O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hållbar utveckling 2008

Sustainable development in Åland Island

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hållbar utveckling 2008

 1. 1. Hållbar utveckling 2008Hållbar utveckling 2008
 2. 2. Hållbar utveckling • Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades av Lester Brown i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" där han definierar hållbar utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Källa: Brundtlandrapporten 1987.
 3. 3. Tre samverkande dimensioner • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av. • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tryggas. • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 4. 4. Indikatorer för hållbar utveckling • Ingen enhetlig klassificering: – Finland – 34 indikatorer (Statsrådets kansli) – Sverige – 87 indikatorer (från SCB) – Nordiska ministerrådet – 99 indikatorer – Eurostat – 155 indikatorer (i tre nivåer och tio teman)
 5. 5. ÅSUBs temaområde ”Hållbar utveckling” • Till att börja med: – Ekologisk hållbarhet – 10 diagram + 1 karta – Social hållbarhet – 10 diagram + 1 karta – Ekonomisk hållbarhet – 3 diagram + 1 interaktivt diagram. • Dessutom: – Ålänningarna och miljön – 8 figurer + rapport – Avfallsstatistik – 2 rapporter – ÅSUBs databas ”Miljö och energi” – 3 databaser (än så länge) – Länkar – 5 länkar till internationella webbsidor som berör ämnet ”Hållbar utveckling”.
 6. 6. Ekologisk hållbarhet • Elanskaffningen 1980-2007, Gigawattimmar (GWh) • Användningen av vindkraft 1980-2007 (GWh) • Försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1982-2007 • Vattendragsbelastningen på Åland 1987-2007 • Ålands Vatten Ab:s vattenförsörjning 1985-2007 • Slemmerns islossning 1958-2008 • Medeltemperatur per månad (jan. 1977 - nov. 2008) • Årlig nederbörd, mm (1977-2008) • I lag skyddade naturskyddsområden 1986-2007, hektar • Antal fridlysta arter på Åland enligt LF om naturvård 12.11.1998/113 • Karta: Land- och vattenarealen samt folktätheten på Åland 2007
 7. 7. Social hållbarhet • Relativ förändring i befolkningen i olika regioner 1970-2007, procent • Befolkningen blir äldre (födda och döda per 1000 medelbefolkning) • Befolkning enligt ålder och kön 31.12.2007, % (befolkningspyramid) • Befolkningstillväxten efter åldersgrupp 1975-2040 (2008-2040 = prognos) • Förväntad medellivslängd vid födseln 1996-2006 • Arbetslösa efter arbetslöshetens längd 2003-2008 (årsmedeltal) • Försörjningskvot 1987-2006 (icke-arbetande per 100 sysselsatta) (jmf med Finland) • 9:e klassister verksamhet efter grundskolestudierna 2004-2007 • Brott som kommit polisen till kännedom (per 100 000 personer) • Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%) • Karta: Befolkningen, arbetslösheten samt sysselsättningen på Åland 2006
 8. 8. Ekonomisk hållbarhet • BNP per capita (köpkraftskorrigerat) 1995- 2007 • Den offentliga skulden i relation till Ålands BNP 1989-2006 • Human Development Index 2005 • Interaktivt diagram: Utvecklingen av inkomsterna på Åland 1977-2006
 9. 9. Ålänningarna och miljön - Beteende och förändringsvilja i vardagen • Intresse för miljöfrågor • Intresse för miljöfrågor efter ålder • Hur miljöintresset tar sig i uttryck i vardagen • Vilka transportmedel man använder sig av • Villighet att ändra sitt beteende • Upplevda hinder för miljövänligt agerande • Hur man vill ha information om miljöfrågor • Vilka miljöåtgärder man tycker borde prioriteras
 10. 10. Olika tekniker och dataformat • Diagram i Excel-format (inklusive data) • Rapporter i PDF-format • HTML-sidor (text och figurer i bildformat) • Google dokument: – Interaktiva kartor (Google Maps) – Interaktiva diagram (Google Motion Chart) – Möjlighet finns även att lägga upp datafiler för Google Earth (se exempel) • Databaser i PC-Axis format http://www.asub.ax/twocol.con?iPage=228
 11. 11. Ekologisk hållbarhet (1) Elanskaffning 1980-2007 (GWh) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vindkraft Olja Import Finland Import Sverige
 12. 12. Ekologisk hållbarhet (2) Användningen av vindkraft 1980-2007 (GWh) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1980 1985 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vindkraft
 13. 13. Ekologisk hållbarhet (3) Försäljningen av några vanliga oljeprodukter på Åland 1982-2007 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 m 3 Eldningsolja Diesel Bensin
 14. 14. Ekologisk hållbarhet (4) Vattendragsbelastningen på Åland 1987-2007 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1987 1989 1991 1993 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 ton/år Kväve Fosfor
 15. 15. Ekologisk hållbarhet (5) Ålands Vatten Ab:s vattenförsörjning 1985-2007 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vatten, m 3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Organiskt material, mg/l (COD) Vattenmängd Organiskt material
 16. 16. Ekologisk hållbarhet (6) Slemmerns islossning 1958-2008 01.01. 16.01. 31.01. 15.02. 01.03. 16.03. 31.03. 15.04. 30.04. 15.05. 30.05. 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Datum Datum Trendlinje
 17. 17. Ekologisk hållbarhet (7) Medeltemperatur per månad (jan. 1977 - nov. 2008) -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 jan.77jan.78jan.79jan.80jan.81jan.82jan.83jan.84jan.85jan.86jan.87jan.88jan.89jan.90jan.91jan.92jan.93jan.94jan.95jan.96jan.97jan.98jan.99jan.00jan.01jan.02jan.03jan.04jan.05jan.06jan.07jan.08 Medeltemperatur Trendlinje
 18. 18. Ekologisk hållbarhet (8) Årlig nederbörd, mm (1977-2008) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nederbörd Trendlinje
 19. 19. Ekologisk hållbarhet (9) I lag skyddade naturskyddsområden 1986-2007, hektar 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hektar, land 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Hektar, vatten Landareal Vattenareal
 20. 20. Ekologisk hållbarhet (10) Antal fridlysta arter på Åland enligt LF om naturvård 12.11.1998/113 0 10 20 30 40 50 60 70 Däggdjur Fåglar Kräldjur Groddjur Blötdjur Fjärilar Skalbaggar Sländor Växter Mossor Lavar
 21. 21. Social hållbarhet (1) Relativ förändring i befolkningen i olika regioner 1970-2007, procent -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Procent Mariehamns Stad Stadsnära landsbygd Kärnlandsbygd Skärgård
 22. 22. Social hållbarhet (2) Befolkningen blir äldre (födda och döda per 1000 medelbefolkning) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Födda Döda
 23. 23. Social hållbarhet (3) 0246810 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ 0 2 4 6 8 10 Befolkning efter kön och ålder 31.12.2007, %
 24. 24. Social hållbarhet (4) Befolkningstillväxten efter åldersgrupp 1975-2040 (2008-2040 = prognos) 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010* 2015* 2020* 2025* 2030* 2035* 2040* 80+ år 60-79 år 40-59 år 20-39 år 0-19 år
 25. 25. Social hållbarhet (5) Förväntad medellivslängd vid födseln 1996-2006 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ålder Kvinnor Män
 26. 26. Social hållbarhet (6) Arbetslösa efter arbetslöshetens längd 2003-2008 (årsmedeltal) 0 50 100 150 200 250 300 350 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Över 2 år Under 2 år 6 mån-1 år 3 - 6 mån 1 - 3 mån 0 - 1 mån
 27. 27. Social hållbarhet (7) Försörjningskvot 1987-2006 (icke-arbetande per 100 sysselsatta) (jmf med Finland) 0 20 40 60 80 100 120 140 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Arbetslösa 0-14 år Pensionärer Finland
 28. 28. Social hållbarhet (8) 9:e klassister verksamhet efter grundskolestudierna 2004-2007 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2004 2005 2006 2007 Arbetar/Okända Flyttat bort 10:e klassister Studerande
 29. 29. Social hållbarhet (9) Brott som kommit polisen till kännedom (per 100 000 personer) 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Brott mot person Rusmedelsbrott
 30. 30. Social hållbarhet (10) Valdeltagandet i kommunal-, lagtings- samt riksdagsval på Åland (%) 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 Procent Kommunalval Lagtingsval Riksdagsval
 31. 31. Ekonomisk hållbarhet (1) BNP per capita (köpkraftskorrigerat) 1995-2007 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Euro/capita Åland Sverige Finland
 32. 32. Ekonomisk hållbarhet (2) Den offentliga skulden i relation till Ålands BNP 1989-2006 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Procent (%) Ålands Landskapsregering Kommunerna
 33. 33. Ekonomisk hållbarhet (3) Human Development Index 2005 0,958 0,952 0,968 0,940 0,945 0,950 0,955 0,960 0,965 0,970 Island N orge Australien Kanada Irland Sverige Schweitz Japan Frankrike Finland Island Norge Australien Kanada Irland Åland Sverige Schweitz Japan Nederländerna Frankrike Finland
 34. 34. ”Crescat scienta, vita excolatur”

×