O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU", DURRES

Fakulteti: ____________________
Dega: __________________

LENDA :SHKRIMI AKADEMI...
KOMUNIKIMI
Të dish të komunikosh me njerzit e tjerë është shumë e rëndësishme, të kesh aftësinë
që t’i bësh të tjerët të t...
Dy llojet më të zakonshme të komunikimit janë komunikimi joverbal dhe ai verbal.
Komunikimi joverbal mbështetet në lëvizje...
shkathtësia e tërheqjes së vëmendjes të atij të cilit i dërgohet informata, përkatësisht
porosia. Pasi që situatat në proc...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Komunikimi

28.926 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

Komunikimi

  1. 1. UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU", DURRES Fakulteti: ____________________ Dega: __________________ LENDA :SHKRIMI AKADEMIK Ese informuese Tema: Komunikimi Punoi: ________ Pedagoge: _________ DURRES 28/01/2014
  2. 2. KOMUNIKIMI Të dish të komunikosh me njerzit e tjerë është shumë e rëndësishme, të kesh aftësinë që t’i bësh të tjerët të të kuptojnë për atë që ke ndërmend t’u thuash të lehtëson marrdhëniet me ta, shmang keqkuptimet, mosmarrveshjet dhe konfliktet. Në jo pak raste në jetën tonë të përditëshme kemi vërejtur se shkaku i konflikteve të thella e shpesh të pazgjidhëshme ka qenë një keqkuptim, një fjalë e thënë jo në vendin e duhur dhe me përmbajtjen e duhur, e dëgjuar apo e keqkuptuar. Komunikimi tek njeriu është mjaft intensiv, kompleks dhe i shumëllojshëm. Ai edhe për nga shpeshtësia tejkalon komunikimin me anë të shprehive tek kafshët. Ai është përcjellës i përhershëm i aktivitetit të njeriut. Pothuaj në të gjitha format e sjelljes së njeriut, kumunikimi është i përfshirë. Kur nuk komunikon me njerëzit e tjerë, njeriu i drejtohet vetvetes, komunikon me veten. Komunikimi tek njeriu është mjaft i zhvilluar, i ngritur dhe kompleks. Ai mbështetet edhe në shenja që janë vetëm sinjale, por para së gjithash mbështëtet në simbole. Simbolet që njeriu i shfrytëzon në komunikimin e vet janë mjaft të shumta dhe të ngritura në sisteme komplekse. Komunikimi është i shumllojshëm dhe realizohet me anë të mjeteve të ndryshme. Për njeriun është karakteristik komunikimi me fjalë. Por nuk realizohet vetëm me fjalë por edhe me figura, skema dhe shenja të ndryshme arbitrare. Lloj i rëndësishëm i komunikimit të njeriut është komunikimi joverbal me anë të llojeve të ndryshme të lëvizjeve si dhe me anë të pozitës në hapësirë. Në saje të shfrytëzimit të mjeteve teknike komunikimi i njeriut nuk është vetëm komunikim me anë të kontaktit të drejtpërdrejtë, sy më sy, por arrin prej një personi deri te personat e tjerë në largësi që ndonjëherë nuk mund të merren me mend. Komunikimi ka tek njeriu funksionin ekspresiv dhe apelativ. Me shenja të ndryshme, me lëvizje ekspresive të fytyrës, të trupit dhe të pjesëve të tij, mund të shprehen dhe nga ana e personave të tjerë të regjistrohen gjendjet e shumta të brendshme të njeriut: emocionet, qëndrimet, karakteristikat e personalitetit. Si funksione të komunikimit tek njeriu mund të dallojmë ato funksione që i kanë shenjat, simbolet dhe sinjalet, që njeriu i shfrytëzon gjatë komunikimit.
  3. 3. Dy llojet më të zakonshme të komunikimit janë komunikimi joverbal dhe ai verbal. Komunikimi joverbal mbështetet në lëvizje dhe raporte hapësinore. Disa shkencëtarë besojnë se shumë shprehje të fytyrës si buzëqeshja, të qeshurit dhe të qarët janë universale dhe të pranishëm në të gjitha kulturat dhe se kanë një bazë gjenetike. Për shembull përshëndetja e një personi të njohur, nga ana jonë, me shumë mundësi mund të realizohet me ngritjen e vetullave. Fëmijët që kanë lindur të verbër kanë të njëtat shprehje fytyre që kanë edhe fëmijët që shikojnë. Gjithashtu edhe pozicioni, qëndrimi i trupit apo e ashtuquajtura 'gjuhë e trupit', zë vend në procesin e komunikimit pa fjalë. Specialistët e përkufizojnë si sjellje joverbale e cila mund të shprehë emocionalitet. Nervoziteti mund të shprehet nga kafshimi i thonjve të gishtave ose rrotullimi i gishtave të mëdhenj rreth njëri tjetrit. Shikimi në sy, drejtimi drejt personit,të ulur përballë kanë domethënien e vet.Ato tregojnë për interesimin që ka personi për personin tjetër.Kjo formë komunikimi shpeshherë përdoret edhe në diplomaci,në këshillime,kur dëshirohet t'i tregohet klientit për kujdesin ndaj tij. Komunikimi verbal.Karakteristike e njeriut i cili bazohet në aftësinë për të prodhuar fonema dhe në aftësinë për të ndërtuar bashkësi zërash të afta për mbartjen e një domethënieje.Në procesin e komunikimit përmes gjuhës së folur,është jashtëzakonisht i rëndësishëm procesi i të dëgjuarit.Të dëgjuarit ka të bëjë me përqëndrimin e vëmendjes ndaj mesazheve,informacioneve që përcillen,përkatësisht dergohën nga dikush tjetër.Është mjaftë e rëndësishme edhe marrja e shënimeve të shkurtra derisa dikush përcjell mesazhet deri te dëgjuesi - marrësi i mesazheve. Komunikimi fillon atëherë kur një person i drejtohet tjetrit sepse ka ndonjë nevojë që dëshiron ta plotësojë. Në mënyrë që në procesin mësimor të zhvillohet komunikimi i sukseshëm midis arsimtarit dhe nxënësit, është e nevojshme të verifikohet vazhdimisht çka ka dëgjuar nxënësi dhe si ai e ka kuptuar atë. Biseda zhvillohet me sukses kur jemi të sigurt se bashkëbiseduesi na ka dëgjuar saktë dhe na ka kuptuar drejt. Në suksesin e bisedës ndikojnë disa faktorë, e para se gjithash dërguesi i porosisë, marrësi i porosisë dhe rrethanat në të cilat zhvillohet biseda.Parakusht për bisedën e suksesshme, përveç elementeve tashmë të numëruara, gjithsesi është edhe
  4. 4. shkathtësia e tërheqjes së vëmendjes të atij të cilit i dërgohet informata, përkatësisht porosia. Pasi që situatat në procesin edukativ – arsimor, sipas rregullës, janë situata të takimit të të rriturve me fëmijët, dëgjimi dhe të folurit e drejtuar fëmijëve, na intereson veçanërisht, sepse s’është njësoj se si vepron dëgjimi dhe të folurit tek fëmijët dhe si e pranojnë fëmijët atë. Me fëmijët bisedojmë me sukses kur ata kuptojnë dhe e pranojnë atë që dëshirojmë që ata ta kuptojnë.

×