O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění

90 visualizações

Publicada em

Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2013, 6. - 7.11.2013, Žilina, Slovensko

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění

 1. 1. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 PŘÍPRAVA PROVOZNÍHO OVĚŘOVÁNÍ VÝHYBKY SE ZPRUŽNĚNÝMI UZLY UPEVNĚNÍ Ing. Marek Smolka – Ing. Josef Zbořil, Ph.D. – Ing. Bohuslav Puda výzkumný a vývojový pracovník Traťové stroje v teórii a v praxi - SETRAS 2013, 6. - 7.11.2013, Žilina, Slovensko 1
 2. 2. Projekt TAČR - TA01031297 „Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění“ 2 Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 3. 3. 1. Úvod 2. Způsob provozního ověřování 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy 4. Verifikace s výpočtovým modelem 5. Závěr 3 Obsah Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 4. 4. - V žst. Ústí nad Orlicí bude v srpnu 2014 zřízen zkušební úsek, jehož součástí budou dvě železniční výhybky J60-1:12-500-l-zl,b se zpružněnými uzly upevnění. 4 1. Úvod Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 5. 5. - V žst. Ústí nad Orlicí bude v srpnu 2014 zřízen zkušební úsek, jehož součástí budou dvě železniční výhybky J60-1:12-500-l-zl,b se zpružněnými uzly upevnění. 5 1. Úvod Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění -5,60 -5,10 -4,60 -4,10 -3,60 -3,10 -2,60 -2,10 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Staničení [m] Posun[mm] 1P 2P 3P 4P
 6. 6. -5,60 -5,10 -4,60 -4,10 -3,60 -3,10 -2,60 -2,10 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 Staničení [m] Posun[mm] 1P 2P 3P 4P - V žst. Ústí nad Orlicí bude v srpnu 2014 zřízen zkušební úsek, jehož součástí budou dvě železniční výhybky J60-1:12-500-l-zl,b se zpružněnými uzly upevnění. 6 1. Úvod Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 7. 7. - Instalace snímačů zrychlení - tzv. měřící kamen (FAST VUT) - Instalace současně s tlakovými snímači v rámci stavby v několika měřících řezech ve výhybce. - Porovnání výhybky s a bez zpružnění. 7 2. Způsob provozního ověřování Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 8. 8. - Sledování GPK ve výhybkách. - Dlouhodobé sledování bude probíhat podle metodiky ČVUT. - Předpoklad, že u výhybky se zpružněním bude možné optimalizovat intervaly údržby GPK a broušení. 8 2. Způsob provozního ověřování Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 9. 9. - S dostatečným časovým předstihem zahájit přípravu na hledání vhodného místa vložení referenční a prototypové výhybky se zpružněnými uzly upevnění. 9 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 10. 10. - Výhybky č. 2, 3 (kolej č. 1) a č. 4 (kolej č. 2) - Výhybky jsou umístěné do spojky v úseku železniční km 255,471 – 255,571. - Stavba byla zahájena podpisem smlouvy mezi zhotovitelem (Eurovia) a SŽDC, s.o. v 12/2012. 10 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 11. 11. - Komplexní posouzení obou výhybkových konstrukcí není možné provést bez instalace snímačů a měřící techniky. Z tohoto důvodu byl doplněn o instalaci zařízení pro měření projeté zátěže TON1. 11 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 12. 12. Snímače budou umístěny ve třech výškových úrovních pro: - měření zrychlení ve štěrkovém loži pod pražcem - tlakové zatížení na pláni tělesa železničního spodku - tlakové zatížení na zemní pláni 12 2.1 Zkušební úsek v žst. Ústí nad Orlicí Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 13. 13. - Pro měření odezvy vozidla při průjezdu železniční výhybkou se uplatňuje tzv. metoda měření na ložiskových skříních dvojkolí. - Ložisková skříň železničního vozidla je mechanicky vázána s dvojkolím a představuje nevypruženou hmotu, která je z hlediska instalace měřicí techniky (snímače, přívod kabelů) dobře dostupná. 13 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 14. 14. - Pro vyhodnocení dynamické odezvy jsou vybrané statistické charakteristiky dále graficky zpracovávány pro porovnávání vlivu rychlosti, směru průjezdu nebo časového období. - Je možné porovnat jednotlivé výhybky mezi sebou za srovnatelných provozních podmínek nebo odhalit výhybky, které vykazují zvýšenou dynamickou odezvu vozidla při dané rychlosti, jak v porovnání s ostatními, tak také v porovnání s jízdou mimo výhybku po běžné koleji. (metodika UPCE) 14 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění 94.000 94.004 94.008 94.012 94.016 94.020 kilometráž -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 z..11[m/s2 ]
 15. 15. Metodika - Pro měření bude použita elektrická lokomotiva řady 380 nebo měřící vůz pevného trakčního vedení - Před měřením dynamické odezvy vozidla při průjezdu výhybkami bude provedeno měření jízdních obrysů kol dvojkolí, rozkolí jednotlivých dvojkolí a průměrů kol. - Při průjezdech výhybkami musí být dodržena stejná rychlost jízdy vozidla. - Při měření dynamické odezvy kolejového vozidla se použije vždy stejné vozidlo při průjezdu oběma výhybkami (č. 2, 3 a č. 4). 15 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 16. 16. - Hodnocení obou výhybek bude provedeno vždy při průjezdu stejným směrem (jízda vozidla proti hrotu nebo po hrotu srdcovky). - Při měření bude použit měřící řetězec včetně postupu zpracování naměřených signálů zrychlení na ložiskových skříních. - Vyhodnocení měření bude provedeno výpočtem variačního rozpětí daného kvantily 0.15% a 99.85%. - Tabulkové a grafické zpracování výsledků a porovnání obou výhybek. 16 3. Hodnocení na základě dynamické odezvy Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 17. 17. Předpoklad, že dlouhodobé sledování umožní ve vazbě na výpočtový model provádět predikci životnosti jednotlivých částí výhybky včetně plánování údržby. 17 4. Verifikace s výpočtovým modelem Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 18. 18. - Verifikace parametrů výpočtového modelu s hodnotami z laboratorních měření – z větší části s pomocí VÚD Žilina 18 4. Verifikace s výpočtovým modelem Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 19. 19. - V rámci projektu je plánováno do roku 2015 vyhodnocení připravených validačních měření, metodik a postupů. - Poznatky získané z řešení projektu přispějí k rozšíření odborných znalostí v oblasti chování systému železniční vozidlo – železniční svršek – železniční spodek, které jsou nezbytné pro další rozvoj oboru. 19 5. Závěr Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění
 20. 20. Děkuji za pozornost Ing. Josef Zbořil, Ph.D. Výzkumný a vývojový pracovník zborilj@dtvm.cz DT - Výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov 20 Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění

×