O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

neogranicena vlast.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
09 Ličnost.pptx
09 Ličnost.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

neogranicena vlast.pptx

 1. 1. Ivana Stjepanić III-3 NEOGRANIcENA VLAST v
 2. 2. Neograničena vlast je vlast u kojoj oni koji vladaju koriste moć po želji jer nisu ograničeni zakonima niti izborima, za razliku od ograničene vlasti koja je uslovljena zakonom. Neograničena vlast = apsolutna vlast ~Tiranija ~Diktatura ~Autokratija ~Totalitarizam Druge riječi za neograničenu vlast:
 3. 3. Tiranija Vladavina u državi ili društvu koja nije zasnovana na sistemu zakona ili pravde već na ispoljavanju moći tiranina. Tiranin označava pojedinca koji ima apsolutnu vlast uz pomoć koje sprovodi nasilje. Vlast je isključivo u interesu vlastodršca, a ne n Latinski: tyrannus – apsolutan vladar
 4. 4. Kroz istoriju javljaju se nekolicina poznatih tiranina: Staljin, Hitler, Aleksandar Veliki, Herodes, Katarina Velika, Ivan Grozni, tiranin je u stalnom ratu sa narodom – on svuda vidi neprijatelje
 5. 5. DIKTATURA Vrsta tiranije utemeljena na nasilju gdje vladari vladaju pomoću policije ili vojske. Diktator na vlast dolazi nelegalno, pa i državnim udarom. Latinski: Dictatura - nalagati Zakonodavna vlast Izvršna vlast Sudska vlast Tiranija ili diktatura
 6. 6. Neki poznati diktatori: Gadafi, Hokener, Franko, Josip Broz, Musolini, Hitler, Kim Jong-Il Vlast nastoji da se proširi na sve sfere ljudskog života.
 7. 7. AUTOKRATIJA Grčki: auto – sam, kratein – vladati Autokratija je oblik vladavine koji koristi neograničenu moć po sopstvenom pravu bez ovlašćenja trećih strana. izvorno označava oblik političkog poretka u kojem vlada pojedinac (monarh, tiranin, samodržac), ali ne na osnovu volje naroda.
 8. 8. U takvoj državi je stoga stanovništvo lišeno političkih prava – ljudi su podanici a ne građani. Kina, Mesopotamija, Egipat i Rimsko Carstvo primjeri su autokratije kroz istoriju.
 9. 9. Totalitarizam Sistem sveobuhvatne političke vladavine utemeljene na ideološkoj manipulaciji, teroru i brutalnosti. On uz pomoć terora teži da uspostavi apsolutnu vlast na svim područjima ličnog i društvenog života svakog pojedinca. Latinski: totalitario - sav, potpun Jedan od prvih koji je upotrebio taj izraz bio je poznati diktator Benito Musolini .
 10. 10. Prvi totalitarni režimi su nastali u Rusiji (komunisti), Italiji (fašisti) i Njemačkoj Upravo na teroru, totalitarne države su temeljile svoju vlast i pomoću njega vladajuću ideologiju pretvarale u stvarnost
 11. 11. apsolutna Monarhija Monarh je ujedno i šef države. Primarno raspolaže zakonodavnom, ali i upravnom i sudskom, koje vrši preko sebi neposredno potčinjenih i odgovornih organa Zemlje koje još uvijek imaju ovaj vid apsolutne vlasti su: Oman, Saudijska Arabija, Vatikan, Ujedinjeni Arapski Emirati
 12. 12. Hvala na pažnji!

×