Anúncio
Borang-Pemantauan-Pengajaran-Dan-Pembelajaran.doc
Borang-Pemantauan-Pengajaran-Dan-Pembelajaran.doc
Próximos SlideShares
Borang rekod bacaan muridBorang rekod bacaan murid
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Borang-Pemantauan-Pengajaran-Dan-Pembelajaran.doc

  1. BORANG PEMANTAUAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN TARIKH : ……………………. M/P :…………………………………TAH/TING :…………………………. BIL.MURID:……………. ORG NAMA SEKOLAH : SK PASIR PANJANG, PORT DICKSON GRED SEKO: A LOKASI : LB NAMGURU : ………………………………………………………………………………………………………………………… GRED : DG 42 PENGALAMAN MENGAJAR : ………………….. TAHUN . PENGALAMAN MENGAJAR M/PEL INI : ………… TAHUN OPSYEN IKHTISAS : …………………………………………….. SIJIL GURU / DIP PEND : ………………………… TAHUN ………… OPSYEN AKADEMIK : ………………………………………….. SPM/STPM/DIPLOMA/IJASZAH : …………….. TAHUN ………… MASA : …………………………………….. BIL SENARAI SEMAK BUKU REKOD MENGAJAR √ X CATATAN 1.1 Butir– ButirDiri 1.2 Takwimsekolah 1.3 Jadual waktumata pelajaran 1.4 Sukatanpelajarandanhuraiansukatanmata pelajaran 1.5 Rancangan tahunan (SOFTCOPY) 1.6 Rancangan Harian 1.7 DSKP 1.8 Rekoddisemakolehpengurusansekolah BIL ASPEK PEMANTAUAN TIDAK MEMUASKAN KURANG MEMUASKAN MEMUASKAN BAIK CEMERLANG CATATAN A PERANCANGAN &PERLAKSANAAN P&P 1 2 3 4 5 Objektif P&P dinyatakansecaraeksplisit Melaksanakansetinduksi Pemilihan dan penggabungjalinan kemahiran P & P berpusatkanmurid/pelajar Penerapannilai murni PenyepaduankemahiranKBKK Penggunaandan kesesuaianBBM PenggunaanBahasa Suara KemahiranMenyoal PengurusanMasa Berjaya ujudkan suasana pembelajaran kondusif Kesesuaiandan keberkesananakt pengukuhan/pengajayaan Pengajaran danpembelajaranmenyeronokkan Pencapaianobjektifpengajaran
  2. BIL ASPEK PEMANTAUAN 1 2 3 4 5 B BUKU NOTA/LATIHAN MURID/PELAJAR Latihan(1) sesuai/mencukupi (2) sesuai dengan kebolehan murid/pelajar (3) sesuai denganisi pelajaran&objektif Penyemakankerjamurid/pelajarolehguru (1) Ketelitian (2) Kesegeraan Ulasan guruspesifikdanmembina Pembetulandibuat&disemak dengan segera dantiliti C PROFESIONALISME GURU Pengetahuantentangisi kandunanm/pelajaran Kesediaan membimbing, membantu,&memberi tunjuk ajar Menggalakkanpembelajaran muridsecara aktif Kawalankelas Menggalakkaninteraksi 4 hala ( Gu-Mu-Mu-Bhn) PenggunaanPendekatanklinikal bagi mengatasi kelemahan Penggunaansumber pembelajaransecara berkesan Kepelbagaian sumber ilmuguru D SIKAP DAN SAHSIAH GURU Berpakaian kemas danbersesuaian Bersoapansantundanberbudi bahasa Berkeyakinanterhadapdiri sendiri Bersikap positif Sabar Keperihatinan terhadapmurid/pelajara Bertanggungjawab KOMEN PEMANTAU RESPON GURU Tandatangan Pegawai : ……………………………………………………….. Tandatangan Guru : ……………………………………… Nama : ………………………………………………………………………………… Nama : …………………………………………………………. Tarikh : ……………………………………………………………………………….
Anúncio