O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

πώς γίνεται; πώς παίζεται; (1)

51.183 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

πώς γίνεται; πώς παίζεται; (1)

  1. 1. Πώς γίνεται; Πώς παίζεται; (1) Βιβλίο ςελ.51,52 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
  2. 2. Ποια παιχνίδια αναφζρονται ςτο ποίθμα; Τα κυκλϊνουμε. Ποια από τα παιχνίδια γνωρίηετε πϊσ να τα παίηετε;
  3. 3. Τι νομίηετε πωσ δείχνει θ εικόνα; Ποια υλικά κα χρειαςτοφμε για τθν καταςκευι; Ποια βιματα πρζπει να ακολουκιςουμε; Ασ γράψουμε με τθ ςειρά τισ οδθγίεσ ςτο κίτρινο.
  4. 4. Τι είδουσ κειμζνου ζχουμε; Ασ εντοπίςουμε τα μζρθ του.
  5. 5. Μπορείτε να βρείτε τα ριματα που μασ λζνε τι πρζπει να κάνουμε;
  6. 6. Ακολουκοφμε τισ διορκωμζνεσ οδθγίεσ για να φτιάξουμε ζνα τζτοιο αλογάκι!

×