kanë një sërë pasojash negative , si një qëndrim të keq të trupit, probleme në komunikim në mjedisin e tyre, izolim social, obezitet, ekspozimi ndaj dhunës etj. Kjo problematikë nuk është lokale por ka një përhapje ndërkombëtare. Në shumë shtëpi por edhe në internet-kafe shqiptare sheh fëmijë dhe të rinj shqiptarë që kalojnë kohën më të madhe duke luajtur lojëra kompjuterike.
 • 11. STATISTIKA Sipas Fondacionit Kaiser Family (KFF):  Dy të tretat e foshnjave dhe të vegjëlve shikojnë TV me një mesatare prej 2 orësh në ditë.  Fëmijët nën moshën gjashtë vjeçare shikojnë mesatarisht rreth 2 orë në ditë në ekran, kryesisht TV, video ose DVD.  Fëmijët dhe adoleshentët e moshës 8-18 vjeç shpenzojnë gati 4 orë në ditë para ekranit televiziv dhe gati 2 orë shtesë në kompjuter duke luajtur video- lojëra. 0 1 2 3 4 5 6 7 Mosha 0-3 Mosha 3-6 Mosha 8- 18
 • 12. DISA NGA PROBLEMET QË HASIN TË RINJTË SOT:  Shkolla, lënia e mësimeve pas dore  Krijim konfliktesh (sherre)  Pagjumësia  Mos lexim i librave  Lojërat- harxhim i kohës  Vepra kriminale
 • 13. 1) SHKOLLA, LËNIA PAS DORE E MËSIMEVE  Në shumë shkolla shqiptare, po humbet pak e nga pak vëmendja e nxënësve ndaj mësimeve dhe një nga shkaqet për këtë mbetet përqëndrimi i tyre në rrjetet sociale. Sado të përpiqen mësuesit në shkolla për mos lejimin e përdorimit të telefonave në orën e mësimit, këta të rinj përsëri e gjejnë mënyrën për t’i përdorur ata.
 • 14. 2) KRIJIMI I KONFLIKTEVE  Një burim mjaft i rëndësishëm i ekspozimit të shumë të rinjve në sherre të ndryshme mbetet “facebook- u”. Në shumë raste, shumë prej tyre përdorin fjalë ofenduese me njëri-tjetrin, duke përdorur mesazhet apo komentet dhe më pas e vijojnë zënkën deri në përleshje, ku në rastin më të keq arrijnë deri aty sa mund të përdorin “armë të ftohta”
 • 15. 3) PAGJUMËSIA  Ora mund të shkojë 2300, 0000 0100 apo edhe 0400 dhe shohim se shumë të rinj shqiptarë qëndrojnë ende në rrjetet sociale. Por pse? A mund të ketë vallë punë shumë të rëndësishme një fëmijë 13-14 vjecar, aq sa qëndron deri në orët e vona të natës?! Sigurisht që jo! Ky fiksim i të qëndruarit online deri në këto orë të vona shkakton probleme serioze të shëndetit dhe gjithashtu sindromën e pagjumësisë e cila zhvillohet nga reduktimi i orëve të gjumit.
 • 16. 4) MOSLEXIMI I LIBRAVE  Një gjë tjetër e keqe që mund t’i bësh librit përvecse ta grisësh, është mosleximi i tij. Sot termi “libër” mbetet një term i harruar nga të rinjtë. Por sa gjë negative dhe e dëmshme mbetet kjo për shoqërinë tonë? Sepse Shqipëria ka nxjerrë shumë shkrimtarë të mëdhenj, shumë njerëz të cilët e donin librin dhe sot për ata dhe për shoqërinë shqiptare mbetet një plagë e rëndë.
 • 17. 5) LOJËRAT- NJË HARXHIM KOHE  Fatkeqsisht sot shohim se shumë fëmijë e harxhojnë kohën duke luajtur lojëra të ndryshme si counter-strike, vice-city etj. Por sa gjëra të bukura mund të bënin ata gjatë kësaj kohe? Ata mund të lexonin, mësonin dhe mund të bënin shumë aktivitete sportive që do të ndihmonin në shëndetin e tyre , si atë fizik ose mendor.
 • 18. 6) VEPRAT KRIMINALE  Nëpërmjet rrjeteve sociale ndodhin shumë vepra të ndryshme kriminale si vjedhje ose më keq, vrasje, dhe duhen marrë gjithmonë seriozisht. Nuk janë të pakta rastet kur vajza të vogla janë genjyer me anë të rrjeteve sociale dhe kanë përfunduar në duar të prostitucionit ose abuzimit seksual.
 • 19.  Bota është gjithnjë në lëvizje, ndryshim dhe kërkim për përsosje të vazhdueshme. Jetojmë në erën e teknologjisë , e ardhmja i përket asaj. Njeriu synon përmirësimin e jetës së tij dhe kjo mund të arrihet vetëm nëpërmjet ndryshimit. Të gjitha argumentet e mësipërme dëshmojnë se e ardhmja i takon teknologjisë. Nuk na mbetet gjë tjetër vec të ndjekim ritmin e ndryshimit...