O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Panahon ng-amerikano

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kasaysayan ng Wikang Filipino
Kasaysayan ng Wikang Filipino
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Panahon ng-amerikano (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Panahon ng-amerikano

 1. 1. Panahon ng Amerikano (1898-1946) 0Pagkatapos ng mga kolonyalistang Espanyol, dumating ang mga Amerikano sa pamumuno ni Almirante Dewey
 2. 2. Panahon ng Amerikano (1898-1946) 0Lalong nabago ang sitwasyong pangwika ng Pilipinas dahil nadagdag ang Wikang Ingles o English
 3. 3. Panahon ng Amerikano (1898-1946) 0Sa panahong ito ginagamit ang wikang Ingles bilang: 0Wikang Panturo 0Wikang Pantalastasan
 4. 4. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Magiging tama ang edukasyon ng mamamayan, masaklaw, at magtuturo sa mga Pilipino ng pamamahala sa sariling bayan. 0Mabibigyan sila ng isang wikang nauunawaan ng lahat para sa mabiusang pakikipagtalastasan
 5. 5. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Batas Blg. 74 0Komisyong pinangunahan ni Jacob Schurman. 0Nagtatag ng paaralang pambayan at nagpapahayag na Ingles ang gagawing wikang panturo.
 6. 6. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Mga sundalo ang unang naging guro at tinatawag nila ang kanilang sarili na Thomasites 0Hindi naging madali para sa mga nagsisipagturo ang paggamit agad ng Ingles, at hindi nila maiwasan ang paggamit ng bernakular o sinusong wika sa kanilang pagpapaliwanag sa mga mag-aaral. 0Dahil dito…
 7. 7. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Inirekomenda na ipagamit ang bernakular o sinusong wika bilang wikang pantulong 0Nailimbag ang mga librong pamprimarya: Ingles-Ilokano, Ingles- Tagalog, Ingles,-Bisaya, Ingles-Bikol atbp.
 8. 8. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Noong 1931, si George Butte ay nagpahayag ng kanyang panayan ukol sa paggamit ng bernakular sa pagtuturo sa unang apat na taon ng pag-aaral. 0Ayon sa kanya, hindi kailanaman magiging wikang pambansa ng mga Pilipino ang Ingles sapagkat hindi ito ang wika ng tahanan. 0Sumang-ayon naman dito sa kanya sina Jorge Bocobo at Maximo Kalaw
 9. 9. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Ayon sa Kawanihan ng Pambayang Paaralan nararapat na Ingles ang ituro sa pambayang paaralan sapagkat…
 10. 10. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Ang pagtuturo ng bernakular sa mga paaralan ay magre-resulta lamang sa suliraning administratibo 0Ang paggamit ng iba’t-ibang bernakular sa pagtuturo ay magdudulot lamang ng rehiyonalismo sa halip na nasyonalismo
 11. 11. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Hindi magandang pakinggan ang magkahalong wikang Ingles at bernakular o sinusong wika 0Ingles ang nakikitang pag-asa upang magkaroon ng pambansang pagkakaisa.
 12. 12. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Ang mga katwiran naman ng nagtataguyod ng paggamit ng bernakular ay ang sumusunod…
 13. 13. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Walumpung porsiyento ng mag-aaral ang nakakaabot ng hanggang ikalimang grado lamang. 0Kung bernakular o sinusong wika ang gagamiting panturo, magiging epektibo ang pagtuturo sa primarya. 0Nararapat lamang na wikang Filipino ang linangin sapagkat ito ang wikang nakasanayan sa Pilipinas.
 14. 14. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Hindi magiging maunlad ang pamamaraang panturo kung Ingles ang gagamitin 0Ang paglinang ng wikang Ingles bilang wikang pambansa ay hindi nagpapakita ng nasyonalismo
 15. 15. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Walang kakayahang makasulat ng klasiko sa wikang Ingles ang mgha Pilipino 0Hindi na nangangailangan ng mga kagamitang panturo upang magamit ang bernakular o sinusong wika, kailangan lamang na ito ay pasiglahin
 16. 16. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Alinsunod sa layuning maitaguyod ang wikang Ingles, ang sumusnunod na alituntunin ay dapat sundin…
 17. 17. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Paghahanap ng mga gurong Amerikano lamang 0Pagsasanay sa mga Pilipinong maaring magturo ng Ingles at iba pang aralin 0Pagbibigay ng malakking tuon sa asignaturang Ingles sa kurikulum sa lahat ng antas ng edukasyon
 18. 18. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Pagbabawal ng paggamit ng bernakular o sinusong wika sa loob ng paaralan. 0Pagsalin ng teksbuk sa wikang Ingles 0Paglalathala ng mga pahayagang lokal para magamit sa paaralan
 19. 19. Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano 0Pagbabawal at pag- aalis ng wikang Espanyol sa mga paaralan.
 20. 20. Panahong ng Amerikano (1898-1946) 0Iminungkahi ni Lope K. Santos na isa sa mga wikang ginagamit ang nararapat na maging wikang pambansa
 21. 21. Panahong ng Amerikano (1898-1946) 0Ipinalabas noong 1937 ni Pangulong Quezon ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 – kung saan nag-aatas na Tagalog ang magiging batayan ng wikang gagamitin sa pagbuo ng wikang Pambansa

Notas do Editor

 • Jacob Schurman – naniniwala na kailangan ang ingles sa primaryang edukasyon
  Batas blg 74. itinatag noong march 21 1901
 • English/Fil/Ilokano na libro na nagsasaad ng kanyang unang isaang daang salita.
 • Jorge Bocobo – isang Pilipinong manunulat ng wikang Ingles
  Maximo Kalaw – Dekano (dean) sa Pambansang Sistema ng Edukasyon sa Panahon ng Amerikano at Pinuno ng Kagawaran ng Agham Pampolitika
  Dahil sa panayam na ito ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ni George Butte at sa Kawanihan ng pambayang paaralan
 • Richie
 • Bernakular – nakasayang wika
  magdudulot lamang ng rehiyonalismo sa halip na nasyonalismo – pagkakabuklod-buklod ng mga tao, kung kaya’t mas gusto ng mga Amerikano na iisa lamang ang wikang panturo, ito ay wikang Ingles at ang sinusong wika naman ay magiging wikang pantulong

×