O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kampanyang Panlipunan.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
COT- Grade 9 Esp.docx
COT- Grade 9 Esp.docx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Kampanyang Panlipunan.pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Kampanyang Panlipunan.pptx

 1. 1. Kampanyang Panlipunan (Social Awareness Campaign)
 2. 2. Ang pagsasagawa ng isang kampanyang panlipunan o social awareness campaign ay isang instrumento sa pagpapalaganap ng bagong impormasyon o adbokasiya ng pamahalaan sa pribadong institusyon, at sa iba‘t ibang samahan o organisasyon. Isa sa hangarin ng kampanyang panlipunan (social awareness campaign) ay magkaroon ng kamulatan ang publiko sa anomang produkto at adbokasiya ng iba’t ibang organisasyon.
 3. 3. Pamilya Sila ang pangunahing institusyon at pundasyon ng lipunan. Ang mga isyu sa loob ng bahay, mga isyu ng mga magulang at mga anak ay mga isyung panlipunan rin.
 4. 4. Simbahan Ito ay itinaguyod na komunidad upang malayang ipagdiwang ang paniniwala. Angisyung moralidad ang kalimitang ginugugulan ng panahon ng mga simbahan.
 5. 5. Pamahalaan Binubuo ng mga tao at sangay ng mga pinuno ng isang bansa. Ang isyu na kalimitang binibigyang pansin dito ay tungkol sa mga batas at karapatang pantao.
 6. 6. Paaralan Tinatawag na pangalawang tahanan ng mga kabataan. Ang isyu ukol sa edukasyon at karunungan ang mga importanteng ginagampanan ng mga paaralan.
 7. 7. Ekonomiya Ang pagbabahagi ng yaman o ari-arian sa lipunan ay malaking isyu dahil ang lahat ng tayo ay may mga pangangailangan sa araw-araw at nagsusumikap na mabuhay para sa pamilya.
 8. 8. Batay sa pagpapakahulugan, magbigay ng mga isyung panlipunan na mayroon sa Pilipinas.
 9. 9. Mga Hakbang sa Pagbuo ng Isang Social Awareness Campaign o Kamalayang Panlipunan. 1. Pumili ng isang napapanahong isyung nais mong gawan ng isang social awareness campaign. 2. Tukuyin kung sino ang grupo ng o pangkat ng mga tao na nais mong makabasa, makarinig, makakita o makapanood ng kampanyang iyong gagawin.
 10. 10. Mga Hakbang sa Pagbuo ng Isang Social Awareness Campaign o Kamalayang Panlipunan. 3. Magsaliksik ng mahalagang impormasyong datos o impormasyong hinggil sa isyu o paksang iyong nais bigyang-pansin upang magkaroon ng sapat at at malawak na kaalaman hinggil dito. 4. Alamin kung anong paraan ang iyong gagamitin sa pagsasagawa ng iyong kampanya.
 11. 11. Mga Hakbang sa Pagbuo ng Isang Social Awareness Campaign o Kamalayang Panlipunan. 5. Magsagawa ng mahusay na pagpaplano sa pagbuo ng balangkas ng isasagawang campaign material.
 12. 12. Mga Hakbang sa Pagbuo ng Iskrip sa Kamalayang Panlipunan 1. Tandaan na ang iyong bubuuing iskrip ay kailangang maging makatotohanan upang higit itong maging kapani-paniwala. 2. Magbigay ng mga konkreto o tiyak na halimbawa.
 13. 13. Mga Hakbang sa Pagbuo ng Iskrip sa Kamalayang Panlipunan 3. Maging malikhain sa pagbuo. 4. Maging tiyak sa puntong nais bigyang-diin sa isasagawang diyalogo.
 14. 14. Mga Hakbang sa Pagbuo ng Iskrip sa Kamalayang Panlipunan 5. Maging tiyak kung sino ang partikular na tao o grupo ng taong iyong pinatutungkulan ng pagsulat ng diyalogo. 6. Gawing magkakaugnay ang bawat diyalogo o eksena upang higit na maging mabisa ang iskrip.
 15. 15. Ang larawan ay mula sa: https://www.who.int/philippines/emergencies /covid-19-response-in-the- philippines/impormasyong- pampubliko/proteksyon
 16. 16. Ang larawan ay mula sa: https://health.hawaii.gov/ola/covid-19-ano- ang-dapat-mong-malaman/
 17. 17. Ang larawan ay mula sa: https://www.google.com/search?q=anti+violence+again st+women%2Fchildren+act&oq=anti+vio&aqs=chrome.1. 69i57j0i512l9.7979j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
 18. 18. Gawain I: Bumuo ng isang kampanya hinggil sa napapanahong isyu hindi lamang sa Pilipinas maging sa buong mundo. Pumili lamang ng isang isyung panlipunan na gagawan ng kampanya. Gumamit ng mga napapanahong paraan tulad ng social media upang ito ay maisakatuparan.
 19. 19. Gawain II: Pangatwiranan ang sumusunod na katanunga. 10 puntos. 1. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na maging lider sa kampanya hinggil sa mga isyung panlipunan, ano ang iyong magiging hakbang upang maisakatuparan ang iyong adhikain? 2. Mahalaga ba na may kaalaman ang bawat isang mamamayan tungkol sa mga isyu sa ating paligid? Bakit? Ipaliwanag.

×