O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Csendőrök újratemetése Püspökladányban

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Mais de JobbikLadany (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Csendőrök újratemetése Püspökladányban

 1. 1. CSENDŐRÖK ÚJRATEMETÉSE PÜSPÖKLADÁNYBAN Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület Püspökladány
 2. 2. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER története A III. csendőrkerületi parancsnokság és a budapesti, királyi ügyészség adatai alapján. 1919. április 20-án, délelőtt 7 órakor Nagyvárad felől a püspökladányi állomásra egy vonat érkezett. Ennek egyik II. osztályú kocsijában Pongrácz Aladár csendőrszázados parancsnoksága alatt 30 csendőr volt, akik Berettyóújfalu községben a vörös hadsereg egyes részét lefegyverezték, illetve a lefegyverzésnél közreműködtek. Az állomáson a vonatot Gerlei Géza terrorcsapat-parancsnok körülbelül 50 főből álló, gépfegyverekkel fekszerelt terrorcsapata vette körül, akik a csendőröket a kocsiból leszállították s őket az állomásfőnöki iroda előtt felsorakoztatták. Az egyik katona, Tóth Ferenc II. hidalmási járásőrmestert felismerte, őt azonnal a főnöki irodában levő Barabás (Barthmann) József parancsnokhoz, továbbá Gábor Mózes és Manu József politikai megbízottakhoz vitte, akik Tóth Ferencet ismeretlen okból azonnal halálra ítélték. A halálos ítéletet a püspökladányi temető árkában április 20-án, d. e. 8 óra tájban Janovics János, Taránszki Ödön és Kohn- Kerekes Árpád terrorkatonák végre is hajtották.
 3. 3. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER története   Ezután Pongrcáz Aladár századost, Ferenci András gyulai járásőrmestert és Jakabos Pál mezőörményesi, őrsbeli I. cszt. őrmestert is halálra ítélték, s a halálos ítéletet ugyancsak azon a napon, délelőtt 11 órakor Janovics János, Turánszki Ödön, Kohn-Kerekes Árpád, Babul a Engelbert, Horváth Győző, Horváth Márton, Farkas László és egy Münsz nevű terrorkatona Gerlei Géza terrocsapatparancsnok és Manu József jelenlétében végrehajtották. A megnevezetteken kívül még több terrorkatona is jelen volt a végrehajtásánál, ezeknek neve azonban nem volt megállapíthatót. A gyilkosok Pongrácz százados kifosztott bőröndjét magukhoz vették.
 4. 4. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER története Karajos János püspökladányi temetőcsősz a gyilkosság részleteire nézve a következőket adja elő: 1919. április 20-án a temetőben volt elfoglalva, midőn egy nagyobb csapat ment el a temető mellett és valaki azt mondotta: -Most már elvtárs leszel. Egy másik hang azt felelte: -Nem voltam, nem vagyok, nem is leszek, úr voltam és úgy is halok meg. -No majd nemsokára elvtárs leszel, mondotta ismét a másik hang. Erre Karajos János temetőcsősz kinézett a temetőt övező élősövényen és látta, hogy több vöröskatona három csendőrt, három bőrkabátos egyén pedig egy csendőrtisztet kísér. A három csendőrt elkísérték először a temető északi végéhez, ott kettőt egymás mellé állítván főbelőtték őket, a harmadikat pedig a két elsővel szembeállítva szintén agyonlőtték. A századosnak ezt végig kellett nézni. A gyilkosok őt a temető másik részére vitték és ott még egyszer megkérdezték tőle, hogy lesz-e most már elvtárs, mire Pongrácz százados ismét nemmel felelt. Ezután arra kérte gyilkosait, hogy levéltárcáját őrizzék meg, de azt az egyik zsidó kinézetű terrorista kiszakította a kezéből és zsebre dugta, majd anélkül, hogy bekötötték volna a szemét a három bőrkabátos a szerencsétlen áldozatot agyonlőtte. A százados egy fejlövést és két szív lövést kapott. Azonnal meghalt.
 5. 5. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER története A vöröskatonák azután magukhoz hívták Karajos temetőcsőszt és parancsot adtak neki, hogy ássa el a hullákat ott, ahol vannak. Karajos tiltakozott az ellen, hogy a temető árkába temesse el a meggyilkoltakat, de a vöröskatonák azt mondták, hogy csak úgy tegyen, amint ők mondják, s ha majd nem bírja a munkát, majd adnak segítséget és még aznap 10.000 koronát. Természetesen a 10.000 koronát nem fizették ki. Karajos elmondása szerint a vöröskatonák áldozataik zsebeit kikutatták, kifosztották. A százados aranyóráját, gyűrűjét elvitték, csak egy kis imádságos könyvet, melyet egyik zsebében találtak, hagytak ott. Ezt egy vöröskatona a már halott százados fejéhez vágta és azt mondotta: -Ezt most már használhatja. A százados és a csendőrök ruháit a temetőcsősznek adták, de ő nem fogadta el, mire a vöröskatonák levetkőztették mind a négy hullát, csak véres köpenyüket hagyták meg. Karajos ezután a hullákat bevitte a temetőbe, s a századost külön, a három csendőrt pedig együtt temette el.  
 6. 6. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER története A debreceni ügyészség 1919 okóber 25-én, bizottsággal hullaszemlére és boncolás végett a helyszínére kiszállott. E szomorú kötelesség elvégzése után az elhaltak tetemeit a püspökladányi községi elöljáróság által felajánlott díszsírhelyen ünnepélyesen újból eltemették. Haláluknak első évfordulóján. 1920 április 20-án gyászünnepet és engesztelő szentmisét tartottak. A hajdú vármegyei csendőrség kegyeletes ünnepet rendezett a mártírok emlékének 1921 július 21-én. E napon a temetőben gyászmisét tartottak s a mise végén leleplezték az áldozatok emlékművét. A művészies oszlopon a következő felirat van bevésve: "Pongrácz százados, Ferencz őrmester, Tóth őrmester és Jakabos csendőr. Hazafiságuk miatt vöröskatonák 1919 április 20-ikán meggyilkolták. Állította a bajtársi szeretet". A leleplezés után a sírokra és az emlékműre koszorút helyeztek, majd díszszakasz vonult el a hősök sírja előtt.
 7. 7. PONGRÁCZ ALADÁR CSENDŐRSZÁZADOS, TÓTH FERENC CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER, FERENCZ ANDRÁS CSENDŐRJÁRÁSŐRMESTER ÉS JAKABOS PÁL CSENDŐRŐRMESTER
 8. 8. A Magyar Királyi Csendőrség Vértanúi között
 9. 9. A "Megtalálás" pillanata
 10. 10. Megtisztulás
 11. 11. Rendbetétel után
 12. 12. 2009-es megemlékezés
 13. 13. Áthelyezés a bezárt katolikus temetőből
 14. 14. Tisztelettel várjuk a rendezvényen

×