Anúncio
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Anúncio
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Anúncio
Xarxes Informàtiques
Próximos SlideShares
Xarxes informàtiques.zakiya i oumaymaXarxes informàtiques.zakiya i oumayma
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Último(20)

Xarxes Informàtiques

  1. XARXES INFORMÀTIQUES Laia Andreo Eloi Luque 4B
  2. ÍNDEX Introducció............................................................................................. . 1 Parts d’una xarxa informàtica............................................................... 2 1. Router............................................................................................ 2 2. Targeta de xarxa......................................................................... 2 3. Switch............................................................................................ 3 4. Cables de xarxa.......................................................................... 3 • Cables de coure de parells trenats................................ 3 • Cable coaxial................................................................... 3 • Cable de fibra òptica....................................................... 4 • El mitjà sense fil. Wi-fi........................................................ 4 Arquitectura de xarxa........................................................................... 5 Configuració de la xarxa...................................................................... 6 Sistemes operatius................................................................................. 7 Sistemes digitals..................................................................................... 8
  3. INTRODUCCIÓ Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinaria units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en un zona geogràfica ilimitada. 1
  4. PARTS D’UNA XARXA INFORMÀTICA 1. Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. 2. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. 2
  5. 3. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries i una sortida. 4. Cables de xarxa Els cables de xarxes ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial. Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. 3
  6.  Cable de fibra òptica. La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també es el més car.  El mitjà sense fil. wi-fi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio. 4
  7. ARQUITECTURA DE XARXA Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen una xarxa formen un anell.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.  Cel·lular. La xarxa es compón de àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. 5
  8. CONFIGURACIÓ DE LA XARXA  Adreça MAC Cada targeta de xarxa té asignat un numero que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. 6
  9. SISTEMES OPERATIUS El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operacions. Els sistmes operatius més utilitzats són:  Windows  Linux  MAC OS 7
  10. Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sitema de numeració que només utilitza dos símbols , el 0 i l’1. Un bit es l’unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 byte 1Mbyte 1024 kbyte 1Gbyte 1024 Mbyte 1Tbyte 1024 Gbyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1 1. Pas de decimal a binari Podem passar a decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145 8
Anúncio