O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

6 pagines

  1. 1. DOSSIER RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE CIÈNCIES NATURALS (1r ESO) 1.Falgueres. Rotula el dibuix i comenta quina és la funció de les parts més importants 2.Planta. Rotula el dibuix i comenta quina és la funció de les parts més importants. 3.Nutricio de les plantes. Rotula el dibuix i nombra i comenta quines funcions observes.
  2. 2. 4.Estructura d`una flor. Rotula el dibuix. 5.Completa les afirmacions següents: a) El calze està format per unes fulletes verdes i petites que protegeixen la flor fins que aquesta s’obre, anomenades _____________________. b) El procés per mitjà del qual la planta degrada les substàncies orgàniques per obtenir energia s’anomena _____________________. c) La superfície de les arrels presenta una gran quantitat de _____________________ pels quals la planta absorbeix l’aigua i les sals minerals. 6.Comenta almenys tres característiques que diferencien les angiospermes de les gimnospermes. 7.Indica quines de les afirmacions següents són falses i per què. a) La saba bruta i la saba elaborada són transportades per tota la planta per mitjà dels vasos conductors. b) Durant la respiració, la planta absorbeix diòxid de carboni i expulsa oxigen. c) La clorofil·la capta l’energia lluminosa del Sol. d) La fotosíntesi degrada les substàncies orgàniques per obtenir l’energia que necessiten les cèl·lules. e) L’aigua i les sals minerals són absorbides pels estomes, situats a l’anvers de les fulles. 8.Respon les preguntes següents sobre la nutrició de les plantes: a. Què és la fotosíntesi? Per què les plantes són verdes? b. Quins canvis es produeixen en la saba quan aquesta passa de bruta a elaborada? c. Per a què utilitzen les plantes la glucosa que produeixen en la fotosíntesi? d.Si les plantes respiren i, al seu torn, duen a terme la fotosíntesi, quins gasos expulsen a l’atmosfera? 9.a. Quines són les característiques que comparteixen un pi i una falguera que ens permet classificar-los tots dos en el regne de les plantes? 10.Respon les preguntes següents sobre la nutrició de les plantes. a. Què és la fotosíntesi? b. Què és la clorofil·la? c. Les plantes poden fer la fotosíntesi de nit? Per què? d. En què es diferencien la fotosíntesi i la respiració? e. Què és la saba bruta? I la saba elaborada? 11.Defineix els termes següents: a. Sorus. b. Transpiració. c. Caliptra. 12.a. Descriu una fulla i esmenta’n les parts i els processos que hi tenen lloc
  3. 3. 13.a. Quin tipus de planta és l’alzina? b. On es troba la llavor en aquest tipus de plantes? 14. Molsa. Rotula el dibuix i comenta quina és la funció de les parts més importants. 15.a. Explica quina és la funció que tenen els estams. b. Explica quina és la funció del pistil 16.a. Explica les funcions de la tija. 17a. Explica les característiques dels éssers vius del regne de les plantes. b. En quins grups es classifiquen les plantes? 18.a. Quin tipus de plantes tenen unes flors petites que s’agrupen i formen cons o inflorescències? b. Menciona altrescaracterístiques d’aquest grup i esmenta alguna espècie pertanyent a aquest grup. 19.a. On es troben les gemmes d’una planta? b. Quina funció fan? 20.Respon les preguntes següents sobre les fulles. a. Com s’anomena, científicament, la cua de les fulles? b. Com s’anomena la part superior d’una fulla? I la part inferior? c. Quines funcions tenen lloc a les fulles? 21.Posa els noms als requadres Cavitat atrial, òscul, canals, porus 22.Posa els noms als requadres Asteroïdeus (estrelles de mar), crinoïdeus (lliris de mar), holoturioïdeus (cogombres de mar) , ofiuroïdeus (falses estrelles) i equinoïdeus (garotes).
  4. 4. 23.Posa els noms als requadres: Quetes, paret del cos, clitel, cap, anells i tub digestiu 24.Posa els noms als requadres Peu, estómac, pulmó, conquilla, boca, ràdula i massa visceral 25.Posa els noms als requadres Potes, antenes, tòrax, abdomen, cap, ales, peces bocals, ocels i ull compost
  5. 5. 26.Ompla la fitxes 26.Identificaa quin grup d’invertebrats pertany l`animal representat a continuació i indica’n les diferents parts 27.Completa la taula 28.Indica quines de les afirmacions següents són falses i per què: a. Un artròpode té una closca amb parts articulades. b. Els mol·luscs tenen simetria radial. c. Els cucs són aquells animals que tenen simetria bilateral, el cos tou i estan mancats d’esquelet. d. Els bivalves constitueixen el grup més nombrós d’animals. e. El grup de mol·luscs està format pels gasteròpodes, els bivalves i els miriàpodes 29.a.Identifica l’animal de la fotografia i indica a quin grup pertany. b. Quines característiques observades t’han permès classificar-lo?
  6. 6. 30.Completa el quadre següent 31.Explica la metamorfosi i quins grups d’invertebrats l’experimenten. 32.Identifica els animals següents segons les característiques descrites a continuació: a. Animals que tenen al cap el peu transformat en tentacles. …............................................... b. Animals que tenen un conjunt de tubs i vesícules amb funcions com ara la locomoció o la respiració........................................................... c. Animals el tòrax dels quals presenta tres parells de potes articulades i un o dos parells d’ales. .............................................................. d. Animals tous, amb peu i massa visceral............................................................. 33.a.Si diem que hem vist un animal amb òscul i porus, de quin parlem? ….................................... b. Quins animals tenen un sistema de conductes i vesícules plens d’aigua que recorre tot el cos i els serveix, entre altres funcions, per a la locomoció?................................................................... c. Quin animal, quan perd un braç, el regenera i, a més, a partir del fragment del braç, en sorgeix un individu idèntic al primer?................................................................................ 34.Completa el quadre següent 35.a.Què és un cuc? b. On viuen els cucs? c. Esmenta els tres tipus de cucs 36.Completa la taula 37.Defineix els termes següents: a. Aparell ambulacral: b. Pòlip: c. Quetes: d. Muda:

Vistos

Vistos totais

893

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

5

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×