COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA

J
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
1
96
LA DEPENDÈNCIA DE LA
PUBLICITAT I LES MODES
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
2
96 SOC EL QUE TINC
Rosa (46 anys, mare de la Mireia, de 15 anys)
La Mireia només vol comprar a les botigues on van les seves
amigues i les colònies han de ser les mateixes que anuncien.
Com li fascina la publicitat! Em sap greu aquesta actitud, i si li
dic que no té personalitat, que es deixa endur per la moda i
el consumisme, em contesta que vol anar com totes les de
la classe. Que si no hi va, no l’acceptaran en el grup i
llavors es passaria el dia plorant, com d’altres vegades li
ha passat. No sé si la hi acompanyaré més, ja s'ho farà!
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
3
96 SOC EL QUE TINC
Berta (39 anys, mare de la Júlia, de 12 anys)
Amb tota la publicitat que reben és fàcil deixar-se arrossegar per
les modes. A la Júlia també li passa; pensant-hi bé, no fa gaire
nosaltres també ho fèiem. Els anuncis no només ofereixen el
producte, sinó que enlluernen i mostren unes situacions que
desperten interès. És força difícil ser crítics amb missatges
atractius. Em sembla que el millor és fer-los veure com ens
influeix la publicitat. Potser més endavant no en dependran
tant.
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
4
96 SOC EL QUE TINC
Vanessa (31 anys, mare de l'Anna, de 12 anys, i del Pau, de 13)
Pels volts de Nadal els meus fills demanen tots els regals que
els agraden i que s'anuncien a la televisió. Jo els intento
explicar que no pot ser. Els dic que la nostra economia no és
com la dels seus amics de classe o del futbol i dansa. Som una
família que tenim la sort que treballem els dos, però no podem
comprar tot el que demanen perquè els nostres fills se sentin
acceptats entre les seves amistats. Es deixen enlluernar pels
amics, per la televisió, per la societat. A més, sempre els dic que
els diners no defineixen com ets. T’han d’estimar pel que
ets, no pel que tens.
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
5
96 SOC EL QUE TINC
Marta (50 anys, mare del Manel, de 15 anys, i del Jordi, de 16)
—En Manel no n'és conscient, i contínuament demana diners
per comprar roba, videojocs o per sortir amb els amics. Jo
intento que entengui la necessitat d'administrar els cèntims,
però ell es mostra molt tossut i poc raonable perquè diu que
amb la paga que li donem no pot fer ni tenir el mateix que
els seus amics, i per aquest motiu se sent enfadat i
desgraciat. Ja no sabem com tractar aquest tema!
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
6
96 Qüestions per al diàleg
•Com a pares i mares, som capaços de fomentar l’esperit crític?
•Els vostres fills/es són molt dependents de la publicitat o les modes?
•Quin tipus de publicitat miren/segueixen els vostres fills/es:
youtubers, futbolistes, cantants, actors, models...?
•Com podem gestionar el fet que els nostres fills i filles se sentin
estimats, acompanyats i escoltats pel que son i no pel que tenen?
•Trobem moments per parlar amb ells sobre les enveges i rivalitats?
Com ho vivim també nosaltres com a pares i mares. Ho tenim resolt ?
•Exerciu control dels canals d’entrada de la publicitat o les
modes?
• Amb l’arribada d’internet, la publicitat ha
trobat nous espais i fórmules per arribar
al públic i es troba en constant evolució.
• La publicitat no només es troba als
espais més convencionals, sinó que
també està en els nostres dispositius
amb accés a Internet, en forma de
vídeos, baners, etc.
• De la mateixa manera que abans existia
publicitat encoberta, a Internet també
podem trobar missatges publicitaris amb
formats que no són fàcils de reconèixer.
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
7
96 Quin tipus de publicitat
veuen els nostres fills?
• A Internet, i sobretot a les xarxes, les
empreses també fan publicitat com si
fossin un usuari més d’aquestes
plataformes i, entren als nostres dispositius
com un contacte més. Quan seguim una
marca, li estem obrint la porta a enviar-nos
missatges publicitaris.
LES XARXES SOCIALS: UNA EINA
ECONÒMICA?
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
8
96 Quin tipus de publicitat
veuen els nostres fills?
• Els influencers són una de les principals vies de
publicitat encoberta presents a les xarxes. Les
marques els utilitzen per arribar als seus públics
objectiu de manera més directa, humana i
efectiva.
YOUTUBERS: ELS NOUS ÍDOLS
• Creieu que les persones que s’han convertit en
ídols a les xarxes socials són sempre sinceres i
naturals amb allò que diuen i publiquen? O
penseu que poden estar més centrades a
agradar i construir-se un personatge?
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
9
96 Quin tipus de publicitat
veuen els nostres fills?
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
10
96 Marques – ídols –
emoció –consumidors!!
• Les marques arriben a nosaltres d’una manera més humana i
natural, a través de personatges que admirem i seguim, utilitzant el
mateix llenguatge que utilitzem a les xarxes.
• Aquests missatges publicitaris s’infiltren en el nostre dia a dia, amb
campanyes molt més properes i més vinculades a l’emoció que no
al producte en si mateix.
• Les marques hi troben una via directa amb el seu públic objectiu, ja
que aquests personatges tenen una relació molt més propera amb
els potencials consumidors dels seus productes. I és que són
persones que hem decidit seguir perquè els admirem, hi confiem, ens
diverteixen, els trobem referents, responen als nostres gustos, etc.
• És una tècnica publicitària que no apareix com aquesta, i utilitza
marques o símbols sense mencionar directament el producte en
espais no publicitaris. S’utilitza molt al cine, sèries de televisió,
videojocs, videoclips musicals… N’hi ha dos tipus:
• Activa: El personatge interactua amb el producte i destaca les
característiques i les bones qualitats d’aquest intentant no
mencionar el producte.
• Passiva: El personatge no interactua amb el producte però
aquest és present en l’entorn i fins i tot por ser-ho al context.
PUBLICITAT PER EMPLAÇAMENT
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
11
96 FUTUR DE LA PUBLICITAT:
Publicitat per emplaçament
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
12
96 Marques – ídols –
emoció –consumidors!!
• La publicitat es renova constantment i la trobem a tot
arreu. Pren moltes i noves formes i a Internet ha trobat un
univers ple de possibilitats. Per això, és necessari ser
conscients de la quantitat d’impactes publicitaris que
rebem en el nostre dia a dia, i ser capaços d’identificar
aquella publicitat que no ho sembla, per ser plenament
conscients d’allò que veiem i amos de les nostres
decisions de compra.
• Les emocions positives no generen conflicte.
Experimentar joia, pau, serenor, confiança,
sentir-se escoltat, comprès, valorat, estimat, és
totalment gratificant.
• Molt diferent és quan la persona és presa de
sentiments de culpa, de por, d’enveja, de
gelosia, o quan perd la motivació i el sentit
de viure, quan l’angoixa no la deixa viure en
pau, quan la depressió comença a instal·lar-
se en la ment i en el cor.
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
13
96 EGO: Gestor de les emocions
negatives. Vulnerabilitat
• Gran part del sofriment humà és
conseqüència d’una gestió insana de
les emocions. Ens referim
immediatament a la vivència
d’emocions negatives: por, ira, orgull,
desig, culpa, sofriment, afecciones,
sentiment d’incapacitat, baixa
autoestima, la sensació de no sentir-se
estimat, valorat, reconegut, mereixedor.
• L'EGO I L'ESSENCIA DEL SER
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
14
96 EGO: Gestor de les emocions
negatives. Vulnerabilitat
Família Escola Acció Compartida
15
96 EL RACO DE L’EXPERT: EDUCAR EN
EMOCIONS
“PRENDRE CONSCIÈNCIA
DE COM EM SENTO I
COM ES SENTEN ELS DE
MÉS”
“NO HI HA EMOCIONS NEGATIVES, HI
HA EMOCIONS INADEQUADES A LA
SITUACIÓ”
“LES EMOCIONS
HAN DE SER
TRANSFORMAD
ES PERÒ NO
REPRIMIDES”
“COMPRENDRE PERQUÈ EM/ES SENT/O AIXÍ”
“REGULAR I
REPARAR
ELS NOSTRE
S
ESTATS
EMOCIONALS
”
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
16
96 EL RACO DE L’EXPERT: EDUCAR PER
SER CRÍTIC...
• Compartir moments per veure amb els nostres fills/les nostres filles les imatges,
la publicitat, els/les youtubers/influencers del seu interès.
• Animar a analitzar amb criteri tot allò que veiem; el que es diu, el que no es diu,
la intencionalitat amb la que es diu o es fa, el llenguatge no verbal, etc. (sempre des de
la humiltat i la posició que no ho sabem tot.)
• Fomentar l’enfocament dels fets o situacions des de diversos punts de vista.
• És important deixar que els fills prenguin decisions i animar-los a expressar la pròpia
opinió dels fets/situacions.
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
17
96 EL RACO DE L’EXPERT: EDUCAR PER
SER CRÍTIC...
• Transmetre valors fonamentals. El pensament racional i basat en fets és important
en el pensament crític, però també s’ha de basar en valors.
Quan els/les fills/filles es formin una opinió sobre alguna cosa o algú hauran d’aplicar
l’objectivitat però també apel·lar a les seves conviccions i a l’ètica.
Així doncs, és aconsellable fomentar valors com l’empatia, la justícia, la igualtat, el
respecte i la tolerància, la llibertat, l’honestedat, la responsabilitat o la humilitat.
• Evitar desacreditar o descartar perquè si. Ells i elles s’identifiquen i s’impliquen
emocionalment amb allò important per ells/elles, per tant, si per exemple ens oposem
a tot allò que diu el seu influencer preferit sense raó, no aconseguirem que analitzin
amb esperit crític.
• Evitar el principi d’autoritat, (el perquè ho dic jo…o utilitzar una cita d’un “savi” per
tancar un debat), que és la gran excusa per no pensar més, al llarg de la història
s’ha usat molt i és un gran mecanisme de censura del pensament crític.
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
18
96 CITES...
•L’ambició és la riquesa dels pobres. Marcel Pagnol
• Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición, que no sea con daño de
tercero. Miguel de Cervantes
• Qui planta melons, recull melons. Qui planta faves, recull faves. Proverbi
Xinès
• Avarícia és viure en la pobresa per por a la pobresa. Sant Bernard
• Jo he vingut, perquè tinguin vida, i la tinguin en abundància, diu Jesús.
Aquesta és la vertadera riquesa, no la riquesa material. Papa Francesc
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
19
96 Llibres i pel·lícules.
Padres brillantes, maestros fascinantes. CURY,
Augusto: Ed. Planeta.
Universo de Emociones BISQUERRA, Rafael.2018
WONDER. Gracias al apoyo de sus padres, Isabel (Julia
Roberts) y Nate (Owen Wilson), Auggie tratará de encajar
entre sus nuevos compañeros y profesores, demostrando que
pese a su físico es un niño como otro cualquiera. Melodrama
EL SHOW DE TRUMAN. Truman Burbank es un
hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en
uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embargo,
de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que
algo anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores,
toda su ciudad es un plató, toda su vida está siendo filmada y
emitida como el reality más ambicioso de la historia. Drama
Trailer del Show de Truman
Família Escola Acció Compartida
2019-2020
20
96 FEAC: Família, Escola,
acció compartida
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
ASSISTÈNCIA
LA PROPERA TROBADA SERÀ EL
DIMARTS 26 DE MAIG DEL 2020
US HI ESPEREM!
TOTA AQUESTA INFORMACIÓ ESTARÀ
PENJADA EN LA PÀGINA WEB DEL COLE.
1 de 20

Recomendados

Dialeg i adolescencia por
Dialeg i adolescencia Dialeg i adolescencia
Dialeg i adolescencia JORDIMELE
382 visualizações20 slides
QUI MANA? EDUCACIÓ INFANTIL por
QUI MANA? EDUCACIÓ INFANTILQUI MANA? EDUCACIÓ INFANTIL
QUI MANA? EDUCACIÓ INFANTILJORDIMELE
385 visualizações21 slides
GELOSIA ENTRE GERMANS por
GELOSIA ENTRE GERMANSGELOSIA ENTRE GERMANS
GELOSIA ENTRE GERMANSJORDIMELE
778 visualizações24 slides
AUTORITAT I LÍMITS DES DEL COR por
AUTORITAT I LÍMITS DES DEL CORAUTORITAT I LÍMITS DES DEL COR
AUTORITAT I LÍMITS DES DEL CORJORDIMELE
581 visualizações8 slides
INFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓ por
INFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓINFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA LA FRUSTRACIÓJORDIMELE
1.7K visualizações15 slides
LA POR EDUCACIÓ INFANTIL por
LA POR EDUCACIÓ INFANTILLA POR EDUCACIÓ INFANTIL
LA POR EDUCACIÓ INFANTILJORDIMELE
2K visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

25 novembre2014lapor por
25 novembre2014lapor25 novembre2014lapor
25 novembre2014laporJORDIMELE
813 visualizações17 slides
DRETS I DEURES por
DRETS I DEURESDRETS I DEURES
DRETS I DEURESJORDIMELE
1.1K visualizações18 slides
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS por
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTSCOMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTSJORDIMELE
667 visualizações21 slides
Pwpt 62 ed infantil por
Pwpt 62 ed infantilPwpt 62 ed infantil
Pwpt 62 ed infantilMerce Pamies Dominguez
591 visualizações21 slides
Butlletí 64 ED. INFANTIL por
Butlletí 64 ED. INFANTILButlletí 64 ED. INFANTIL
Butlletí 64 ED. INFANTILMerce Pamies Dominguez
575 visualizações10 slides
ídols i models por
ídols i modelsídols i models
ídols i modelsJORDIMELE
470 visualizações18 slides

Mais procurados(20)

25 novembre2014lapor por JORDIMELE
25 novembre2014lapor25 novembre2014lapor
25 novembre2014lapor
JORDIMELE813 visualizações
DRETS I DEURES por JORDIMELE
DRETS I DEURESDRETS I DEURES
DRETS I DEURES
JORDIMELE1.1K visualizações
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS por JORDIMELE
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTSCOMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
COMUNICACIÓ AMB ADOLESCENTS
JORDIMELE667 visualizações
ídols i models por JORDIMELE
ídols i modelsídols i models
ídols i models
JORDIMELE470 visualizações
Alternatives al càstig sf por niuda
Alternatives al càstig sfAlternatives al càstig sf
Alternatives al càstig sf
niuda211 visualizações
Modes i ídols por JORDIMELE
Modes i ídolsModes i ídols
Modes i ídols
JORDIMELE268 visualizações
21 març 2017 Responsabilitat,normes i familia por JORDIMELE
21 març 2017 Responsabilitat,normes i familia21 març 2017 Responsabilitat,normes i familia
21 març 2017 Responsabilitat,normes i familia
JORDIMELE396 visualizações
Presentació setembre 16 por pbatall1
Presentació setembre 16Presentació setembre 16
Presentació setembre 16
pbatall1950 visualizações
22 novembre2016mitjans de comunicació por JORDIMELE
22 novembre2016mitjans de comunicació22 novembre2016mitjans de comunicació
22 novembre2016mitjans de comunicació
JORDIMELE288 visualizações
BUTLLETÍ 64. EDUCACIÓ EMOCIONAL. LA FRUSTRACIÓ I EL PERDÓ por JORDIMELE
BUTLLETÍ 64. EDUCACIÓ EMOCIONAL. LA FRUSTRACIÓ I EL PERDÓBUTLLETÍ 64. EDUCACIÓ EMOCIONAL. LA FRUSTRACIÓ I EL PERDÓ
BUTLLETÍ 64. EDUCACIÓ EMOCIONAL. LA FRUSTRACIÓ I EL PERDÓ
JORDIMELE898 visualizações
Safa la frustracio por JORDIMELE
Safa la frustracioSafa la frustracio
Safa la frustracio
JORDIMELE309 visualizações
BUTLLETÍ 61 COM SER FELIÇOS por JORDIMELE
BUTLLETÍ 61 COM SER FELIÇOSBUTLLETÍ 61 COM SER FELIÇOS
BUTLLETÍ 61 COM SER FELIÇOS
JORDIMELE897 visualizações

Similar a COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA

VALOR ESFORÇ 103.ppt por
VALOR ESFORÇ 103.pptVALOR ESFORÇ 103.ppt
VALOR ESFORÇ 103.pptJORDIMELE
14 visualizações23 slides
Comunicacio 89 por
Comunicacio 89Comunicacio 89
Comunicacio 89JORDIMELE
263 visualizações23 slides
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 por
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 Reunió pares Infantil Primària Set. 15
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 MartaDejuan
504 visualizações23 slides
Projecte anti bullying cp vara de rey por
Projecte anti bullying cp vara de reyProjecte anti bullying cp vara de rey
Projecte anti bullying cp vara de reysuperoleguer
515 visualizações43 slides
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR” por
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”AMPA INS Bellvitge
194 visualizações2 slides
Com fer un Social Media Plan por
Com fer un Social Media PlanCom fer un Social Media Plan
Com fer un Social Media PlanSem Pons Puig
1.3K visualizações46 slides

Similar a COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA(20)

VALOR ESFORÇ 103.ppt por JORDIMELE
VALOR ESFORÇ 103.pptVALOR ESFORÇ 103.ppt
VALOR ESFORÇ 103.ppt
JORDIMELE14 visualizações
Comunicacio 89 por JORDIMELE
Comunicacio 89Comunicacio 89
Comunicacio 89
JORDIMELE263 visualizações
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 por MartaDejuan
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 Reunió pares Infantil Primària Set. 15
Reunió pares Infantil Primària Set. 15
MartaDejuan504 visualizações
Projecte anti bullying cp vara de rey por superoleguer
Projecte anti bullying cp vara de reyProjecte anti bullying cp vara de rey
Projecte anti bullying cp vara de rey
superoleguer515 visualizações
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR” por AMPA INS Bellvitge
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
“CRÉIXER, EDUCAR I COMPARTIR”
AMPA INS Bellvitge194 visualizações
Com fer un Social Media Plan por Sem Pons Puig
Com fer un Social Media PlanCom fer un Social Media Plan
Com fer un Social Media Plan
Sem Pons Puig1.3K visualizações
Entendre el comportament dels nostres fills per Xelo Vañó por Barbara Ines Rotger
Entendre el comportament dels nostres fills per Xelo VañóEntendre el comportament dels nostres fills per Xelo Vañó
Entendre el comportament dels nostres fills per Xelo Vañó
Barbara Ines Rotger281 visualizações
15 Col·Laboració FamíLia Escola por lmaso2
15 Col·Laboració FamíLia Escola15 Col·Laboració FamíLia Escola
15 Col·Laboració FamíLia Escola
lmaso2571 visualizações
Saber escollir por JORDIMELE
Saber escollirSaber escollir
Saber escollir
JORDIMELE415 visualizações
Escola de pares por castegi
Escola de paresEscola de pares
Escola de pares
castegi198 visualizações
Pares i alumnes davant l'eso por Ramon Barlam
Pares i alumnes davant l'esoPares i alumnes davant l'eso
Pares i alumnes davant l'eso
Ramon Barlam8.9K visualizações
Reputació vs promoció digital por Miquel Rovira
Reputació vs promoció digitalReputació vs promoció digital
Reputació vs promoció digital
Miquel Rovira281 visualizações
BUTLLETÍ 62: RONDINAIRES O CRÍTICS. PROACTIUS por JORDIMELE
BUTLLETÍ 62: RONDINAIRES O CRÍTICS. PROACTIUSBUTLLETÍ 62: RONDINAIRES O CRÍTICS. PROACTIUS
BUTLLETÍ 62: RONDINAIRES O CRÍTICS. PROACTIUS
JORDIMELE655 visualizações
Els valors morals por gemunne
Els valors moralsEls valors morals
Els valors morals
gemunne67 visualizações
Conflictes parella i conseqüencies en els fills por Rosa Barceló Aznar
Conflictes parella i conseqüencies en els fillsConflictes parella i conseqüencies en els fills
Conflictes parella i conseqüencies en els fills
Rosa Barceló Aznar1.1K visualizações

Mais de JORDIMELE

La frustració.ppt por
La frustració.pptLa frustració.ppt
La frustració.pptJORDIMELE
13 visualizações7 slides
BULLYING 97.ppt por
BULLYING 97.pptBULLYING 97.ppt
BULLYING 97.pptJORDIMELE
17 visualizações27 slides
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA por
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIAJORDIMELE
377 visualizações8 slides
Definitiuafrontar adolescencia 90 por
Definitiuafrontar adolescencia 90Definitiuafrontar adolescencia 90
Definitiuafrontar adolescencia 90JORDIMELE
240 visualizações21 slides
Primària temps en familia por
Primària temps en familiaPrimària temps en familia
Primària temps en familiaJORDIMELE
177 visualizações10 slides
Infantil temps lliure (inf) por
Infantil temps lliure (inf)Infantil temps lliure (inf)
Infantil temps lliure (inf)JORDIMELE
205 visualizações19 slides

Mais de JORDIMELE(18)

La frustració.ppt por JORDIMELE
La frustració.pptLa frustració.ppt
La frustració.ppt
JORDIMELE13 visualizações
BULLYING 97.ppt por JORDIMELE
BULLYING 97.pptBULLYING 97.ppt
BULLYING 97.ppt
JORDIMELE17 visualizações
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA por JORDIMELE
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIAPOTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA
POTS VOLAR EDUCACIÓ PRIMÀRIA
JORDIMELE377 visualizações
Definitiuafrontar adolescencia 90 por JORDIMELE
Definitiuafrontar adolescencia 90Definitiuafrontar adolescencia 90
Definitiuafrontar adolescencia 90
JORDIMELE240 visualizações
Primària temps en familia por JORDIMELE
Primària temps en familiaPrimària temps en familia
Primària temps en familia
JORDIMELE177 visualizações
Infantil temps lliure (inf) por JORDIMELE
Infantil temps lliure (inf)Infantil temps lliure (inf)
Infantil temps lliure (inf)
JORDIMELE205 visualizações
Deures, notes i resultats acadèmics por JORDIMELE
Deures, notes i resultats acadèmicsDeures, notes i resultats acadèmics
Deures, notes i resultats acadèmics
JORDIMELE359 visualizações
La responsabilitat INFANTIL por JORDIMELE
La responsabilitat INFANTILLa responsabilitat INFANTIL
La responsabilitat INFANTIL
JORDIMELE300 visualizações
La responsabilitat por JORDIMELE
La responsabilitatLa responsabilitat
La responsabilitat
JORDIMELE486 visualizações
ÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERAT por JORDIMELE
ÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERATÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERAT
ÚS SEGUR DE LES XARXES ESO I BATXILLERAT
JORDIMELE470 visualizações
ÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIA por JORDIMELE
ÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIAÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIA
ÚS I ABÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PRIMÀRIA
JORDIMELE598 visualizações
Lasobreestimulació por JORDIMELE
LasobreestimulacióLasobreestimulació
Lasobreestimulació
JORDIMELE305 visualizações
30 maig2017m'estimotalcomsoc por JORDIMELE
30 maig2017m'estimotalcomsoc30 maig2017m'estimotalcomsoc
30 maig2017m'estimotalcomsoc
JORDIMELE411 visualizações
3r feac maig_2017_felicitat por JORDIMELE
3r feac maig_2017_felicitat3r feac maig_2017_felicitat
3r feac maig_2017_felicitat
JORDIMELE422 visualizações
La paciencia por JORDIMELE
La pacienciaLa paciencia
La paciencia
JORDIMELE114 visualizações
La paciència Trobades feac infantil i primària por JORDIMELE
La paciència Trobades feac infantil i primàriaLa paciència Trobades feac infantil i primària
La paciència Trobades feac infantil i primària
JORDIMELE361 visualizações
Power respecte por JORDIMELE
Power respectePower respecte
Power respecte
JORDIMELE373 visualizações
Educar amb actitud positiva por JORDIMELE
Educar amb actitud positivaEducar amb actitud positiva
Educar amb actitud positiva
JORDIMELE325 visualizações

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 visualizações22 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 visualizações48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides

Último(9)

RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA95 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
Notícies de la setmana.pdf por RaulGomez822561
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin916 visualizações

COMUNICACIÓ PUBLICITAT I MODA

 • 1. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 1 96 LA DEPENDÈNCIA DE LA PUBLICITAT I LES MODES
 • 2. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 2 96 SOC EL QUE TINC Rosa (46 anys, mare de la Mireia, de 15 anys) La Mireia només vol comprar a les botigues on van les seves amigues i les colònies han de ser les mateixes que anuncien. Com li fascina la publicitat! Em sap greu aquesta actitud, i si li dic que no té personalitat, que es deixa endur per la moda i el consumisme, em contesta que vol anar com totes les de la classe. Que si no hi va, no l’acceptaran en el grup i llavors es passaria el dia plorant, com d’altres vegades li ha passat. No sé si la hi acompanyaré més, ja s'ho farà!
 • 3. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 3 96 SOC EL QUE TINC Berta (39 anys, mare de la Júlia, de 12 anys) Amb tota la publicitat que reben és fàcil deixar-se arrossegar per les modes. A la Júlia també li passa; pensant-hi bé, no fa gaire nosaltres també ho fèiem. Els anuncis no només ofereixen el producte, sinó que enlluernen i mostren unes situacions que desperten interès. És força difícil ser crítics amb missatges atractius. Em sembla que el millor és fer-los veure com ens influeix la publicitat. Potser més endavant no en dependran tant.
 • 4. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 4 96 SOC EL QUE TINC Vanessa (31 anys, mare de l'Anna, de 12 anys, i del Pau, de 13) Pels volts de Nadal els meus fills demanen tots els regals que els agraden i que s'anuncien a la televisió. Jo els intento explicar que no pot ser. Els dic que la nostra economia no és com la dels seus amics de classe o del futbol i dansa. Som una família que tenim la sort que treballem els dos, però no podem comprar tot el que demanen perquè els nostres fills se sentin acceptats entre les seves amistats. Es deixen enlluernar pels amics, per la televisió, per la societat. A més, sempre els dic que els diners no defineixen com ets. T’han d’estimar pel que ets, no pel que tens.
 • 5. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 5 96 SOC EL QUE TINC Marta (50 anys, mare del Manel, de 15 anys, i del Jordi, de 16) —En Manel no n'és conscient, i contínuament demana diners per comprar roba, videojocs o per sortir amb els amics. Jo intento que entengui la necessitat d'administrar els cèntims, però ell es mostra molt tossut i poc raonable perquè diu que amb la paga que li donem no pot fer ni tenir el mateix que els seus amics, i per aquest motiu se sent enfadat i desgraciat. Ja no sabem com tractar aquest tema!
 • 6. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 6 96 Qüestions per al diàleg •Com a pares i mares, som capaços de fomentar l’esperit crític? •Els vostres fills/es són molt dependents de la publicitat o les modes? •Quin tipus de publicitat miren/segueixen els vostres fills/es: youtubers, futbolistes, cantants, actors, models...? •Com podem gestionar el fet que els nostres fills i filles se sentin estimats, acompanyats i escoltats pel que son i no pel que tenen? •Trobem moments per parlar amb ells sobre les enveges i rivalitats? Com ho vivim també nosaltres com a pares i mares. Ho tenim resolt ? •Exerciu control dels canals d’entrada de la publicitat o les modes?
 • 7. • Amb l’arribada d’internet, la publicitat ha trobat nous espais i fórmules per arribar al públic i es troba en constant evolució. • La publicitat no només es troba als espais més convencionals, sinó que també està en els nostres dispositius amb accés a Internet, en forma de vídeos, baners, etc. • De la mateixa manera que abans existia publicitat encoberta, a Internet també podem trobar missatges publicitaris amb formats que no són fàcils de reconèixer. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 7 96 Quin tipus de publicitat veuen els nostres fills?
 • 8. • A Internet, i sobretot a les xarxes, les empreses també fan publicitat com si fossin un usuari més d’aquestes plataformes i, entren als nostres dispositius com un contacte més. Quan seguim una marca, li estem obrint la porta a enviar-nos missatges publicitaris. LES XARXES SOCIALS: UNA EINA ECONÒMICA? Família Escola Acció Compartida 2019-2020 8 96 Quin tipus de publicitat veuen els nostres fills?
 • 9. • Els influencers són una de les principals vies de publicitat encoberta presents a les xarxes. Les marques els utilitzen per arribar als seus públics objectiu de manera més directa, humana i efectiva. YOUTUBERS: ELS NOUS ÍDOLS • Creieu que les persones que s’han convertit en ídols a les xarxes socials són sempre sinceres i naturals amb allò que diuen i publiquen? O penseu que poden estar més centrades a agradar i construir-se un personatge? Família Escola Acció Compartida 2019-2020 9 96 Quin tipus de publicitat veuen els nostres fills?
 • 10. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 10 96 Marques – ídols – emoció –consumidors!! • Les marques arriben a nosaltres d’una manera més humana i natural, a través de personatges que admirem i seguim, utilitzant el mateix llenguatge que utilitzem a les xarxes. • Aquests missatges publicitaris s’infiltren en el nostre dia a dia, amb campanyes molt més properes i més vinculades a l’emoció que no al producte en si mateix. • Les marques hi troben una via directa amb el seu públic objectiu, ja que aquests personatges tenen una relació molt més propera amb els potencials consumidors dels seus productes. I és que són persones que hem decidit seguir perquè els admirem, hi confiem, ens diverteixen, els trobem referents, responen als nostres gustos, etc.
 • 11. • És una tècnica publicitària que no apareix com aquesta, i utilitza marques o símbols sense mencionar directament el producte en espais no publicitaris. S’utilitza molt al cine, sèries de televisió, videojocs, videoclips musicals… N’hi ha dos tipus: • Activa: El personatge interactua amb el producte i destaca les característiques i les bones qualitats d’aquest intentant no mencionar el producte. • Passiva: El personatge no interactua amb el producte però aquest és present en l’entorn i fins i tot por ser-ho al context. PUBLICITAT PER EMPLAÇAMENT Família Escola Acció Compartida 2019-2020 11 96 FUTUR DE LA PUBLICITAT: Publicitat per emplaçament
 • 12. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 12 96 Marques – ídols – emoció –consumidors!! • La publicitat es renova constantment i la trobem a tot arreu. Pren moltes i noves formes i a Internet ha trobat un univers ple de possibilitats. Per això, és necessari ser conscients de la quantitat d’impactes publicitaris que rebem en el nostre dia a dia, i ser capaços d’identificar aquella publicitat que no ho sembla, per ser plenament conscients d’allò que veiem i amos de les nostres decisions de compra.
 • 13. • Les emocions positives no generen conflicte. Experimentar joia, pau, serenor, confiança, sentir-se escoltat, comprès, valorat, estimat, és totalment gratificant. • Molt diferent és quan la persona és presa de sentiments de culpa, de por, d’enveja, de gelosia, o quan perd la motivació i el sentit de viure, quan l’angoixa no la deixa viure en pau, quan la depressió comença a instal·lar- se en la ment i en el cor. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 13 96 EGO: Gestor de les emocions negatives. Vulnerabilitat
 • 14. • Gran part del sofriment humà és conseqüència d’una gestió insana de les emocions. Ens referim immediatament a la vivència d’emocions negatives: por, ira, orgull, desig, culpa, sofriment, afecciones, sentiment d’incapacitat, baixa autoestima, la sensació de no sentir-se estimat, valorat, reconegut, mereixedor. • L'EGO I L'ESSENCIA DEL SER Família Escola Acció Compartida 2019-2020 14 96 EGO: Gestor de les emocions negatives. Vulnerabilitat
 • 15. Família Escola Acció Compartida 15 96 EL RACO DE L’EXPERT: EDUCAR EN EMOCIONS “PRENDRE CONSCIÈNCIA DE COM EM SENTO I COM ES SENTEN ELS DE MÉS” “NO HI HA EMOCIONS NEGATIVES, HI HA EMOCIONS INADEQUADES A LA SITUACIÓ” “LES EMOCIONS HAN DE SER TRANSFORMAD ES PERÒ NO REPRIMIDES” “COMPRENDRE PERQUÈ EM/ES SENT/O AIXÍ” “REGULAR I REPARAR ELS NOSTRE S ESTATS EMOCIONALS ”
 • 16. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 16 96 EL RACO DE L’EXPERT: EDUCAR PER SER CRÍTIC... • Compartir moments per veure amb els nostres fills/les nostres filles les imatges, la publicitat, els/les youtubers/influencers del seu interès. • Animar a analitzar amb criteri tot allò que veiem; el que es diu, el que no es diu, la intencionalitat amb la que es diu o es fa, el llenguatge no verbal, etc. (sempre des de la humiltat i la posició que no ho sabem tot.) • Fomentar l’enfocament dels fets o situacions des de diversos punts de vista. • És important deixar que els fills prenguin decisions i animar-los a expressar la pròpia opinió dels fets/situacions.
 • 17. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 17 96 EL RACO DE L’EXPERT: EDUCAR PER SER CRÍTIC... • Transmetre valors fonamentals. El pensament racional i basat en fets és important en el pensament crític, però també s’ha de basar en valors. Quan els/les fills/filles es formin una opinió sobre alguna cosa o algú hauran d’aplicar l’objectivitat però també apel·lar a les seves conviccions i a l’ètica. Així doncs, és aconsellable fomentar valors com l’empatia, la justícia, la igualtat, el respecte i la tolerància, la llibertat, l’honestedat, la responsabilitat o la humilitat. • Evitar desacreditar o descartar perquè si. Ells i elles s’identifiquen i s’impliquen emocionalment amb allò important per ells/elles, per tant, si per exemple ens oposem a tot allò que diu el seu influencer preferit sense raó, no aconseguirem que analitzin amb esperit crític. • Evitar el principi d’autoritat, (el perquè ho dic jo…o utilitzar una cita d’un “savi” per tancar un debat), que és la gran excusa per no pensar més, al llarg de la història s’ha usat molt i és un gran mecanisme de censura del pensament crític.
 • 18. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 18 96 CITES... •L’ambició és la riquesa dels pobres. Marcel Pagnol • Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición, que no sea con daño de tercero. Miguel de Cervantes • Qui planta melons, recull melons. Qui planta faves, recull faves. Proverbi Xinès • Avarícia és viure en la pobresa per por a la pobresa. Sant Bernard • Jo he vingut, perquè tinguin vida, i la tinguin en abundància, diu Jesús. Aquesta és la vertadera riquesa, no la riquesa material. Papa Francesc
 • 19. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 19 96 Llibres i pel·lícules. Padres brillantes, maestros fascinantes. CURY, Augusto: Ed. Planeta. Universo de Emociones BISQUERRA, Rafael.2018 WONDER. Gracias al apoyo de sus padres, Isabel (Julia Roberts) y Nate (Owen Wilson), Auggie tratará de encajar entre sus nuevos compañeros y profesores, demostrando que pese a su físico es un niño como otro cualquiera. Melodrama EL SHOW DE TRUMAN. Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores, toda su ciudad es un plató, toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality más ambicioso de la historia. Drama Trailer del Show de Truman
 • 20. Família Escola Acció Compartida 2019-2020 20 96 FEAC: Família, Escola, acció compartida MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA LA PROPERA TROBADA SERÀ EL DIMARTS 26 DE MAIG DEL 2020 US HI ESPEREM! TOTA AQUESTA INFORMACIÓ ESTARÀ PENJADA EN LA PÀGINA WEB DEL COLE.