O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

επαναληψη(3)

  • Entre para ver os comentários

επαναληψη(3)

  1. 1. Όνομα:______________________ Μζτρα τισ ςθμαίεσ. Γράψε κάτω από κάκε λζξθ πόςα γράμματα ζχει. Πόσα γράμματα έχουν μαζί οι λέξεις μθν και ουδζν; Πόσα γράμματα έχουν μαζί οι λέξεις τίποτε και κανζνασ; Πόσα γράμματα έχουν μαζί όλες οι λέξεις ; Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ Ξεκίνα από τουσ μεγαλφτερουσ αρικμοφσ και μετά βάλε τουσ μικρότερουσ.
  2. 2. Η Μάρα είναι ςτο 24 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 29; Η Σοφία είναι ςτο 89 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 95; Η Λουκία είναι ςτο 67 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 71; Ο Διμοσ είναι ςτο 69 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 77; Ο Χριςτοσ είναι ςτο 48 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 53; Ο Θωμάσ είναι ςτο 27 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 34; Ο Φϊτθσ είναι ςτο 36 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνει για να πάει ςτο 42; Εςφ είςαι ςτο 76 . Πόςα βιματα πρζπει να κάνεισ, για να πασ ςτο 81; Εδϊ ηωγράφιςε τον εαυτό ςου Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/

×