O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PR vrednost objava u online medijima www.internetagencija.rs
Šta je i čemu slu ž i PR vrednost? <ul><li>Jedan od pokazatelja rada PR agencija, PR službi i drugih u tom poslu </li></ul...
Kako se to radi za objave u offline medijima? <ul><li>Zapitajmo se da li ovakav potpuno mehanički model daje pravu sliku p...
Problemi koje imao online <ul><li>Prikupljanje online objava </li></ul><ul><li>Ocena njihovog uticaja tj. “vrednosti” na p...
Metodologija koju razvijamo <ul><li>Jedinstvena, originalna metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu...
Prikupljanje objava <ul><li>Na osnovu zadatih ključnih fraza prikuplja objave sa preko 90 domaćih sajtova. </li></ul><ul>...
<ul><li>Svakom članku dodeljen je PR index kojim se određuje publicitet koji ta objava donosi na primer ličnosti koja se...
Da bi se značaj objave na nekom sajtu što bolje ocenila vrši se njeno dovođenje u vezu sa brojem poseta sajtu i procenom b...
Ocena vrednosti objave <ul><li>U narednom koraku potrebno je vrednost same objave na reputaciju svesti na novčani pokazate...
Koeficijent poverenja javnosti <ul><li>U PR industriji uobičajeno je da se uzima da je vrednost PR objave 2.5 puta veća o...
Vrednost PR objave <ul><li>Konačna vrednost PR objave dobija se kada se pomnože: </li></ul><ul><ul><li>PR index </li></ul>...
Naredni koraci <ul><li>Naći način za ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima </li></ul><ul><li>Prikupiti potrebn...
<ul><li>Kreiranje paketa analiza i ocena “Po zahtevu” prilagođenih specifičnim potrebama </li></ul>Mogućnosti unapređenja ...
Usluge koje nudimo <ul><li>Iznajmljivanje, podešavanje, obuka za rad, pomoć kod primene u poslovanju i obezbeđivenje sarad...
Pitanja za diskusiju <ul><li>Kako da vršimo ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima ? </li></ul><ul><li>Koji al...
kontakt <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

PR vrednost u online medijima

3.178 visualizações

Publicada em

Jedinstvena, originalnu metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu ocenu vrednosti online medijskih objava. Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke. Autor je M.Sc. Nemanja Djuric, dipl. filozof i master komunikologije.

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Login to see the comments

PR vrednost u online medijima

 1. 1. PR vrednost objava u online medijima www.internetagencija.rs
 2. 2. Šta je i čemu slu ž i PR vrednost? <ul><li>Jedan od pokazatelja rada PR agencija, PR službi i drugih u tom poslu </li></ul><ul><li>Najprostija mera efekata postignutog publiciteta </li></ul><ul><li>U suštini radi se o iskazivanju u novcu vrednosti medijskih objava </li></ul>
 3. 3. Kako se to radi za objave u offline medijima? <ul><li>Zapitajmo se da li ovakav potpuno mehanički model daje pravu sliku publiciteta koji je ostvaren plasiranjem objava* </li></ul><ul><li>Prikupite objave </li></ul><ul><li>Izmerite ili ocenite njihovu veličnu </li></ul><ul><li>Pogledate koliko u mediju gde ste plasirali objavu košta reklama približno te površine </li></ul><ul><li>Dobijenu cifru pomnožite sa koeficijenom koji govori koliko puta više čitaoci/gledaoci veruju “redakcijskom tekstu” nego reklami </li></ul>*Mahom se ne uzima u obzir kvalitet objava
 4. 4. Problemi koje imao online <ul><li>Prikupljanje online objava </li></ul><ul><li>Ocena njihovog uticaja tj. “vrednosti” na publicitet </li></ul><ul><li>Procena broja čitanja objave </li></ul><ul><li>Procena uticaja na one koji objavu vide </li></ul><ul><li>Iskazivanje svega toga u novcu! </li></ul><ul><li>Konačna matematika kroz koju se objedinjuju ove faze u procesu je najmanji problem! </li></ul>
 5. 5. Metodologija koju razvijamo <ul><li>Jedinstvena, originalna metodologija koja objedinjuje kvalifikativnu i kvantifikativnu moć PR objava </li></ul><ul><li>Negativne vrednosti PR indexa omogućavaju da se pokaže da je nekim subjektima neohodan PR, makar da bi došli do neutralnog odnosa sa javnošću </li></ul><ul><li>Uzor za njen razvoj je metodologija Društva za odnose sa javnošću Nemačke kojom se određuje kvalifikativna vrednost objave u rasponu od 1-10. </li></ul>Verovatno je da će PR ostati više umetnost nego nauka, ali analize PR-a moraju biti nauka! Autor je M.Sc. Nemanja Đurić, dipl. filozof i master komunikologije
 6. 6. Prikupljanje objava <ul><li>Na osnovu zadatih ključnih fraza prikuplja objave sa preko 90 domaćih sajtova. </li></ul><ul><li>Pokriva sva bitna i relevantna online izdanja iz info i news sfere </li></ul><ul><li>Prikupljaju se sa odabranih izvora sve objave vezane za ličnost, kompaniju, proizvod ili fenomen koji treba analizirati. </li></ul><ul><li>Može da prati i komentare na objave </li></ul><ul><li>Ima ugra đen “re čnik sinonima ” koji se stalno obogaćuje </li></ul>Naslovi internet kliping
 7. 7. <ul><li>Svakom članku dodeljen je PR index kojim se određuje publicitet koji ta objava donosi na primer ličnosti koja se posmatra. PR indexi mogu biti i negativni i svi su rasponu vrednosti od -5 do 5. Vrednosti PR indexa variraju po kategorijama: </li></ul><ul><li>1, -1 za pominjanje ličnosti u pozitivnom odnosno negativnom kontekstu, </li></ul><ul><li>2, -2 intervju posmatrane ličnosti / oponenta </li></ul><ul><li>3, -3 predstavljanje ličnosti ili njenog delovanja od strane novinara, autora teksta. </li></ul><ul><li>4, -4 nezavistan, stručan izvor, velikog kredibiliteta koji predstavlja ličnost u pozitivnom/negativnom svetlu. </li></ul><ul><li>5, -5 izuzetni slučajavi očigledne javne dobrobiti ili štete </li></ul>PR index 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5
 8. 8. Da bi se značaj objave na nekom sajtu što bolje ocenila vrši se njeno dovođenje u vezu sa brojem poseta sajtu i procenom broja čitanja strane na kojoj je objava. Radimo tako š to prikupimo podatke o posetama sajtova na kojima izlaze objave. Kada radimo analize ta kvantifikativna dimenzije je predstavljena u obliku koeficijenta koji predstavlja aritmeticku sredinu najčešće osam sr p skih online medija koji imaju posetu od preko 500,000 jedinstvenih posetilaca mese č no. Za odre đ ivanje PR vrednosti koristimo podatke o posetama stranici na kojoj se nalazi objava. Ponderisanje vrednosti PR indexa
 9. 9. Ocena vrednosti objave <ul><li>U narednom koraku potrebno je vrednost same objave na reputaciju svesti na novčani pokazatelj </li></ul><ul><li>To je moguće uraditi u sledećim koracima: </li></ul><ul><li>Prikupiti podatke o ceni tipskog banera (koji je najčešći na medijskim sajtovima) ali iskazanu za samo jedan prikaz banera ( AVE ) </li></ul><ul><li>Oceniti broj čitanja teksta koji se analizira ( PV ) </li></ul>
 10. 10. Koeficijent poverenja javnosti <ul><li>U PR industriji uobičajeno je da se uzima da je vrednost PR objave 2.5 puta veća od vrednosti oglasa koji zauzima istu površinu/vreme ( AVE ). </li></ul><ul><li>S obzirom da se ovo odnosi na plaćene objave ili na one za čije plasiranje u medije su angažovane agencije (npr. intervju predstavnika kompanije), koje većinom prema našoj metologiji dobijaju ocenu 2 koeficijent koji koristimo je 1.25. </li></ul>
 11. 11. Vrednost PR objave <ul><li>Konačna vrednost PR objave dobija se kada se pomnože: </li></ul><ul><ul><li>PR index </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrednost objave </li></ul></ul><ul><ul><li>Broj citanja objave </li></ul></ul><ul><ul><li>Koeficijient poverenja </li></ul></ul>PR index * AVE * PV * 1.25 = PR value
 12. 12. Naredni koraci <ul><li>Naći način za ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima </li></ul><ul><li>Prikupiti potrebne podatke </li></ul><ul><li>Uneti stavke 1. i 2. u softver koji razvijamo </li></ul><ul><li>Upakovati metodologiju kao proizvod i ponuditi je tržištu! </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Kreiranje paketa analiza i ocena “Po zahtevu” prilagođenih specifičnim potrebama </li></ul>Mogućnosti unapređenja <ul><li>U ocenu PR vrednosti online objava uneti i ocenu uticaja komentara na objavu kao bitnog faktora online publiciteta </li></ul><ul><li>Prilagoditi metodologiju offline medijima </li></ul>
 14. 14. Usluge koje nudimo <ul><li>Iznajmljivanje, podešavanje, obuka za rad, pomoć kod primene u poslovanju i obezbeđivenje saradnika za Naslovi internet kliping servis www.naslovi.net/kliping </li></ul><ul><li>Kontinuiran ili po potrebi monitoring online objava i izrada razli č itih vrsta analiz a online publiciteta </li></ul><ul><li>Javite se da se upoznamo! </li></ul>
 15. 15. Pitanja za diskusiju <ul><li>Kako da vršimo ocenu čitanja pojedinih tekstova na veb sajtovima ? </li></ul><ul><li>Koji alat ili servis da koristio za ocenjivanje posete sajtovima kod ponderisanja? </li></ul><ul><li>Koja su vaša pitanja? </li></ul>
 16. 16. kontakt <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×