25. 2. 2016 produktivita a efektivita v digitálním světě - v1.01

J
Jak využívat umělou inteligenci ke zvyšování
produktivity práce a efektivity využívání zdrojů
Gauss Algorithmic - představení v cuku letu
● Pomáháme organizacím využívat bohatství skryté v datech - “We must know, we will know”.
● Analýza (velkých) dat, strojové učení a prediktivní analytika.
● Vývoj nástrojů pro kybernetickou bezpečnost, monitoring produktivity a efektivity organizace.
● Behaviorální profilování lidí / zařízení, detekce anomálií, rozpoznávání obrazu.
● Návrh i realizace infrastruktur pro zpracování velkého množství dat v reálném čase.
Carl Friedrich Gauss
1777 - 1855
● Matematik / Statistik
● Fyzik / Astronom
● Otec, matka a strýc
pojišťovací matematiky
David Hilbert
1862- 1943
● Matematik
● Optimista
● Wir müssen wissen.
● Wir werden wissen.
Gauss, normální rozdělení IQ a inovace
Složitost
Kvíz - proč se bát / nebát inovací (nehodící se škrtněte)
Newtonovy zákony
1687
Boyle Mariottův zákon Coulombův zákon
Gaussův zákon elektrostatiky
Carnotův cyklus Maxwellovy rovnice Planckova konstanta
Fotoelektrický jev
Von Neumannova
architektura
Tranzistor
1947
● Není problém přiznat, že inovaci nerozumíme, pokud chápeme její
přínos a dokážeme ho kontrolovat a řídit.
● Nikdy nevíme vše. Manager je placen za rozhodování za nejistoty.
Kvíz - proč se bát / nebát inovací (nehodící se škrtněte)
Zdroj: http://reddevilmotors.blogspot.cz/2015/06/dapper-chimp-riding-bike.html
K podstatě průmyslových inovací
● Fyzikální podstata motivace zavádění průmyslových
inovací je stále stejná.
● Při konstantní spotřebě energie a materiálu a ve stále
stejném čase vyprodukovat více.
Ek Mk Tk P
K podstatě průmyslových inovací
Možnosti zvyšování produktivity a efektivity v organizaci:
1. Větší / lepší kladivo.
2. Lepší informace a kontrola sběr dat a jejich analýza.
3. Změna paradigmatu umělá inteligence.
Nezapomínejme na bod 2. v očekávání příchodu bodu 3.
Managerské nástrojeUložení a zpracování dat
Digitalizace a automatizace - kontrola skrze datovou analýzu
Data ze
sensorů / IoT
Real-time
zpracování
DWH
Billingová
data
Cloud
analýza dat
CRM
Geolokační
data
Zdroje dat
Data třetích
stran
etc…
Kontrola
produktivity
Kontrola
efektivity
Automatické
řízení
procesů
Kontrola
bezpečnosti
Zpracování a analýza dat
inform
ace
Čištění a
validace dat
Obohacování
dat
Detekce
anomálií
Risk
management
modely
Optimalizační
modely
Prediktivní
modely
Behaviorální
modely
zákazníků
Adaptivní
cenotvorba
Modely pro
real-time
rozhodování
data
Digitalizace a automatizace - iluze kontroly
● Co právě dělá stroj/pracovník?
● Jaká je spotřeba energie?
● Jak dlouho trvá start stroje?
● Jaká je spotřeba materiálu?
● Jak dlouho trvá výrobní úkon?
● Jak se vyvíjí trh / kolik vyrábět?
● Jaká jsou rizika a jak je minimalizovat?
● Jaké jsou požadavky klientů?
● Jaké jsou nejčastější reklamace?
● Jaké jsou důvody vzniku poruch?
● Jaká je nejvyšší možná cena?
● Jak si vede konkurence?
● etc…
otázky
DATA
Vše měříme, ukládáme data a myslíme si, že tak známe otázky na všechny odpovědi.
odpovědi
Průzkum: představa o dopadu analýzy dat* na výrobu
* Firemních i externích dat. Zdroj: http://www.lnsresearch.com/
Digitalizace a automatizace - iluze kontroly vs. realita
12 000 0000instalovaných fyzických serverů jen v USA
77 miliard kWhročně spotřebují produkci 5 dukovanských elektráren
30 % serverů v průběhu
posledních 6 měsíců
vůbec nic nespočítalo.
Pouze 10 % - 15 % servery
spotřebované elektřiny je
využíváno na výpočty.
Zdroj: https://www.nrdc.org/, http://anthesisgroup.com/30-of-servers-are-sitting-comatose/
Digitalizace a automatizace - iluze kontroly vs. realita
Co to znamená?
● Organizace kupují zbytečnou IT infrastrukturu a hromadí na ní data.
● Neumí se ptát a nacházet v datech informace.
● Nepoužívaná data jsou pouze náklad (HW + energie).
● Managemanet poslouchá DWH analytiky zaseknuté v 90. letech.
● Management nemůže dobře řídit digitální organizaci, pokud nemá
informace pro kontrolu procesů, lidí a jejich činnosti v reálném čase.
Co nekontrolujete, to neřídíte.
Tři faktory měnící způsob zpracování a analýzy dat
Strojově
generovaná
data
Geolokační
data, etc..
Lidmi
generovaná
data
Data ze
sensorů
Zdroje dat
Návštěvnost
webu
Čas
Záleží na časových intervalech mezi jednotlivými událostmi
CRM, etc...
Novéfaktory,kterémění
přístup,technologiei
softwarevyužívanýk
extrakciinformacízdat.
Pořadí
Záleží na pořadí, ve kterém k události nastaly
Vzory
Důležité jsou typické vzory chování
Teplota 1 Teplota 2 Tlak + místo
Prohlédnutá
stránka A
Prohlédnutá
stránka B
Útrata za
měsíc
DTW a SQL
nevyhovují
Tradiční
statistické
metody nestačí
Klasická datová
infrastruktura
nevyhovuje
MístoDTWDataLake,
místoSQL,prediktivní
analytika(algoritmy)
Předpoklady pro úspěšné získávání informací z dat v reálném čase
● Upravit datovou infrastrukturu tak, aby byla schopná real-time
zpracování velkého množství dat (1000 dotazů za sekundu).
● Adoptovat technologie Apache Hadoop, Hive, Spark, Kafka, atd..
● Implementovat technologie a nastavit procesy pro rychlou reakci na
základě z dat zjištěných informací.
● Jsou potřeba analytici, kteří ovládají jazyk Python / Scala / Java.
● Naučit se pracovat jako vědec - nebát se experimentů a selhání.
Řešení problému analýzy velkého množství dat
Sběrem dat o provozu, klientech, dodavatelích a ostatních stakeholderech
dostáváme hroznou, nechutnou, a děsivou hromadu dat, kterou nelze
zpracovat běžnými metodami (popisná statistika, SQL, atd.).
Jak zpracovat získaná
data v reálném čase,
automatizovat řízení
organizace a být včas
upozorněn na
sníženou efektivitu či
nízkou produktivitu?
Využít možnosti
strojového zpracování
dat, strojového učení,
algoritmů pro detekci
anomálií, prediktivní
analytiky.
Jednoduchý příklad z praxe - detekce anomálií
Jednoduchý příklad z praxe - detekce anomálií
Jednoduchý příklad z kancelářské praxe - co je to anomálie?
Anomálie
Normální data
Šum
Anomálie
Normální data
Jednoduchý příklad z kancelářské praxe - vizualizace
Analýza produktivity a efektivity v digitalizované společnosti
● Spotřeba elektřiny na zbytečně běžících počítačích a strojích.
● Plýtvání materiálem.
● Zneužívání firemních zařízení k osobním účelům.
● Neefektivní nákupy zdánlivě potřebných, ale nevyužívaných zařízení.
● Nutno počítat s možností krádeže dat (digitální firma - digitální zločin).
● Pracovní návyky vedoucí k neefektivnímu využívání času.
Zaměstnanci v USA stráví kontrolováním e-mailu
v průměru 6.3 hodiny denně.
Jednoduchý příklad z kancelářské praxe
64 % zaměstnanců navštěvuje denně weby
nesouvisející s náplní jejich práce.
čas strávený zaměstnanci týdně na nepracovních webech
Příklad z kancelářské praxe
Firmu se 100 zaměstnanci to ročně pouze na mzdě přijde na*:
2 000 000Kč
ČR zaměstnává cca 68 072 úředníků, takže ji to ročně stojí*:
1 300 000 000Kč
*při průměrné měsíční mzdě 25 000Kč
Řešení - Využití detekce anomálií k zachycení toho, kdo krade a okrádá
Produktivita práce
● Dělají pracovníci to co
mají?
● Využivají prostředky
organizace nebo je
zneužívají?
● Kteří pracovníci a
oddělení jsou
efektivnější… atd.
Bezpečnost
● Provádí někdo aktivity,
které mohou poškodit
organizaci?
● Mění někdo významně
své standardní
chování?
● Dochází k úniku
informací? atd..
Gauss Algorithmic - Další příklady z praxe
Počasí
Ekonomická
data
Geodata
Gauss Algorithmic - Další příklady z praxe, cenová elasticita
● Prediktivní model poptávky ve zbožových skupinách při známé cenové hladině.
80 % pravděbodobnost
správné předpovědi.
Děkuji za pozornost.
Čas na Vaše dotazy.
1 de 26

Recomendados

Jak se vyhnout chybám při analýze nejen velkých dat por
Jak se vyhnout chybám při analýze nejen velkých datJak se vyhnout chybám při analýze nejen velkých dat
Jak se vyhnout chybám při analýze nejen velkých datJan Janca
1.2K visualizações26 slides
188529811 elektronika-1 por
188529811 elektronika-1188529811 elektronika-1
188529811 elektronika-1Xhelal Bislimi
7.9K visualizações194 slides
MetaData – kde je hodnota v datech por
MetaData – kde je hodnota v datechMetaData – kde je hodnota v datech
MetaData – kde je hodnota v datechTaste Medio
957 visualizações47 slides
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016 por
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016
Big Data: reálné aplikace pro business - Odborna snidane 30. 11. 2016Profinit
453 visualizações64 slides
Prediktivní analytika pro rok 2020 por
Prediktivní analytika pro rok 2020Prediktivní analytika pro rok 2020
Prediktivní analytika pro rok 2020Taste Medio
1.6K visualizações17 slides
Datadriven management por
Datadriven managementDatadriven management
Datadriven managementRevoltBI
130 visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a 25. 2. 2016 produktivita a efektivita v digitálním světě - v1.01

Jan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketingu por
Jan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketinguJan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketingu
Jan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketinguTargito
104 visualizações33 slides
Soumrak session based analytiky por
Soumrak session based analytikySoumrak session based analytiky
Soumrak session based analytikyTaste Medio
287 visualizações24 slides
Úvod do analýzy - 2 část por
Úvod do analýzy - 2 částÚvod do analýzy - 2 část
Úvod do analýzy - 2 částMartin Paták
309 visualizações78 slides
Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikace por
Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikaceJiří Štěpán: Personalizace digitální komunikace
Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikaceKISK FF MU
682 visualizações67 slides
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout por
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnoutProč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnoutGauss Algorithmic
141 visualizações17 slides
Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik) por
Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik)Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik)
Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik)Taste Medio
1.5K visualizações49 slides

Similar a 25. 2. 2016 produktivita a efektivita v digitálním světě - v1.01(20)

Jan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketingu por Targito
Jan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketinguJan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketingu
Jan Baštýř | VIVmail.cz | 4 hádanky budoucnosti e-mail marketingu
Targito104 visualizações
Soumrak session based analytiky por Taste Medio
Soumrak session based analytikySoumrak session based analytiky
Soumrak session based analytiky
Taste Medio287 visualizações
Úvod do analýzy - 2 část por Martin Paták
Úvod do analýzy - 2 částÚvod do analýzy - 2 část
Úvod do analýzy - 2 část
Martin Paták309 visualizações
Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikace por KISK FF MU
Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikaceJiří Štěpán: Personalizace digitální komunikace
Jiří Štěpán: Personalizace digitální komunikace
KISK FF MU682 visualizações
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout por Gauss Algorithmic
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnoutProč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Proč selhávají BigData a AI projekty a jak se tomu vyhnout
Gauss Algorithmic141 visualizações
Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik) por Taste Medio
Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik)Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik)
Jak a proč vytěžovat lokační data v ecommerce (Lukáš Puchrik)
Taste Medio1.5K visualizações
Progress Is por Nikol Kokešová
Progress IsProgress Is
Progress Is
Nikol Kokešová259 visualizações
20180201 1 big data jako nastroj pro hluboka transakcní mining por Profinit
20180201 1 big data jako nastroj pro hluboka transakcní mining20180201 1 big data jako nastroj pro hluboka transakcní mining
20180201 1 big data jako nastroj pro hluboka transakcní mining
Profinit292 visualizações
Profinit snídaně datová_architektura_20171017_public por Profinit
Profinit snídaně datová_architektura_20171017_publicProfinit snídaně datová_architektura_20171017_public
Profinit snídaně datová_architektura_20171017_public
Profinit235 visualizações
Ta pravá data pro správná rozhodnutí por Taste Medio
Ta pravá data pro správná rozhodnutíTa pravá data pro správná rozhodnutí
Ta pravá data pro správná rozhodnutí
Taste Medio1K visualizações
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013) por Sherpas
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
Webová analytika (ČZU - Webdesign, 11. 12. 2013)
Sherpas1.3K visualizações
Datarestart - Big Data v praxi por Profinit
Datarestart - Big Data v praxiDatarestart - Big Data v praxi
Datarestart - Big Data v praxi
Profinit1.2K visualizações
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por IvanaPavelkov1
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações
Jak se mění práce analytika (Martin Bosák) por Taste Medio
Jak se mění práce analytika (Martin Bosák)Jak se mění práce analytika (Martin Bosák)
Jak se mění práce analytika (Martin Bosák)
Taste Medio661 visualizações
Social media monitoring por Josef Šlerka
Social media monitoringSocial media monitoring
Social media monitoring
Josef Šlerka1.9K visualizações
Mapy a byznys por Jan Sirotek
Mapy a byznysMapy a byznys
Mapy a byznys
Jan Sirotek605 visualizações
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM por Taste
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTMData Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM
Taste181 visualizações
Řízení dokumentů a monitoring aktivit zaměstnanců por Pavel Kratky
Řízení dokumentů a monitoring aktivit zaměstnancůŘízení dokumentů a monitoring aktivit zaměstnanců
Řízení dokumentů a monitoring aktivit zaměstnanců
Pavel Kratky390 visualizações
Strojové učení z rychlíku por michalillich
Strojové učení z rychlíkuStrojové učení z rychlíku
Strojové učení z rychlíku
michalillich3.4K visualizações
Příručka Aimtečáka 1.01 por Sabina Follprechtová
Příručka Aimtečáka 1.01Příručka Aimtečáka 1.01
Příručka Aimtečáka 1.01
Sabina Follprechtová656 visualizações

25. 2. 2016 produktivita a efektivita v digitálním světě - v1.01

 • 1. Jak využívat umělou inteligenci ke zvyšování produktivity práce a efektivity využívání zdrojů
 • 2. Gauss Algorithmic - představení v cuku letu ● Pomáháme organizacím využívat bohatství skryté v datech - “We must know, we will know”. ● Analýza (velkých) dat, strojové učení a prediktivní analytika. ● Vývoj nástrojů pro kybernetickou bezpečnost, monitoring produktivity a efektivity organizace. ● Behaviorální profilování lidí / zařízení, detekce anomálií, rozpoznávání obrazu. ● Návrh i realizace infrastruktur pro zpracování velkého množství dat v reálném čase. Carl Friedrich Gauss 1777 - 1855 ● Matematik / Statistik ● Fyzik / Astronom ● Otec, matka a strýc pojišťovací matematiky David Hilbert 1862- 1943 ● Matematik ● Optimista ● Wir müssen wissen. ● Wir werden wissen.
 • 3. Gauss, normální rozdělení IQ a inovace Složitost
 • 4. Kvíz - proč se bát / nebát inovací (nehodící se škrtněte) Newtonovy zákony 1687 Boyle Mariottův zákon Coulombův zákon Gaussův zákon elektrostatiky Carnotův cyklus Maxwellovy rovnice Planckova konstanta Fotoelektrický jev Von Neumannova architektura Tranzistor 1947 ● Není problém přiznat, že inovaci nerozumíme, pokud chápeme její přínos a dokážeme ho kontrolovat a řídit. ● Nikdy nevíme vše. Manager je placen za rozhodování za nejistoty.
 • 5. Kvíz - proč se bát / nebát inovací (nehodící se škrtněte) Zdroj: http://reddevilmotors.blogspot.cz/2015/06/dapper-chimp-riding-bike.html
 • 6. K podstatě průmyslových inovací ● Fyzikální podstata motivace zavádění průmyslových inovací je stále stejná. ● Při konstantní spotřebě energie a materiálu a ve stále stejném čase vyprodukovat více. Ek Mk Tk P
 • 7. K podstatě průmyslových inovací Možnosti zvyšování produktivity a efektivity v organizaci: 1. Větší / lepší kladivo. 2. Lepší informace a kontrola sběr dat a jejich analýza. 3. Změna paradigmatu umělá inteligence. Nezapomínejme na bod 2. v očekávání příchodu bodu 3.
 • 8. Managerské nástrojeUložení a zpracování dat Digitalizace a automatizace - kontrola skrze datovou analýzu Data ze sensorů / IoT Real-time zpracování DWH Billingová data Cloud analýza dat CRM Geolokační data Zdroje dat Data třetích stran etc… Kontrola produktivity Kontrola efektivity Automatické řízení procesů Kontrola bezpečnosti Zpracování a analýza dat inform ace Čištění a validace dat Obohacování dat Detekce anomálií Risk management modely Optimalizační modely Prediktivní modely Behaviorální modely zákazníků Adaptivní cenotvorba Modely pro real-time rozhodování data
 • 9. Digitalizace a automatizace - iluze kontroly ● Co právě dělá stroj/pracovník? ● Jaká je spotřeba energie? ● Jak dlouho trvá start stroje? ● Jaká je spotřeba materiálu? ● Jak dlouho trvá výrobní úkon? ● Jak se vyvíjí trh / kolik vyrábět? ● Jaká jsou rizika a jak je minimalizovat? ● Jaké jsou požadavky klientů? ● Jaké jsou nejčastější reklamace? ● Jaké jsou důvody vzniku poruch? ● Jaká je nejvyšší možná cena? ● Jak si vede konkurence? ● etc… otázky DATA Vše měříme, ukládáme data a myslíme si, že tak známe otázky na všechny odpovědi. odpovědi
 • 10. Průzkum: představa o dopadu analýzy dat* na výrobu * Firemních i externích dat. Zdroj: http://www.lnsresearch.com/
 • 11. Digitalizace a automatizace - iluze kontroly vs. realita 12 000 0000instalovaných fyzických serverů jen v USA 77 miliard kWhročně spotřebují produkci 5 dukovanských elektráren 30 % serverů v průběhu posledních 6 měsíců vůbec nic nespočítalo. Pouze 10 % - 15 % servery spotřebované elektřiny je využíváno na výpočty. Zdroj: https://www.nrdc.org/, http://anthesisgroup.com/30-of-servers-are-sitting-comatose/
 • 12. Digitalizace a automatizace - iluze kontroly vs. realita Co to znamená? ● Organizace kupují zbytečnou IT infrastrukturu a hromadí na ní data. ● Neumí se ptát a nacházet v datech informace. ● Nepoužívaná data jsou pouze náklad (HW + energie). ● Managemanet poslouchá DWH analytiky zaseknuté v 90. letech. ● Management nemůže dobře řídit digitální organizaci, pokud nemá informace pro kontrolu procesů, lidí a jejich činnosti v reálném čase. Co nekontrolujete, to neřídíte.
 • 13. Tři faktory měnící způsob zpracování a analýzy dat Strojově generovaná data Geolokační data, etc.. Lidmi generovaná data Data ze sensorů Zdroje dat Návštěvnost webu Čas Záleží na časových intervalech mezi jednotlivými událostmi CRM, etc... Novéfaktory,kterémění přístup,technologiei softwarevyužívanýk extrakciinformacízdat. Pořadí Záleží na pořadí, ve kterém k události nastaly Vzory Důležité jsou typické vzory chování Teplota 1 Teplota 2 Tlak + místo Prohlédnutá stránka A Prohlédnutá stránka B Útrata za měsíc DTW a SQL nevyhovují Tradiční statistické metody nestačí Klasická datová infrastruktura nevyhovuje MístoDTWDataLake, místoSQL,prediktivní analytika(algoritmy)
 • 14. Předpoklady pro úspěšné získávání informací z dat v reálném čase ● Upravit datovou infrastrukturu tak, aby byla schopná real-time zpracování velkého množství dat (1000 dotazů za sekundu). ● Adoptovat technologie Apache Hadoop, Hive, Spark, Kafka, atd.. ● Implementovat technologie a nastavit procesy pro rychlou reakci na základě z dat zjištěných informací. ● Jsou potřeba analytici, kteří ovládají jazyk Python / Scala / Java. ● Naučit se pracovat jako vědec - nebát se experimentů a selhání.
 • 15. Řešení problému analýzy velkého množství dat Sběrem dat o provozu, klientech, dodavatelích a ostatních stakeholderech dostáváme hroznou, nechutnou, a děsivou hromadu dat, kterou nelze zpracovat běžnými metodami (popisná statistika, SQL, atd.). Jak zpracovat získaná data v reálném čase, automatizovat řízení organizace a být včas upozorněn na sníženou efektivitu či nízkou produktivitu? Využít možnosti strojového zpracování dat, strojového učení, algoritmů pro detekci anomálií, prediktivní analytiky.
 • 16. Jednoduchý příklad z praxe - detekce anomálií
 • 17. Jednoduchý příklad z praxe - detekce anomálií
 • 18. Jednoduchý příklad z kancelářské praxe - co je to anomálie? Anomálie Normální data Šum Anomálie Normální data
 • 19. Jednoduchý příklad z kancelářské praxe - vizualizace
 • 20. Analýza produktivity a efektivity v digitalizované společnosti ● Spotřeba elektřiny na zbytečně běžících počítačích a strojích. ● Plýtvání materiálem. ● Zneužívání firemních zařízení k osobním účelům. ● Neefektivní nákupy zdánlivě potřebných, ale nevyužívaných zařízení. ● Nutno počítat s možností krádeže dat (digitální firma - digitální zločin). ● Pracovní návyky vedoucí k neefektivnímu využívání času. Zaměstnanci v USA stráví kontrolováním e-mailu v průměru 6.3 hodiny denně.
 • 21. Jednoduchý příklad z kancelářské praxe 64 % zaměstnanců navštěvuje denně weby nesouvisející s náplní jejich práce. čas strávený zaměstnanci týdně na nepracovních webech
 • 22. Příklad z kancelářské praxe Firmu se 100 zaměstnanci to ročně pouze na mzdě přijde na*: 2 000 000Kč ČR zaměstnává cca 68 072 úředníků, takže ji to ročně stojí*: 1 300 000 000Kč *při průměrné měsíční mzdě 25 000Kč
 • 23. Řešení - Využití detekce anomálií k zachycení toho, kdo krade a okrádá Produktivita práce ● Dělají pracovníci to co mají? ● Využivají prostředky organizace nebo je zneužívají? ● Kteří pracovníci a oddělení jsou efektivnější… atd. Bezpečnost ● Provádí někdo aktivity, které mohou poškodit organizaci? ● Mění někdo významně své standardní chování? ● Dochází k úniku informací? atd..
 • 24. Gauss Algorithmic - Další příklady z praxe Počasí Ekonomická data Geodata
 • 25. Gauss Algorithmic - Další příklady z praxe, cenová elasticita ● Prediktivní model poptávky ve zbožových skupinách při známé cenové hladině. 80 % pravděbodobnost správné předpovědi.
 • 26. Děkuji za pozornost. Čas na Vaše dotazy.