Informatika u zdravstvu 2014

Smernice za razvoj strategije Integrisanog
zdravstvenog informacionog sistema
Udruženje informatičara
u zdravstvu Srbije - UIZS
05.11.2014.
• Stručni skupovi:
- GAK Narodni Front
- DZ Inđija
- ZC Bor
• Stručna mišljenja i analize:
- Analiza IZIS-a
- Komentari na nacrt Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji
05.11.2014.
• Osnivanje
• Ciljevi
• Principi rada
• Rezultati
www.uizs.org.rs
Ključna poruka i ciljevi stručnog skupa
Informatika u zdravstvu 2014
• Zdravstvenom sistemu nedostajala je jedinstvena koordinacija u cilju
objedinjavanja i efikasnog korišćenja svih raspoloživih IKT resursa.
05.11.2014.
• Postoji nada da će novoformirana Jedinica za integrisani zdravstveni
informacioni sistem Ministarstva zdravlja izmeniti ovo stanje.
• Svrha ovog skupa nije da utvrdi odgovore, već da artikuliše
najznačajnija pitanja stručne javnosti.
Najznačajnija pitanja
1. Primena i rezultati postojećih dokumenata (propisa i standarda) koji uređuju oblast
informatike u zdravstvu
2. Finansiranje razvoja i održavanja informacionih sistema u zdravstvu
3. Rezultati i planovi prethodnih i aktuelnih projekata informatizacije zdravstva
4. Upravljanje razvojem informacionih sistema u zdravstvu – postojanje
odgovarajućeg menadžmenta na svim nivoima
5. Sistemsko planiranje IKT kadrovskih resursa, odnosno postojanje kvalifikovanog
IKT kadra
6. Outsourcing – prednosti i nedostaci poveravanja pojedinih IKT aktivnosti privatnim
IKT kompanijama
7. Nivo informatičke pismenosti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
8. Trenutno stanje i obezbeđivanje održavanja računarske opreme
9. Trenutno stanje i pravci unapređenja mrežne infrastrukture
10. Softverska rešenja – rezultati, održivost, interoperabilnost, unapređenja, razvoj
novih rešenja
11. Bezbednost i zaštita podataka
12. Procesi (zdravstveni i poslovni) koji se oslanjaju na informacione sisteme
zdravstvenih ustanova i nacionalni ZIS
13. Procesi i servisi na koje se oslanjaju informacioni sistemi zdravstvenih ustanova
(elektronsko poslovanje, elektronski dokumenti, elektronski potpis, eUprava...)
05.11.2014.
• eHealth – definicije i primeri primene
• Strateški pristup razvoju eHealth-a – primer Evropske Unije
• Zaključak 1: eHealth u EU = veliko „gradilište“
• Zaključak 2: Sve zemlje imaju razrađene strategije eHealth.
• Pregled „informatičkih“ i „anti-informatičkih“ dokumenata
• Uredba „eZdravlje“ – ostvarenje opštih i operativnih ciljeva
• IT kadar – nedostatak, potrebe za priznavanjem i edukacijom
• Pitanje 1: Da li je eZdravlje u Srbiji veliko „gradilište“?
• Pitanje 2: Da li Srbija ima strategiju za eZdravlje?
05.11.2014.
Da li je eZdravlje u Srbiji veliko „gradilište“?
• Ministarstvo zdravlja preko projektnih
kancelarija – DILS i EU-IHIS
• RFZO – anketa?
• Analiza IZIS-a
05.11.2014.
• Predlozi – raspolaganje sistematizovanim
sveobuhvatnim podacima
• Stavovi – raspolaganje pojedinačnim činjenicama
• Primeri i iskustva iz svakodnevnog rada
• Pitanja institucijama
Ko raspolaže podacima o stepenu informatizacije
zdravstvenih ustanova?
Iz ugla UIZS
1 - Primena i rezultati postojećih dokumenata (propisa i
standarda) koji uređuju oblast informatike u zdravstvu
• Pregled „informatičkih“ i „anti-informatičkih“ dokumenata
• Novi Zakon o zdravstvenoj dokumenatciji i evidencijama u oblasti
zdravstva – dugo očekivani korak napred; potreba za ubrzanom
izradom podzakonskih akata i primena u praksi
• Nova Strategija za eZdravlje
05.11.2014.
Ostali subjekti
zdravstvenog sistema
Ministarstvo zdravlja
Iz ugla UIZS
1 - Primena i rezultati postojećih dokumenata (propisa i
standarda) koji uređuju oblast informatike u zdravstvu
• Pregled „informatičkih“ i „anti-informatičkih“ dokumenata
• Novi Zakon o zdravstvenoj dokumenatciji i evidencijama u oblasti
zdravstva – dugo očekivani korak napred; potreba za ubrzanom
izradom podzakonskih akata i primena u praksi
• Nova Strategija za eZdravlje
05.11.2014.
Ostali subjekti
zdravstvenog sistema
Ministarstvo zdravlja
Iz ugla UIZS
2 - Finansiranje razvoja i održavanja informacionih
sistema u zdravstvu
05.11.2014.
Ministarstvo zdravlja
RFZO
• Neodrživa je činjenica da zdravstvene ustanove ne raspolažu
planskim (stalnim, namenskim) IT budžetom.
Lokalna samouprava
Zdravstvene ustanove
Iz ugla UIZS
3 - Rezultati i planovi prethodnih i aktuelnih projekata
informatizacije zdravstva
05.11.2014.
Ministarstvo zdravlja
RFZO
DILS EU-IHIS
IJZ Srbije
• Da li postoji kontinuirana evaluacija rezultata, efektivnosti i
isplativosti inicijativa i projekata za informatizaciju zdravstva?
• Neophodna je jedinstvena koordinacija svih inicijativa i projekata
za informatizaciju zdravstva.
• Jedan od značajnih problema je višestruki unos podataka.
Iz ugla UIZS
4 - Upravljanje razvojem informacionih sistema u zdravstvu
– postojanje odgovarajućeg menadžmenta na svim nivoima
05.11.2014.
Ministarstvo zdravlja
RFZO IJZ Srbije
• Potreban je rukovodeći IKT kadar na strateškim pozicijama na svim
nivoima zdravstvene zaštite – od Ministarstva zdravlja do
zdravstvene ustanove.
Iz ugla UIZS
5 - Sistemsko planiranje IKT kadrovskih resursa, odnosno
postojanje kvalifikovanog IKT kadra
05.11.2014.
Ministarstvo zdravlja
RFZO
• Kako zaposliti i zadržati kvalitetan IKT kadar?
• Problem nemogućnosti ugovaranja informatičara (primer ZC
Vranje).
• Neophodna je redovna edukacija IKT kadra.
• Sledi definisanje platnih razreda.
Zdravstvene ustanove
Iz ugla UIZS
6 - Outsourcing – prednosti i nedostaci poveravanja
pojedinih IKT aktivnosti privatnim IKT kompanijama
05.11.2014.
Ovaj model je neminovnost.
Samo ga valja veoma pažljivo odmeriti i precizno implementirati.
Sopstveni IKT kadar Outsourcing+
Ministarstvo zdravlja
Zdravstvene ustanove
Iz ugla UIZS
7 - Nivo informatičke pismenosti zaposlenih u zdravstvenim
ustanovama
05.11.2014.
Iz ugla UIZS
8 - Trenutno stanje i obezbeđivanje održavanja računarske
opreme
05.11.2014.
Iz ugla UIZS
9 - Trenutno stanje i pravci unapređenja mrežne infrastrukture
05.11.2014.
DILS
• Kakvo je stanje međusobne umreženosti zdravstvenih ustanova?
• Oprema dobijena preko DILS projekta se uglavnom ne koristi.
Iz ugla UIZS
10 - Softverska rešenja – rezultati, održivost,
interoperabilnost, unapređenja, razvoj novih rešenja
05.11.2014.
• Neophodni su standardi interoperabilnosti.
• Da li će biti nastavljena primena tržišnih principa za nabavku
softverskih rešenja?
Iz ugla UIZS
11 - Bezbednost i zaštita podataka
05.11.2014.
• Šta dobijamo uvođenjem standarda bezbednosti i zaštite podataka
(ISO 27001)?
Iz ugla UIZS
12 - Procesi (zdravstveni i poslovni) koji se oslanjaju na
informacione sisteme zdravstvenih ustanova i nacionalni ZIS
05.11.2014.
• Redovna evidencija pacijenata
• Zakazivanje
• Liste čekanja
• Elektronska faktura
• DSG
• ...
Iz ugla UIZS
13 - Procesi i servisi na koje se oslanjaju informacioni
sistemi zdravstvenih ustanova (elektronsko poslovanje,
elektronski dokumenti, elektronski potpis, eUprava...)
05.11.2014.
Iz ugla UIZS
1 de 20

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd18.2K visualizações
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero4.5K visualizações
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC3.9K visualizações
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.1K visualizações
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.6K visualizações
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K visualizações
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K visualizações
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K visualizações
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K visualizações
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

Informatika u zdravstvu 2014

 • 1. Smernice za razvoj strategije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije - UIZS 05.11.2014.
 • 2. • Stručni skupovi: - GAK Narodni Front - DZ Inđija - ZC Bor • Stručna mišljenja i analize: - Analiza IZIS-a - Komentari na nacrt Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji 05.11.2014. • Osnivanje • Ciljevi • Principi rada • Rezultati www.uizs.org.rs
 • 3. Ključna poruka i ciljevi stručnog skupa Informatika u zdravstvu 2014 • Zdravstvenom sistemu nedostajala je jedinstvena koordinacija u cilju objedinjavanja i efikasnog korišćenja svih raspoloživih IKT resursa. 05.11.2014. • Postoji nada da će novoformirana Jedinica za integrisani zdravstveni informacioni sistem Ministarstva zdravlja izmeniti ovo stanje. • Svrha ovog skupa nije da utvrdi odgovore, već da artikuliše najznačajnija pitanja stručne javnosti.
 • 4. Najznačajnija pitanja 1. Primena i rezultati postojećih dokumenata (propisa i standarda) koji uređuju oblast informatike u zdravstvu 2. Finansiranje razvoja i održavanja informacionih sistema u zdravstvu 3. Rezultati i planovi prethodnih i aktuelnih projekata informatizacije zdravstva 4. Upravljanje razvojem informacionih sistema u zdravstvu – postojanje odgovarajućeg menadžmenta na svim nivoima 5. Sistemsko planiranje IKT kadrovskih resursa, odnosno postojanje kvalifikovanog IKT kadra 6. Outsourcing – prednosti i nedostaci poveravanja pojedinih IKT aktivnosti privatnim IKT kompanijama 7. Nivo informatičke pismenosti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 8. Trenutno stanje i obezbeđivanje održavanja računarske opreme 9. Trenutno stanje i pravci unapređenja mrežne infrastrukture 10. Softverska rešenja – rezultati, održivost, interoperabilnost, unapređenja, razvoj novih rešenja 11. Bezbednost i zaštita podataka 12. Procesi (zdravstveni i poslovni) koji se oslanjaju na informacione sisteme zdravstvenih ustanova i nacionalni ZIS 13. Procesi i servisi na koje se oslanjaju informacioni sistemi zdravstvenih ustanova (elektronsko poslovanje, elektronski dokumenti, elektronski potpis, eUprava...) 05.11.2014.
 • 5. • eHealth – definicije i primeri primene • Strateški pristup razvoju eHealth-a – primer Evropske Unije • Zaključak 1: eHealth u EU = veliko „gradilište“ • Zaključak 2: Sve zemlje imaju razrađene strategije eHealth. • Pregled „informatičkih“ i „anti-informatičkih“ dokumenata • Uredba „eZdravlje“ – ostvarenje opštih i operativnih ciljeva • IT kadar – nedostatak, potrebe za priznavanjem i edukacijom • Pitanje 1: Da li je eZdravlje u Srbiji veliko „gradilište“? • Pitanje 2: Da li Srbija ima strategiju za eZdravlje? 05.11.2014.
 • 6. Da li je eZdravlje u Srbiji veliko „gradilište“? • Ministarstvo zdravlja preko projektnih kancelarija – DILS i EU-IHIS • RFZO – anketa? • Analiza IZIS-a 05.11.2014. • Predlozi – raspolaganje sistematizovanim sveobuhvatnim podacima • Stavovi – raspolaganje pojedinačnim činjenicama • Primeri i iskustva iz svakodnevnog rada • Pitanja institucijama Ko raspolaže podacima o stepenu informatizacije zdravstvenih ustanova? Iz ugla UIZS
 • 7. 1 - Primena i rezultati postojećih dokumenata (propisa i standarda) koji uređuju oblast informatike u zdravstvu • Pregled „informatičkih“ i „anti-informatičkih“ dokumenata • Novi Zakon o zdravstvenoj dokumenatciji i evidencijama u oblasti zdravstva – dugo očekivani korak napred; potreba za ubrzanom izradom podzakonskih akata i primena u praksi • Nova Strategija za eZdravlje 05.11.2014. Ostali subjekti zdravstvenog sistema Ministarstvo zdravlja Iz ugla UIZS
 • 8. 1 - Primena i rezultati postojećih dokumenata (propisa i standarda) koji uređuju oblast informatike u zdravstvu • Pregled „informatičkih“ i „anti-informatičkih“ dokumenata • Novi Zakon o zdravstvenoj dokumenatciji i evidencijama u oblasti zdravstva – dugo očekivani korak napred; potreba za ubrzanom izradom podzakonskih akata i primena u praksi • Nova Strategija za eZdravlje 05.11.2014. Ostali subjekti zdravstvenog sistema Ministarstvo zdravlja Iz ugla UIZS
 • 9. 2 - Finansiranje razvoja i održavanja informacionih sistema u zdravstvu 05.11.2014. Ministarstvo zdravlja RFZO • Neodrživa je činjenica da zdravstvene ustanove ne raspolažu planskim (stalnim, namenskim) IT budžetom. Lokalna samouprava Zdravstvene ustanove Iz ugla UIZS
 • 10. 3 - Rezultati i planovi prethodnih i aktuelnih projekata informatizacije zdravstva 05.11.2014. Ministarstvo zdravlja RFZO DILS EU-IHIS IJZ Srbije • Da li postoji kontinuirana evaluacija rezultata, efektivnosti i isplativosti inicijativa i projekata za informatizaciju zdravstva? • Neophodna je jedinstvena koordinacija svih inicijativa i projekata za informatizaciju zdravstva. • Jedan od značajnih problema je višestruki unos podataka. Iz ugla UIZS
 • 11. 4 - Upravljanje razvojem informacionih sistema u zdravstvu – postojanje odgovarajućeg menadžmenta na svim nivoima 05.11.2014. Ministarstvo zdravlja RFZO IJZ Srbije • Potreban je rukovodeći IKT kadar na strateškim pozicijama na svim nivoima zdravstvene zaštite – od Ministarstva zdravlja do zdravstvene ustanove. Iz ugla UIZS
 • 12. 5 - Sistemsko planiranje IKT kadrovskih resursa, odnosno postojanje kvalifikovanog IKT kadra 05.11.2014. Ministarstvo zdravlja RFZO • Kako zaposliti i zadržati kvalitetan IKT kadar? • Problem nemogućnosti ugovaranja informatičara (primer ZC Vranje). • Neophodna je redovna edukacija IKT kadra. • Sledi definisanje platnih razreda. Zdravstvene ustanove Iz ugla UIZS
 • 13. 6 - Outsourcing – prednosti i nedostaci poveravanja pojedinih IKT aktivnosti privatnim IKT kompanijama 05.11.2014. Ovaj model je neminovnost. Samo ga valja veoma pažljivo odmeriti i precizno implementirati. Sopstveni IKT kadar Outsourcing+ Ministarstvo zdravlja Zdravstvene ustanove Iz ugla UIZS
 • 14. 7 - Nivo informatičke pismenosti zaposlenih u zdravstvenim ustanovama 05.11.2014. Iz ugla UIZS
 • 15. 8 - Trenutno stanje i obezbeđivanje održavanja računarske opreme 05.11.2014. Iz ugla UIZS
 • 16. 9 - Trenutno stanje i pravci unapređenja mrežne infrastrukture 05.11.2014. DILS • Kakvo je stanje međusobne umreženosti zdravstvenih ustanova? • Oprema dobijena preko DILS projekta se uglavnom ne koristi. Iz ugla UIZS
 • 17. 10 - Softverska rešenja – rezultati, održivost, interoperabilnost, unapređenja, razvoj novih rešenja 05.11.2014. • Neophodni su standardi interoperabilnosti. • Da li će biti nastavljena primena tržišnih principa za nabavku softverskih rešenja? Iz ugla UIZS
 • 18. 11 - Bezbednost i zaštita podataka 05.11.2014. • Šta dobijamo uvođenjem standarda bezbednosti i zaštite podataka (ISO 27001)? Iz ugla UIZS
 • 19. 12 - Procesi (zdravstveni i poslovni) koji se oslanjaju na informacione sisteme zdravstvenih ustanova i nacionalni ZIS 05.11.2014. • Redovna evidencija pacijenata • Zakazivanje • Liste čekanja • Elektronska faktura • DSG • ... Iz ugla UIZS
 • 20. 13 - Procesi i servisi na koje se oslanjaju informacioni sistemi zdravstvenih ustanova (elektronsko poslovanje, elektronski dokumenti, elektronski potpis, eUprava...) 05.11.2014. Iz ugla UIZS