Anúncio

Aretes_General_2016

21 de Nov de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Aretes_General_2016

 1. Ogólna Oferta zakresu usług Aretes Consultants 18.11.2016r.
 2. Wspólnota „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idźmy razem.” Przysłowie afrykańskie W Aretes Consultants od lat rozwijamy metodologię podnoszenia jakości współpracy w zespole i budowania wspólnej tożsamości, wierząc w to, że ludzie razem są w stanie osiągać ponadprzeciętne wyniki pod warunkiem współdziałania w zaufaniu i partnerstwie. W i e l o k ro t n i e s p o t y k a l i ś m y g r u p y kompetentnych i utalentowanych ludzi działających poniżej swoich możliwości, nie współpracując dobrze ze sobą. Nasza praca wychodzi od zdefiniowania, jaki cel stoi przed zespołem, ale koncentruje się na tym jak ten zespół chce go osiągnąć.
 3. Oferta usług Aretes Consultants Rekrutacja Executive Search oraz doradztwo w budowaniu procesów rekrutacyjnych Diagnoza i rozwój zespołów przywódczych Assesment/Development Centre, warsztaty, ocena 360 stopni, Gallup - Strengths Finder, szkolenia kompetencji menedżerskich Doradztwo strategiczne wsparcie lidera w realizacji celu biznesowego Warsztaty strategiczne, zmiana kulturowa, systemy motywowania i wynagradzania, Activity Based Workplace
 4. Rekrutacja - Executive search Co wyróżnia prowadzone przez nas procesy rekrutacji? docieranie do kandydatów będących poza zasięgiem innych rekruterów budowanie autentycznej, partnerskiej relacji z klientem i kandydatem odpowiedzialne rekomendowanie kandydatur - z właściwą, trwałą motywacją, dopasowaniem do kultury organizacyjnej klienta solidny proces owocujący różnorodną shortlistą on-boarding - proces coachingowy wspierający kandydata w objęciu nowej roli dbałość o Employer Branding klienta W jakich warunkach pracujemy? 4 - 6 tygodni procesu do momentu zaprezentowania shortlisty dyskusja o kandydatach w oparciu o rozbudowany raport diagnostyczny dająca akceptację bądź nie kandydata do prezentacji nasze wynagrodzenie - 2,5 krotność wynagrodzenia brutto zatrudnionego kandydata wynagrodzenie płatne w 3 ratach - po udzieleniu zlecenia, po akceptacji kandydatów do prezentacji, po zatrudnieniu wybranej osoby gwarancja minimum 12 miesięcy
 5. Rekrutacja - Doradztwo w procesach rekrutacji Dopasowanie procesów rekrutacji do celów biznesowych Naszych klientów wspieramy pomagając im w zaprojektowaniu procesów rekrutacji - wewnętrznej i zewnętrznej, żeby w jak najlepszy sposób mogli sięgać po talenty na rynku i/lub diagnozować i rozwijać talenty wewnątrz organizacji. Jaki kompetencji, postaw, wartości poszukujemy u kandydatów? diagnoza Jakie źródła kandydatów zwiększają szanse na pozyskanie takich kompetencji itd.? mapowanie źródeł Jakie narzędzia diagnostyczne dadzą na najwyższą trafność selekcyjną? dobór narzędzi Jakie kompetencje powinien mieć zespół rekruterów? szkolenie wew. rekruterów Jak wprowadzać talenty do organizacji, żeby rozwijały się i ją wspierały? projektowanie on- boardingu
 6. Diagnoza kompetencji Leadership Development Centre CO DAJE PROCES LSD? • diagnoza indywidualna i zespołowa - model kompetencji strategicznych • przestrzeń na wspólną pracę nad rozumieniem strategii, poprawą współpracy wewnątrz zespołu, • praca nad wspólnymi wartościami MISTRZOWSKI FEEDBACK Indywidualne sesje feedback, prowadzone w metodologii coachingu powodują, że menedżer czerpie z samej sesji i jej wyników możliwie dużo. To działanie rozwojowe zapamięta często jako punkt zwrotny w swoim rozwoju i będzie często wracał do swojego raportu. WYJĄTKOWY CZAS Dwudniowa sesja w wyjątkowym miejscu, z angażującym programem, dająca już na poziomie omówienia mnóstwo przestrzeni na autorefleksję. Budujące wspólne doświadczenie, dające nowy początek.
 7. Diagnoza i rozwój kompetencji
 Strengths Based Leadership Program Badanie StrengthsFinder oraz warsztat głęboka autorefleksja Poznanie 5 najsilniejszych talentów ich rozumienie, pokochanie i nauczenie się praktycznego ich wykorzystania. Management Start Program szkoleń menedżerskich Program szkoleń menedżerskich w blokach tematycznych • Unikalny program rozwojowy realizowany poprzez wzrost świadomości indywidualnej uczestników, a następnie rozwój kompetencji. • Nowy początek na drodze budowania partycypacyjnej kultury organizacyjnej i zaangażowania. • Wykorzystanie indywidualnego poziomu motywacji do budowania szerszego kontekstu dla wyzwań zawodowych uczestników.
 8. Doradztwo strategiczne Wsparcie lidera w wypracowaniu strategii, zaprojektowanie zmiany kulturowej, przygotowaniu ludzi do realizacji tej strategii. Diagnoza problemu ew. pomoc w określeniu celu i strategii warsztaty strategiczne, coaching, mentoring, 
 badania on-line Zaprojektowanie potrzebnych warunków kulturowych i talentów potrzebnych do realizacji strategii focus groups, warsztaty Proces zmiany kulturowej - przemodelowanie procesów zarządczych, HRowych, a także filozofii pracy wspierającej współpracę systemy ocen, motywowania i wynagradzania, planowanie przestrzeni do pracy - Activity Based Workplace Proces zmiany kulturowej - rozwój kompetencji menedżerskich, wypracowanie nowego stylu zarządzania szkolenia, mentoring, coaching, Ocena 360
 9. Konsultanci Joanna Cichosz Psycholog społeczny (SWPS), trener i facylitator. Od 2003 roku związana z Aretes Consultants, jako konsultant executive search oraz trener. Przez ostatnie dwa lata dodatkowo związana z Pracownią Gier Szkoleniowych, gdzie rozwijała metodologię warsztatów opartych o gry. W swoim obszarze zainteresowań ma diagnozę i rozwój kompetencji przywódczych, budowanie zespołu oraz wypracowywanie wspólne z zespołem wszystkiego, co pomaga ludziom lepiej razem pracować. W 2016 roku uzupełniła swój warsztat o kompetencje facylitacji procesów w Szkole Facylitacji Pathways. Długie doświadczenie w doradztwie personalnym oraz setki godzin przepracowanych na sali, dają jej znajomość biznesu i doświadczenie, którym może dzielić się z grupą. Nel Berezowska-Lewicka Z Aretes Consultants związana od 2015 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w międzynarodowych korporacjach jako dyrektor personalna w Polsce i krajach Bałtyckich. Odpowiadała za procesy restrukturyzacyjne, fuzje, negocjacje ze związkami zawodowymi. Wdrażała nowe systemy motywacyjne, wynagrodzeń, czy rozwojowe. Podejmowane przez nią działania wytyczały nowe standardy i wspierały budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach i wysokich standardach pracy. Jest założycielką pierwszej w Polsce firmy zajmującej się projektowaniem gier i symulacji oraz realizacją warsztatów w oparciu o tę metodę dla wyższej kadry menedżerskiej.   Angażuje się w nowe projekty biznesowe jako inwestor lub ekspert. Jej głównym obszarem zainteresowania jest budowanie strategii, projekty innowacyjne, zarządzanie i wdrażanie zmian.
 10. Konsultanci Izabela Dominko dr nauk humanistycznych (UMCS), coach. trener i psychoterapeuta DMT (Dance/Movement Therapy). Od 2015 roku związana z Aretes Consultants, jako konsultant executive search , asesor, coach oraz trener. Przez ostatnie dziesięć lat dodatkowo związana z IPSI (Instytutem PsychoImmunologii Wojciecha Eichelbergera), gdzie rozwijała się jako coach i psychoterapeuta, pracując indywidualnie i grupowo przez umysł i ciało. W l a t a c h 1 9 9 8 - 2 0 0 8 p r a c o w a ł a w międzynarodowych korporacjach szkoleniowo- rekrutacyjnych, jako konsultant, szef zespołu oraz prezes oddziału amerykańskiej korporacji w Polsce. W swoim obszarze zainteresowań ma diagnozę i rozwój talentów, inspirującego przywództwa oraz budowanie kultury organizacji wspierającej wspólnotę. Długie doświadczenie w doradztwie personalnym oraz tysiące godzin sesji coachingowych i terapeutycznych dają jej głęboki wgląd w sposoby budowania autentycznie inspirującego przywództwa, budowania partnerskich relacji w z e s p o l e i t w o r z e n i a d o ro s ł y c h k u l t u r organizacyjnych przeciwdziałających stresowi i wypaleniu zawodowemu jej członków. Zbigniew Matysik Zbigniew ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie menedżerskie zdobywał zarządzając kolejnymi szczeblami struktur marketingu i sprzedaży w branży wydawniczej. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Dyrektora HR w Grupie Agora budując stopniowo nowoczesny dział zarządzania zasobami ludzkimi. Wdrażał i rozwijał unikalne wówczas, zaawansowane programy motywacyjne i rozwojowe. Od 2004 roku związany z ARETES, zajmuje się coachingiem indywidualnym i grupowym oraz programami rozwoju przywództwa. Jako praktyk zarządzania zespołami liniowych menedżerów koncentruje się szczególnie na zagadnieniach rekrutacji, motywacji, współpracy i rozwoju. Prowadzi projekty rekrutacyjne w metodologii executive search i direct search. Aktualnie rozwija praktykę w nowej dziedzinie – Activity-based workplace – optymalnej organizacji przestrzeni biurowej wspierającej komfort i efektywność pracowników przy jednoczesnej znacznej redukcji kosztów administracyjnych.
 11. Konsultanci Tomasz Cichocki Jego specjalnością są obszary związane z kompetencjami managerskimi, innowacyjnością, myśleniem systemowym i strategicznym, negocjacjami i wystąpieniami publicznymi. Prowadzi warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Prowadzeniem szkoleń i warsztatów zajmuje się od 2006 roku. W 2010 ukończył szkołę trenerów biznesu Grupy TROP. Doskonale radzi sobie przy prowadzeniu kameralnych warsztatów oraz zajęć dla dużych grup (30-200 osób), także w języku angielskim. Jest absolwentem szkoły coachingu Erickson College International. Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał kierując wdrożeniowymi projektami informatycznymi. Przez prawie 5 lat , jako manager ds. rozwoju, odpowiadał za sprzedaż usług nadawczych i produkcyjnych w spółce Polskie Sieci Nadawcze należącej do France Telecom. Kierował także wieloletnimi projektami wspierającymi polskie firmy i jednostki naukowe w nawiązywaniu współpracy na rynkach zagranicznych – jako Zastępca Dyrektora Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie wspiera swoim doświadczeniem konsorcja, realizujące projekty w ramach 7 Programu Ramowego UE, prowadząc warsztaty Exploitation Strategy Seminar organizowane przez Komisję Europejską, podczas których przedsiębiorcy i naukowcy opracowują strategię wdrażania nowych produktów na rynek. Pracował także w międzynarodowej korporacji - jako konsultant w firmie doradczej KPMG. Ma też za sobą doświadczenie dziennikarskie. W latach 90. był jednym z autorów serwisów informacyjnych radiowej Trójki. Wykładał na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Koźmińskiego. Prowadził także zajęcia na studiach MBA prowadzonych przez Francuski Instytut Zarządzania. Uczestniczył w kilku projektach mających na celu podnoszenie kompetencji trenerskich. Łącznie przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń, w tym ponad 900 godzin dla kadry kierowniczej.
 12. Aretes Consultants Joanna Cichosz, tel. 698 631 822, email: joanna.cichosz@aretes.pl Izabela Dominko, tel. 601247364, email: izabela.dominko@aretes.pl
Anúncio