O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Internal company communication & employee engagement - Fraport

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Internal company communication & employee engagement - Fraport (20)

Mais de Polina Dekova (11)

Anúncio

Internal company communication & employee engagement - Fraport

 1. 1. Вътрешната комуникация през погледа на ”Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД Пепина Митева Красимира Караджова Елизабет Рафайлова Отдел “Човешки ресурси”
 2. 2. Page 2 Защо въобще трябва да комуникираме със своите служители? Едно писмо … Колкото повече хората се чувстват информирани, толкова по-добре разбират това, което правят, което, от своя страна, ги прави по-съпричастни към резултатите на компанията и повишава тяхната ангажираност.
 3. 3. Page 3 Защо въобще трябва да комуникираме със своите служители? Взаимоотношения Обмен на идеи Интегрираност Комуникация Иновативност Лоялност Разбиране Промени Мотивация Признание Доверие Представяне Резултати Ангажираност Съпричастност Развитие Ценности Едно проучване …
 4. 4. За какво искат да са информирани хората?  Да знаят целите на компанията и екипа Да са уведомени за стандартите, нормите и културата в компанията  Да знаят ясно какво се очаква от тях  Да разберат важността на своята работа  Да имат достъп до мениджърите си  Да знаят за промените преди да са се случили  Да участват в дискусии  Да могат да обменят идеи помежду си  Да ги забелязват и да си говорят с тях Page 4
 5. 5. Четири подхода към вътрешната комуникация Page 5
 6. 6. Page 6 VOP H R Информираност Екипна комуникация Вътрешна комуникация
 7. 7. Page 7 Информираност
 8. 8. Page 8 Вътрешно-корпоративен вестник Новини Събития Проекти Промени Постижения Всеки месец - в ръцете на всеки един служител
 9. 9. Page 9 Интранет/Информационни табла Нов HR Help Desk от тази година Пълна информация за компанията, мисия и цели, новости, организационна структура и функции по отдели, описание на позициите, профили на компетенции, помощна информация при специфични случаи, вакантни позиции и текущи конкурси, проекти, инициативи, услуги, процедури и формуляри, дейност на Тренинг центъра, с възможност за регистрация за избрани обучения, информация за дейността на Кариерния център в компанията, възможност за самообучение , провеждане на анкети и др.
 10. 10. Page 10 Технологии – социални медии и добре познатия … имейл Имейлът – най-бърз метод за информиране  Специални имейл адреси за улесняване на комуникацията по специфични въпроси: zdrave@fraport-bulgaria.com ombudsman@fraport-bulgaria.com Facebook Twitter
 11. 11. Page 11 “Gate” meetings Информация от кухнята … … за резултати, стратегия, цели, очаквани промени … … и директен отговор на въпроси
 12. 12. Page 12 Събития за признание и награждаване При големи постижения, извънредни събития, изключително представяне… Публично признание и награждаване…. С цел отличаване и мотивиране на доброто представяне…
 13. 13. Page 13 Прес-конференции и медийни изяви Информиране и участие в събития … … С цел по-голяма съпричастност към постиженията на компанията.
 14. 14. Page 14 Програма “Стъпка по стъпка” Запознаване на новите служители с компанията – история, цели и постижения, организационна структура, настоящи и бъдещи проекти …
 15. 15. Page 15 Социален принос Информирането и даването на възможност за участие в дарителски събития от името на компанията … ...създава чувство за гордост като част от нашата компания. /Резултати от Анкетата за удовлетвореност /
 16. 16. Page 16 VOP
 17. 17. Page 17 Анкета за удовлетвореност Всеки служител има шанс за участие Възможност за даване на идеи, предложения, мнения Изработване на Мотивационна програма на база на резултатите, с участието на служители от двете летища
 18. 18. Page 18 Фокус-групи, Семинари, Работни групи Възможност за участие в решенията на компанията => съпричастност, мотивация, чувство за ангажираност Мнения, идеи, предложения по нови проекти, промяна в организационната структура, проекти за ЧР /мотивационна програма, годишна оценка, компетентностен модел за управление, стандарти за обслужване и др./
 19. 19. Page 19 Q&A Кутии Мнение по различни въпроси на деня
 20. 20. Page 20 Две цели: 1.Да са уведомени за очакваното поведение, стандарти и ценности на компанията 2.Да могат да уведомяват при констатиране на нарушения: ombudsman@fraport- bulgaria.com Кодекс на поведение и електронна система за уведомяване
 21. 21. Page 21 Годишна оценка на представянето   Възможност за среща лице в лице и дискусия на проблеми, предложения и бъдещи промени.
 22. 22. Page 22 HR
 23. 23. Администриране = Комуникация Подбор = Прозрачност Оценка = Диалог Програма за кариерно развитие = Равен шанс Обучение = Индивидуален подход Заплащане = Ясна структура HR ключове за подобряване на вътрешната комуникация
 24. 24. Page 24 Екипна комуникация
 25. 25. Page 25 Обучения   Възможност за срещи, обмен на опит и идеи между колеги от двете летища
 26. 26. Page 26 Подобряване на работните условия   Обособяване на помещения за почивка, с възможност за разговор …или гледане на мач 
 27. 27. Page 27                                Съвместни партита и събития … …форма за подобряване на комуникацията, чрез положителни общи преживявания
 28. 28. Page 28 Спортен турнир …
 29. 29. Page 29 Тимбилдинги …
 30. 30. Дали стратегията ни е успешна? Техните усмивки говорят …. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 31. 31. Page 31 Thank you for your attention! Благодаря Ви за търпението! 
 32. 32. Employee’s’ Engagement- Fraport Twin Star Airport Management AD – Varna airport, 29-30th September Page 32 Пепина Митева – 0885395860 Pepina.miteva@fraport-bulgaria.com Елизабет Рафайлова /Подбор/ - 0884810003 Elizabet.yonkova@fraport-bulgaria.com Красимира Караджова – 0884801293 Krasimira.karadzhova@fraport-bulgaria.com

×