O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Miokard İnfarktı

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Simptomatik hipertenziya
Simptomatik hipertenziya
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Miokard İnfarktı (20)

Anúncio

Mais de ClCN7 (20)

Anúncio

Miokard İnfarktı

 1. 1. Miokard infarktı
 2. 2. Miokard infarktı – kəskin koronar damar çatışmazlığı nəticəsində ürək əzələsinin nekrozlaşmasıdır .
 3. 3. Səbəbləri Koronar arteriyaların aterosklerozu ( 95 % ) Koronar arteriyaların emboliyası ( İnfeksion endokardit , Mədəcikdaxili tromblar ) Koronar arteriyaların anadangəlmə defektləri Koronar damarların digərn mənşəli zədələnmələri ( QQE , RA , Revmatizm )
 4. 4. Risk faktorları Dəyişdirilə bilən faktorlar I. Siqaret çəkmə II. Alkohol qəulu III. Hipertenziya IV. Obesitə V. Dislipidemiya VI. Diabetes mellitus Dəyişdirilə bilməyən faktorlar I. Yaş II. Kişi cinsi III. Ailə anamnezi IV. ACE geni polimorizmi
 5. 5. Təsnifat Təsnifat bir neçə prinsip üzrə aparılır
 6. 6. Miokardın zədələnməsi səviyyəsinə və dərinliyinə görə Transmural ( Q dişcikli ) Qeyri – transmural ( Q dişciksiz )
 7. 7. Anatomik lokalizasiyasına görə Ön septal Ön zirvə Ön yan Ön bazal Yayılmış ön Arxa diafraqmal Arxa yan Arxa yayılmış Arxa bazal Sağ mədəciyin Mİ
 8. 8. Xəstəliyin gedişinə görə Birincili • Əvvəllər Mİ keçirməyənlərdə Təkrari • Mİ keçirdikdən 28 gün sonra yeni işemik ocaqların yaranması Residivləşən • Mİ – nin 3 – 28 – ci günü yenidən işemik ocaqların yaranması
 9. 9. Nekroz ocağının ölçüsünə görə Kiçik ocaqlı Böyük ocaqlı Geniş ocaqlı
 10. 10. Ağırlaşmaların olub – olmamasına görə Ağırlaşmamış Mİ Ağırlaşmış Mİ
 11. 11. Kliniki variantları Tipik və ya angioz Aritmik Astmatik Az simptomlu Serebrovaskulyar Abdominal
 12. 12. Kliniki simptomlar – angioz və ya tipik formada Döş qəfəsində 10 dəqiqədən artıq davam edən sıxıcı ağrı Ağrının sol qola , boyuna və çənəyə yayılması Xəstələrin üzlərində ölüm qorxusu Dəri soyuq və tərlidir Ürək bulanma Qusma Baş ağrısı Boğulma
 13. 13. Aritmik forma Çox vaxt mədəcik və mədəciküstü paroksizmal taxikardiya və həmçinin AV blokada olur . Az hallarda isə səyirici aritmiya və yeksək dərəcədə aydın mədəcik bradisistoliyası ilə gedən nataman AV blokada
 14. 14. Astmatik forma  Təngnəfəslik  Boğulma tutmaları  Və hava çatışmazlığı xəstələri narahat edir
 15. 15. Abdominal forma Epiqastral ağrı Dispeptik pozğunluqlar A ) ürək bulanma B ) yüngülləşmə gətirməyən qusma C ) hiçqırma D ) Havalı gəyirmə Qarnın köpməsi ilə gedən mədə - bağırsaq parezi Təkrari defekasiya Diaraqmanın qalxması Mİ – nin 2 – 3 günü meydana çıxan xoralar
 16. 16. Az simptomlu forma Az intensivli ağrı Qısa müddətli paroksizmal təngnəfəslik Və davamsız əlamətlər
 17. 17. Diaqnostika EKQ Exo-KQ Qanın laborator müayinəsi Angioqraiya
 18. 18. EKQ – də dəyişikliklər • Xroniki fazada ( 6 – 8 hətələrdə ) • Yarımkəskin fazada ( 1 – 8 həftələrdə ) • Kəskin fazada ( 1 – 7 gün ) • Ən kəskin fazada ( ilk 6 – 24 saat ) ST seqmentiyüksəlir və T dişi sivriləşir ( Pardy dişi ) ST seqmenti konveksdir və T dişi hamarlaşır Sadəcə patoloji Q dişi qalır Patoloji Q dişi formalaşır və T dişi mənfidir
 19. 19. Laborator dəyişikliklər ASAT- 12saat sonra yüksəlir və 72-96 saata normallaşır LDH1-24saat sonra yüksəlir və 7 günə normallaşır Troponin T və İ-2-4 saata yüksəlir və 7- 10 günə normallaşır Mioqloin ilk 1 saata yüksəlir ( sensibildir , lakin spesifik deyil ) CRK–MB– infarktdan 4-6 saat sonra yüksəlir və 48- 72 saat yüksək olaraq qalır
 20. 20. Mİ – nın Differensial Diaqnostikası
 21. 21. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası ilə Mİ AATE – də Mİ – dan fərqlənir 1. Xəstəliyin başlanma şəraiti ilə 2. Ağciyər infarktının klinik və rentgenoloji simptomlarının meydana çıxması plevranın sürtünmə küyünün daha aydın eşidilməsi , xəstəliyin əvvəlində daha güclü sianozun olması və « klassik « üçbucağın olması 3. EKQ – də Mİ – a məxsus dəyişikliklərin olmaması 4. LDH1 , aqlütamatdehidrogenazanın və troponin çox da yüksək olmaması 5. Ağciyər arteriyasında kifayət qədər yüksək təzyiqin olması 6. Ağciyərlərin angioqrafiyasında və radiozotor müayinədə xarakterik əlamətlər
 22. 22. Aortanın laylanan anevrizması ilə Mİ ALA fərqlənir 1. Ağrı dərhal meydana çıxır və qüvvətli olur 2. Ağrı geniş yayılır - Hər iki qola , kürəyə , bel nahiyəsinə , aşağı ətraflara ötrülür 3. Təkrari narkotik inyeksiyalara rezistent olur 4. Aorta qövsünün qan dövranı pozulur 5. Baş beyin işemiyası simptomları meydana çıxır 6. Mil arteriyasında nəbz itir 7. Alin ovuc sıthi sianotik olur 8. Mİ – a məxsus fermentlərin səviyyəsi az dəyişir 9. Qanda bilirubinin miqdarı arta bilər
 23. 23. Kəskin perikardit ilə Mİ KP də Mİ – dan fərqli olaraq 1. Ağrı xsətənin hərəkəti və vəziyyəti ilə bağlı olur , bəzən dərin tənəffüs və öskürək zamanı yaranır 2. Perikardın sürtünmə küyü daha çox və uzun müddətə eşidilir 3. Exo – KQ – da perikard boşluğunda mayenin olması aşkarlanır 4. EKQ – də bütün aparmalarda ST seqmenti aşkar edilir 5. Hiperfermentemiya zəif olur
 24. 24. İdiopatik hipertrofik kardiomiopatiya ilə Mİ İHKM- da Mİ – dan fərqli olaraq 1. Nisbətən cavan yaşlı şəxslərdə olur 2. Mİ – na məxsus kliniki əlamətlərin , laborator göstəricilərin və EKQ dinamikanın olmaması 3. Exo – KQ - də idiopatik obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiyanın və yaxud onun qeyri – obstruktiv variantının olmasının təsdiqi
 25. 25. 12barmaq bağırsağın deşilmiş xorası ilə Mİ –nin abdominal forması 1. 12barmaq bağırsaq xorasının deşilməsində rentgenoloji olaraq qarnın yuxarı hissəsində qaraciyər və diafraqma arasında sərbəst havanın olması aşkar edilir 2. Mİ – a məxsus fermentlərin artması müşahidə edilmir 3. EKQ – də T dişciyində zəif dəyişikliklər qeyd edilir
 26. 26. Kəskin pankreatit ilə Mİ Kəskin pankreatdə Mİ – dan fərqli olaraq 1. Kəmərləyici və davamlı ağrı 2. Mədəaltı vəzin palpasiyası zamanı çox ağrılı olması 3. Qanda və sidikdə diastazanın aktivliyinin artması 4. MBK fraksiyasının norma daxilində olması
 27. 27. Sol tərəli quru plevrit ilə Mİ 1. Kəskin meydana çıxan güclü ağrı 2. Respirator infeksiya simptomları 3. Bədən temperaturunun tez və çox yüksəlməsi 4. Ağrının öskürəklə bağlı olması 5. Fizikal simptomları a) plevranın sürtünmə küyü b) xarakterik dəyişikliklər c) kiçik qabarıqlı xırıltılar d) perkutor səsin kütləşməsi və s . 6 . Qanda iltihabi göstəricilərin artması
 28. 28. Kəmərləyici dəmirov ilə Mİ Əsas fərqləndirici əlamət KD – a məxsus səpgilərin olmasıdır
 29. 29. Müalicə
 30. 30. Dərman terapiyası Ilkin olaraq nitroqliserin ( preload vəpostload ( əsasən preload ) – i azaltmaq üçün ) Antiaqreqatlar ( ilk verilməsi gərəkən asetilsalisin turşusu , xəstəyə çeynəməsi deyilir ) Analgetiklər Sedativlər ( diazepam qrupu ) Trombolitiklər Antikoaqülyantlar Beta blokerlər AÇFİ Statinlər
 31. 31. Cərrahi müalicə Angioplastika Stent yerləşdirilməsi Koronar arteriyanın bypass əməliyyatı
 32. 32. Balon angioplastikası Incə , uzun və elastik kateterlə tıxanmış damara daxil olunur . Daha sonra həkim klavuz telini kateter yolu ilə həmin damara yeridir . Balon klavuz teli üzərindən tıxanmış damara yerləşdirilir və nəzaərt altında şişirdilir .balon şişərək tıxanmış hissəni açır və qan axını yenidən bərpa edilir
 33. 33. Stent yerləşdirmə Stentlər balon angioplastikası yetərsiz olduqda icra edilir . Balon üzərində damara yeridlir və balon damarda şişirdilməsi ilə açılır və damarın daxili qatına bərkidilir
 34. 34. AKŞ Əməliyyatın mahiyyəti damar transplamtatı ilə tac arterial damarların damarlanmadan aşağı hissəsi ilə qalxan aorta arasında şuntun yaradılmasıdır . Əksər hallarda transplant kimi budun böyük dərialtı venasından istifadə edilir .
 35. 35. Ağırlaşmalar Erkən ağırlaşmalar • Kəskin ürək çatışmazlığı • Ürək astması • Ağciyər ödemi • Kardiogen şok • Ürəyin ritm və keçiriciliyinin pozğunluqları Gecikmiş ağırlaşmalar • Dressler sindromu • Tromboemboliya • Xroniki ürək çatışmazlığı
 36. 36. Profilaktika a) Balanslaşdırılmış qidalanma b) Siqaret çəkmədən və alkohol qəbbulundan imtina etmə c) Təzyiqi eyni səviyyədə saxlamaq ( dərman preparatları ilə ) d) Aktiv həyat tərzi e) Bədən çəkisinə diqqət yetirmək ( daha yaxşı olar ki , eyni çəkidə bədəni saxlamaq )

×