Anúncio

Arkitektura dhe Eficenca e Energjise. MARINELA QIRKO Msc Energjitike/FIN

24 de Jun de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Arkitektura dhe Eficenca e Energjise. MARINELA QIRKO Msc Energjitike/FIN

  1. UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT DEPARTAMENTI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT PRFILI :ENERGJITIKË ARKITEKTURA DHE EFICENCA E ENERGJISË Punoi : Marinela Qirko Pranoi : Prof . Konals Gjoka
  2. PËRMBAJTJA E DETYRËS  Eficenca e energjise dhe zhvillimi i qëndrueshëm  Arkitektura e gjelbër  Principet e arkitektures bioklimatike dhe arkitektonike për një ndërtesë eficente  Teknikat passive të ngrohjes dhe ventilimit  Teknikat pasive të ngrohjes  Teknikat pasive të ftohjes  Konkluzione
  3. EFICENCA E ENERGJISË DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM Eficenca e energjisë është burrim për zhvillimin e qëndrueshëm
  4. ARKITEKTURA E GJELBËR Arkitektura e gjelbër ndikon në mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit që në fazën e projektimit. Baza LLojet
  5. PROJEKTIMI I NJË NDËRTESE EFICENTE • Peizazhi • Raporti i sipërfaqes me vëllimin • Vendndodhjen e trupave ujor • Orientimi • Sistemi i mbështjellëses së ndërtesës o Materialet ,konstruksionet e ndërtesës o Catia,tavani o Muret o Dritaret dhe hijzuësit o Sipërfaqa e jashtëme Vere Dimer Lindje jug Veri perendim dimer Vere
  6. TEKNIKAT PASSIVE TË NGROHJES DHE FTOHJES • Teknikat pasive nuk janë të kushtueshme • Nuk kërkojnë mekanizma shtesë ,energji elektrike apo burime të tjera • Bazohen tek rrezatimi diellor ,tek presionet natyrore dhe transmetimit nëpërmjet konveksionit ,rrezatimit,avullimit • Varen nga periudha kohore,temperaturat ditore etj. • Aplikimi I këtyre teknikave varet nga rajoni ,klima topografia e terrenit ku do të ndërtohet një ndërtesë.
  7. TEKNIKAT PASIVE TË NGROHJES Metoda direkte Metoda indirekte VereDimer Dimer Sistemi I kombinuar Përfitimi I nxehtësisë nëpërmjet catisë Murë uji Diell në verë Diell në dimërMuri absorbues
  8. TEKNIKAT PASIVE TË FTOHJES • Ventilimi natyror • Kulla e erës • Obori • Tunelet e ajrit në tokë • Kullat me avullim • Ftohja me avullim (trupat ujor dhe prania e pemëve
  9. KONKLUZIONE • Eficenca e energjisë varet nga investimi fillestar dhe nga ndërgjegjësimi I qytetarëve. • Aplikimi I metodave të mësipërme është mjaft I favorshëm për vendin tonë ,nga pikëpamja klimatike. • Nëpërmjet aplikimit të arkitekturës së gjelbër ndikojmë jo vetëm në eficencën e energjisë por dhe zhvillimin e qëndrueshëm por edhe në mbrojtjen e mjedisit . • Përvec këtyre metodave duhet të jemi gjithnjë në kerkim të risive të reja në lidhje me eficencën dhe mbrojtjen e mjedisit
Anúncio