O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
BẠN ĐANG TÌM KIẾM THÀNH CÔNG
TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG TRÊN MXH
     © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
YOU ARE HERE


 © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
BẠ N ĐÃ CHỌ N ĐÚNG
   © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
BẠ N ĐÃ CHỌ N ĐÚNG
“Trong một vài năm nữa, bạn chỉ có 2 lựa chọn một là kinh
doanh cùng internet, hoặc không nên kinh doan...
MBA JohnnyThong
CEO MALAGA TRAINING VIETNAM
Tổng Giám Đốc RMC ( Social Media Agency) 5 năm
Phó chủ tịch HDQT của SYNC
Tư v...
05 cách học người thành công xuất chúng


 1. Nghe chủ động
 2. Có ghi chú
 3. Năng lượng cao
 4. Khiêm tốn
 5. Thân ...
© 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, ...
© 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, ...
Mạng xã hội giúp gì cho bạn?
© 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]:...
© 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, ...
̉
Hành vi cua khách hàng
   Đã thay đổ i
Họ đã sử dụ ng internet rấ t nhiề u
Đố i thủ cạ nh tranh củ a bạ n đã vào
         cuộ c
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THÀNH CÔNG
  CỦA TOYOTA, LEVI’S, ADIDAS
Adidas
•Khách hàng mục tiêu:
•Muốn là thương hiệu thể thao được biết nhiều nhất
trong world cup 2010
•Vận động các fan...
•Giải Pháp mà Adidas đưa ra:
•Kéo mọi người qua Facebook: Nơi mà công ty đưa
thông tin về sự kiện, xem video : The Quest, ...
ADIDAS FANPAGE
Kết Quả•10/2010 Trang này có 2,3 triệu người
•Trung bình mỗi ngày có 16976 fan
•Số lượng tương tác là 863,000 lần/ thá...
Tương lai
•Adidas:
•Tiếp tục sử dụng
•Tăng cường tăng sự tương tác fan
Toyota

Tình Huống: Truyền thông truyền thống lộ rõ
 nhược điểm khi đưa thông điệp phức tạp
Vậy đâu là giải pháp
 Dùng truyền thông mạng xã hội để
truyền tải thông điệp: IQ tiết kiệm xăng
Sự kết hợp giữa 3 mạng
 xã hội Blog, Twitter,
     Flickr
Để quảng bá tiết kiệm xăng Toyota cho lái 500 Dặm
  vòng quanh nước Anh với một 1 bình xăng
Cứ 2 Phút Tweet qua Twitter 1 lần
Và chia sẻ ảnh lên Flickr liên tục
Cập nhật lên trang Blog
Twitter
Blog
Flickr
Kết quả:
•60 Blog đưa tin về sự kiện này
•Khách truy cập web tăng 200%
•Trang blog được bình luận tự do hơn
•Dòng IQ t...
Bài học:
•Đánh giá tầm quan trọng của việc lắng nghe: Dùng
technorati hoặc bloglines. Việt nam dùng Google Alert
• Tập...
Levi’s
Levi’s
Mục tiêu•Hỗ trợ truyền thông cho các kênh khác khi tung sản
phẩm mới và tăng số lượng người kết nối với trang
Facebook...
Giải pháp•Chiến dịch “ready to work” hướng tới Braddock
•Nỗ lực cho người xem biết về Clip về “ Khôi phục thị
trấn Bra...
Kết quả
•Kết nối tăng 35%
•Giảm 30% làm tăng gấp đôi lượng truy cập vào trang
•Có 1600 đến cửa hàng công ty
Bài Học•Mỗi ngày Levi’s học hỏi từ cộng đồng: Những gì khách
hàng nói ra: Sản phẩm họ chú ý, chương trình khuyến
mãi ....
Ngườ i dùng internet làm gì?
Sự thay đổ i quả ng cáo Online các ngành
        hàng 2010
   Nguồ n: IAB
Sự thay đổ i xu hướng quả ng cáo Online
        năm 2010
   Nguồ n: IAB
Sự thay đổ i bạ n đọ c vớ i các loạ i hình báo
   chí từ năm 2008 đế n năm 2010
   Nguồ n: TNS
Liệ u Mass Media như TVC, Print ad, radio
          có còn hiệ u quả ?
Khi mà: Ngườ i dùng chuyể n kênh TV kh...
Trướ c đây             TV             Báo
             OOH ads
Không phả ...
Bây giờ          Blog           MXH
           Skype

Tự tạ o nộ i dung
Thố ng kê củ a Nielsen


               14% tin vào quả ng cáo
78% tin vào sự giớ i thiệ u
      ...
Quy luậ t củ a thiể u số

10% ngườ i tiêu dùng ả nh hưở ng đế n
  hành vi mua củ a 90% còn lạ i
92% tin vào sự truyề n miệ ng
Bạ n nghĩ sao khi doanh nghiệ p bạ n là chủ
đề củ a nộ i dung bàn tán?
Social Media?
Lợ i ích củ a Social Media

•PR
•Reputation
•Customer Services
•General Marketing
•Market Research
•Trend
•Loyalty buildin...
Ứ ng dụ ng trong trườ ng hợ p nào?

Khách hàng mụ c tiêu:
•Có sử dụng Internet
•Có sử dụng di động

•Ngân sách Marketing:
...
Anh/ chị muố n tham gia mạ ng xã
     hộ i hay chư a?
Chư a biế t thự c hiệ n như thế
         nào?
1.Chọ n mạ ng nào tham gia?
2.Thiế t lậ p ý tưở ng ra sao?
3.Triể n ...
Show Case
JOHNNYTHONG
MALAGA TRAINING CENTER
[M]: 0937 787 236
[E]: JohnnythongVN@gmail.COM
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
BAO CAO THUC TAP VE MARKETING TAI TRUNG TAM ATHENA
Avançar
Próximos SlideShares
BAO CAO THUC TAP VE MARKETING TAI TRUNG TAM ATHENA
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

1

Compartilhar

Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas

Baixar para ler offline

Xem FULL thông tin tại http://johnnythong.net
JohnnyThong giúp bạn các giải pháp về Marketing, Sale, Social business, Internet Business. Click vào để thêm thông tin chi tiết.

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Tình huống ứng dụng thành công Social Media toyota và levis, Adidas

 1. 1. BẠN ĐANG TÌM KIẾM THÀNH CÔNG TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG TRÊN MXH © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
 2. 2. YOU ARE HERE © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
 3. 3. BẠ N ĐÃ CHỌ N ĐÚNG © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
 4. 4. BẠ N ĐÃ CHỌ N ĐÚNG “Trong một vài năm nữa, bạn chỉ có 2 lựa chọn một là kinh doanh cùng internet, hoặc không nên kinh doanh n ữa. ” Bill Gates © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
 5. 5. MBA JohnnyThong CEO MALAGA TRAINING VIETNAM Tổng Giám Đốc RMC ( Social Media Agency) 5 năm Phó chủ tịch HDQT của SYNC Tư vấn chiến lược của http://www.bobbybrewers.com/ Việt Nam Học MBA tại AITMA (US) CERTIFICATE SOCIAL MEDIA MARKETING AITMA (US) CERTIFICATE DIGITAL MARKETING AITMA (US) Chứng chỉ lãnh đạo xuất chúng cùng NLP của chuyên gia Mr Vas Học Quantum Leap của T. Harv Eker © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
 6. 6. 05 cách học người thành công xuất chúng 1. Nghe chủ động 2. Có ghi chú 3. Năng lượng cao 4. Khiêm tốn 5. Thân thiện © 2010 Johnnythong All Rights Reserved
 7. 7. © 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, VietNam.
 8. 8. © 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, VietNam.
 9. 9. Mạng xã hội giúp gì cho bạn? © 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, VietNam.
 10. 10. © 2010-2011 RMC ▪ MAXIMISE YOUR RICHNESS▪ [W] www.rmc.com.vn ▪ [P] (08) 38.730.788 ▪ [A]: 74 Trần Trọng cung, District 7, VietNam.
 11. 11. ̉ Hành vi cua khách hàng Đã thay đổ i
 12. 12. Họ đã sử dụ ng internet rấ t nhiề u
 13. 13. Đố i thủ cạ nh tranh củ a bạ n đã vào cuộ c
 14. 14. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THÀNH CÔNG CỦA TOYOTA, LEVI’S, ADIDAS
 15. 15. Adidas •Khách hàng mục tiêu: •Muốn là thương hiệu thể thao được biết nhiều nhất trong world cup 2010 •Vận động các fan hâm mộ trong mùa bóng đá
 16. 16. •Giải Pháp mà Adidas đưa ra: •Kéo mọi người qua Facebook: Nơi mà công ty đưa thông tin về sự kiện, xem video : The Quest, F50 và chơi Game, tìm hiểu thông tin về sản Phẩm
 17. 17. ADIDAS FANPAGE
 18. 18. Kết Quả •10/2010 Trang này có 2,3 triệu người •Trung bình mỗi ngày có 16976 fan •Số lượng tương tác là 863,000 lần/ tháng •Số lượng xem hàng ngày là 500,000 •Lượng xem video The Quest, F50 AdiZero là 1 triệu •Nhận diện giày F50 tăng 21%
 19. 19. Tương lai •Adidas: •Tiếp tục sử dụng •Tăng cường tăng sự tương tác fan
 20. 20. Toyota Tình Huống: Truyền thông truyền thống lộ rõ nhược điểm khi đưa thông điệp phức tạp
 21. 21. Vậy đâu là giải pháp Dùng truyền thông mạng xã hội để truyền tải thông điệp: IQ tiết kiệm xăng
 22. 22. Sự kết hợp giữa 3 mạng xã hội Blog, Twitter, Flickr
 23. 23. Để quảng bá tiết kiệm xăng Toyota cho lái 500 Dặm vòng quanh nước Anh với một 1 bình xăng
 24. 24. Cứ 2 Phút Tweet qua Twitter 1 lần Và chia sẻ ảnh lên Flickr liên tục Cập nhật lên trang Blog
 25. 25. Twitter
 26. 26. Blog
 27. 27. Flickr
 28. 28. Kết quả: •60 Blog đưa tin về sự kiện này •Khách truy cập web tăng 200% •Trang blog được bình luận tự do hơn •Dòng IQ truyền thông rõ tính năng của mình
 29. 29. Bài học: •Đánh giá tầm quan trọng của việc lắng nghe: Dùng technorati hoặc bloglines. Việt nam dùng Google Alert • Tập trung vào lợi ích phương tiện truyền thông mang lại •Kết hợp các kênh khác để đảm bảo hiểu quả cao
 30. 30. Levi’s
 31. 31. Levi’s
 32. 32. Mục tiêu •Hỗ trợ truyền thông cho các kênh khác khi tung sản phẩm mới và tăng số lượng người kết nối với trang Facebook •Độ tuổi từ 18-34
 33. 33. Giải pháp •Chiến dịch “ready to work” hướng tới Braddock •Nỗ lực cho người xem biết về Clip về “ Khôi phục thị trấn Braddock” •Like levi’s Now để xem Video •Chạy Campaign “ premium Event ads” để hưởng chiết khấu 30% tại địa phương.
 34. 34. Kết quả •Kết nối tăng 35% •Giảm 30% làm tăng gấp đôi lượng truy cập vào trang •Có 1600 đến cửa hàng công ty
 35. 35. Bài Học •Mỗi ngày Levi’s học hỏi từ cộng đồng: Những gì khách hàng nói ra: Sản phẩm họ chú ý, chương trình khuyến mãi .. •Không cần phải dự báo tương lại nữa mà khách hàng nói giùm •Mức lan truyền khủng khiếp
 36. 36. Ngườ i dùng internet làm gì?
 37. 37. Sự thay đổ i quả ng cáo Online các ngành hàng 2010 Nguồ n: IAB
 38. 38. Sự thay đổ i xu hướng quả ng cáo Online năm 2010 Nguồ n: IAB
 39. 39. Sự thay đổ i bạ n đọ c vớ i các loạ i hình báo chí từ năm 2008 đế n năm 2010 Nguồ n: TNS
 40. 40. Liệ u Mass Media như TVC, Print ad, radio có còn hiệ u quả ? Khi mà: Ngườ i dùng chuyể n kênh TV khi có quả ng cáo Dễ dàng quăng quả ng cáo trên báo đi
 41. 41. Trướ c đây TV Báo OOH ads Không phả i giao tiế p Mộ t chiề u Áp đặ t
 42. 42. Bây giờ Blog MXH Skype Tự tạ o nộ i dung
 43. 43. Thố ng kê củ a Nielsen 14% tin vào quả ng cáo 78% tin vào sự giớ i thiệ u ngườ i khác
 44. 44. Quy luậ t củ a thiể u số 10% ngườ i tiêu dùng ả nh hưở ng đế n hành vi mua củ a 90% còn lạ i
 45. 45. 92% tin vào sự truyề n miệ ng
 46. 46. Bạ n nghĩ sao khi doanh nghiệ p bạ n là chủ đề củ a nộ i dung bàn tán?
 47. 47. Social Media?
 48. 48. Lợ i ích củ a Social Media •PR •Reputation •Customer Services •General Marketing •Market Research •Trend •Loyalty building •Word of mouth Marketing
 49. 49. Ứ ng dụ ng trong trườ ng hợ p nào? Khách hàng mụ c tiêu: •Có sử dụng Internet •Có sử dụng di động •Ngân sách Marketing: •Ít cũng có thể thực hiện Digital Marketing Tình huố ng nào: •Ra mắt sản phẩm mới •Định vị và tái định vị thương hiệu •Kết hợp các sự kiện Offline (Khuyến mại, game)
 50. 50. Anh/ chị muố n tham gia mạ ng xã hộ i hay chư a?
 51. 51. Chư a biế t thự c hiệ n như thế nào? 1.Chọ n mạ ng nào tham gia? 2.Thiế t lậ p ý tưở ng ra sao? 3.Triể n khai như thế nào? 4.Đo lườ ng KPI 5.Tố i ư u hóa để đạ t hiệ u quả cao nhấ t
 52. 52. Show Case
 53. 53. JOHNNYTHONG MALAGA TRAINING CENTER [M]: 0937 787 236 [E]: JohnnythongVN@gmail.COM
 • JohnnyThong1

  Dec. 25, 2016

Xem FULL thông tin tại http://johnnythong.net JohnnyThong giúp bạn các giải pháp về Marketing, Sale, Social business, Internet Business. Click vào để thêm thông tin chi tiết.

Vistos

Vistos totais

1.372

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

18

Ações

Baixados

119

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×