O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ДИНШУНОСЛИК ФАНИГА КИРИШ.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
About famous people.pptx
About famous people.pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 23 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

ДИНШУНОСЛИК ФАНИГА КИРИШ.pptx

 1. 1. МАЖИДОВ М.А.
 2. 2.  Диншунослик фанини ўқитишнинг мақсад ва вазифалари  Диннинг пайдо бўлиш масаласи  Ибтидоий диний онг асослари(тотемизм, фетишизм,анимизм, шаманизм ва магия)  Ўрта Осиё қадимги халқлари диний тасаввурлари
 3. 3.  Инсонни қуршаб олган атроф-мухитдан ташқарида бўлган, уни ва коинотдаги барча нарсаларни яратган, айни замонда инсонларга тўғри, ҳақиқий, одил ҳаёт йўлини кўрсатадиган ва ўргатадиган, илоҳий борлиққа ишонч ва ишонишни ифода этадиган маслак, қараш, таълимот.
 4. 4.  Талабаларни дин турлари  Тарихи  Ривожланиши  Таълимоти асосий манбалари  Ўтмиш ва ҳозирги кунда халқлар ҳаётидаги ўрни ўргатиш орқали  Ўз халқи ва Ватани тарихини яхши биладиган  Буюк алломалар ва юксак маънавиятли халқ фарзанди эканлиги намоён этадиган  Халқимиз келажаги буюклигига ишонтира оладиган ёшларни тарбиялаш
 5. 5. Инсон маънавий ҳаёти таркибий қисми Олам, ҳаёт яратилишини тасаввур қилишнинг алоҳида шакли Инсоният тарихини илоҳий тасаввури Ишони туйғуси Комил инсонни тарбиялаш воситаси
 6. 6. компенсаторлик интеграторлик легитимловчилик коммуникатив регуляторлик
 7. 7. Тарихий- географик этник Эътиқод қилувчилар сони мавжудлиги
 8. 8. Ўрта ер хавзаси Хиндистон динлари Шарқий ва жанубий шарқий Осиё дини Қадимги Яқин ва Ўрта Шарқ Яқин ва Ўрта Шарқ пайғамбарли динлари Америка хиндулари дини
 9. 9. • Уруғ қабила • тотемизм • миллий • яхудийлик • жахон • ислом
 10. 10. Уруғ қабила миллат жаҳон
 11. 11. • яккахудолик • Ислом ва иудавийлик монотеистик • кўпхудолик • Хиндуизм, конфуцийлик политеистик
 12. 12. динни • Ижтимоий-иқтисодий • Кунлалик хаётий шарт-шароитлар яратувчи • гносологик • Инсонни дунёни билиш қобилияти омиллар • психологик • Кўнгил ва руҳият эҳтиёжи
 13. 13.  1791 йилда инглиз сайёхи Дж. Лонг илмий муомалага киритган.  19-20 асрларда Мак Ленан,У. Смит, Фрезер томонидан тадқиқ қилинган.  Дюркгейм -динни илк шакли деса  Леви Строс- содда ақлий тасниф тизими
 14. 14. Шимолий африка ожибва қабиласи тилида унинг уруғи Одамнинг ҳайвон ёки ўсимлик турига алоқаси бор аждодлар руҳига сиғиниш Табу пайдо бўлиши Уруғчилик ривожидаги ўрни
 15. 15.  1708 йилда немис олими Шталь муомалага киритган(жон хаётини бошланиши х-ги таълимот)  1871 йилда И.Тейлор томонидан этнографияда ишлатилади.(дин келиб чиқиши х-ги таълимот)  19 асрнинг 70-80 йилларида кенг ўрганилди.
 16. 16. Руҳлар мавжудлигига ишонч Табиат кучларини илохийлашиши Барча нарсаларда руҳ борлиги
 17. 17. • Ички истеъмол • Фарқлаш хусусияти тотемизм • Кенг ва умумий характер • Жахон динларига таъсир анимизм
 18. 18.  Табиатдаги нарса ва ходисаларга эътиқод қилиш  Дж. Леббок инсон хоҳишини Худо бажара олиши имконияти  Тейлор, Спенсер ва бошқ. Анимизмнинг бир шакли деб хисоблайди.  Жаҳон динларида ҳам сақланиб қолган.  Асл ватани Ғарбий Африка.
 19. 19. Шомонларнинг алоҳида илоҳий қудратларига ишонч Реал натижа олиш учун Илоҳий кучларга таъсир этиш учун Амалга ошириладиган ритуаллар
 20. 20. Хар бир киши шомон Уруғ шомони Профессионал шомон
 21. 21. Одам,хайвон, табиатга ғайритабиий таъсир Барча динлар асосий таркибий қисми Якка холда ёки жамоа бўлиб бажарилиши
 22. 22. Зиён- заҳмат ҳарбий муҳаббат даволаш Об-ҳаво
 23. 23. Эътиборингиз учун раҳмат!

×