W' V
JU

| .
Mjedisi

 

z

- Term¡ “Mjedis " neukupton cd
À nie organízem. 
- Mjedisi eshte njesistenn fakto

_írT_

Nderveprimet NJ ...
@Mjedisi HPmjC fare ¡IIéII 7§mfa r= ~ *m vetc nunka¡
. - . . ' f. * . . - . r
_ pasqyl* jefen e . fuer _yin e _ 5x3. ...
Â

 

o Ndofa e mjedisit eshte

, VK '
. _. . l
. 
a
. 
-XI 7.. ... ss na ~›-¡~ q_
“' . .J p; wi 4
. . . à.s«';4/. J ....
E
M
J
o
K
H
S
o
P
U
K
pf "  . ñ _Àgrkj : .._.1í_. =›, r~  1,¡ i 
 7 1 v». 'ix -. ›Í . =' . ..  »í-"-. ““? ;Ã: * E' 
o' Pothnajse çdodg...
[r
l. 
1
n
II

. A J . ' 7 .  V¡ J

. › 'v - '

. f: ›:jÍiic| -.~1:1:“ naum; (__: 'Izglneva' '~ r m4 Í¡u-: :1.-n_| r...
ITJIE 1131131151331, 131.¡ 1z>1a11111«: , IME 1114151111111
o Vit¡ 2011 eshté shpallur nga OKB s¡ viti i pyjeve/ 
Shkolla ...
.
_ . 
¡ - V
«›
1. r, 
›. . 'n «
k . 
' -¡¡ , ' - n
, - , . . .¡_¡
. w -~
' › › í. .-
. M _ . . , o
- _ i y_ , f» . l...
NDOTJA E MJEDISIT
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

NDOTJA E MJEDISIT

302 visualizações

Publicada em

U mundova te perfeksionoj disa projekte ne nje te vetem , duke sjelle nje magji te pasuar nga nje 10 e sigurt nga kushdo
Btw. I lumte dora atyre qe punuan para meje

Publicada em: Meio ambiente
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
302
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

NDOTJA E MJEDISIT

 1. 1. W' V JU | .
 2. 2. Mjedisi z - Term¡ “Mjedis " neukupton cd À nie organízem. - Mjedisi eshte njesistenn fakto _írT_ Nderveprimet NJ ERI -MJ EDIS q. ' Plant-ti mk(- shwpixl o: njorwzw . kn . nv(- dhe lume-vu. '“'-"'~""" m* W' - . Yu-riu (lonunr n «lho «ymmc . Jin-vtczun gj¡ › rmm ¡- vcuuc nc : oh munckhnu- ne vepmnnu ° Ai punun s¡ z¡ '~ degnduxul ' ; - GjiÚmn-¡Íll u a¡ v 't 1'¡ kra-server of I / 329279, dhe bioloik ne ekuilibrin dinamik. MJ EDISI nu¡ 1 v « Eahte_nje sistem _kompl ka nderv organnzmave te gjalle dg e mjedisi? Bio fera eahçe e palhaço ng¡ njeai vog a te quantum a onnteme. mami ta vam m¡ sai _nefcnqo me na Guam ano Ie tem¡ nevole 'NEI NI HI' VL¡ vw--1an1nu' Nun- nun'
 3. 3. @Mjedisi HPmjC fare ¡IIéII 7§mfa r= ~ *m vetc nunka¡ . - . . ' f. * . . - . r _ pasqyl* jefen e . fuer _yin e _ 5x3. 1 hapm'. Qe V ” . _ . _V. .( _k *Ymomeüifev t _lçâczft 311m . - _ panderp = . s. › 'f' a ai n Irrtmt _i 1 _, :É F g 4 " - mente; * v I~ 1321,16 e 'metgljcdi nevo ona t'lotesoje~ ; Í _. L 1 l ' g q . . . . › ustõlñe . _ «a ed¡ »- ~temiretejash _ ic 'A . ,. ; :. ' _ s ne cash. ' nRjta gje po nd ›' ___ '_ a ' c nga pak 4.' mjedisi po sh " f_ ct dhc-, guk p " õfbçspn te tera u f À . yls u ; à ' -. - . A ku to'me rende- . mbasi EJ¡ 9- : o . uni › mms e qe r d' a “ ' ' . q» Ô , .V . s . . 'yr ' ~ ,
 4. 4.  o Ndofa e mjedisit eshte , VK ' . _. . l . a . -XI 7.. ... ss na ~›-¡~ q_ “' . .J p; wi 4 . . . à.s«';4/. J . x - J . n21 Í . ". '"; .-›1›*. . ; ›§*- "K ~«! ]›¡Í. hv¡ÓII_I ' *s _x . M. . z _ % r n e rob em shqetesues ne te gi¡ e Enem. Ndotja gnund te jete ne Ísa forma, 5': Tndotja e tokes. ajrít, ujit etj: Ne (lisa vasta. ndotja e ujit ndodh kur ndotcsil ¡wc-ffundojnc ne lufm-nj. liugxeii detc ctj. Pjcsa mui: : mad e c mlutesve jane: kinüknleqúvzlu-au. pvsticinlv. 11:11h'. ¡vngzlt-fltüíi [L (jura. Nçímju L amjril' êshti¡ ni( prublc111 tjetêr tb ¡mcmlzsit 116 (NIKE 1:11'(- ni¡ Lê gjílhê bolêu. Nntlutjz¡ v ajríl 111111111 li» jutê krijuar ng: : tàbrika upa kompzlnitê qé clirdinc* «ndutça lc 11el1'°. <!1<: ¡111xiíniêr. v ›' ›_1~? '~x~rfqr~~ : t à'. í J 1 t .1__¡1.A _'; :|_: '›; :x'. . _s__'“_ 3,. '" * àgruínj. ; qlobale õahtê njê tjctõr problem mjcdmau. Came¡ sex-eta tílla sí karboni. clirnlxçu (n. .utnnssrrc. dhc pt) ~<hk: ¡$›; ›1'1.: jÍuI' . ~'Í11-1^: e<›: r'l . c -JzoIíiL Kju ka vurz¡ nc- : xílíu: u' lL'1h[)P| '¡llll¡': l'Ç to plzmclil dhu- m" FYÍT_). "I i' JLÊFCÍÍI ! K : ln-lm- 1 1u¡<-: ¡11v'1'r~. .: '.c_-l¡ 1 uhdxxlrí. . zfJfv--nit m' dim n. ~›. :«! '.1.11,›mlazialte-Ílzjgcr' 1 : ;eu. -§l. -.1'l« v¡ kn num" gv-Ixrpurzt uxuluiuút lc indugzütãc. Ajoqê tê bên mõ 511111116* pérshtfvnãc cahtõ ': <!l¡1I'Íl: "--Í'.1 111v u- vílc-n 11h11. 1 VH_ xwhlr HHUI'. Nga¡ 11_iununls; yculupjikc lí' njcríul mbi bula¡ ¡u-t nuiízatln aih* hum kum* 11H13_ ku pifrjvlugu' ui: - rrilw . cu n* sílpujhn ~
 5. 5. E M J o K H S o P U K
 6. 6. pf " . ñ _Àgrkj : .._.1í_. =›, r~ 1,¡ i 7 1 v». 'ix -. ›Í . =' . .. »í-"-. ““? ;Ã: * E' o' Pothnajse çdodgíê 1gkef: :t9;s“= eg1oJme ? phlt-; Ãatietpñ qe? " _ ndikop n_ê rpjedns¡_-N; ótâeâTsbi§ acnd, ngrysíigmiâggüâáes; ' . - s, É, * ' shkaternmnnep 31331256. izgbdateve te tjera, b « 'ç _rgjé É: : çêníenídhe zhdmxàexzrçà-*miiíàíyfafllojeve tê kafshêve dhebímêve . . . " g¡- 4° . dhe kêshtu metijadhiá. * 11;* _ _ 3 ~ o Tê 'ítha tingêllojiíé* IÍz-aqíté' trishttutra - por ne s¡ : risht uuk dulíétÀ ta _Í un1 asnn s presen. o : :gen pre¡ nes . pavaresxs; nga mos a mun A_ h o h IO ' #DO o I h n¡ O l h d tê bê'e diçka pêr té 13d' _muar tê ngadalêsojê___f_ disa prej díâmeve 1 Ne nu mund ta¡ len_1e zgpdhjen e problemeve krgtqsnsht tc ekspertet. Ne l tê. . aiithê . .Isemi . rue. Psêrêaiêsi. 12êr. .m'ed¡sm àtonê- N. .e 41111.81.. tê a . mesojne te Êetogne ne nje menyre te qen rueshme dmth le mesolne, te _ pêrdorim_ unmgt __ tona qçtyrpqç qê pêrfshjjnê_ gjrin, ujérattê - embla. pyjc, kafshc tc _cgr-. gtoke bujqcsore dhe detet pa 1 demtuar ato. 5 o Ne krijojme shqme mbeturinp. Doítc kishte me slinme ku tixp te 'enim á menyra_ per f¡ ncxkluar dhe nperdorugj _ne vend qegte men on1m se u do 3 . fi hedhnn. ' = o shume gjera si keto qe ne mund te bejníe, mjaft nvvvetem le duam t'í 'à bejme a t f A *.55 Ef? , ; f 1, V~ s F. - '-
 7. 7. [r l. 1 n II . A J . ' 7 . V¡ J . › 'v - ' . f: ›:jÍiic| -.~1:1:“ naum; (__: 'Izglneva' '~ r m4 Í¡u-: :1.-n_| r n1;fq, ;4éVIÍ. j_lç. '.*_. -j¡;4r__~. _ (c. -¡'I. "1_; u=v_a. :¡n: t“ t: v: [Iria 7 , .a: a-. 'íni1r= ›.~ñ_'u1-: ; . ' um, l: .A 101415111151-1: “Hgrclvltr . .nluhftuí . n : um: um t: :: ,", --«: n -' *Cbkfâl/ m: -LI wta'. 'Wma : › : nñÍ (l:3§“! ~'_['JÍ2!1W¡'¡: Il- hjPÇlzr 70;; nú; 1: : I m. Í: f( g: WV- : :1 ; _njelzlílgn: '~| znl; ) i'm¡ ta¡ . : _gn sli¡ m: : a"' : m: 513149, , o 131111; , ›,: :--"›V¡ 2:1* : Ji: 1:: ,nL-uíar. . _¡: ›I'. _1'l:4=Í . rtàv 1-# "-u-. t_=1› mui: : : u: - “tl-IE mafia. *ÀÍVH ual›; -›áitel”ft? rzflr _ : :swfr : 7.| 'I: I.«¡ ": ,ç': t;_'›= '1_1)“: n¡c: àl: ' fa. .. : J ngwílnlu- : fi¡ “': z . )”; Í-J'ÊVZ; .'Í'¡¡: J- 4:1: ›: >~t m: l: › t :1- : :lãil-p_ 151m: ; : :I wlííliláílc' = ,.Í-? r:. .úW É 5'- hu* iugv¡_(: fn . Çuca- : crlá , ,?: .,' . :If. l_('. (: ru *1 Í'¡Í'g'; ]: ¡wíuá an' vrlarw_ o: : :1- n: : t: ¡v-: Jshfz: 'Je : qa: H-xnníj; l: IuIÍÃà.
 8. 8. ITJIE 1131131151331, 131.¡ 1z>1a11111«: , IME 1114151111111 o Vit¡ 2011 eshté shpallur nga OKB s¡ viti i pyjeve/ Shkolla jone dukg u. nisur-»nga kjo n'sma inicio¡ Áje projekt me pekmasa màdhore. Pr ¡ekti 'e pati celjven e tij ne mbremjene 149shkuhtit. Faza e para e projektit, _e*zhvilluarxngatte gíithe nxenesít e Cajupit konsistbi nerhapjen egropfave ne malin e Dajtit. Faza e Ãdyte _u zhvillua» vetem nga klasat e cilesuacà me te mira gjate fazes_ se pare dhe senatoret e cdo klase. U mbpllen gjithsej 11500 pemafdhe e gjitha Jkjo_ u zhviílua me mbeshtjeníe Minístrise se Mjedj§¡t, “ ~~ 'ñeíáiiecanti 'rninisipítiñçtímjr wleçiju. , 1 1 “ . t _ _ 1 'Í . q #í 's a i¡ À r' f'. IV¡'| *II'_ l s. v) )í¡; l¡. ' 1._ . O 1 Í › p] r" já* K › . f l __l «z ; ¡l«_q, í' , . _ “KN , À , _ , 1 ( " . › ›Í 1.* ' ' 1 'Í f *
 9. 9. . _ . ¡ - V «› 1. r, ›. . 'n « k . ' -¡¡ , ' - n , - , . . .¡_¡ . w -~ ' › › í. .- . M _ . . , o - _ i y_ , f» . l_ o . . . . . _ . . s 9 - - _ «A _1 y N_ -_í _ _ ¡ 'V , .- . É -o o - í . ._. ,. .. < - _. . _ I _ , _. . x- . .. . w , L a a. w ' ' I , ,. , . ›. 1 ' V. " - 4'_ L n' «_. u* -. . ~ W

×