O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bitartekaritza Araba.pdf

424 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bitartekaritza Araba.pdf

  1. 1. ENPLEGU ETA GIZARTE DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y GAIETAKO SAILA ASUNTOS SOCIALES Familia bitartekotzako zerbitzuetara iristen diren gatazken % 82 alderdien adostasunarekin amaitzen dira • Gemma Zabaleta sailburuak gaur inauguratu ditu Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren mendekoa den Arabako Familia Bitartekotzako Zerbitzuaren lokal berriak. • 2011ko hiru lehen hiruhilekoetan Euskadiko Familia Bitartekotzako Zerbitzuek 824 espediente ireki zituzten eta horietako 458 bitartekotza- fasera igaro ziren.2011n, familia-bitartekotzako zerbitzu publikoetara jo zuen 10 familiatatik 8inguruk hasiera batean planteatutako egoerari buruzko adostasuna lortu zueneta horrek kasu askotan auziaren bideari ekitea saihestu zuen. Adituekgauzatutako bitartekotzen % 95 bikotearen hausturak eragindako gatazketandute jatorria. Gainerako bitartekotzak familia-bizikidetzarekin zerikusia dutenfamilia-gatazkengatik izan dira, esaterako, mendetasun-egoeran daudenpertsonak, bilobekiko harremana edo jaraunspenak, negozioak edo bizikidetzadirela-eta sortutako gatazkak.Gemma Zabaleta sailburuak gaur inauguratu ditu Arabako FamiliaBitartekotzako Zerbitzuaren lokal berriak (Gasteizko Santa Olaja de Acerokalea, 1). Familia Bitartekotzako Zerbitzuan bitartekotzako hiru profesionalarituko dira.Eusko Jaurlaritzak 2010etik zuen zerbitzu horren titulartasuna baina azken biurteetan Gasteizko Udalaren Gizartegintza Saila izan da Jaurlaritzarenkudeaketa-mandatuaren bidez bitartekotza-lan horiek egin dituena. Orainamaitzen da kudeaketa-mandatu hori eta Arabako hiriburuko zerbitzua Enplegueta Gizarte Gaietako Sailak zuzenean kudeatuko du.Gemma Zabaletaren iritziz, zerbitzu hori sartzeak “hiru lurralde historikoeiirizpide bateratutako bitartekotzako zerbitzu publikoez hornitzeko helburuabetetzea dakar”. Bizkaian zerbitzu hori 1996. urtetik aurrera dago martxan(Bilboko Santutxu kalea, 69); Gipuzkoan, aldiz, 2010eko uztailean inauguratuzen (Donostiako Larramendi kalea, 1). Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
  2. 2. Familia Bitartekotzako Zerbitzua zerbitzu publikoa, doakoa eta borondatezkoada eta familia-gatazkan murgildurik dauden pertsonen eskura dago, bikotearen(senar-emazte nahiz izatezko bikotea) hausturagatik edo familia-inguruneansortutako inguruabarrak direla-eta. Zerbitzua eskuratzeko bidea bi alderdiakados jarrita edo alde baten ekimenez egindako idazki bidezko eskaerarekinhasten da. Gizarte-zerbitzuen, euskal osasun-sistemaren eta abarren bidez erebidera daiteke.Familia Bitartekotzako Zerbitzuak gizarte-, psikologia- eta zuzenbide-arlokoadituek osatzen dituzte eta horien helburu nagusia alderdien arteko gatazkeiadostasunezko irtenbideak lortzen laguntzea da.Bitartekotzari esker alderdiei auzitara jotzeak ekartzen dien higaduraemozionala saihesten da eta horrek eragiten du horrela lortutako akordioakkasu askotan itun judizialetan lortutakoak baino iraunkorragoak etaerrespetatuagoak izatea. Gainera, banaketak seme-alabengan duen inpaktuatxikiagotzen du bitartekotzak, eraginpean hartutako pertsona guztien premiakkontuan hartzen direlako eta bestalde, banaketaren unera arte zeuden bizitzakojarraibideei eta familia-antolaketari eusteko ahalegina egiten da.
  3. 3. ESPEDIENTE KOPURUA 2011KO IRAILAREN 30ean * EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKOABITARTEKOTZA AURR. ESP. 366 68 176 122Bikote-hausturagatiko gatazkak 307 63 154 90Bestelako familia-gatazkak 59 5 22 32BITARTEKOTZA ESP. 458 70 304 84Bikote-hausturagatiko gatazkak 437 64 297 76Bestelako familia-gatazkak 21 6 7 8ESPEDIENTEEN GUZTIZKOKOPURUA 824 138 480 206* Bitartekotza-aurreko espediente guztiak ez dira bitartekotza-espediente bihurtzen. Izan ere,iraila bitarte 366 espediente fase horretan geratu ziren eta 458 espediente bitartekotza-faseraigaro ziren. 2011ko lehen hiru hilekoetan Familia Bitartekotza Zerbitzuek 824 espediente irekizituzten guztira.2010. URTEKO ESPEDIENTEAK EAE ARABA BIZKAIA GIPUZKO ABITARTEKOTZA AURR. ESP. 895 242 528 125Bikote-hausturagatiko gatazkak 753 169 481 103Bestelako familia-gatazkak 142 73 47 22BITARTEKOTZA ESP. 473 93 342 38Bikote-hausturagatiko gatazkak 426 67 323 36Bestelako familia-gatazkak 47 26 19 2
  4. 4. BIKOTEEN PROFILA ( 2010)BITARTEKOTZA ESKARIAREN ESKATZAILEA % 72 % 20 %8 EMAKUMEA GIZONA BIAK ERABILTZAILEEN ADINA BIKOTEAREN HAUSTURAGATIKO GATAZKETAN % 50,30 % 38,70 % 8,40 % 2,6025 urtetik behera 26-40 41-55 56 urtetik gora urte urte NAZIONALITATEA % 78,82 % 18,7 % 1,85 % 0,61 ASIA EUROPA AMERIKA AFRIKA
  5. 5. BIZILEKUA % 94,41 % 0,93 % 0,62 % 4,04 BIZKAIA GIPUZKOA ARABA Beste Autonomia Erkidegoak MAILA EKONOMIKOA % 20 % 19 % 16% 16 % 11,30 % 11 %3 %2 %2 %1 Baxua Ertaina/baxua Ertaina Ertaina/altua Altua Gizonak Emakumeak BIZIKIDETZA URTEAK % 25 % 22 % 17 % 14 %9 %7 %2 %3 16-20 urteBizikidetzarik 6-10 urte 26-30 urtegabe 1-5 urte 11-15 urte 30 urtetik 21-25 urte gora

×