O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin

Hakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin

 • Seja o primeiro a comentar

Hakbang-hakbang na Yugto ng Pagsasalin

 1. 1. Layunin: matulungan ang isang baguhan sa pagsasalin In English: To help a novice in Translation
 2. 2.  I. Preliminaryong Gawain A. Paghahanda Ang tagasalin ay dapat na: 1. may sapat na pag-aaral sa linggwistika 2. handa at pamilyar sa tekstong isasalin ang tekstong isasalin ay maaring: • mga materyal teknikal o siyentipiko (agham, teknolohiya, karunungan) • di teknikal o malikhaing panitikan (tula, maikling kwento, nobela)
 3. 3.  I. Preliminaryong Gawain A. Paghahanda habang binabasa ang teksto ay dapat na: • markahan ang mga bahaging may kalabuan • magsagawa ng pag-aaral sa background material na makukuha: -may-akda; -kalagayan habang isinusulat ang teksto; -layunin sa pagkakasulat, kultura ng tekstong isasalin; -kung para kanino ang teksto.
 4. 4.  I. Premiliminaryong Gawain B. Pagsusuri (Analysis) habang binabasa ang teksto ay dapat: 1. maingat sa pag-aaral sa mga key word. 2. pag-ukulan ng pansin ang pagkilala sa simula at wakas ng teksto sapagkat dito mahuhulaan ang paksang-diwa. 3. tuklasin kung ano ang ipinapahiwatig ng mga ginamit na cohesive devices pang-ugnay. 4. kilalanin ang pinakamahalagang bahagi. 5. bigyan ng angkop na katumbas sa wikang pagsasalinan na may diin sa bahaging binibigyang- halaga ng may akda.
 5. 5.  I. Preliminaryong Gawain B. Pagsusuri (Analysis) 6. inaalam ang lahat ng pangyayari at kalahok. 7. pansinin ang iba pang kahulugan, mga matalinhagang kahulugan at mga tungkuling pangretorika ng mga salita, parirala, sugnay o pangungusap.
 6. 6.  II. Aktwal na Pagsasalin A. Paglilipat (Initial Draft) 1. nagaganap sa isip ng tagapagsalin. 2. paglilipat ng kahulugan sa ikalawang wika. 3. mga pamamaraang pantalinhaga o panretorika ng simulaang wika. 4. mga anyong panggramatika ang gagamitin upang higit na masabi ang tamang kahulugan.
 7. 7.  II. Aktwal na Pagsasalin B. Pagsulat ng Unang Burador 1.basahin muli ang ilan sa mga bahagi o tingnan muli sa diksyunaryo. Mapapansin dito ang anyo ng tekstong isinasalin. 2.ang burador na kaniyang isusulat ay dapat lilitaw na natural o malinaw nang hindi tinitignan ang simulaang lenggwahe. 3.iwasto ang mga nawalang impormasyon.
 8. 8.  II. Aktwal na Pagsasalin C. Pagsasaayos ng Unang Burador 1. Higit na mabuti kung hindi galawin ang burador ng isa or dalawang linggo sapagkat sa ganitong paraan nagkakaroon ng bagong pagtingin. 2. Pagbabasa ng manuskrito ng malakas 1) Mga bahagi na masyadong may maraming salita 2) Mga maling anyong panggramatika o malabong kayarian 3) Maling kaayusan 4) Mali ang koneksyon 5) Collocational clashes 6) Malabo/Di maintindihan 7) Istilo
 9. 9.  II. Aktwal na Pagsasalin C. Pagsasaayos ng Unang Burador 3. Tingnan ang kawastuhan ng kahulugan 1. May nawala 2. May nadagdag 3. Iba ang kahulugan 4. Walang kahulugan 4. Malinaw na lumulutang ang paksang-diwa o pangunahing kaisipan
 10. 10.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 1. Paghahambing ng salin sa orihinal Ang layunin nito ay upang tingnan kung pareho ang nilalamang impormasyon ng dalawa at matiyak na ang lahat ng impormasyon ay nailipat sa salin. Hindi dapat pareho ang salin sa forms (paimbabaw na istruktura o ang mga salita parirala, sugnay, pangungusap na sinasalita o sinusulat) ng Simulaang Wika. Hindi dapat pareho ang salin sa forms (paimbabaw na istruktura o ang mga salita parirala, sugnay, pangungusap na sinasalita o sinusulat) ng Simulaang Wika.
 11. 11.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 2. Balik-salin (Back-translation) Isang taong bilinggwal sa mga wikang kasangkot sa pagsasalin. Kailangan hindi nabasa ang source text o tekstong isasalin. Bago ang back-translation mayroon munang Literal rendering ng salin. Isa-isang tumbasan upang maipakita ang kayarian o structure ng salin. What is your name? salin: Ano ang iyong pangalan? Literal rendering: What the your name? Balik-salin: What is your name?
 12. 12.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 3. Pagsubok sa pag-unawa Ang layunin nito ay upang malaman kung ang salin ay naiintindihan nang wasto o hindi ng mga katutubong nagsasalita ng wikang pinagsalinan. Tester | Respondent 1. Higit na mabuti kung ang tester ay hindi ang taong nagsalin. 2. Alam ng respondent na hindi siya ang sinusubok kundi ang salin. 3. Itinatala ng tester ang lahat ng mga sagot ng respondent. 4. Magsasagawa ng evalwasyon ang tester at ang tagasalin. 1. Overview. Ipinapasalaysay sa respondent ang materyal na binasa. -upang matiyak ang pangunahing pangyayari/paksang-diwa ay maliwanag. 2. Pagtatanong tungkol sa salin. Dapat ito’y nakahanda, napag-isipan ng maayos. Upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa istilo, tema, o detalye ng akda.
 13. 13.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 4. Pagsubok sa Pagiging Natural ng Wikang Ginamit sa Salin (Naturalness Test) Ang layunin nito ay upang matiyak na ang anyo ng salin ay natural at nababagay ang estilo. Madaling basahin at malinaw ang mensahe. • Ginagawa ito ng review (manunulat/skilled writers, bilinggwal) • Handang mag-ukol ng panahon para basahin ng mabuti Paraan: 1. Babasahin ng reviewer ang buong salin upang tingnan ang daloy at pangkalahatang kahulugan. 2. Mamarkahan ng reviewer ang mga bahaging mahirap basahin/hindi malinaw.
 14. 14.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 4. Pagsubok sa Pagiging Natural ng Wikang Ginamit sa Salin (Naturalness Test) 3. Babalikan niya ang mga bahaging minarkahan niya. 4. Magbibigay siya ng mga mungkahi sa nagsalin gaya ng pagpili ng tamang salita, wastong gramatika.
 15. 15.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 5. Pagsubok sa Gaan ng Pagbasa (Readability Test) Ito’y isinasagawa ng mga nagsalin o tester sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tagabasa sa isang bahagi. Ang readability test ay maari rin maapektuhan ng formatting matters. (tipo, bantas, baybay, laki ng marjin, at puwang sa pagitan ng linya)
 16. 16.  III. Evalwasyon ng Pagsasalin 6. Pagsubok sa Konsistent (Consistency Test) • May kinalaman sa nilalaman ng salin • May kinalaman sa teknikal na detalye ng presentasyon o paggamit ng pananalita. Maaaring hindi na naging konsistent ang tagasalin sa paggamit ng mga leksikal na katumbas para sa ilang mga key terms.

×