Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Programa psc castellbell catala

 1. Castellbell i El Vilar
 2. PROGRAMA ELECTORAL PSC – Castellbell i el Vilar SALUTACIÓ SEGUIM AVANÇANT JUNTS Benvolgut/da veí, veïna El proper 24 de maig de 2015 es celebren les eleccions municipals. Tota la ciutadania està convocada per escollir els seus representants a l’Ajuntament, les persones a les que durant 4 anys es podrà adreçar per exigir-lis una bona gestió del municipi. No només parlem d’obres, sinó també d’aquells serveis que es necessiten durant el dia a dia i aquells que s’esperen per donar més qualitat de vida. Per això em torno a adreçar a vosaltres per demanar-vos la vostra confiança i vot. Tot el treball realitzat aquests quatre anys han servit per transformar el nostre poble, des de l’urbanisme, amb millors espais urbans; als serveis públics, per a la infància, els joves, els d’acció social i promoció econòmica. Volem continuar oferint-vos més i millors serveis i volem avançar amb més millores urbanes, tenint sempre en compte les persones. És obvi que queden moltes coses a fer, en quatre anys no s’acaben les necessitats. Un poble ha d’estar en continu moviment i transformació. El nostre poble ha pujat al tren del futur, i no es pot aturar el proper 24 de maig. Hem de continuar endavant, per això et demanem el teu suport per continuar avançant junts. Atentament, Montserrat Badia Moreno
 3. ACCIÓ SOCIAL “És la nostra principal prioritat, estar al costat de la gent. El nostre compromís és la defensa de l’estat del benestar i la lluita contra la desigualtat.” - Mantindrem els actuals serveis bàsics d’atenció domiciliària totalment gratuïts per aquells qui ho necessitin. - Farem les convocatòries en ajuts socials per evitar la pobresa energètica i altres suministres: aigua, llum i gas. - Continuarem amb el Servei d’Intermediació hipotecària amb l’objectiu d’evitar cap família sense llar. - Posarem en funcionament la Tarja Social per donar més autonomia a les persones en la dotació de productes alimentaris i així millorar l’actual Banc d’Aliments. - Incrementarem, si és necessari, el Fons de contingència social municipal per garantir el cobriment de les necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments, medicaments, serveis associats a la salut, i escolars). - Mantindrem i millorarem els programes de coordinació amb l’EBASP, centres escolars i ABS Montserrat per detectar necessitats socials d’infants i adolescents. - Donarem suport a aquelles entitats que desenvolupin activitats i serveis socials. - Mantindrem el Punt d’Informació i Atenció a les famílies. - Posarem en funcionament la borsa de voluntariat per acompanyaments i suports al lleure, i intergeneracional. - Impulsarem pactes locals dels temps per cercar la complicitat i suport dels agents econòmics i socials, i la ciutadania. - Estendrem el servei RESPIR a les famílies vetlladores en situacions de dependència.
 4. GENT GRAN - Desenvoluparem el Pla d’Envelliment actiu, que inclouen activitats i accions de dinamització a través del Casal d’Avis i altres entitats. - Elaborarem un protocol que protegeixi els serveis a les persones grans que viuen soles, com el servei de menjador. - Adaptarem l’espai públic per a les persones grans, per tal de garantir la independència individual, eliminant totes les barreres físiques, comunicatives i socials del municipi. - Mantindrem el servei de teleassistència. - Seguirem impulsant polítiques de protecció i seguretat de les persones grans a la pròpia llar. - Programarem tallers socioeducatius: reforç de la memòria, risoterèpia, habilitats. INFÀNCIA I FAMÍLIA - Adoptarem totes les mesures necessàries per evitar desnonaments d’habitatges a famílies amb infants i prioritzarem aquestes famílies en programes i ajuts públics al lloguer. - Defensarem la igualtat a l’escola, donant suport econòmic a les famílies per assegurar l’accés als materials escolars bàsics, els llibres de text i els serveis de transport. - Promourem el Consell dels Infants, com a òrgan participatiu i educatiu. - Reforçarem els programes d’hàbits saludables des dels espais educatius, esportius i de lleure, i la programació de tallers educatius per a famílies. - Preveurem una ludoteca infantil a l’ESPAI CULTURAL CASINO BORRÀS JOVENTUT - Mantindrem el servei de l’Edifci Jove ZITZÀNIA i del Centre Cívic de la Bauma, amb una programació estable orientada a la formació, participació i al lleure.
 5. - Continuarem organitzant activitats de formació-treball pels joves: formació i pràctiques en oficis i empreses locals (ex. Programa formació a mida de la Diputació de Barcelona). Millorant la formació aconseguim més oportunitats. - Continuarem promovent les sortides i estades internacionals pels joves, així com un CAMPUS D’INTERCANVI JUVENIL. - Crearem el programa JOVES AMB TALENT, adreçat a joves en situació d’atur fins a 30 anys perquè puguin tenir una primera experiència en el món laboral. - Continuarem participant en programes d’ocupació juvenil, com el recent programa de GARANTIA JUVENIL. - Reservarem places per a joves menors de 30 anys en les properes convocatòries de Plans d’ocupació. - Continuarem fomentant l’habitatge de lloguer per facilitar l’emancipació juvenil. - Convocarem cursos de monitoratge i monitors (i entrenadors) esportius. - Elaborarem el nou PLA JOVE, com instrument impulsor i coordinador de totes les accions destinades als joves. - Aproparem la cultura als i les joves, fent assequible el seu accés als equipaments culturals i recolzant als joves creadors. EDUCACIÓ “L’educació és el motor de progrés i de transformació social que pot situar el nostre municipi en les millors condicions per afrontar els reptes futurs” - Mantindrem el Servei d’Escola Bressol Municipal adaptant les necessitats de les famílies i una bona qualitat de l’educació. Ha de ser un Servei a l’abast de totes les famílies que ho necessitin, però també un dret dels infants a tenir la mateixa oportunitat d’accés a l’escola. - Executarem el Pla de manteniment del CEIP Jaume Balmes i l’Escola Bressol Municipal Colors. Per això dotarem un programa d’inversions d’uns 25.000.-€ anuals. - Renovarem el pati del CEIP Jaume Balmes i hi construirem en ell uns sanitaris.
 6. - Promourem un nou model d’escola per millorar els resultats educatius, així com la constitució d’una xarxa d’activitats extraescolars vetllant que tinguin la qualitat que requereix l’educació dels nostres infants i adolescents. Entre d’altres activitats es promourà al coneixement de llengües estrangeres (l’anglès i alemany); i s’ofertarà el servei de reforç escolar. - Continuarem impulsant el PROJECTE K en col.laboració amb el SES Bages Sud. - Cedirem l’espai per a la construcció del SES prevista per a l’any 2017. - Continuarem col·laborant amb les AMPES. - Facilitarem i dotarem de recursos als centres escolars per a un millor servei educatiu. - Garantirem el servei de transport escolar. - Construirem una marquesina a les parades de transport escolar, on no hi hagi. - Participarem i col·laborarem en el Pla educatiu d’entorn. - Continuarem promovent els Debats educatius com a pont entre família-ciutadania-escola. - Mantindrem el Consell Escolar Municipal, i obrirem les sessions al públic per a fer-lo més participatiu. - Mantindrem l’oferta pública de Casal d’Estiu, Salamandra i Bibliopiscina. SALUT - Continuarem defensant una prestació sanitària pública, i treballarem per acordar amb el departament de salut el servei d’urgències a Castellbell i el Vilar. - Promourem la difusió i formació en àmbits clau d’una vida saludable, en coordinació amb el CEIP; SES; Escola Bressol i AMPE’S. Com per exemple els grups psicoeducatius, caminades saludables, etc. - Executarem el projecte d’ampliació del CAP de Castellbell, amb la creació de l’Àrea de Pediatria, i espais de descans per poder realitzar el servei de guàrdies de 24 h. - Salut Pública: higiene en espais públics: manteniment dels sorrals; i colònies de gats controlades, amb programes d’esterelització. - Ens adherirem al moviments de Ciutats saludables i les seves xarxes.
 7. CULTURA “Parlar de cultura en el nostre municipi és parlar de la clau que ha fet possible l’enfortiment del teixit cultural i associatiu i de la cohesió social” - Executarem el projecte de rehabilitació i ampliació de l’ESPAI CULTURAL CASINO BORRÀS, on s’hi encabirà la nova Biblioteca Municipal, amb ludoteca infantil, i espais polivalents per a les entitats, i ens farà possible adherir-nos a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. - Donarem suport a les entitats que fomentin la cultura, perquè entenem les polítiques culturals com a eines imprescindibles per a la cohesió i el foment de la convivència. - Considerem la cultura com a instrument per al desenvolupament econòmic, generadora d’ocupació, de competitivitat i d’oportunitats. I com a factor d’atractivitat i dinamització del municipi. Per això hem promogut i volem continuar impulsant RESISTENTS, LA TRANSENYERA I LA FIRA DEL MONTSERRATÍ. - Portarem a terme programes de dinamització cultural. - Desenvoluparem un Pla i mapa del nostre patrimoni cultural. - Promourem l’AULA DE CULTURA: amb conferències i tallers sobre diverses temàtiques: art, història, economia, etc. - Es recolzarà a autors i a la creativitat local. - Promourem Festivals artístics, com per exemple un Festival Folk. - Consensuarem i potenciarem la Festa de la CAVALCADA DE REIS. - Executarem el conveni amb el Bisbat de Vic per acordar la cessió temporal de l’Església Sagrada Família de la Bauma, i poder realitzar obres de manteniment. - Continuarem sostenint els equipaments municipals i centres cívics com a espais a disposició de les entitats, associacions i grups. - Continuarem dotant de partides pressupostàries destinades a promoure projectes de dinamització i activitats de les entitats i associacions locals (subvencions). - Executarem el Pla de manteniment d’equipaments culturals. Recuperarem l’edifici de l’antiga escola de música per a les entitats.
 8. - Promourem la recuperació de les barraques de vinya més emblemàtiques, així com els forns de calç, com a obra-patrimoni identitari del nostre municipi. ESPORT “Entenem l’esport com un factor socialitzador i educatiu, generador de models socials; com un factor per a la salut de la ciutadania i com una activitat amb fort impacte en l’economia, i en la producció de llocs de treball” - Reconvertirem la zona de vestuaris del poliesportiu, en vestuaris adaptat i una sala polivalent. Estudiarem la viabilitat de construir un tancament de la pista poliesportiva. - Impulsarem l’activitat esportiva: futbol, tennis, padle, senderisme, bicicleta, natació i d’altres. - Donarem suport a les entitats que fomenten l’esport al municipi, realitzant activitats conjuntes mitjançant convenis esportius. - Executarem la renovació dels dos mòduls restant dels vestidors del camp de futbol municipal. - Facilitarem i promourem la utilització dels equipaments esportius, amb més activitats. - Donarem ampli suport a l’esport base, que ha de servir de projecció cap a l’esport amateur. - Potenciarem els events esportius per dotar de projecció turística i noves oportunitats: Xarxa de senders, circuit d’orientació, Transenyera, camí Ignasià, Via ferrada, rocòdrom i àrea d’skate Bauma, rutes BTT. - Executarem el Pla de manteniment d’equipaments esportius: adaptarem un espai polivalent al poliesportiu municipal per a poder-hi realitzar activitats esportives. - Promourem la construcció d’un Parc aventura (tirolina, pont de mico, tir amb arc, etc.) - Reconvertirem l’actual camp de tir municipal en un nou espai esportiu. - Organitzarem cursos de formació en monitoratge esportiu.
 9. PROMOCIÓ ECONÒMICA - Continuarem creant incentius fiscals per a les empreses que vulguin ampliar la seva producció, com instal.lació de nova activitat en el nostre municipi. - Continuarem adherits al Projecte i programa de Pol.lígons Industrials del Bages. - Continuarem col.laborant amb les empreses del nostre poble amb convenis formatius (formació a mida) per a treballadors/es en situació de desocupació, a l’efecte d’obtenir noves qualificacions professionals. - Mantindrem i enfortirem el Servei d’empresa i ocupació local (assessorament, formació, acompanyament i club de la feina). - Continuarem adherint-nos a tots els Plans d’Ocupació, i ens acollirem al nou programa d’”Ocupació a la Indústria Local”. - Acompanyarem i protegirem als col.lectius de treballadors amb especials dificultats d’inserció o amb risc d’exclusió social en el seu procés d’inserció laboral, mitjançant actuacions que permetin dotar als seus membres de millor qualificació i experiència laboral. - Donarem suport a la creació d’ocupació “verda”, mitjançant l’impuls d’activitats relacionades amb la rehabilitació d’habitatges (ascensors, adequació mobilitat interior), millora de l’eficàcia i eficiència energètica (canvi finestres, aïllaments) d’habitatges, edificis i locals. - Treballarem amb nous sectors econòmics del municipi: alimentari, agrícola i turístic, gràcies a la inclusió del nostre municipi al programa life de la Unió Europea. - Mantindrem en els Plecs de clàusules de contractació que l’Ajuntament aprovi per a la contractació d’obres i serveis , que l’empresa adjudicatària hagi de contractar un mínim del 30% de la plantilla a persones en situació d’atur del municipi. - Destinarem espais d’equipaments municipals al servei d’ emprenedors, empreses i activitats de networking (laboratori d’idees, trobades amb empreses, emprenedors, etc.). - Lluitarem contra l’abandonament escolar prematur per disminuir la desocupació juvenil. És necessari millorar els resultats dels sistemes educatius i de formació i incrementar la participació de tots els implicats (estaments supralocals, govern local, AMPES, mestres, alumnes,...). Incentivant, si és el cas, el retorn a la formació. - Apostarem per a noves iniciatives d’economia social.
 10. TURISME - Continuarem amb el treball iniciat de dotar de suficients recursos el nostre poble com convertir-lo en un poble d’interès turístic. Com? Fomentant el turisme esportiu i familiar, aprofitant el nostre enclavament com a municipi Montserratí, amb programació de Fires i Festes (Resistents, Fira de Rams, Fira del Montserratí, etc..), esdeveniments esportius (Transenyera, campionats de bike trial, xarxa de senders, Via ferrada, circuits d’orientació, rocòdroms, parc aventura, etc...) - Fomentarem el coneixement de valors naturals, culturals, paisatgístics, esportius, gastronòmics, lúdics i històrics de Castellbell i el Vilar. - Adequarem el nostre espai urbà concebut des d’un punt de vista atractiu turísticament. De la nostra dispersió en el territori en farem una oportunitat, dotant de cada nucli d’una identitat pròpia. - Fomentarem el turisme rural. COMERÇ - Donarem suport al comerç local, en el desenvolupament de les seves activitats, així com en l’organització de fires de promoció comercial. - Elaborarem un Pla de senyalització del comerç local. - Portarem campanyes de participació comercial, en especial en dates festives (Nadal, setmana santa) i premi al millor comerç de l’any. - Donarem suport a iniciatives que impliquin la promoció, difusió i reconeixement dels productes locals. Crearem un distintiu de qualitat. - Promourem que les marques locals (Resistents, Fira del Montserratí) esdevinguin una plataforma de llançament i consolidació dels productes locals.
 11. URBANISME, HABITATGE i VIA PÚBLICA - Arranjarem les entrades al municipi, al Burés i la Bauma com a Portes d’entrada al poble. - Donarem suport a les famílies en processos de desnonament per execucions hipotecàries, i intercedirem per què puguin romandre en l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit. - Mantindrem el Servei d’intermediació hipotecària, i continuarem amb els expedients sancionadors a entitats financeres que disposin de pisos buits durant més de dos anys al nostre municipi, si aquests no els posen al mercat, oferint el lloguer social com la millor alternativa per la seva ocupabilitat. - Adaptarem un habitatge de titularitat de l’Ajuntament com a allotjament d’urgència social. - Executarem el POUM i fomentarem la redacció dels Reglaments de desenvolupament, a l’efecte de realitzar campanyes de millora urbana (millora de façanes, carrers, etc.) - Continuarem executant el pla d’accessibilitat, consistent a facilitar l’accés a la via pública i equipaments a discapacitats i a altres usuaris amb dificultats de mobilitat. - Executarem el Pla de manteniment dels equipaments públics, i els adaptarem a les necessitats actuals. - Promourem la campanya RENOVA’T, per a la rehabilitació de vivendes amb bonificacions fiscals i subvencions. - Realitzarem el manteniment de les places del municipi i la millora de les places de les places: Pça Sant Cristòfol, Bauma, Sellarès, Dr. Escorsell, del Rei i Baix Vilar. - Gestionarem la neteja i manteniment de la via pública de forma adequada, amb instal·lació de mobiliari que ajudi a mantenir nets els nostres carrers i places. - Farem obres de millora en l’Era del Vilar, adaptant-la com a aparcament així com espai de joc infantil, en dos àmbits clarament diferenciats. - Realitzarem el manteniment anual de la xarxa de camins del nostre municipi. - Elaborarem un pla de manteniment del patrimoni artístic i cultural del municipi. - Estudiarem la viabilitat de dotar un espai públic per a aparcament de caravanes. - Vetllarem l’acord amb RENFE-ADIF per convertir els baixos de l’Estació en un centre d’acollida turística i de promoció del Montserratí i el nostre poble.
 12. Actuacions a les URBANITZACIONS Durant aquest mandat hem aconseguit aprovar definitivament els projectes d’urbanització i reparcel.lació de la Vall de Montserrat i Mas Enric i Can Prat, hem reduït els costos en més de 2 milions d’Euros, i hem inscrit al Registre de la Propietat la Urbanització de la Vall de Montserrat, de la que hem iniciat el projecte d’urbanització amb la fase d’enllumenat. S’han realitzat determinades millores, en el manteniment, accessos de Mas Enric i Can Prat, i franges de protecció i neteja de parcel.les. Ara ens toca continuar treballant en aquesta línia, pas a pas, per donar possibilitats al pagament de les quotes d’urbanització. Això, per què és l’Ajuntament que ha de finançar les obres, ja que CiU i ERC van pactar al Parlament desestimar qualsevol ajuda per a la millora de les urbanitzacions. - Executarem els projectes de les urbanitzacions, per fases consensuant les actuacions amb els propietaris. - Fomentarem la construcció i millora d’espais públics i d’equipaments a les urbanitzacions. - L’Ajuntament finançarà les obres per què els veïns puguin pagar de forma fraccionada les qüotes urbanístiques, en funció de la seva capacitat econòmica. - Continuarem donant suport a les entitats administratives constituïdes pels propietaris de les urbanitzacions. - Vetllarem pel manteniment dels carrers i per uns serveis de qualitat. MEDI AMBIENT - Continuarem executant el Pla Director de Clavegueram, elaborat durant aquest mandat, per tal de millorar l’actual xarxa de clavegueram. - Realitzarem campanyes de minimització de residus, tot conscienciant a la població com a element fonamental per a la seva reducció, mitjançant campanyes de sensibilització. - Mantindrem el serveis de recollida porta a porta de poda i residus comercials (paper-cartró, vidre i envasos)
 13. - Mantindrem la bonificació en la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria. - Fomentarem la neteja dels nostres boscos a través del programa life de la Unió Europea. - Elaborarem el Pla Especial d’usos de les rieres. - Ampliarem les àrees verdes de residus - Exigirem la neteja de les lleres del riu i rieres, com la de Marà, Marganell i Rellinars. - Donarem suport a les campanyes de prevenció d’incendis, i a l’ADF (Agrupació de defensa forestal). - Continuarem executant les franges de protecció contra incendis a les urbanitzacions. - Facilitarem eines per la gestió forestal i la preservació dels espais protegits i la biodiversitat. - Executarem el Pla director d’espais Fluvials, que preveu una millora del meandre de Castellbell i llera del Riu llobregat fins al seu pas a la Bauma. - Continuarem col.laborant en les activitats i ens adherirem a les organitzades pel Patronat de la Muntanya de Montserrat i els seus portals. ADMINISTRACIÓ TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ “Ens proposem empènyer des del govern municipal l’ús intensiu de les noves tecnologies, fomentarem l’administració electrònica, per dotar del nostre govern d’una millor transparència, participació i agilitat”. - Mantindrem l’obertura de l’Ajuntament una tarda a la setmana. - Adaptarem l’Oficina d’Atenció al ciutadà a les noves necessitats, ampliant la seva ubicació amb millor espai i accessibilitat. - Promourem formes diverses i creixents de col.laboració, cooperació, coordinació i corresponsabilització entre els ajuntaments, la resta d’administracions, la societat civil, els agents socials, les empreses i la ciutadania, per tal de facilitar el debat públic sobre idees i propostes (com hem fet amb els debats educatius i els Consells municipals). - Donarem suport al moviment associatiu de tota mena (cultural, veïnal, esportiu, educatiu, etc.) en aspectes de formació, assessorament, recolzament en materials i espais, etc, per tal de
 14. millorar les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat i la millora del seu funcionament democràtic. - Ordenarem i millorarem els canals de participació ciutadana, promovent la presentació d’iniciatives ciutadanes que afavoreixin el debat polític sobre les actuacions públiques municipals. - Millorarem la gestió administrativa. Donarem un servei de qualitat i controlarem que la despesa dels serveis sigui ajustada a la prestació dins els marges de qualitat. HISENDA - No augmentarem impostos per sobre de l’IPC - Mantindrem totes les bonificacions fiscals, per reducció d’impostos i taxes que ens permet la Llei d’Hisendes Locals - No s’augmentarà el sou de l’Alcalde. - Mantindrem la bona gestió econòmica complint amb l’estabilitat pressupostària, la regla de despesa, i el pagament dins els paràmetres de la llei de la morositat. - Continuarem treballant amb les altres Administracions per l’obtenció de subvencions. Per aquest any 2015 hem aconseguit que la Diputació de Barcelona en un sol any inverteixi més d’un milió d’euros a Castellbell i el Vilar. SEGURETAT I CONVIVÈNCIA “Treballar per la seguretat i la seva percepció ha estat sempre una de les nostres prioritats estratègiques. Som conscients, però, que aquesta és una de les principals preocupacions de la gent. Per això, seguirem treballant en la direcció d’enfortir le polítiques integrals de seguretat”.
 15. - Redactarem el Pla Multirisc, d’acord als protocols del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. I possibilitarem el servei d’avis al mòbil en casos de risc. - En el moment en que el Govern autonòmic i de l’Estat ho permetin, ampliarem la plantilla de vigilants municipals, com a mínim en dues persones més. Fins ara no s’ha pogut realitzar ja que no és permès ampliar plantilla. - Col.locarem càmeres de vigilància a l’entrada i sortida del municipi, així com en determinats equipament municipals. - La prevenció és imprescindible per articular les polítiques de convivència, cohesió social i territorial amb les específiques de seguretat i protecció ciutadana. Aplicarem polítiques integrades de seguretat i convivència. La prevenció, la mediació i la implicació activa de la ciutadania seran els pilars bàsics per lluitar contra els actes delictius i l’incivisme. - Mantindrem el Servei municipal de mediació per a la resolució de conflictes. - Continuarem coordinant el servei de justícia gratuïta. - Millorarem la coordinació i el servei de seguretat local, i promourem els convenis puntuals amb els municipis veïns. - Treballarem per l’espai públic segur i ordenat. - Dotarem de més recursos per millorar la seguretat ciutadana. - Desenvoluparem programes de seguretat preventiva. - Reforçarem el programa de seguretat de proximitat. - Millorarem la mobilitat urbana amb més vigilància, senyalització i insistirem amb campanyes d’educació vial. - Continuarem programant xerrades de seguretat a les escoles, casals, etc.
Anúncio