O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Is sena liturġika

452 visualizações

Publicada em

Is-Sena Liturġika

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Is sena liturġika

 1. 1. Is-Sena Liturġika Unit 3: Il-Kalendarju Lezzjoni 4
 2. 2. Il-ġrajjiet ta’ Ġesù matul is- sena. Biex niftakru fil- ġrajjiet il-kbar ta’ Ġesù, aħna l-insara nieħdu ż-żmien ta’ sena. Fost il-ġrajjiet infakkru:
 3. 3. Meta twieled fl-għar ta’ Betlehem.
 4. 4. Meta wera ruħu lill-Maġi.
 5. 5. Meta tgħammed fix-xmara Ġordan.
 6. 6. Meta daħal fuq felu f’Ġerusalemm.
 7. 7. Meta miet għalina fuq is-salib.
 8. 8. Meta qam mill-mewt.
 9. 9. Meta tela’ s-sema.
 10. 10. Meta bagħat l-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja.
 11. 11. Permezz ta’ dawn il-ġrajjiet, Ġesù ta l- akbar qima lil Alla. Ġesù jkun magħna biex bħalu u miegħu nagħtu tifħir lil Alla permezz ta’ dawn il-festi.
 12. 12. Is-sena tal-Knisja Is-sena tal-Knisja jew is-Sena Liturġika hija maqsuma f’ ħames taqsimiet kbar. Dawn ifakkruna fil- ġrajjiet importanti fil-ħajja ta’ Ġesù.
 13. 13. ŻŻmien l-Avventmien l-Avvent Jibda erbat Iħdud qabel il-Milied. Huwa żmien ta’ preparazzjoni għall-miġja ta’ Ġesù.
 14. 14. Nużaw il-kulur vjola li jfisser li l-Avvent hu żmien ta’ tħejjija.
 15. 15. ŻŻmien l-Avventmien l-Avvent Waħda mill- festi li niċċelebraw dan iż-żmien hija l-festa tal- Immakulata Kunċizzjoni fit-8 ta’ Diċembru.
 16. 16. Dan iż-żmien jiġi eżatt wara l-Avvent. F’dan iż-żmien nifirħu bil-miġja ta’ Ġesu’ fostna bħala tarbija. Żmien il-Milied
 17. 17. Jintuża l-kulur abjad tad-dawl għax Ġesù twieled Biex ikun ix- xemx li ddawwal Il-ħajja tagħna.
 18. 18. Fi żmien il-Milied niċċelebraw il- festa tal-Epifanija, meta Ġesù wera ruħu lill-Maġi. Din il-festa tiġi ċċelebrata fl- ewwel Ħadd ta’ Jannar. Żmien il-Milied
 19. 19. Wara ftit Ħdud jibda r-Randan. Ir-Randan huwa erbgħin jum ta’ penitenza u preparazzjoni għall- Għid il-Kbir. Żmien ir-Randan
 20. 20. Nużaw il-kulur vjola li huwa l-lewn tal-penitenza.
 21. 21. Fi żmien ir- Randan tiġi l-festa ta’ San Ġużepp nhar id-19 ta’ Marzu. Festi oħra li niċċelebraw fir- Randan huma: Żmien ir-Randan
 22. 22. Marija Addolorata
 23. 23. Ħadd il-Palm
 24. 24. Ħamis ix-Xirka
 25. 25. Il-Ġimgħa l-Kbira
 26. 26. Żmien il-Għid huwa żmien ta’ ferħ u festa għax fih nithennew bil-Qawmien ta’ Ġesù mill-mewt. Dan iż-żmien idum 50 jum. ŻŻmien imien il-Għidl-Għid
 27. 27. Matulu nużaw il- kulur abjad li jfisser il-ferħ li għandna nħossu f’dan iż- żmien.
 28. 28. L-Għid il-Kbir jiftaħ Żmien il-Għid. Festi oħra li niċċelebraw f’dan iż-żmien huma: Żmien il-Għid
 29. 29. Lapsi (Tlugħ il- Mulej fis- sema)
 30. 30. Għid il-Ħamsin (Inżul l-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja)
 31. 31. Din hija l-itwal taqsima tas-sena tal- Knisja. Matul dan iż-żmien naħsbu fuq it- tagħlim u l-mirakli li għamel Ġesù biex insiru aktar nixbhuh. Żmien Matul is-Sena
 32. 32. Matul dan iż- żmien jintuża l-kulur aħdar, il-lewn tal- ħajja u li jfisser it-tama.
 33. 33. F’dan iż-żmien jiġu ċċelebrati numru ta’ festi lill-Madonna u lill-qaddisin. Fost dawn insemmu: Żmien Matul is-Sena
 34. 34. In-Nawfraġju ta’ San Pawl (10 ta’ Frar)
 35. 35. San Pietru u San Pawl (29 ta’ Ġunju)
 36. 36. Santa Marija (15 t’Awissu)
 37. 37. It-Twelid tal-Madonna (8 ta’ Settembru)
 38. 38. Il-Qaddisin Kollha (1 ta’ Novembru)
 39. 39. Kristu Re (L-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika)
 40. 40. Ġesù huwa ċ- ċentru tal-ħajja tagħna li ngħixu matul is-sena
 41. 41. Tmiem Paul Anthony Rapa

×