O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Somessa 
Helsingin 
varhaiskasvatusvirasto 
15.12.2014 
Janne 
Heinonen 
@pikselia 
Sanna 
Hirvonen 
@sannahirvonen
Kiasma 
• Osa 
Kansallisgalleriaa 
– Ateneum 
– Nykytaiteen 
museo 
Kiasma 
– Sinebrychoffin 
taidemuseo 
• Kiasma 
2013 
...
Sosiaalinen 
media 
• Sosiaalinen 
vuorovaikutus 
• Yhteisöjä 
ja 
verkostoja 
• KäyVäjien 
tuoVamaa 
sisältöä 
• KäyVäjie...
Monelta 
monelle 
Mukailtu 
lähteestä: 
hVp://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes
Tavoi6eet 
ja 
toiminta
Kuka 
tekee 
ja 
miten 
koordinoidaan?
Kiasman 
somekäytännöt 
• ViesNntä 
koordinoi, 
taustalla 
Kansallisgalleria-­‐tason 
linjaukset 
• Sisältö 
tuotetaan 
yh...
Resurssit 
Photo: 
Ben 
Husman 
/ 
Flickr 
(CC 
BY 
2.0)
Suunnitelmallisuus 
+ 
reagoin?
Tavoi2eet?
Kiasman 
tavoi6eet 
• Tullaan 
tutuksi 
• Herätellään 
mielenkiintoa 
sisältöjämme 
ja 
yleisemmin 
nykytaideVa 
kohtaan 
...
Kenelle?
Idea: 
Persoona 
kohderyhmän 
edustajana 
Laura 
27 
v., 
Kallio 
Opiskelee 
graafista 
suunniVelua 
Aalto-­‐yliopistossa....
Missä 
kanavissa?
Facebook 
• > 
20 
000 
tykkääjää 
• 0-­‐3 
postausta 
päivässä 
• OrganisaaNokäyVäjien 
haasteena 
pienenevä 
orgaaninen ...
Twi6er 
• 6500 
seuraajaa 
• Nopeus, 
vuorovaikuVeisuus 
• Tiheämpi 
päivitysrytmi 
kuin 
Facebookissa 
• Mukaan 
ajankoht...
Instagram 
• 900 
seuraajaa 
• Kuvapäivitykset 
• Tekijänoikeudet 
rajoiVavat 
taiteen 
esiVelyä 
kuvissa
YouTube 
• Videoiden 
jakeluun 
• Upotukset 
verkkosivuille 
ja 
somekanaviin
Sisältö 
ja 
vuorovaikutus
Sisältö 
• Mihin 
keskitytään? 
• Kuka 
tuoVaa, 
mitä 
ja 
millaista 
materiaalia? 
• Syntyykö 
muun 
työn 
ohessa 
vai 
v...
Sisältö 
• Muiden 
tuoVaman 
sisällön 
kuratoinN: 
toimialauuNset, 
medialinkit 
• Omat 
sisällöt: 
teksNt, 
valokuvat, 
v...
Ei 
vain 
omaa 
sisältöä 
Muiden 
tuoVamat 
toimialasisällöt 
OrganisaaNon 
omat 
sisällöt 
TavoiVeen 
toteutumiseen 
täht...
Miten 
näkyä 
muissakin 
kuin 
omissa 
kanavissa?
Vuorovaikutus 
– 
uhka 
vai 
mahdollisuus?
Communi<es, 
unlike 
business 
units 
need 
to 
con<nuously 
invite 
the 
interac<on 
that 
makes 
them 
alive. 
-­‐ 
Esko...
Ihmiset 
somessa 
Share 
and 
connect 
informaNon, 
produce 
new 
content 
Share 
informaNon, 
comment 
Seeking 
help 
for...
Äänensävy 
• Virasto 
vai 
kaveri? 
• Makro-­‐ 
vai 
mikrotaso? 
• Hallinnollisen 
raporNn 
julkaisu 
sellaisenaan 
vai 
e...
Virastosomea
Sosiaalinen 
media 
ammaQlaisen 
työvälineenä
Twii6aa 
työstäsi
Jaa 
ajatuksesi 
blogissa
Kuratoi 
• Kerää, 
suodata 
ja 
jaa 
relevanVeja 
sisältöjä 
liiVyen 
NeVyyn 
aihepiiriin 
• Nosta 
esiin 
muiden 
tuoVami...
Miksi 
kanna6aa 
jakaa? 
• Saat 
palauteVa, 
ideat 
jalostuvat 
• Löydät 
yhteistyökumppaneita 
ja 
verkostoja 
• Vahvista...
Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15
Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15

Keskustelua organisaatiosomesta Helsingin varhaiskasvatusviraston kanssa 15.12.2014, Janne Heinonen ja Sanna Hirvonen / Nykytaiteen museo Kiasma. Tavoitteet, sisällöt ja käytännön toimet sosiaalisessa mediassa sekä yksittäisen asiantuntijan mahdollisuudet hyödyntää somea ammatillisesti.

Lue lisää Helsingin varhaiskasvatusviraston ja Kiasman yhteistyöstä: http://goo.gl/6v2Zcj

 • Entre para ver os comentários

Somessa - Helsingin varhaiskasvatusvirasto 2014-12-15

 1. 1. Somessa Helsingin varhaiskasvatusvirasto 15.12.2014 Janne Heinonen @pikselia Sanna Hirvonen @sannahirvonen
 2. 2. Kiasma • Osa Kansallisgalleriaa – Ateneum – Nykytaiteen museo Kiasma – Sinebrychoffin taidemuseo • Kiasma 2013 – 165 000 kävijää – 380 000 vierailua verkkosivuilla • Kokoelmissa 8700 taideteosta (Kiasma) Photo: Finnish NaNonal Gallery / Petri Virtanen / Flickr (CC BY 2.0)
 3. 3. Sosiaalinen media • Sosiaalinen vuorovaikutus • Yhteisöjä ja verkostoja • KäyVäjien tuoVamaa sisältöä • KäyVäjien kuratoimaa sisältöä • Tieto liikkuu monelta monelle • Tekniset alustat • VäliVömyys, tapahtuu juuri nyt • ViraliteeZ
 4. 4. Monelta monelle Mukailtu lähteestä: hVp://smithsonian-­‐webstrategy.wikispaces.com/Strategy+-­‐-­‐+Themes
 5. 5. Tavoi6eet ja toiminta
 6. 6. Kuka tekee ja miten koordinoidaan?
 7. 7. Kiasman somekäytännöt • ViesNntä koordinoi, taustalla Kansallisgalleria-­‐tason linjaukset • Sisältö tuotetaan yhteistyössä eri osastojen / toimintojen kanssa, yleisötyöllä keskeinen rooli • MoniammaNllinen someNimi hoitaa käytännön • HajautetusN, ei täysipäiväisiä yhteisömanagereita
 8. 8. Resurssit Photo: Ben Husman / Flickr (CC BY 2.0)
 9. 9. Suunnitelmallisuus + reagoin?
 10. 10. Tavoi2eet?
 11. 11. Kiasman tavoi6eet • Tullaan tutuksi • Herätellään mielenkiintoa sisältöjämme ja yleisemmin nykytaideVa kohtaan • Tiedotetaan näyVelyistä ja tapahtumista, markkinoidaan • Madalletaan kynnystä tutustua sisältöihimme ja ryhtyä vuorovaikutukseen • Pyritään vuorovaikutukseen, rohkaistaan osallistumaan, vahvistetaan yleisösuhdeVa • Tarjotaan oivalluksia ja luodaan yhteyksiä arjen ja taiteen välille • Avataan näkymiä kulissien taakse • Asiakaspalvelu Outreach / uudet yleisöt Engagement / suhteen syventäminen
 12. 12. Kenelle?
 13. 13. Idea: Persoona kohderyhmän edustajana Laura 27 v., Kallio Opiskelee graafista suunniVelua Aalto-­‐yliopistossa. Tekee freelancer-­‐töitä graafikkona sekä osa-­‐aikaisia myyjän töitä kirjakaupassa. Avoliitossa. Kiinnostuksen kohteet / harrastukset • visuaalinen kulVuuri, neZ-­‐ilmiöt ja -­‐trendit, sosiaalinen media, kaupunkikulVuuri ja -­‐tapahtumat, crossfit Mediat • Sosiaalinen media (TwiVer, Fb, Instagram), sanomalehNen verkkosivut, neZlehdet, aikakauslehdet (mm. Image, Tulva, Voima) Suhde Kiasmaan, nykytaiteeseen, kul6uuriin • Nykytaide tuVua, Kiasma isoista museoista läheisin • KriiZnen sisältöjä kohtaan; tykkää haastaa, vaaNi alaN jotain uuVa • KulVuurissa kiinnostavat yhteisöllisyys, DIY-­‐henki, ruohonjuuritason akNivisuus Nicola Romagna CC BY
 14. 14. Missä kanavissa?
 15. 15. Facebook • > 20 000 tykkääjää • 0-­‐3 postausta päivässä • OrganisaaNokäyVäjien haasteena pienenevä orgaaninen näkyvyys
 16. 16. Twi6er • 6500 seuraajaa • Nopeus, vuorovaikuVeisuus • Tiheämpi päivitysrytmi kuin Facebookissa • Mukaan ajankohtaisiin keskusteluihin
 17. 17. Instagram • 900 seuraajaa • Kuvapäivitykset • Tekijänoikeudet rajoiVavat taiteen esiVelyä kuvissa
 18. 18. YouTube • Videoiden jakeluun • Upotukset verkkosivuille ja somekanaviin
 19. 19. Sisältö ja vuorovaikutus
 20. 20. Sisältö • Mihin keskitytään? • Kuka tuoVaa, mitä ja millaista materiaalia? • Syntyykö muun työn ohessa vai vaaNiko lisäsatsauksia? • Ajankohtaisuus ja jaeVavuus!
 21. 21. Sisältö • Muiden tuoVaman sisällön kuratoinN: toimialauuNset, medialinkit • Omat sisällöt: teksNt, valokuvat, videot, haastaVelut, päätösasiakirjat… • Huom: yksiVäisten työntekijöiden tuoVama sisältö uudelleenjakoon
 22. 22. Ei vain omaa sisältöä Muiden tuoVamat toimialasisällöt OrganisaaNon omat sisällöt TavoiVeen toteutumiseen tähtäävät sisällöt Lue lisää: hVp://www.digitys.fi/blogi/10-­‐4-­‐1-­‐saanto-­‐tehostaa-­‐viesNntaa-­‐sosiaalisessa-­‐mediassa
 23. 23. Miten näkyä muissakin kuin omissa kanavissa?
 24. 24. Vuorovaikutus – uhka vai mahdollisuus?
 25. 25. Communi<es, unlike business units need to con<nuously invite the interac<on that makes them alive. -­‐ Esko Kilpi Lähde: hVp://eskokilpi.blogging.fi/2014/09/22/the-­‐two-­‐faces-­‐of-­‐digital-­‐transformaNon/
 26. 26. Ihmiset somessa Share and connect informaNon, produce new content Share informaNon, comment Seeking help for themselves Observing (from a distance) Passive, no acNvity Creators Ac?ve users Opportunists Lurkers Sleepers 1% Max 20% 80% Lähde: Miia Kosonen, Online-­‐yhteistyö / Osallistumisen tasot hVp://www.slideshare.net/miiak/online-­‐yhteistyo
 27. 27. Äänensävy • Virasto vai kaveri? • Makro-­‐ vai mikrotaso? • Hallinnollisen raporNn julkaisu sellaisenaan vai esimerkiksi helpommin pureskeltavassa blogimuodossa: Mitä asia tarkoi2aa käytännössä ja miksi se koske2aa sinua
 28. 28. Virastosomea
 29. 29. Sosiaalinen media ammaQlaisen työvälineenä
 30. 30. Twii6aa työstäsi
 31. 31. Jaa ajatuksesi blogissa
 32. 32. Kuratoi • Kerää, suodata ja jaa relevanVeja sisältöjä liiVyen NeVyyn aihepiiriin • Nosta esiin muiden tuoVamia hyviä sisältöjä • KuraaVorin roolin voi oVaa yksilö tai yhteisö
 33. 33. Miksi kanna6aa jakaa? • Saat palauteVa, ideat jalostuvat • Löydät yhteistyökumppaneita ja verkostoja • Vahvistat viesNäsi • Teet tunnetuksi osaamistasi ja opit toisilta • Työsi/alasi voi olla merkityksellinen vain, jos siitä Nedetään

×