Glagolski oblici

Ivana Čališ
Ivana Čališ profesor at MZOŠ em MZOŠ
Glagolski oblici
U hrvatskom jeziku postoje sljedeći 
glagolski oblici: 
 vremena: prezent, perfekt, imperfekt, aorist, 
pluskvamperfekt, futur prvi i futur drugi 
 načini (koji izriču odnos izricatelja rečenice 
prema vršitelju glagolske radnje): imperativ, 
kondicional prvi i kondicional drugi 
 pridjevi (kojima se najčeše tvore složeni glagolski 
oblici): glagolski pridjev radni i glagolski pridjev 
trpni 
 prilozi: glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog 
prošli 
 neodređeni oblik: infinitiv 
G.I.
Prema načinu tvorbe glagolski oblici su 
jednostavni i složeni. 
Jednostavni se tvore nastavcima. 
Složeni se sastoje od dvije ili tri riječi. 
G.I.
Jednostavni glagolski oblici 
INFINITIV 
 neodređeni glagolski oblik kojim se ne daje 
nikakav podatak o osbi, broju, vremenu ili 
načinu 
završava na: 
a) – ti: biti, cvasti, plivati; 
b) – ći: ići, peći, reći. 
G.I.
PREZENT 
jednostavan glagolski oblik kojim izričemo 
sadašnjost 
tvorba: 
od svršenih i nesvršenih glagola nastavcima 
- em - jem - im - am 
tresem pijem radim čitam 
G.I.
prezent pomoćnog glagola biti 
svršeni nesvršeni 
budem jesam sam 
budeš jesi si 
bude jest je 
budemo jesmo smo 
budete jeste ste 
budu jesu su 
naglašeni nenaglašeni 
G.I.
prezent pomoćnog glagola htjeti 
naglašeni nenaglašeni 
hoću ću 
hoćeš ćeš 
hoće će 
hoćemo ćemo 
hoćete ćete 
hoće će 
G.I.
AORIST 
 prošlo svršeno vrijeme koje izriče brze, dinamične 
radnje u prošlosti, ili radnje koje su se dogodile 
neposredno prije trenutka u kojem se o njima govori 
 tvorba: 
od svršenih glagola nastavcima 
-oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše 
(dođoh, dođe, dođe, dođosmo, dođoste, dođoše) 
- h, -Ø, -Ø, -smo, -ste, -še 
(vidjeh, vidje, vidje, vidjesmo, vidjeste, vidješe) 
G.I.
aorist pomoćnih glagola 
BITI 
bih 
bi 
bi 
bismo 
biste 
biše 
HTJETI 
htjedoh 
htjede 
htjede 
htjedosmo 
htjedoste 
htjedoše 
G.I.
IMPERFEKT 
prošlo nesvršeno vrijeme koje izriče radnje 
koje su trajale u prošlosti 
tvorba: 
od nesvršenih glagola dodavanjem nastavaka 
-ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu 
-jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu 
-ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu 
G.I.
vikah vikasmo 
vikaše vikaste 
vikaše vikahu 
čujah čujasmo 
čujaše čujaste 
čujaše čujahu 
tresijah tresijasmo 
tresijaše tresijaste 
tresijaše tresijahu 
 imperfekt pomoćnih glagola: 
bijah/bjeh bijasmo/bjesmo 
bijaše/bješe bijaste/bjeste 
bijaše/bješe bijahu/bjehu 
hoćah/htijah hoćasmo/htijasmo 
hoćaše/htijaše hoćaste/htijaste 
hoćaše/htijaše hoćahu/htijahu 
G.I.
IMPERATIV 
zapovjedni način 
i jednostavni i složeni glagolski oblik 
( u 3. osobi jednine koriste se složeni oblici) 
 nema oblik za 1. osobu jednine 
tvorba: osnova + nastavci - Ø, -mo, -te; 
-j, -jmo, -jte; 
-i, -imo, -ite; 
-ji, -jimo- jite 
G.I.
1. - - - - 
2. broj daj nosi piši 
3. neka broji neka daju neka nose neka piše 
1. brojimo dajmo nosimo pišimo 
2. brojite dajte nosite pišite 
3. neka broje neka daju neka nose neka pišu 
(jotacija!) 
pis+ji 
G.I.
GLAGOLSKI PRIDJEVI 
RADNI -glagolski oblik koji 
izriče vršitelja radnje; 
 tvorba: osnova + nastavci 
-o, -la, -lo, -li, -le, -la 
 jednina: 
radio radila radillo 
bio bila bilo 
htio htjela htjelo 
 množina: 
radili radile radila 
bili bile bila 
htjeli htjele htjela 
TRPNI - glagolski oblik koji izriče 
trpitelja radnje; 
 tvorba: osnova + nastavci 
-n, -en, -jen, -t 
 jednina: 
bacan bacana bacano 
donesen donesena doneseno 
ovijen ovijena ovijeno 
ganut ganuta ganuto 
 množina: 
bacani bacane bacana 
doneseni donesene donesena 
ovijeni ovijene ovijena 
ganuti ganute ganuta 
G.I.
GLAGOLSKI PRILOZI 
SADAŠNJI – izriče radnju 
istovremenu radnji 
predikata 
 tvorba: 3. osoba 
množine prezenta 
nesvršenog glagola 
+ nastavak -ći 
(ići – idu+ći = idući) 
PROŠLI – izriče radnju koja 
se dogodila prije radnje 
predikata 
 tvorba: infinitivna 
osnova svršenog glagola 
+ nastavak 
-vši ili –avši 
(baciti – baci+vši = bacivši) 
G.I.
Složeni glagolski oblici 
PERFEKT 
 prošlo složeno vrijeme 
 tvorba: glagolski pridjev radni i nesvršeni prezent 
pomoćnog glagola biti 
rekao sam bio sam htio sam 
rekao si bio si htio si 
rekao je bio je htio je 
rekli smo bili smo htjeli smo 
rekli ste bili ste htjeli ste 
rekli su bili su htjeli su 
G.I.
PLUSKVAMPERFEKT 
 pretprošlo vrijeme složeno 
od glagolskog pridjeva radnog i 
perfekta ili imperfekta 
pomoćnog glagola biti: 
bio sam doveo bijah doveo 
bio si doveo bijaše doveo 
bili smo doveli bijasmo doveli 
bili ste doveli bijaste doveli 
bili su doveli bijahu doveli 
bio sam bio bijah bio 
bio si bio bijaše bio 
bio je bio bijaše bio 
bili smo bili bijasmo bili 
bili ste bili bijaste bili 
bili su bili bijahu bili 
bio sam htio bijah htio 
bio si htio bijaše htio 
bio je htio bijaše htio 
bili smo htjeli bijasmo htjeli 
bili ste htjeli bijaste htjeli 
bili su htjeli bijahu htjeli 
G.I.
FUTUR PRVI 
 buduće vrijeme složeno od infinitiva i nenaglašenog 
prezenta pomoćnog glagola htjeti 
osjetit ću ja ću osjetiti 
osjetit ćeš ti ćeš osjetiti 
osjetit će on će osjetiti 
osjetit ćemo mi ćemo osjetiti 
osjetit ćete vi ćete osjetiti 
osjetit će oni će osjetiti 
zaći ću ja ću zaći 
zaći ćeš ti ćeš zaći 
zaći će on će zaći 
zaći ćemo mi ćemo zaći 
zaći ćete vi ćete zaći 
zaći će oni će zaći 
G.I.
FUTUR DRUGI 
 predbuduće vrijeme složeno od glagolskog 
pridjeva radnog i dvovidnog prezenta 
pomoćnog glagola biti 
budem dolazio budemo dolazili 
budeš dolazio budete dolazili 
bude dolazio budu dolazili 
G.I.
KONDICIONAL – glagolski način kojim se izriče pogodba, 
mogućnost ili želja 
 KONDICIONAL PRVI – tvori se od 
glagolskog pridjeva radnog i 
nenaglašenog aorista pomoćnog glagola 
biti: 
znao bih znali bismo 
znao bi znali biste 
znao bi znali bi 
bio bih bili bismo 
bio bi bili biste 
bio bi bili bi 
htio bih htjeli bismo 
htio bi htjeli biste 
htio bi htjeli bi 
 KONDICIONAL DRUGI – tvori se od 
glagolskog pridjeva radnog i kondicionala 
prvog pomoćnog glagola biti: 
bio bih ostao bili bismo ostali 
bio bi ostao bili biste ostali 
bio bi ostao bili bi ostali 
bio bih bio bili bismo bili 
bio bi bio bili biste bili 
bio bi bio bili bi bili 
bio bih htio bili bismo htjeli 
bio bi htio bili biste htjeli 
bio bi htio bili bi htjeli 
G.I.
1 de 20

Recomendados

Glasovne promjene zadaci s rjesenjima por
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaGlasovne promjene zadaci s rjesenjima
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaIvana Čališ
35.4K visualizações8 slides
Jerome David Salinger, Lovac u žitu por
Jerome David Salinger, Lovac u žituJerome David Salinger, Lovac u žitu
Jerome David Salinger, Lovac u žituDanijela Mikadi
43.4K visualizações19 slides
Rečenično ustrojstvo vježba por
Rečenično ustrojstvo vježbaRečenično ustrojstvo vježba
Rečenično ustrojstvo vježbaJasna Kondza-Stanicic
85.2K visualizações9 slides
Lirika por
LirikaLirika
LirikaDanijela Mikadi
40.4K visualizações75 slides
Epika por
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.5K visualizações41 slides
Rješenja vježbe (testa) por
Rješenja vježbe (testa)Rješenja vježbe (testa)
Rješenja vježbe (testa)Pogled kroz prozor
25.1K visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Glagoli po predmetu radnje por
Glagoli po predmetu radnjeGlagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnjeIvana Čališ
5.3K visualizações8 slides
Glasovne promjene por
Glasovne promjene Glasovne promjene
Glasovne promjene Ivana Čališ
54.6K visualizações23 slides
Zamjenice vjezba s rjesenjem por
Zamjenice vjezba s rjesenjemZamjenice vjezba s rjesenjem
Zamjenice vjezba s rjesenjemIvana Čališ
28.7K visualizações2 slides
Glagolski pridjevi i glagolske imenice por
Glagolski pridjevi i glagolske imenice Glagolski pridjevi i glagolske imenice
Glagolski pridjevi i glagolske imenice Ivana Čališ
8K visualizações2 slides
Veliko slovo diktati por
Veliko slovo diktatiVeliko slovo diktati
Veliko slovo diktatiIvana Čališ
126.5K visualizações19 slides
Pridjevi - zadaci por
Pridjevi - zadaciPridjevi - zadaci
Pridjevi - zadaciIvana Čališ
66.5K visualizações4 slides

Mais procurados(20)

Glagoli po predmetu radnje por Ivana Čališ
Glagoli po predmetu radnjeGlagoli po predmetu radnje
Glagoli po predmetu radnje
Ivana Čališ 5.3K visualizações
Glasovne promjene por Ivana Čališ
Glasovne promjene Glasovne promjene
Glasovne promjene
Ivana Čališ 54.6K visualizações
Zamjenice vjezba s rjesenjem por Ivana Čališ
Zamjenice vjezba s rjesenjemZamjenice vjezba s rjesenjem
Zamjenice vjezba s rjesenjem
Ivana Čališ 28.7K visualizações
Glagolski pridjevi i glagolske imenice por Ivana Čališ
Glagolski pridjevi i glagolske imenice Glagolski pridjevi i glagolske imenice
Glagolski pridjevi i glagolske imenice
Ivana Čališ 8K visualizações
Veliko slovo diktati por Ivana Čališ
Veliko slovo diktatiVeliko slovo diktati
Veliko slovo diktati
Ivana Čališ 126.5K visualizações
Pridjevi - zadaci por Ivana Čališ
Pridjevi - zadaciPridjevi - zadaci
Pridjevi - zadaci
Ivana Čališ 66.5K visualizações
Glasovne promjene vjezba por Ivana Čališ
Glasovne promjene vjezbaGlasovne promjene vjezba
Glasovne promjene vjezba
Ivana Čališ 16.7K visualizações
Tvorba riječi ponavljanje i vježbanje por Ivana Čališ
Tvorba riječi ponavljanje i vježbanjeTvorba riječi ponavljanje i vježbanje
Tvorba riječi ponavljanje i vježbanje
Ivana Čališ 30.4K visualizações
Povijest hrvatskog jezika do 20 por Ivana Čališ
Povijest hrvatskog jezika do 20Povijest hrvatskog jezika do 20
Povijest hrvatskog jezika do 20
Ivana Čališ 32.8K visualizações
Franz Kafka, Preobrazba por Danijela Mikadi
Franz Kafka, PreobrazbaFranz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka, Preobrazba
Danijela Mikadi47.2K visualizações
Nezavisno složena rečenica vježba por Ivana Čališ
Nezavisno složena rečenica vježbaNezavisno složena rečenica vježba
Nezavisno složena rečenica vježba
Ivana Čališ 53K visualizações
Dobriša Cesarić, Oblak por Ivana Čališ
Dobriša Cesarić, OblakDobriša Cesarić, Oblak
Dobriša Cesarić, Oblak
Ivana Čališ 92.6K visualizações
George Orwell, Životinjska farma por AnitaToma
George Orwell, Životinjska farmaGeorge Orwell, Životinjska farma
George Orwell, Životinjska farma
AnitaToma2.9K visualizações
Vladimir Nazor, Hrvatski jezik por Ivana Čališ
Vladimir Nazor, Hrvatski jezikVladimir Nazor, Hrvatski jezik
Vladimir Nazor, Hrvatski jezik
Ivana Čališ 72.5K visualizações
Glagoli po vidu por Ivana Čališ
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu
Ivana Čališ 5.2K visualizações
Padeži vježba por Ivana Čališ
Padeži vježbaPadeži vježba
Padeži vježba
Ivana Čališ 95.3K visualizações
Stilske figure por Ivana Čališ
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
Ivana Čališ 31.6K visualizações
Ep homer ilijada por Novinari Osmodec
Ep homer ilijadaEp homer ilijada
Ep homer ilijada
Novinari Osmodec15.7K visualizações
Frazemi por Ivana Čališ
FrazemiFrazemi
Frazemi
Ivana Čališ 41.4K visualizações

Destaque

Primjeri pogrešaka por
Primjeri pogrešakaPrimjeri pogrešaka
Primjeri pogrešakaPogled kroz prozor
5.1K visualizações4 slides
Tipični problemi u nastavi jezika por
Tipični problemi u nastavi jezikaTipični problemi u nastavi jezika
Tipični problemi u nastavi jezikaPogled kroz prozor
4K visualizações27 slides
Srpski jezik por
Srpski jezikSrpski jezik
Srpski jezikmarija mutavzdic
1.3K visualizações4 slides
Nemacki por
NemackiNemacki
Nemackidarko djokic
10.8K visualizações26 slides
Pregled glagolskih oblika por
Pregled glagolskih oblikaPregled glagolskih oblika
Pregled glagolskih oblikaIvana Čališ
6.7K visualizações3 slides
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица por
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченицаконтролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченица
контролни задатак за ученике седмог разреда, конгруенција, реченицаОсновна школа "Миливоје Боровић" Мачкат
5.9K visualizações2 slides

Destaque(20)

Primjeri pogrešaka por Pogled kroz prozor
Primjeri pogrešakaPrimjeri pogrešaka
Primjeri pogrešaka
Pogled kroz prozor5.1K visualizações
Tipični problemi u nastavi jezika por Pogled kroz prozor
Tipični problemi u nastavi jezikaTipični problemi u nastavi jezika
Tipični problemi u nastavi jezika
Pogled kroz prozor4K visualizações
Srpski jezik por marija mutavzdic
Srpski jezikSrpski jezik
Srpski jezik
marija mutavzdic1.3K visualizações
Nemacki por darko djokic
NemackiNemacki
Nemacki
darko djokic10.8K visualizações
Pregled glagolskih oblika por Ivana Čališ
Pregled glagolskih oblikaPregled glagolskih oblika
Pregled glagolskih oblika
Ivana Čališ 6.7K visualizações
Глаголски облици por Silvana Jović
Глаголски облициГлаголски облици
Глаголски облици
Silvana Jović28.4K visualizações
Koncentracija i učenje por Ivana Čališ
Koncentracija i učenjeKoncentracija i učenje
Koncentracija i učenje
Ivana Čališ 3.5K visualizações
S ili sa por Ivana Čališ
S ili saS ili sa
S ili sa
Ivana Čališ 1.5K visualizações
Vukovar por Ivana Čališ
VukovarVukovar
Vukovar
Ivana Čališ 1.3K visualizações
Nezavisno složena rečenica vježba por Ivana Čališ
Nezavisno složena rečenica vježbaNezavisno složena rečenica vježba
Nezavisno složena rečenica vježba
Ivana Čališ 4.6K visualizações
Mak dizdar, Modra rijeka por Ivana Čališ
Mak dizdar, Modra rijekaMak dizdar, Modra rijeka
Mak dizdar, Modra rijeka
Ivana Čališ 21.9K visualizações
Mali princ - citati por Ivana Čališ
Mali princ - citatiMali princ - citati
Mali princ - citati
Ivana Čališ 22.4K visualizações
Kondicionali vježba por Ivana Čališ
Kondicionali vježbaKondicionali vježba
Kondicionali vježba
Ivana Čališ 3.6K visualizações
Stilske figure por Ivana Čališ
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
Ivana Čališ 19.7K visualizações
Gđa i gđica por Ivana Čališ
Gđa i gđicaGđa i gđica
Gđa i gđica
Ivana Čališ 2.3K visualizações
Tko sam ja sedmi razred por Ivana Čališ
Tko sam ja sedmi razredTko sam ja sedmi razred
Tko sam ja sedmi razred
Ivana Čališ 2.1K visualizações
Drago Ivanišević, Hrvatska por Ivana Čališ
Drago Ivanišević, HrvatskaDrago Ivanišević, Hrvatska
Drago Ivanišević, Hrvatska
Ivana Čališ 9.2K visualizações
Hrvatska narječja por Ivana Čališ
Hrvatska narječjaHrvatska narječja
Hrvatska narječja
Ivana Čališ 8.9K visualizações
Kondicionali vježba por Ivana Čališ
Kondicionali vježbaKondicionali vježba
Kondicionali vježba
Ivana Čališ 9.5K visualizações

Mais de Ivana Čališ

Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice por
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imeniceGlagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imeniceIvana Čališ
10.9K visualizações2 slides
Glagoli po vidu por
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu Ivana Čališ
1.5K visualizações1 slide
Glagoli po vidu vjezba por
Glagoli po vidu vjezbaGlagoli po vidu vjezba
Glagoli po vidu vjezbaIvana Čališ
6.9K visualizações2 slides
Brojevi por
Brojevi Brojevi
Brojevi Ivana Čališ
1.4K visualizações10 slides
Osobine likova por
Osobine likovaOsobine likova
Osobine likovaIvana Čališ
7.1K visualizações4 slides
Pridjevi vjezba por
Pridjevi vjezbaPridjevi vjezba
Pridjevi vjezbaIvana Čališ
5K visualizações3 slides

Mais de Ivana Čališ (20)

Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice por Ivana Čališ
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imeniceGlagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice
Glagoli po vidu glagolski pridjevi glagolske imenice
Ivana Čališ 10.9K visualizações
Glagoli po vidu por Ivana Čališ
Glagoli po vidu Glagoli po vidu
Glagoli po vidu
Ivana Čališ 1.5K visualizações
Glagoli po vidu vjezba por Ivana Čališ
Glagoli po vidu vjezbaGlagoli po vidu vjezba
Glagoli po vidu vjezba
Ivana Čališ 6.9K visualizações
Brojevi por Ivana Čališ
Brojevi Brojevi
Brojevi
Ivana Čališ 1.4K visualizações
Osobine likova por Ivana Čališ
Osobine likovaOsobine likova
Osobine likova
Ivana Čališ 7.1K visualizações
Pridjevi vjezba por Ivana Čališ
Pridjevi vjezbaPridjevi vjezba
Pridjevi vjezba
Ivana Čališ 5K visualizações
Objektna recenica por Ivana Čališ
Objektna recenicaObjektna recenica
Objektna recenica
Ivana Čališ 3.4K visualizações
Subjektna recenica vjezba por Ivana Čališ
Subjektna recenica vjezbaSubjektna recenica vjezba
Subjektna recenica vjezba
Ivana Čališ 3.1K visualizações
Predikatna recenica vjezba por Ivana Čališ
Predikatna recenica vjezbaPredikatna recenica vjezba
Predikatna recenica vjezba
Ivana Čališ 3.2K visualizações
Podrijetlo rijeci por Ivana Čališ
Podrijetlo rijeciPodrijetlo rijeci
Podrijetlo rijeci
Ivana Čališ 906 visualizações
Nastajanje rijeci por Ivana Čališ
Nastajanje rijeciNastajanje rijeci
Nastajanje rijeci
Ivana Čališ 581 visualizações
Veliko početno slovo u pisanju religioznih imena por Ivana Čališ
Veliko početno slovo u pisanju religioznih imenaVeliko početno slovo u pisanju religioznih imena
Veliko početno slovo u pisanju religioznih imena
Ivana Čališ 5.4K visualizações
Vrste predikata kviz por Ivana Čališ
Vrste predikata kvizVrste predikata kviz
Vrste predikata kviz
Ivana Čališ 27.9K visualizações
Razmak između riječi i znakova por Ivana Čališ
Razmak između riječi i znakovaRazmak između riječi i znakova
Razmak između riječi i znakova
Ivana Čališ 3.2K visualizações
šestero ili šestoro por Ivana Čališ
šestero ili šestorošestero ili šestoro
šestero ili šestoro
Ivana Čališ 8.9K visualizações
Ja bi ili ja bih por Ivana Čališ
Ja bi ili ja bihJa bi ili ja bih
Ja bi ili ja bih
Ivana Čališ 1.9K visualizações
Slijedeći i sljedeći por Ivana Čališ
Slijedeći i sljedećiSlijedeći i sljedeći
Slijedeći i sljedeći
Ivana Čališ 2.9K visualizações
Uskrsni ili uskršnji por Ivana Čališ
Uskrsni ili uskršnjiUskrsni ili uskršnji
Uskrsni ili uskršnji
Ivana Čališ 1.2K visualizações
Nastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi vježbanje por Ivana Čališ
Nastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi  vježbanjeNastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi  vježbanje
Nastajanje riječi, podrijetlo riječi, frazemi vježbanje
Ivana Čališ 16.2K visualizações
Zavisnosložene rečenice primjeri por Ivana Čališ
Zavisnosložene rečenice primjeriZavisnosložene rečenice primjeri
Zavisnosložene rečenice primjeri
Ivana Čališ 51.8K visualizações

Glagolski oblici

 • 2. U hrvatskom jeziku postoje sljedeći glagolski oblici:  vremena: prezent, perfekt, imperfekt, aorist, pluskvamperfekt, futur prvi i futur drugi  načini (koji izriču odnos izricatelja rečenice prema vršitelju glagolske radnje): imperativ, kondicional prvi i kondicional drugi  pridjevi (kojima se najčeše tvore složeni glagolski oblici): glagolski pridjev radni i glagolski pridjev trpni  prilozi: glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli  neodređeni oblik: infinitiv G.I.
 • 3. Prema načinu tvorbe glagolski oblici su jednostavni i složeni. Jednostavni se tvore nastavcima. Složeni se sastoje od dvije ili tri riječi. G.I.
 • 4. Jednostavni glagolski oblici INFINITIV  neodređeni glagolski oblik kojim se ne daje nikakav podatak o osbi, broju, vremenu ili načinu završava na: a) – ti: biti, cvasti, plivati; b) – ći: ići, peći, reći. G.I.
 • 5. PREZENT jednostavan glagolski oblik kojim izričemo sadašnjost tvorba: od svršenih i nesvršenih glagola nastavcima - em - jem - im - am tresem pijem radim čitam G.I.
 • 6. prezent pomoćnog glagola biti svršeni nesvršeni budem jesam sam budeš jesi si bude jest je budemo jesmo smo budete jeste ste budu jesu su naglašeni nenaglašeni G.I.
 • 7. prezent pomoćnog glagola htjeti naglašeni nenaglašeni hoću ću hoćeš ćeš hoće će hoćemo ćemo hoćete ćete hoće će G.I.
 • 8. AORIST  prošlo svršeno vrijeme koje izriče brze, dinamične radnje u prošlosti, ili radnje koje su se dogodile neposredno prije trenutka u kojem se o njima govori  tvorba: od svršenih glagola nastavcima -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše (dođoh, dođe, dođe, dođosmo, dođoste, dođoše) - h, -Ø, -Ø, -smo, -ste, -še (vidjeh, vidje, vidje, vidjesmo, vidjeste, vidješe) G.I.
 • 9. aorist pomoćnih glagola BITI bih bi bi bismo biste biše HTJETI htjedoh htjede htjede htjedosmo htjedoste htjedoše G.I.
 • 10. IMPERFEKT prošlo nesvršeno vrijeme koje izriče radnje koje su trajale u prošlosti tvorba: od nesvršenih glagola dodavanjem nastavaka -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu G.I.
 • 11. vikah vikasmo vikaše vikaste vikaše vikahu čujah čujasmo čujaše čujaste čujaše čujahu tresijah tresijasmo tresijaše tresijaste tresijaše tresijahu  imperfekt pomoćnih glagola: bijah/bjeh bijasmo/bjesmo bijaše/bješe bijaste/bjeste bijaše/bješe bijahu/bjehu hoćah/htijah hoćasmo/htijasmo hoćaše/htijaše hoćaste/htijaste hoćaše/htijaše hoćahu/htijahu G.I.
 • 12. IMPERATIV zapovjedni način i jednostavni i složeni glagolski oblik ( u 3. osobi jednine koriste se složeni oblici)  nema oblik za 1. osobu jednine tvorba: osnova + nastavci - Ø, -mo, -te; -j, -jmo, -jte; -i, -imo, -ite; -ji, -jimo- jite G.I.
 • 13. 1. - - - - 2. broj daj nosi piši 3. neka broji neka daju neka nose neka piše 1. brojimo dajmo nosimo pišimo 2. brojite dajte nosite pišite 3. neka broje neka daju neka nose neka pišu (jotacija!) pis+ji G.I.
 • 14. GLAGOLSKI PRIDJEVI RADNI -glagolski oblik koji izriče vršitelja radnje;  tvorba: osnova + nastavci -o, -la, -lo, -li, -le, -la  jednina: radio radila radillo bio bila bilo htio htjela htjelo  množina: radili radile radila bili bile bila htjeli htjele htjela TRPNI - glagolski oblik koji izriče trpitelja radnje;  tvorba: osnova + nastavci -n, -en, -jen, -t  jednina: bacan bacana bacano donesen donesena doneseno ovijen ovijena ovijeno ganut ganuta ganuto  množina: bacani bacane bacana doneseni donesene donesena ovijeni ovijene ovijena ganuti ganute ganuta G.I.
 • 15. GLAGOLSKI PRILOZI SADAŠNJI – izriče radnju istovremenu radnji predikata  tvorba: 3. osoba množine prezenta nesvršenog glagola + nastavak -ći (ići – idu+ći = idući) PROŠLI – izriče radnju koja se dogodila prije radnje predikata  tvorba: infinitivna osnova svršenog glagola + nastavak -vši ili –avši (baciti – baci+vši = bacivši) G.I.
 • 16. Složeni glagolski oblici PERFEKT  prošlo složeno vrijeme  tvorba: glagolski pridjev radni i nesvršeni prezent pomoćnog glagola biti rekao sam bio sam htio sam rekao si bio si htio si rekao je bio je htio je rekli smo bili smo htjeli smo rekli ste bili ste htjeli ste rekli su bili su htjeli su G.I.
 • 17. PLUSKVAMPERFEKT  pretprošlo vrijeme složeno od glagolskog pridjeva radnog i perfekta ili imperfekta pomoćnog glagola biti: bio sam doveo bijah doveo bio si doveo bijaše doveo bili smo doveli bijasmo doveli bili ste doveli bijaste doveli bili su doveli bijahu doveli bio sam bio bijah bio bio si bio bijaše bio bio je bio bijaše bio bili smo bili bijasmo bili bili ste bili bijaste bili bili su bili bijahu bili bio sam htio bijah htio bio si htio bijaše htio bio je htio bijaše htio bili smo htjeli bijasmo htjeli bili ste htjeli bijaste htjeli bili su htjeli bijahu htjeli G.I.
 • 18. FUTUR PRVI  buduće vrijeme složeno od infinitiva i nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti osjetit ću ja ću osjetiti osjetit ćeš ti ćeš osjetiti osjetit će on će osjetiti osjetit ćemo mi ćemo osjetiti osjetit ćete vi ćete osjetiti osjetit će oni će osjetiti zaći ću ja ću zaći zaći ćeš ti ćeš zaći zaći će on će zaći zaći ćemo mi ćemo zaći zaći ćete vi ćete zaći zaći će oni će zaći G.I.
 • 19. FUTUR DRUGI  predbuduće vrijeme složeno od glagolskog pridjeva radnog i dvovidnog prezenta pomoćnog glagola biti budem dolazio budemo dolazili budeš dolazio budete dolazili bude dolazio budu dolazili G.I.
 • 20. KONDICIONAL – glagolski način kojim se izriče pogodba, mogućnost ili želja  KONDICIONAL PRVI – tvori se od glagolskog pridjeva radnog i nenaglašenog aorista pomoćnog glagola biti: znao bih znali bismo znao bi znali biste znao bi znali bi bio bih bili bismo bio bi bili biste bio bi bili bi htio bih htjeli bismo htio bi htjeli biste htio bi htjeli bi  KONDICIONAL DRUGI – tvori se od glagolskog pridjeva radnog i kondicionala prvog pomoćnog glagola biti: bio bih ostao bili bismo ostali bio bi ostao bili biste ostali bio bi ostao bili bi ostali bio bih bio bili bismo bili bio bi bio bili biste bili bio bi bio bili bi bili bio bih htio bili bismo htjeli bio bi htio bili biste htjeli bio bi htio bili bi htjeli G.I.