Anúncio
Campfire-Script-and-Flow-of-Program.docx
Campfire-Script-and-Flow-of-Program.docx
Campfire-Script-and-Flow-of-Program.docx
Próximos SlideShares
Program for investiture tagalog version Script and SpielProgram for investiture tagalog version Script and Spiel
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Campfire-Script-and-Flow-of-Program.docx

  1. Campfire Script and Flow of Program 1. Opening a. Fire Lighting Ceremony ... Background music : Bayan Ko Voice over or With Actor: " Ako ang Bayang Pilipino. Hangad ko ang marating ang isang mapayapa, maunlad, matatag, at masayang bukas. Subalit, natatakot ako. Napakadilim ng kasalukayang aking kinalalagyan. Di ko makita ang aking dinaraanan. Napakaraming tinig na aking nauulinigan. “ Nasaan ang liwanag? Ang liwanag na gagabay tungo sa kinabukasan? Actor 1 ( Amihan- Bathala ng Hangin) Preferably Woman - (Whooosssh!! Habang iniikutan ang scout ) Scout - Ano iyon??? (Gulat ang boses ) Actor 1 – Ako, ang hari ng hangin, nakalimutan mo na ba? Ang simoy ko’y pumupuyo saiyong diwang Pilipino at pinagniningas ang alab ng pagkamakabayan. Halika ! nandito ang landas na dapat mong tahakin, Halika ! (tatayo sa gilid) Actor 2 ( Alon – Hari ng Tubig at Karagatan) - Huwag ! Huwag kang sasama, (Magwisik ng tubig sa mga kalahok) Scout – Sino ka? (hinahnap ang boses paikot) Actor 2 - Ako si Alon ang Bathala ng Dagat at tubig! Tanda mo pa ba? Ako ang pumapawi sa uhaw ng iyong pagiging makabansa? Ako ang gabay sa iyong nanunuyot na pusong makabyan, Alon – Halika! Sisirin natin ang daan patungo sa kasarinlan, ating sakyan at lagpasan ang mga daluyong ng mga hamon ng bayan! Halika! Halika! Actor 3. (Mayari – Bathala ng Buwan) - Huwag! Dito ka pumunta! Ako si Mayari ang bathala ng buwan, iyo pa bang natatanto noong nagdidilim ang iyong puso sa kalungkutan? AKo ang iyong liwanag sa gabing mapanglaw! Halika, ating bagtasin daan tungo sa tagumpay! Halika! (Sabay sabay) Alon- Halika(pabulong) Dito ka dumaan. Amihan - Sssssst, dito ka dumaan. Hoy, Pinoy, hindi diyan. Mayari -Dito. Scout- (pasigaw ) SAAAAAAAAAAN?
  2. - Tulungan ninyo ako. Hindi ko kailangan ang mga tinig sa kadiliman. Ang kailangan ko ay tanglaw at isang mapagpalang kamay na siyang aking magiging gabay tungo sa isang magandang kinabukasan." (Scout with a lighted torch comes forward) Actor/ Scouting- "Huwag kang matakot. Heto, dala ko ang tanglaw. Ako ang kilusang Scouting. Halika. Hawakan mo ang aking kamay. Sabay nating tahakin ang makitid subalit tiyak na landas tungo sa kinabukasang iyong hinahangad. Magtiwala ka (extends his hand holding the torch to the direction of the voice) - Halika, ako ang iyong magiging gabay." Together they move towards the prepared firelay and lights it. Once lighted, they raise their torch hands above their heads while the Scout says in a loud boys, " Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang' Pilipinas Kong Mahal” (Maaring Gumamit ng Campfire Songs) (Everybody stands up and sing. After the song, the Program Patrol Leader escorted by two members of the Patrol comes forward and presents the Campfire Program to the Campfire Chief who opens the program, appreciates it, and gives it to the Leader. The Campfire Chief then moves closer to the fire, extends both his hands over the fire and gives the Ode to the Fire. ) "Kasabay ng usok ng sigang ito, hayaan nating pumailanglang ang ating diwa sa mga maharlikang adhikain ng ating kilusan. Sabay sa paglaki ng lagablab ng siga, hayaan nating magalab ang ating puso at damdamin sa pagmamahal sa ating Inang Bayan." "Punuin natin ng ating mga awitan, sayawan, halakhakan, mga palakpakan at sigaw ang katahimikan ng gabi at ating itaboy ang kapanglawan ng kadiliman." "Sa pamamagitan ng kapangyarihang inyong iginawad sa akin bilang 'Campfire Chief pasimulan na natin ang kasiyahan sa paligid ng siga." The moment the Campfire Chief is seated, the SPL leads the Troop in singing two or three lively songs and cheers. Preferably, the songs should be folk songs from the different Philippine Regions, i.e., Leron-leron Sinta, Sa Gogon, Atin Cu pong Singsing, Manang Biday, Si Filimon, Pobreng Alindahaw, Bahay Kubo, Tawi-Tawi, Wadabu, etc 2. Campfire Proper: Aside from the Patrol Songs and Yells, the Patrol Presentation should be: a. A dance from the uplands of Luzon or the high lands of Mindanao b. A Song and Dance number from any of the Philippine Regions c. A musical Sketch depicting a Filipino value d. A comedy Sketch depicting a regional tradition Note: lce Breakers should be in the form of Filipino games, songs, poems, stunts and interpretative narratives or action stories given and/or led by the participants themselves.
  3. One lce-Breaker in the middle of the activity will be led by the staff. Staff presentation is optional. 3. Closing Ceremonies: The fellowship circle and the singing of goodnight songs are preferred Filipinos. TAPS will be sung in Tagalog or in any Philippine dialect. As Taps is being hummed, the Campfire Chief will step forward and closer to the fire, extends his hands over it and say: "Malalim na naman ang gabi. Ayaw man nating maghiwa-hiwalay, kinakailangan nang tayo ay lumisan at bumalik sa ating mga kampo at gampanan ang mga tungkuling sa ating mga balikat ay nakaatang. Naway manatili sa ating ala-ala ang kasiyaha ating naranasan sa paligid ng siga sa gabing ito saan mang dako tayo naroroon." "Akin ng idinidiklara ang pagtatapos ng mga kasiyahan sa paligid ng sigang ito. The Troop will continue singing TAPS softly. After which the SPL will lead in the Scout's Benediction. "Sumaatin nawa ang Pinaka dakilang Hignubay Hanggang sa ating muling pagkikita”
Anúncio