Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Anas Wibowo(20)

Anúncio

Doa Perlindungan dan Permohonan .PDF

 1. "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar aku dapat melakukan perbuatan- perbuatan baik, meninggalkan perbuatan munkar, mencintai orang miskin, dan agar Engkau mengampuni dan menyayangiku. Jika Engkau hendak menimpakan suatu fitnah (malapetaka) pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Dan aku memohon kepada-Mu rasa cinta kepada-Mu, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada segala perbuatan yang mendekatkanku untuk mencintai-Mu". HR. Tirmidzi
 2. DOA MOHON PETUNJUK, KETAQWAAN, KEHORMATAN, KEKAYAAN Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hidayah, ketaqwaan, terjaga kehormatan, dan kekayaan… (HR. Ahmad 3950 & Muslim 7079).
 3. DOA MOHON PETUNJUK JALAN YANG BENAR (1) Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang . (Al-qashash: 22)
 4. DOA MOHON PETUNJUK JALAN YANG BENAR (2) Ya Allah,tunjukilah aku kebenaran dengan izin engkau, sesungguhnya engkau menunjuki siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus (HR. Muslim ).
 5. DOA MOHON PETUNJUK JALAN YANG BENAR (3) Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu sebuah kebenaran dan berikan rizki kepada kami untuk mengikutinya. Tampakkanlah kepada kami yang batil itu sebuah kebatilan dan berikan rizki kepada kami agar menjauhinya.
 6. DOA MOHON DITEGUHKAN DIATAS HIDAYAH (1) “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali-‘Imran : 8)
 7. DOA MOHON DITEGUHKAN DIATAS HIDAYAH (2) “Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad)
 8. DOA MOHON DITEGUHKAN DIATAS HIDAYAH (3) Ya allah, Dzat yang mencondongkan hati, condongkanlah hati-hati kami untuk taat kepada-Mu. [HR. Muslim]
 9. DOA MOHON DITEGUHKAN PENDIRIAN Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir . QS. Ali Imron ayat 147
 10. DOA MOHON KEKUATAN "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS. Ali Imron: 26
 11. DOA MOHON KESABARAN DAN ISTIQOMAH Ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami Dan wafatkanlah kami dalam Keadaan berserah diri (kepada-Mu). (QS. al-A’raf: 126)
 12. DOA MOHON KEMUDAHAN HISAB “Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah.
 13. DOA MOHON KEMUDAHAN DAN KEBAIKAN SEGALA URUSAN Wahai yang Maha Hidup dan Maha Terjaga Dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, Perbaikilah segala urusanku Dan jangan Engkau limpahkan (semua urusan) terhadap diriku walau sekejap mata. (HR. Hakim)
 14. DOA MOHON K KEBAIKAN UMUR DAN AMAL “Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah penghujungnya dan jadikan sebaik-baik amalku
 15. DOA MOHON KEMUDAHAN DUNIA AKHIRAT Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku; perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku; perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku! Jadikanlah -ya Allah- kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. (HR. Muslim)
 16. DOA MOHON KEMUDAHAN Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah
 17. DOA MOHON DIGOLONGKAN SEBAGAI SAKSI KEBENARAN AL-QUR`AN Ya Tuhan, kami telah percaya, kemudian catatlah kami dengan mereka yang memberikan kesaksian (tentang kebenaran Al-Qur'an dan nabi Muhammad). (QS. Al-Maidah: 83)
 18. DOA MOHON AMPUNAN “Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi“
 19. DOA MOHON AMPUNAN “Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang lama dan yang baru yang tersembunyi dan nyata, yang aku lakukan berlebihan dan Engkau lebih tahu daripadaku. Engkaulah yang memajukan dan memundurkan. Tidak ada Ilah selain Engkau“ (HR. Muslim no. 201)
 20. DOA MOHON AMPUNAN
 21. DOA MOHON LINGKUNGAN YANG BAIK “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat.” (Al -Mu’minun: 29)
 22. DOA MOHON NEGERI YANG AMAN DAN KETURUNAN YANG SOLIH "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. (QS. Ibrahim: 35)
 23. DOA MOHON KELUARGA SAKINAH Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)“. (QS. Ibrahim : 40-41)
 24. DOA MOHON KETURUNAN (DOA NABI ZAKARIA) Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.“ (Qs.al-Furqon : 38)
 25. DOA MOHON KELUARGA BAHAGIA, KETURUNAN BERTAQWA Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang- orang yang bertakwa,“ (Qs. Al-Furqon : 74)
 26. DOA MOHON ANAK SOLIH/ SOLIHAH “Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih sholihah, orang- orang yang hafal Al-Qur’an dan Sunnah, orang-orang yang faham dalam agama dibarokahi kehidupan mereka didunia dan di akhirat.”
 27. DOA MOHON ANAK YANG BERBAKTI Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepadaMu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka.”
 28. DOA MOHON ANAK YANG PINTAR “Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.”
 29. DOA MOHON ANAK YANG FAQIH/ ULAMA “Ya Allah, berikanlah kefahaman baginya dalam urusan agama, dan ajarkanlah dia ta’wil (tafsir ayat-ayat al-Qur’an).“ (HR.Bukhari)
 30. DOA MOHON ANAK YANG SEHAT, CERDAS, ILMUNYA MANFAAT “Ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal."
 31. DOA MOHON ANAK TERLINDUNGI Aku memohon perlindungan baginya (sebut nama anak) dengan kalimat- kalimat Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk.
 32. DOA MOHON ANAK YANG MENDAPAT KEBERKAHAN Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami, masyarakat kami, keluarga kami, pasangan kami, keturunan kami, dan harta kami dan di dalam apa-apa (rizqi) yang engkau berikan kepada kami dan berilah kami kebarokahan dalam urusan mereka di dunia dan akhirat.
 33. SUROH MARYAM AYAT 1-6 Kaf Ha Ya 'Ain Shad. (Ini adalah penjelasan ) tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba- Nya, Zakaria, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Dia berkata, "Ya, Tuhanku, tulang-tulangku lemah dan kepalaku dipenuhi rambut abu-abu, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadaMu, Tuhanku. Dan aku takut hidupku memburuku, dan istriku mandul, Anda adalah seorang putra, yang akan mewarisi saya dan mewarisi bagian dari keluarga Ya'qub, dan menjadikannya, Tuhanku, orang yang diberkati. "
 34. SUROH MARYAM AYAT 7-11 Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua“. Tuhan berfirman: "Demikianlah". Tuhan berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesunguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali“. Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat“. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang.
 35. DOA MOHON BANYAK HARTA, BANYAK ANAK, PANJANG UMUR Ya Allah perbanyaklah harta dan anakku serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan pada-Mu dan baguskanlah amalku serta ampunilah dosa-dosaku. Perbanyak shalawat dan istighfar
 36. DOA UNTUK PRIBADIPRIBADI DAN KELUARGA
 37. DOA UNTUK UMMI Ya Allah, sayangilah ibuku sebagaimana ia menyayangi aku di waktu kecilku. Bahagiakanlah ibuku sebagaimana ia membahagiakanku di saat besar. Terimalah amal baik ibuku yang besar maupun kecil. Jadikanlah ibuku tanpa ketakutan dan kesedihan. Muliakanlah ia dengan surga firdaus yang tinggi.
 38. DOA UNTUK KEDUA ORANG TUA
 39. MOHON DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)“. (Al-Kahfi ayat 10)
 40. DOA BERLINDUNG DARI KESEDIHAN, RASA MALAS, PENGECUT, KIKIR, HUTANG ”Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia.” HR. BUKHARI no. 6363
 41. DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI DOSA DAN KESULITAN HUTANG “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari berbuat dosa dan sulitnya utang.” (Lihat HR. Bukhari no. 2397 dan Muslim no. 5)
 42. DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI KEFAKIRAN, KEKUFURAN, KEFASIKAN, RIYA “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum’ah, dan riya’”.
 43. DOA BERLINDUNG DARI KEFAKIRAN DAN KEHINAAN " Ya Allah, aku mencari perlindungan di dalam kamu dari kejahatan, dan aku mencari perlindungan di dalam kamu dari kekurangan dan penghinaan, dan aku mencari perlindungan di dalam kamu dari tirani atau kekejaman ". (Sahih Abu Dawud, Ahmad, Nasa'i, Ibn Hibban, Baihaqi).
 44. DOA BERLINDUNG DARI KEBURUKAN KEKAYAAN & KEFAKIRAN Allah aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Neraka dan adzab Neraka serta dari keburukan kekayaan dan kefakiran . HR. Abu Daud
 45. DOA BERLINDUNG DARI SIFAT PENGECUT, PIKUN, FITNAH DUNIA, DAN AZAB KUBUR Kehinaan umur = serendah-rendahnya umur = pikun Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, akuberlindung kepada-Mu kepada serendah-rendahnya usia (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung berlindung kepada-Mu dari adzab kubur. (HR. Bukhari 2822).
 46. DOA BERLINDUNG DARI BALA` YANG BERAT (QADHA YANG BURUK) Ya Allâh, kami berlindung kepada-Mu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung (ngeri), dari menemui kebinasaan (kesengsaraan, kemalangan), dari takdir yang buruk, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa (HR. Bukhari-Muslim).
 47. DOA BERLINDUNG DARI KESYIRIKAN Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu, jangan sampai kami menyekutukan- Mu sementara kami menyadarinya, dan kami memohon ampun kepada-Mu untuk yang tidak kami sadari.
 48. DOA BERLINDUNG DARI KEBURUKAN MAKHLUK DAN SUATU DAERAH Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allâh yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan. HR. Muslim
 49. DOA MOHON PERLINDUNGAN Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. (Hud ayat 47).
 50. DOA BERLINDUNG DARI KEJAHATAN (PAGAR DIRI) Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. (Yaasiin ayat 9).
 51. DOA BERLINDUNG DARI KESESATAN DAN MOHON RAHMAT Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). (Ali Imran [3]: 8).
 52. DOA BERLINDUNG DARI HILANGNYA NIKMAT Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu]. (HR. Muslim no. 2739)
 53. DOA BERLINDUNG DARI PENDENGARAN, PENGLIHATAN, LISAN, HATI, KEMALUAN Ya Allâh! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari buruknya pendengaranku, buruknya penglihatanku, buruknya lidahku, dan dari buruknya hatiku serta buruknya kemaluanku [HR. At-Tirmidzi]
 54. DOA BERLINDUNG DARI KEMARAHAN ALLAH “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dengan keridhaanMu (agar selamat) dari kebencianMu, dan dengan keselamatanMu (agar terhindar) dari siksaanMu. Dan aku berlindung kepadaMu dariMu, Aku tidak membatasi pujian kepadaMu. Engkau (dengan kebesaran dan keagunganMu) adalah sebagaimana pujianMu kepada diriMu.”
 55. DOA BERLINDUNG DARI SERGAPAN AMARAH Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku dan selamatkanlah aku dari kejahatan syetan.
 56. DOA BERLINDUNG DARI AKHLAK YANG BURUK DAN PENYAKIT “ [Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlaq, amal dan hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit].” (HR. Tirmidzi, shahih)
 57. DOA BERLINDUNG DARI PENYAKIT "Ya Allah, sesungguhnya aku mencari perlindungan di dalamMu dari penyakit yang halus, gila, kusta dan penyakit. " (HR Abu Dawud, Ahmad)
 58. DOA BERLINDUNG DARI ILMU YANG TIDAK MANFAAT, HATI YANG TIDAK KHUSYU`, JIWA YANG TIDAK PUAS, DOA YANG TIDAK DIKABULKAN , AMAL YANG TIDAK DITERIMA “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar (tidak dikabulkan).” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah no. 3837. Shahih.
 59. DOA BERLINDUNG DARI KECELAKAAN, KEMATIAN YANG NGERI ‘Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari terjatuh dari tempat yang tinggi, dari tertimpa bangunan (termasuk terkena benturan keras dan tertimbun tanah longsor), dari tenggelam, dan dari terbakar. Aku juga berlindung kepada-Mu dari campur tangan syetan ketika akan meninggal. Aku juga berlindung kepada-Mu dari meninggal dalam keadaan lari dari medan perang. Aku juga berlindung kepada-Mu dari meninggal karena tersengat hewan beracun’. (HR. al-Nasa’i).
 60. DOA BERLINDUNG DARI BERBAGAI MUSIBAH (ZIKIR NABI YUNUS) Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk diantara orang-orang yang berbuat aniaya. (QS. Al-Anbiya: 87)
 61. DOA BERLINDUNG DARI PERASAAN, HASAD, DENGKI, DENDAM "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (QS.59: 10)
 62. DOA BERLINDUNG DARI SYAITHON “Ya Allah, saya memohon kepadaku semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Apa yang saya ketahui maupun tidak saya ketahui. Saya berlindung kepada-Mu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Ya Allah, sungguh saya memohon kepada-Mu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alai wa sallam kepada-Mu dan saya berlindung kepada-Mu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabi-Mu. Ya Allah, saya memohon kepada-Mu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan saya berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan saya memohon kepada-Mu semua takdir yang Engkau tentukan baik untukku.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
 63. DOA BERLINDUNG DARI FITNAH DAJJAL Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari siksa kubur, aku meminta perlindungan pada-Mu dari cobaan Al Masih Ad Dajjal, aku meminta perlindungan pada-Mu dari musibah ketika hidup dan mati. Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari perbuatan dosa dan sulitnya berutang).” (HR. Bukhari no. 832 dan Muslim no. 589).
 64. SUROH ALKAHFI AYAT 1-10
 65. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata: "Allah mengambil seorang anak". Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh SUROH ALKAHFI AYAT 1-10 mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al Qur'an). Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu mereka berdo`a: "Wahai Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)".
 66. PENUTUP Doa selamat, kebaikan dunia akhirat, Shalawat, Sapu jagad, Hamdallah, Alfatihah
Anúncio