O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Рецензія

1.597 visualizações

Publicada em

Рецензія

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Рецензія

  1. 1. РЕЦЕНЗІЯ на навчально-методичний комплекс «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід» Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету Створення ефективної системи науково-методичного супроводу модернізації національної вищої освіти неможливе без вдосконалення та розвитку сучасних засобів навчання, що визначено одним з пріоритетів розвитку освіти в Україні. Авторами навчально-методичного комплексу «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід» зроблено помітний крок у цьому напрямі. На основі практичного досвіду, набутого в рамках виконання міжнародного наукового проекту «Інноваційний університет - інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір», підтримуваного Вишеградським фондом, створено навчально-методичний комплекс, що складається з робочої програми, навчального посібника, глосарію та хрестоматії із зазначеної проблематики. Створення освітніх матеріалів нового покоління, що відповідають сучасним вимогам і викликам, дійсно є актуальною проблемою в умовах глобальних змін та євроінтеграційних процесів, зокрема у вищій освіті. Позитивною характеристикою рецензованого навчально-методичного комплексу є чітка структура, логічна послідовність викладення, широкий спектр інформаційно- довідкового матеріалу та переконлива аргументація. Ураховуючи вищевикладене, є всі підстави зазначити, що навчально- методичний комплекс «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід» ґрунтується на значному теоретичному та методологічному доробку, є результатом глибокого осмислення опрацьованого матеріалу. Цілком органічно та всебічно висвітлено зарубіжний досвід інноваційної діяльності вищої школи, розкрито процес інтегрування України в європейський освітній простір. Структура і зміст рецензованого навчально-методичного комплексу повною мірою відповідають критеріям і вимогам, що висуваються до навчальних видань у системі вищої освіти України, його можна рекомендувати викладачам і студентам при вивченні дисципліни «Вища освіти України і Болонський процес». Вважаємо, що навчально-методичний комплекс «Інновації у вищій освіті» може бути рекомендований до друку та використанню в освітньому процесі Ж.В. Таланова, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., завідувач відділу політики та врядування у вищий освіти Інститут вищої освіти НАПН України вищих навчальних закладів Рецен Підпис[hCUi Вчений секретар Інститу1 напн України,

×