O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkiän..."

3.443 visualizações

Publicada em

Mitä henkilöstön kehittämistoiminnalle on tapahtumassa? Marika Schauppin esitys Esimies & Henkilöstö -tapahtumassa 8.5.2014.

Publicada em: Recrutamento e RH
 • Seja o primeiro a comentar

”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkiän..."

 1. 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi8.5.2014 Marika Schaupp ”Kyl mä yritän niille esimiehille sitä HR-puppua syöttää minkä kerkeän…” Mitä henkilöstön kehittämistoiminnalle on tapahtumassa? Esimies ja henkilöstö 2014 Marika Schaupp Tutkija, KTM
 2. 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi8.5.2014 Marika Schaupp Kysymyksiä henkilöstöresurssien hallinnasta ja kehittämisestä • Mihin HR-asiantuntijuus/esimiestoiminta kohdistuu 2000-luvun työssä? • Miten HR-ammattilaisten ja lähiesimiesten välinen työnjako tukee muutoksen hallintaa, osaamisen kehittämistä ja työhyvinvoinnin edistämistä?
 3. 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi HR-järjestelmien vyöry HR: ”Meille on tullu erilaisia sähköisiä työkaluja näiden henkilöstöprosessien ympärille. Esimerkiks just suoritus- ja kehityskeskustelut, rekrytointi, ja mitähän muuta… Uudet työsopimukset! On siirrytty niinku paperista sähköiseen moodiin ja se ei oo ollu ihan kivutonta, koska ne ei aina toimi niinku unelma. Se muutos on aika iso kuitenki henkilöille, jotka on montakyt vuotta tehny tietyllä tavalla. Siin on paljon tehty yhteistyötä, mutta pitää olla hirveen kärsivällinen, eihän se yhessä yössä synny se muutos. Kyl mä kuitenkin loppupeleis uskon, että on parempi et ne on sähköisesti olemassa, kun et ne on paperilla jossain, koska paperithan voi kadota milloin tahansa, kun henkilö vaihtaa tehtävää tai esimies lähtee… Ja lisää järjestelmiä on nyt tulossa. Meillä on henkilöstötietojärjestelmä, joka tullaan päivittämään uuteen versioon. On empatiat kyllä esimiesten puolella, et kyl se on aika kovaa se ralli. Koko ajan pitää oppii uutta, koko ajan pitää olla ajan hermolla ja pystyy omaksumaan. Ja myöskin viemään sitä viestiä omalle tiimille, et miten me tää tehdään. Aika paljon tuli alkuun palautetta, mut mul on sellanen tapa, että jutellaan asiasta ja käydään yhessä läpi ja yritetään sitä kautta tehdä siit vähän helpompaa. Ja mä aina sanon, että mulle voi soittaa, mä tuun kattoo sun kanssa yhessä. Niinku jokukin kaveri soitti laitokselta, et he on nyt kaks tuntia johtoryhmän kans pyöriny tän yhden järjestelmän ympärillä, et nyt ne ajatteli soittaa ja kysyä. Mä olin, et no oli jo aikakin! Se on oma lajinsa. Et sillai siinä on munkin työ muuttunu. Et mä oon semmonen tuki tälläkin puolella. Et ei oo enää pelkästään se HR-asiantuntijaosaaminen, vaan pitää olla näitä IT- taitojakin ittellä yllättävän paljon.” Esimiehen opittava HR-järjestelmien käyttöä Mitä tavoitellaan? Samaa kuin ennen, mutta digitaalisessa muodossa? Vai? HR-ammattilainen myös IT-tuki
 4. 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi HR-järjestelmät esimiehen näkökulmasta Esimies: ”Ei oo kun pari kolme viikkoa, kun mä pyysin Maria auttamaan juuri tällaisessa sähköisessä työkalussa, joka on kyllä ollu meillä jo jonkun aikaa, mutta käytännössä vain kerran tai pari vuodessa tulee käytettyä. Näit on niin paljon. Mä jouduin niinkun nöyrtymään ja pyytämään, että tuutko nyt vielä kädestä pitäen näyttämään. Nyt mä oon muuten tehny ne kaikki sitten, kiitos sinun [Mari].” HR: ”Hienoa, no ni!” Esimies: ”Löysin myös sen kolon, mihin kirjata ne aikaisemmin käytyjen kehityskeskustelujen tulokset. Se on juuri näin, että näitä välineitä tulee paljon ja muutokseenliittyy mahdollisuuksia, senhän takia niitä tehdään, että halutaan tehdä joku asia fiksummin. Mutta sitten joku asia on saattanut olla aikasemmin myös paremmin tai toimivammin, tai ainakin siihen on totuttu. Sen muutoksenkanssa vaan pitää elää. Mut on se henkisesti välillä vähän raskasta ja hajottavaa, että pitää pystyä omaksumaan niin tavattoman paljon. Noi työkalut on sinänsä ihan ok, mutta sitten kun niitä harvoin käyttää, niin harvoin ne on kuitenkaan niin intuitiivisia. Ne pitäisi olla yksinkertasia, mahdollisimman helppokäyttösiä, sellasia että ne mahdollisimman hyvin tukee sitä esimiestyöskentelyä, eikä vaikeuttaisi sitä. Sillon mä uskon, että saavutetaan ne tavoitteet, mihin niillä pyritään. Mutta mä ymmärrän miksi esimiehet ehkä kokee, että tarviiko tätäkään nyt.” HR: ”Esimerkiks yks henkilö soitti mulle tosi tuskastuneena ja me käytiin siinä rauhassa sitä työkalua läpi. Ja hän kysy multa, että onks näitä nyt pakko tehä. Mä sanoin kuitenkin siihen ihan niinku ystävällisesti, että tää on se meiän tulospalkkion perusta, että tää pitää tää rundi saada hoidettuu. Et toisaalt siin on aina se, että jotkut asiat vaan täytyy hoitaa. Et sille ei niinku voi mitään. Vaikka mäkin mielelläni muuttaisin asioita, mut ei mullakaan oo semmoseen mandaattia.” Harvoin tulee käytettyä, mutta paljon järjestelmiä, haastava oppia Mahdollisuus, asioita pitää yrittää tehdä fiksummin, mutta välillä tunne, että tarvitseeko tätäkään nyt. Jotkut asiat vaan täytyy hoitaa. Teknologia: väline vai työn sisällön uudistaja?
 5. 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi • Kolme keskeistä HR-trendiä 2000-luvulla 1. HR-järjestelmien kehitys 2. HR-palveluiden ulkoistaminen tai keskittäminen palvelukeskukseen 3. HR business partnerina (osaamisen strategisuus!) • Lähiesimiehen rooli: ”Hirveästi sälää, vastuualue laajentunut, ei ehdi toimia työnjohtajana.” 8.5.2014 Marika Schaupp Työn murros ja henkilöstön kehittäminen
 6. 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Marika Schaupp Metsäalan muutoksia 2000-luvulla: Puunkorjuuprosessin yhteinen tietojärjestelmä Ala-Laurinaho & Schaupp (2010) Puuhuoltoprosessi metsäalan muutoksissa, Metsänhoitaja 1/2010
 7. 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiMarika Schaupp Työn muutos metsäalalla Korjuuesimies: "Alueet on niin isot, että nämä korjuun kontrollit ja muut, niin kyllä sitä käy joskus mielessä, että tehdä pitäis, mutta kun mistä otat aina sen ajan. Että käy niinki monta kertaa, että on aatellu, että nyt mä tänään meen metsään, mutta sitten ku soi puhelin ja täytyyki tehdä jotain muuta juuri siinä hetkessä…" Korjuuyrittäjä: "Ei siitä oo ku kymmenen vuotta aikaa ku periaatteessa joka työmaa käytiin korjuupomon kanssa kattomassa, se haki mut kotoa autoon ja kierrettiin työmaat lävitte ja käveltiin mettässä ja kateltiin mitä missäkin tehrään ja nyt mä netistä otan työmaat ja lähettelen ne hakkuukoneille ja vien koneet itte, ja korjuupomo ei enää oo mettässä, no tässä viime keväänä tais käydä kerran...” Hakkuukoneen kuljettaja: "Meille kuuluu periaatteessa kyllä se leimikon suunnittelu… Tää on pikku hiljaa hiipiny tää homma kuskeille kokonaan. Aikasemmin ne on ollu valamiiks suunniteltuja, kaikki urakat, kaikki meille valamiiks. Ni ei (meille) enää tehdä sitä, sinne viedään kone ja sanotaan, että siinä on mettä, hoida homma - se on tätä päivää" En ehdi tehdä sitä mitä minun pitäisi! töiden jakamisen. Ennen olin kuljettaja siinä missä muutkin, nykyisin hoidan töiden jakamisen. Vastaan nykyisin itse työmaan suunnittelusta. 8.5.2014
 8. 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiMarika Schaupp Työn kohteen muutos ja laajeneminen Aiemmin Nyt Piiripäälliköt Operatiivinen johtaminen "kannolta tehtaalle", ohjaus, valvonta Henkilöstöhallinto, sisäiset asiakkuudet, sidosryhmätoiminta. Korjuuesimies Korjuutyön johtaminen ja valvonta, mittaukset, tarkastukset Tuotannonsuunnittelu ja – ohjaus, raportointi, LTS:n laatiminen Ostoesimies Puukauppa Puukauppa ja korjuunohjaus Alueyrittäjä Puun korjuu ja kuljetus, koneiden siirrot, huolto Korjuun suunnittelu (työohjelmat) ja toteutus, määrähallinta, laadunvalvonta, laskutus, huolto, hankinnat Kuljettaja Puun korjuu ja kuljetus Puun korjuu ja kuljetus, työmaasuunnittelu, laadunvalvonta, vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista järjestelmissä
 9. 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiMarika Schaupp Työn kohteen muutos ja laajeneminen Aiemmin Nyt Piiripäälliköt Operatiivinen johtaminen "kannolta tehtaalle", ohjaus, valvonta Henkilöstöhallinto, sisäiset asiakkuudet, sidosryhmätoiminta Korjuuesimies Korjuutyön johtaminen ja valvonta, mittaukset, tarkastukset Tuotannonsuunnittelu ja – ohjaus, raportointi, LTS:n laatiminen Ostoesimies Puukauppa Puukauppa ja korjuunohjaus Alueyrittäjä Puun korjuu ja kuljetus, koneiden siirrot, huolto Korjuun suunnittelu (työohjelmat) ja toteutus, määrähallinta, laadunvalvonta, laskutus, huolto, hankinnat Kuljettaja Puun korjuu ja kuljetus Puun korjuu ja kuljetus, työmaasuunnittelu, laadunvalvonta, vastuu oikeista ja riittävistä tiedoista järjestelmissä Meidänhän pitäisi olla tuotannon- suunnittelijoita!
 10. 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi8.5.2014Marika Schaupp Teknologioidenlevinneisyys Käännekohta Vuosituhannen vaihde Massatuotanto ICT-perustainen verkostotuotanto, yhteiskehittely IC-teknologian synnyttämä murros, teknologiset innovaatiot Seuraava murros Millaisessa murroksessa nyt eletään? Organisaatio: Funktionaalinen, hierarkkinen, yhtenäinen ja tehokas Organisaatio: Useamman toimijan verkosto, osallistava ja uusiutuva Tieto: Toimintojen ja asiantuntijaryh- mien sisäistä, hierarkkista Tieto: Avoimesti yhdisteltävissä, jaettua, arkkitehtonista Asiantuntijuus: Ala- ja professiokohtaista Asiantuntijuus: Ilmiölähtöistä, asiantuntijuus suhteessa muihin, kukaan ei yksin paras asiantuntija Oppiminen: Tehtäväkohtainen koulutus, "kurssittaminen", olemassa olevan omaksuminen Sosiaaliset innovaatiot Oppiminen: Yhteiset analyysit ja iteraatio, uuden luominen Kehittäminen: Tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa, erikoistuneiden kehittäjien vastuulla, jalkauttamista Kehittäminen: Tuotepalvelun koko elinkaaren ajan, kaikkien vastuulla, myös asiakas mukana Aika (Perez 2002, Victor & Boynton 1998, ym. )
 11. 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fiMarika Schaupp Toiminnan organisoinnin ja johtamisen malli massatuotannossa Standardisointi Mittakaavaetu, tehokkuus, tasalaatuisuus, luotettavuus Erikoistuminen Monimutkaisuuden vähentäminen, oppimisen nopeuttaminen Tavoitteiden yhdensuuntais- taminen Yksilöiden teot johdon asettamien tavoitteiden mukaisia Hierarkia Selkeät valtasuhteet, laajan toimintojen joukon valvonta Suunnittelu ja seuranta Säännöllisyys, ennakoitavuus, ja suunnitelmien noudattaminen Periaate Tavoite 8.5.2014 (Hamel & Breen, 2007)
 12. 12. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi8.5.2014 Marika Schaupp Toiminnan muutos ja ammatillinen kehitys YHTEISEN TYÖN KEHITYSHENKILÖKOHTAINEN AMMATILLINEN KEHITYS Työn muutos ja ammatillinen kehitys osuvat yksiin Työn sisältö koetaan henkilökohtaisesti mielekkääksi Uusi työn sisältö, uudet asiakkaat, uusi työnjako, jne. ja vanha työn mieli: ammatillinen kriisi! Ammatillinen uudistuminen: Uusi mielekkyys muuttuneesta työn sisällöstä Erkaantuminen: uusi mielekkyyden lähde uudesta työstä/muusta toiminnasta Lähde: Työläs-hanke/TTL/Verve Työn muutos ja ammatillinen kehitys alkavat erkaantua toisistaan
 13. 13. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kiitos! marika.schaupp@ttl.fi Lähteitä: Ala-Laurinaho, A. & Schaupp, M. (2010) Puuhuoltoprosessi metsäalan muutoksissa – miten kehittyvät työtehtävät ja työhyvinvointi. Metsänhoitaja 1/2010. Hamel, G. & Breen, B. (2007) The Future of Management. Harvard Business School Press: Boston, Massachusetts. Perez, C. (2002) Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Age. Edward Elgar Publishing: Northampton, Massachusetts. Victor, B. & Boynton, A.C. (1998) Invented here. Maximizing Your Organization’s Internal Growth and Profitability. Harvard Business School Press: Boston, Massachusetts.

×