Anúncio

Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català

Federació del Vallès Occidental em Joventut Socialista de Catalunya
28 de Jan de 2013
Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català
Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català
Próximos SlideShares
Convocatoria unitaria estud_univ_22_maig_2012Convocatoria unitaria estud_univ_22_maig_2012
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català(19)

Anúncio

Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català

  1. Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català El continu atac que està patint l’educació pública, de qualitat, laica i en  català, s’ha intensificat en els últims temps, sobretot a causa del ministre  Wert i del seu projecte de llei de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad  Educativa. A  més,  el  nou  govern  de  la  Generalitat  ha  mantingut  en  el  càrrec  a  Irene  Rigau,  la  consellera  que  ha  consentit  i  agreujat  les  retallades  en  el  nostre  sistema educatiu, i que només l’ha defensat embolcallant‐se amb la senyera  quan han atacat el català, però no quan s’ha atacat la qualitat del model de  l’educació pública.    Des de que Convergència i Unió va tornar al govern de la Generalitat al 2010,  i especialment, a partir de l’arribada al govern d’Espanya del Partit Popular,  s’ha  dut  a  terme  un  atac  sense  precedents  en  democràcia  contra  el  model  educatiu  públic  català.  S’han  augmentat  les  ràtios  d’alumnes  per  aula  i  el  temps d’espera per tal de cobrir les baixes del professorat, el que ens porta  a una massificació de les aules i a un descens del rendiment dels alumnes al  no  poder  continuar  amb  els  temaris.  S’han  reduït  les  ajudes  a  les  famílies  més  desafavorides,  amb  la  reducció  de  les  beques  i  de  les  ajudes  al  menjador,  entre  d’altres,  i  s’ha  implantat  el  pagament  de  3€  per  portar  la  carmanyola  de  casa.  I  a  més  s’ha  implantat  també,  la  taxa  de  360€  als  estudiants dels graus superiors de FP.    El  projecte  de  llei  de  la  LOMCE  presentat  pel  ministre  Wert  és  un  clar  atemptat  contra  el  model  d’immersió  lingüística  de  Catalunya,  un  model  d’èxit  que  ha  permès  el  coneixement  de  les  dues  llengües,  impedint  la  segregació dels estudiants en funció de la llengua materna. Però la polèmica  lingüística  amagava  altres  modificacions  ideològiques  que  han  passat  a  un  segon  pla.  La  LOMCE  blinda  els  concerts  econòmics  a  les  escola  que  segreguen  per  sexe,  una  pràctica  que  tant  els  governs  del  PP  i  de  CiU  defensen. La LOMCE també suposaria l’eliminació de les proves d’accés a la  universitat unificades, i el trencament de la igualtat d’oportunitats d’accés a 
  2. Manifest en defensa de l’educació pública, de qualitat, laica i en català l’educació  superior,  ja  que  cada  universitat  podria  establir  uns  requisits  i  proves diferents.    La LOMCE també atempta contra el  dret de  l’educació recollit a  l’article 27  de la Constitució al voler canviar el model de Consell Escolar deixant de ser  decisori,  i  passant  a  ser  únicament  consultiu,  quan  a  la  Constitució  ens  diu  que  han  d’intervenir  en  el  control  i  la  gestió  dels  centres  mantinguts  amb  fons públics, i sent merament un òrgan consultiu, aquesta funció no es pot  complir. En aquest sentit, la Generalitat també va plantejar un reforma dels  òrgans de govern de les universitat en la que el Claustre esdevenia un òrgan  sense poder de decisió.    Per  tot  això,  i  en  defensa  del  model  educatiu  públic,  de  qualitat,  laic  i  en  català, la JSC:   • Recolzem  la  convocatòria  de  vaga  pels  propers  5,  6  i  7  de  febrer  als  instituts i centres de formació professional convocada per l’Associació  de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)   • Reclamem  el  replantejament  de  la  Ley  Orgánica  de  Mejora  de  Educación  Pública  per  tal  de  mantenir  el  model  d’èxit  d’immersió  lingüística,  així  com  per  eliminar  les  mesures  purament  ideològiques  que suposen un atac contra la igualtat d’oportunitats.   • Reclamem al govern de la Generalitat en aquesta nova etapa que no  continuï  amb  la  política  sistemàtica  de  retallades  en  educació,  i  que  retiri el pagament de 3€ per la carmanyola, la taxa de la FP i l’ajuda als  centres  que  segreguen  per  sexe,  i  augmenti  les  ajudes  i  beques  a  les  famílies més desafavorides. 
Anúncio