1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673

Додаток
до рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 30 грудня 2021 року "Про застосування та скасування
персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію
Указом Президента України від 21 січня 2022 року
№20/2022
ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
1. Дмитрієв Олексій Петрович (Дмитриев Алексей Петрович,
Dmitriev Aleksei Petrovich), народився 3 лютого 1971 р.,
громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим, так званий "заступник Міністра
внутрішніх справ по Республіці Крим – начальник поліції"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
2. Гіщенко Павло Іванович (Гищенко Павел Иванович, Gishchenko
Pavel Ivanovich), народився 2 липня 1976 р., індивідуальний
податковий номер: 340200928008, уродженець Волгоградської
області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації,
проживає в м. Севастополь, так званий "начальник Управління
МВС Російської Федерації по м. Севастополю"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
П’ять років
Продовження додатка
2
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
3. Терентьєв Володимир Миколайович (Терентьев Владимир
Николаевич, Terentev Vladimir Nikolaevich), народився 30 червня
1977 р., уродженець м. Воронеж Російської Федерації, громадянин
Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна
Республіка Крим, полковникюстиції, так званий "виконуючий
обов’язки керівника Головного слідчого управління Слідчого
комітету Російської Федерації по Республіці Крим і
м. Севастополю"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
4. Редькін Юрій Петрович (Редькин Юрий Петрович, Redkin Iurii
Petrovich), народився 3 червня 1970 р., уродженець м. Ростов-на-
Дону Російської Федерації, громадянин Російської Федерації,
проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим,
полковник юстиції, так званий "заступник керівника Головного
слідчого управління Російської Федерації по Республіці Крим і
м. Севастополю"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
5. Большедворський Марк Олександрович (Большедворский Марк
Александрович, Bolshedvorskii Mark Aleksandrovich), народився
10 липня 1975 р., уродженець м. Ангарськ Іркутської області
Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, громадянин
Російської Федерації, так званий "Прокурор м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
3
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
6. Найда Олексій Васильович (Найда Алексей Васильевич,
Naida Aleksei Vasilevich), народився 18 лютого 1974 р.,
індивідуальний податковий номер: 410116662875, уродженець
м. Санкт-Петербург Російської Федерації, громадянин Російської
Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "Військовий
прокурор Чорноморського флоту"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
7. Михайлюк Леонід Володимирович (Михайлюк Леонид
Владимирович, Mikhailiuk Leonid Vladimirovich), народився
8 липня 1963 р., індивідуальний податковий номер: 590202804358,
громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим, так званий "начальник Управління
Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці
Крим та м. Севастополю"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
8. Черняєв Дмитро Дмитрович (Черняев Дмитрий Дмитриевич,
Cherniaev Dmitrii Dmitrievich), народився 26 грудня 1977 р.,
індивідуальний податковий номер: 222208423208, уродженець
м. Барнаул Алтайського краю Російської Федерації, громадянин
Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна
Республіка Крим, так званий "Міністр житлово-комунального
господарства Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
4
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
9. Торубарова Ольга Олександрівна (Торубарова Ольга
Александровна, Torubarova Olga Aleksandrovna), народилася
31 жовтня 1976 р., індивідуальний податковий
номер: 402505514933, уродженка м. Обненськ Калузької області
Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в
м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "Міністр
спорту Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
10. Храмов Михайло Михайлович (Храмов Михаил Михайлович,
Khramov Mikhail Mikhailovich), народився 19 січня 1981 р.,
індивідуальний податковий номер: 231522726954, уродженець
м. Севастополь, громадянин Російської Федерації, проживає в
м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "Міністр
будівництва та архітектури Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
11. Рукавишников Євген Олександрович (Рукавишников Евгений
Александрович, Rukavishnikov Evgenii Aleksandrovich), народився
24 квітня 1964 р., індивідуальний податковий номер:
745219260571, уродженець м. Троїцьк Челябінської області
Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна
Республіка Крим, громадянин Російської Федерації, так званий
"Міністр палива та енергетики Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
5
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
12. Карпов Сергій Васильович (Карпов Сергей Васильевич, Karpov
Sergei Vasilevich), народився 20 березня 1972 р., індивідуальний
податковий номер: 780419321531, уродженець м. Ленінград (тепер
Санкт-Петербург) Російської Федерації, громадянин Російської
Федерації, з 4 грудня 2019 р. по 1 жовтня 2020 р. так званий
"Міністр транспорту Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
13. Чайка Юрій Яковлевич (Чайка Юрий Яковлевич, Chaika Iurii
Iakovlevich), народився 21 травня 1951 р., уродженець
м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської
Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Москва
Російської Федерації, з 22 січня 2020 р. Повноважний представник
Президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому
федеральному окрузі
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
14. Лебедєв Артемій Андрійович (Лебедев Артемий Андреевич,
Lebedev Artemii Andreevich), народився 13 лютого 1975 р.,
індивідуальний податковий номер: 771002344404, уродженець
м. Москва Російської Федерації, громадянин Російської Федерації,
арт-директор студії "Студия Артемия Лебедева"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
6
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
15. Єгорова Олена Станіславівна (Егорова Елена Станиславовна,
Egorova Elena Stanislavovna), народилася 22 червня 1973 р.,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Верховного суду
Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
16. Корсакова Юлія Михайлівна (Корсакова Юлия Михайловна,
Korsakova Iuliia Mikhailovna), народилася 14 квітня 1978 р.,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Верховного суду
Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
17. Мотіна Ірина Іванівна (Мотина Ирина Ивановна, Motina Irina
Ivanovna), народилася 21 серпня 1966 р., громадянка Російської
Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка
Крим, так звана "суддя Верховного суду Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
7
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
18. Лазаренко Лілія Борисівна (Лазаренко Лилия Борисовна, Lazarenko
Liliia Borisovna), народилася 7 листопада 1970 р., уродженка
м. Ленінськ Кизил-Ординської області Казахської РСР, громадянка
Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна
Республіка Крим, так звана "заступник голови арбітражного суду
Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
19. Мартиненко Юлія Володимирівна (Мартыненко Юлия
Владимировна, Martynenko Iuliia Vladimirovna), народилася
14 травня 1976 р., уродженка м. Омськ Російської Федерації,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим, так звана "заступник голови
арбітражного суду Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
20. Можарова Марія Євгенівна (Можарова Мария Евгеньевна,
Mozharova Mariia Evgenevna), народилася 31 жовтня 1981 р.,
проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана
"суддя Арбітражного суду Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
8
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
21. Богославський Олександр Олександрович (Богославский
Александр Александрович, Bogoslavskii Aleksandr Aleksandrovich),
народився 28 грудня 1983 р., громадянин Російської Федерації,
проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так
званий "суддя Кримського гарнізонного військового суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
22. Копилов Денис Едуардович (Копылов Денис Эдуардович, Kopylov
Denis Eduardovich), народився 21 січня 1983 р., громадянин
Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна
Республіка Крим, так званий "суддя Кримського гарнізонного
військового суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
23. Мамєдов Віталій Вікторович (Мамедов Виталий Викторович,
Mamedov Vitalii Viktorovich), народився 11 вересня 1976 р.,
громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь,
Автономна Республіка Крим, так званий "суддя Кримського
гарнізонного військового суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
9
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
24. Церцвадзе Георгій Давидович (Церцвадзе Георгий Давыдович,
Tsertsvadze Georgii Davydovich), народився 28 серпня 1989 р.,
громадянин Російської Федерації, так званий "суддя Кіровського
районного суду Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
25. Старовєрова Ганна Ігорівна (Староверова Анна Игоревна,
Staroverova Anna Igorevna), народилася 15 вересня 1976 р.,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Яни Капу
(колишній Красноперекопськ), Автономна Республіка Крим, так
звана "суддя Красноперекопського районного суду Республіки
Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
26. Насиров Денис Рамільович (Насыров Денис Рамилевич, Nasyrov
Denis Ramilevich), народився 14 серпня 1986 р., уродженець
м. Стерлитамак Республіки Башкортостан, Російська Федерація,
громадянин Російської Федерації, проживає в м. Саки, Автономна
Республіка Крим, так званий "суддя Сакського районного суду
Республіки Крим".
Контактні телефони (станом на 2014 р.): +79787643280,
+79876178001
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
10
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
27. Гурова Олена Миколаївна (Гурова Елена Николаевна, Gurova Elena
Nikolaevna), народилася 19 червня 1972 р., громадянка Російської
Федерації, так звана "суддя Феодосійського міського суду
Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
28. Каралаш Зоя Юріївна (Каралаш Зоя Юрьевна, Karalash Zoia
Iurevna), народилася 20 лютого 1968 р., громадянка Російської
Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка
Крим, так звана "суддя Центрального районного суду
м. Сімферополя Республіки Крим"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
29. Горбунова Наталя Юріївна (Горбунова Наталья Юрьевна,
Gorbunova Natalia Iurevna), народилася 12 березня 1976 р.,
уродженка м. Желєзнодорожний (тепер входить до складу
м. Балашиха) Московської області Російської Федерації,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так
званий "заступник голови Двадцять першого Арбітражного
апеляційного суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
11
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
30. Яковлєв Андрій Сергійович (Яковлев Андрей Сергеевич, Iakovlev
Andrei Sergeevich), народився 18 вересня 1974 р., уродженець
м. Воронеж Російської Федерації, громадянин Російської
Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "заступник
голови Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
31. Калашникова Катерина Геннадіївна (Калашникова Екатерина
Геннадьевна, Kalashnikova Ekaterina Gennadevna), народилася
10 квітня 1975 р., громадянка Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так звана "суддя Двадцять першого Арбітражного
апеляційного суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
32. Олікова Лариса Миколаївна (Оликова (Жаркова) Лариса
Николаевна, Olikova (Zharkova) Larisa Nikolaevna), народилася
4 квітня 1973 р., громадянка Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так звана "суддя Двадцять першого Арбітражного
апеляційного суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
12
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
33. Зарубін Олексій Валентинович (Зарубин Алексей Валентинович,
Zarubin Aleksei Valentinovich), народився 14 вересня 1978 р.,
уродженець м. Краснодар Російської Федерації, громадянин
Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий
"суддя Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
34. Карєв Олександр Юрійович (Карев Александр Юрьевич, Karev
Aleksandr Iurevich), народився 3 березня 1965 р., уродженець
с-ща Ясна Поляна Ташлинського району Оренбурзької області
Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так званий "суддя Двадцять першого Арбітражного
апеляційного суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
35. Костєрін Олександр Валерійович (Костерин Александр
Валерьевич, Kosterin Aleksandr Valerevich), народився 12 лютого
1970 р., уродженець м. Волгоград Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так
званий "заступник голови Арбітражного суду м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
13
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
36. Архіпова Світлана Миколаївна (Архипова Светлана Николаевна,
Arkhipova Svetlana Nikolaevna), народилася 20 березня 1974 р.,
уродженка Клетського району Волгоградської області Російської
Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так звана "суддя Арбітражного суду
м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
37. Мірошник Ганна Сергіївна (Мирошник Анна Сергеевна, Miroshnik
Anna Sergeevna), народилася 25 березня 1980 р., уродженка
м. Актюбінськ Республіки Казахстан, громадянка Російської
Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя
Арбітражного суду м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
38. Ражков Роман Олексійович (Ражков Роман Алексеевич, Razhkov
Roman Alekseevich), народився 15 лютого 1979 р., громадянин
Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий
"суддя Арбітражного суду м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
14
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
39. Звягольська Олена Сергіївна (Звягольская Елена Сергеевна,
Zviagolskaia Elena Sergeevna), народилася 10 серпня 1982 р.,
уродженка м. Омськ Російської Федерації, громадянка Російської
Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя
Арбітражного суду м. Севастополя".
Адреса реєстрації: Російська Федерація, м. Омськ,
вул. Лукашевича, буд. 1а, кв. 66
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
40. Захарчук Сергій Іванович (Захарчук Сергей Иванович, Zakharchuk
Sergei Ivanovich), народився 22 листопада 1967 р., індивідуальний
податковий номер: 271307223305, уродженець острова Сахалін
Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так званий "голова Севастопольського
гарнізонного військового суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
41. Золотих Володимир Васильович (Золотых Владимир Васильевич,
Zolotykh Vladimir Vasilevich), народився 11 грудня 1952 р.,
індивідуальний податковий номер: 616606089804, уродженець
Ростовської області Російської Федерації, громадянин Російської
Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "голова
Севастопольського міського суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
15
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
42. Радовиль В’ячеслав Леонідович (Радовиль Вячеслав Леонидович,
Radovil Viacheslav Leonidovich), народився 27 грудня 1969 р.,
громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так
званий "суддя Севастопольського міського суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
43. Григорова Жозефіна Володимирівна (Григорова Жозефина
Владимировна, Grigorova Zhozefina Vladimirovna), народилася
22 жовтня 1969 р., громадянка Російської Федерації, так звана
"суддя Севастопольського міського суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
44. Устінов Олег Ілліч (Устинов Олег Ильич, Ustinov Oleg Ilich),
народився 13 лютого 1963 р., громадянин Російської Федерації,
проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Севастопольського
міського суду".
Адреса реєстрації: Російська Федерація, м. Новосибірськ,
вул. Лєсосєчная, буд. 7, кв. 91
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
16
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
45. Балацький Євген Васильович (Балацкий Евгений Васильевич,
Balatskii Evgenii Vasilevich), народився 21 серпня 1980 р.,
уродженець м. Мінськ Республіки Білорусь, громадянин Російської
Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя
Севастопольського міського суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
46. Сулейманова Ганна Станіславівна (Сулейманова Анна
Станиславовна, Suleimanova Anna Stanislavovna), народилася
1 квітня 1975 р., громадянка Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так звана "суддя Севастопольського міського суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
47. Кожевников Ігор Володимирович (Кожевников Игорь
Владимирович, Kozhevnikov Igor Vladimirovich), народився
11 квітня 1966 р., громадянин Російської Федерації, проживає в
м. Севастополь, так званий "суддя Севастопольського міського
суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
17
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
48. Герасименко Олена Вікторівна (Герасименко Елена Викторовна,
Gerasimenko Elena Viktorovna), народилася 26 червня 1975 р.,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так
звана "суддя Севастопольського міського суду"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
49. Просолов Віктор Вікторович (Просолов Виктор Викторович,
Prosolov Viktor Viktorovich), народився 29 вересня 1988 р.,
індивідуальний податковий номер: 262806130570, громадянин
Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий
"суддя Балаклавського районного суду м. Севастополя"
Адреса реєстрації: Російська Федерація, Ставропольський край,
м. Ставрополь, вул. Леніна, буд. 301, кв. 12
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
50. Сомова Інна Вікторівна (Сомова Инна Викторовна, Somova Inna
Viktorovna), народилася 1 січня 1970 р., уродженка Алтайського
краю Російської Федерації, громадянка Російської Федерації,
проживає в м. Севастополь, так звана "виконуюча обов’язки голови
Гагарінського районного суду м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
Продовження додатка
18
№
з/п
Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження,
громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
51. Тумайкіна Людмила Петрівна (Тумайкина Людмила Петровна,
Tumaikina Liudmila Petrovna), народилася 3 липня 1964 р.,
громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так
звана "суддя Гагаринського районного суду м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
52. Дзюба Вікторія Григорівна (Дзюба Виктория Григорьевна, Dziuba
Viktoriia Grigorevna), народилася 17 листопада 1969 р., громадянка
Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "голова
Нахімовського районного суду м. Севастополя"
1) блокування активів – тимчасове обмеження
права особи користуватися та розпоряджатися
належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі
України;
3) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом
(зупинення фінансових операцій)
П’ять років
____________________
1 de 18

Recomendados

1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1) por
1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)
1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)IndianaCornell
9K visualizações9 slides
депутат ветеран por
депутат ветерандепутат ветеран
депутат ветеранssusere15f981
20.1K visualizações4 slides
Doc 533387 por
Doc 533387Doc 533387
Doc 533387Oleksandr Bilous
3.5K visualizações6 slides
Doc 548205 por
Doc 548205Doc 548205
Doc 548205Rbc Rbcua
51.4K visualizações25 slides
26 por
2626
26BabelNews
281 visualizações10 slides
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572 por
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 16334205723552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572
3552be9fdbef34b0646e55e37e33883c 1633420572ssuser7bc673
3.9K visualizações96 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Промова прокурора на суді над Януковичем por
Промова прокурора на суді над ЯнуковичемПромова прокурора на суді над Януковичем
Промова прокурора на суді над ЯнуковичемAndrew Vodianyi
4.4K visualizações10 slides
4 por
44
4Alexander Gashpar
444 visualizações10 slides
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 por
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056Michael Yudkovich
4.4K visualizações53 slides
Sanktsii por
SanktsiiSanktsii
Sanktsii24tvua
4K visualizações10 slides
Fsb por
FsbFsb
FsbBabelNews
257 visualizações1 slide
Список юрлиц por
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлицYuriySergienko
6.5K visualizações142 slides

Mais procurados(9)

Промова прокурора на суді над Януковичем por Andrew Vodianyi
Промова прокурора на суді над ЯнуковичемПромова прокурора на суді над Януковичем
Промова прокурора на суді над Януковичем
Andrew Vodianyi4.4K visualizações
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 por Michael Yudkovich
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
Michael Yudkovich4.4K visualizações
Sanktsii por 24tvua
SanktsiiSanktsii
Sanktsii
24tvua4K visualizações
Fsb por BabelNews
FsbFsb
Fsb
BabelNews257 visualizações
Список юрлиц por YuriySergienko
Список юрлицСписок юрлиц
Список юрлиц
YuriySergienko6.5K visualizações
Sanctions terrorists and criminals 471-675 por redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 471-675Sanctions terrorists and criminals 471-675
Sanctions terrorists and criminals 471-675
redactor_news_pn25.9K visualizações
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638 por ssuserab165d
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
ssuserab165d391 visualizações
Sanctions terrorists and criminals 1-245 por redactor_news_pn
Sanctions terrorists and criminals 1-245Sanctions terrorists and criminals 1-245
Sanctions terrorists and criminals 1-245
redactor_news_pn21.8K visualizações

Similar a 1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673

Перечень физ- и юрлиц por
Перечень физ- и юрлицПеречень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлицredactor_news_pn
2.9K visualizações40 slides
Список Савченко por
Список СавченкоСписок Савченко
Список СавченкоАСН Украина
232 visualizações53 slides
санкции савченко por
санкции савченкосанкции савченко
санкции савченкоАндрій Пізнюк
2.7K visualizações53 slides
Полный список Савченко - Сенцова por
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - СенцоваStranaua
858 visualizações53 slides
Санкционный "список Савченко" por
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"ukranewscom
1.4K visualizações53 slides
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка por
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаUkraineUnderAttack
183 visualizações53 slides

Similar a 1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673(20)

Перечень физ- и юрлиц por redactor_news_pn
Перечень физ- и юрлицПеречень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлиц
redactor_news_pn2.9K visualizações
Список Савченко por АСН Украина
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
АСН Украина232 visualizações
Полный список Савченко - Сенцова por Stranaua
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - Сенцова
Stranaua858 visualizações
Санкционный "список Савченко" por ukranewscom
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"
ukranewscom1.4K visualizações
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка por UkraineUnderAttack
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
UkraineUnderAttack183 visualizações
Украина ввела санкции по «списку Савченко» por ИнфоРезист
Украина ввела санкции по «списку Савченко»Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Украина ввела санкции по «списку Савченко»
ИнфоРезист 3.1K visualizações
Список Савченко por tsnua
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
tsnua6K visualizações
a9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdf por ssuser741b31
a9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdfa9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdf
a9fde76510d2efcbac1ab5b82b157409_1676824603.pdf
ssuser741b312.3K visualizações
санкциилюди por ssusere15f981
санкциилюдисанкциилюди
санкциилюди
ssusere15f981436 visualizações
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por ukranewscom
Додаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
ukranewscom2.4K visualizações
Список фізосіб, проти яких Україна ввела санкції por tsnua
Список фізосіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок фізосіб, проти яких Україна ввела санкції
Список фізосіб, проти яких Україна ввела санкції
tsnua43.1K visualizações
Sankcii xx csad por Rbc Rbcua
Sankcii xx csadSankcii xx csad
Sankcii xx csad
Rbc Rbcua343 visualizações
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна. por ssuser3957bc1
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
ssuser3957bc1109 visualizações
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559 por ssuserab165d
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559
ssuserab165d84 visualizações
санкції1.pdf por ssuser7066e2
санкції1.pdfсанкції1.pdf
санкції1.pdf
ssuser7066e2342 visualizações
Фізичні особи.pdf por IndianaCornell
Фізичні особи.pdfФізичні особи.pdf
Фізичні особи.pdf
IndianaCornell15.9K visualizações
Санкції проти Козака por BabelNews
Санкції проти КозакаСанкції проти Козака
Санкції проти Козака
BabelNews15K visualizações

Mais de IndianaCornell

2.doc por
2.doc2.doc
2.docIndianaCornell
34.3K visualizações329 slides
1.doc por
1.doc1.doc
1.docIndianaCornell
34.5K visualizações230 slides
Юридичні особи.pdf por
Юридичні особи.pdfЮридичні особи.pdf
Юридичні особи.pdfIndianaCornell
15.2K visualizações310 slides
Загальний перелік.pdf por
Загальний перелік.pdfЗагальний перелік.pdf
Загальний перелік.pdfIndianaCornell
11.9K visualizações17 slides
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdfIndianaCornell
6K visualizações191 slides
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf por
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdfIndianaCornell
6.2K visualizações264 slides

Mais de IndianaCornell(13)

2.doc por IndianaCornell
2.doc2.doc
2.doc
IndianaCornell34.3K visualizações
1.doc por IndianaCornell
1.doc1.doc
1.doc
IndianaCornell34.5K visualizações
Юридичні особи.pdf por IndianaCornell
Юридичні особи.pdfЮридичні особи.pdf
Юридичні особи.pdf
IndianaCornell15.2K visualizações
Загальний перелік.pdf por IndianaCornell
Загальний перелік.pdfЗагальний перелік.pdf
Загальний перелік.pdf
IndianaCornell11.9K visualizações
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell6K visualizações
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf por IndianaCornell
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf
IndianaCornell6.2K visualizações
Перелік КЕМ.pdf por IndianaCornell
Перелік КЕМ.pdfПерелік КЕМ.pdf
Перелік КЕМ.pdf
IndianaCornell102 visualizações
Mariupol.pdf por IndianaCornell
Mariupol.pdfMariupol.pdf
Mariupol.pdf
IndianaCornell8.4K visualizações
PZ_140622_print_DS.pdf por IndianaCornell
PZ_140622_print_DS.pdfPZ_140622_print_DS.pdf
PZ_140622_print_DS.pdf
IndianaCornell9.1K visualizações
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf por IndianaCornell
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
IndianaCornell10.3K visualizações
2212-ІХ.pdf por IndianaCornell
2212-ІХ.pdf2212-ІХ.pdf
2212-ІХ.pdf
IndianaCornell6.2K visualizações
Celex 32022 r0427_en_txt por IndianaCornell
Celex 32022 r0427_en_txtCelex 32022 r0427_en_txt
Celex 32022 r0427_en_txt
IndianaCornell23.9K visualizações
документ Microsoft word por IndianaCornell
документ Microsoft wordдокумент Microsoft word
документ Microsoft word
IndianaCornell12.9K visualizações

Último

Ольга Кобилянська por
Ольга КобилянськаОльга Кобилянська
Ольга КобилянськаНаукова бібліотека КНУКіМ
6 visualizações7 slides
гопчук а.а.pptx por
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 visualizações21 slides
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс por
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянс
10 цікавих фактів про Північноатлантичний альянсVinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
18 visualizações13 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 visualizações10 slides
Семінар Пізнаємо природу.pptx por
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
10 visualizações14 slides
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
69 visualizações15 slides

Último(19)

гопчук а.а.pptx por ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd8 visualizações
Семінар Пізнаємо природу.pptx por ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 visualizações
Експресіонізм por CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 visualizações
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf por VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 visualizações
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx por ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun6 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1423 visualizações
шляга о.а..pptx por ssuser389ffd
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptx
ssuser389ffd10 visualizações

1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673

 • 1. Додаток до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 21 січня 2022 року №20/2022 ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 1. Дмитрієв Олексій Петрович (Дмитриев Алексей Петрович, Dmitriev Aleksei Petrovich), народився 3 лютого 1971 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "заступник Міністра внутрішніх справ по Республіці Крим – начальник поліції" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 2. Гіщенко Павло Іванович (Гищенко Павел Иванович, Gishchenko Pavel Ivanovich), народився 2 липня 1976 р., індивідуальний податковий номер: 340200928008, уродженець Волгоградської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "начальник Управління МВС Російської Федерації по м. Севастополю" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; П’ять років
 • 2. Продовження додатка 2 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) 3. Терентьєв Володимир Миколайович (Терентьев Владимир Николаевич, Terentev Vladimir Nikolaevich), народився 30 червня 1977 р., уродженець м. Воронеж Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, полковникюстиції, так званий "виконуючий обов’язки керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим і м. Севастополю" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 4. Редькін Юрій Петрович (Редькин Юрий Петрович, Redkin Iurii Petrovich), народився 3 червня 1970 р., уродженець м. Ростов-на- Дону Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, полковник юстиції, так званий "заступник керівника Головного слідчого управління Російської Федерації по Республіці Крим і м. Севастополю" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 5. Большедворський Марк Олександрович (Большедворский Марк Александрович, Bolshedvorskii Mark Aleksandrovich), народився 10 липня 1975 р., уродженець м. Ангарськ Іркутської області Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, громадянин Російської Федерації, так званий "Прокурор м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 3. Продовження додатка 3 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 6. Найда Олексій Васильович (Найда Алексей Васильевич, Naida Aleksei Vasilevich), народився 18 лютого 1974 р., індивідуальний податковий номер: 410116662875, уродженець м. Санкт-Петербург Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "Військовий прокурор Чорноморського флоту" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 7. Михайлюк Леонід Володимирович (Михайлюк Леонид Владимирович, Mikhailiuk Leonid Vladimirovich), народився 8 липня 1963 р., індивідуальний податковий номер: 590202804358, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "начальник Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Республіці Крим та м. Севастополю" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 8. Черняєв Дмитро Дмитрович (Черняев Дмитрий Дмитриевич, Cherniaev Dmitrii Dmitrievich), народився 26 грудня 1977 р., індивідуальний податковий номер: 222208423208, уродженець м. Барнаул Алтайського краю Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "Міністр житлово-комунального господарства Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 4. Продовження додатка 4 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 9. Торубарова Ольга Олександрівна (Торубарова Ольга Александровна, Torubarova Olga Aleksandrovna), народилася 31 жовтня 1976 р., індивідуальний податковий номер: 402505514933, уродженка м. Обненськ Калузької області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "Міністр спорту Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 10. Храмов Михайло Михайлович (Храмов Михаил Михайлович, Khramov Mikhail Mikhailovich), народився 19 січня 1981 р., індивідуальний податковий номер: 231522726954, уродженець м. Севастополь, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "Міністр будівництва та архітектури Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 11. Рукавишников Євген Олександрович (Рукавишников Евгений Александрович, Rukavishnikov Evgenii Aleksandrovich), народився 24 квітня 1964 р., індивідуальний податковий номер: 745219260571, уродженець м. Троїцьк Челябінської області Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, громадянин Російської Федерації, так званий "Міністр палива та енергетики Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 5. Продовження додатка 5 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 12. Карпов Сергій Васильович (Карпов Сергей Васильевич, Karpov Sergei Vasilevich), народився 20 березня 1972 р., індивідуальний податковий номер: 780419321531, уродженець м. Ленінград (тепер Санкт-Петербург) Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, з 4 грудня 2019 р. по 1 жовтня 2020 р. так званий "Міністр транспорту Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 13. Чайка Юрій Яковлевич (Чайка Юрий Яковлевич, Chaika Iurii Iakovlevich), народився 21 травня 1951 р., уродженець м. Ніколаєвськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Москва Російської Федерації, з 22 січня 2020 р. Повноважний представник Президента Російської Федерації у Північно-Кавказькому федеральному окрузі 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 14. Лебедєв Артемій Андрійович (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), народився 13 лютого 1975 р., індивідуальний податковий номер: 771002344404, уродженець м. Москва Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, арт-директор студії "Студия Артемия Лебедева" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 6. Продовження додатка 6 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 15. Єгорова Олена Станіславівна (Егорова Елена Станиславовна, Egorova Elena Stanislavovna), народилася 22 червня 1973 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Верховного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 16. Корсакова Юлія Михайлівна (Корсакова Юлия Михайловна, Korsakova Iuliia Mikhailovna), народилася 14 квітня 1978 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Верховного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 17. Мотіна Ірина Іванівна (Мотина Ирина Ивановна, Motina Irina Ivanovna), народилася 21 серпня 1966 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Верховного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 7. Продовження додатка 7 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 18. Лазаренко Лілія Борисівна (Лазаренко Лилия Борисовна, Lazarenko Liliia Borisovna), народилася 7 листопада 1970 р., уродженка м. Ленінськ Кизил-Ординської області Казахської РСР, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "заступник голови арбітражного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 19. Мартиненко Юлія Володимирівна (Мартыненко Юлия Владимировна, Martynenko Iuliia Vladimirovna), народилася 14 травня 1976 р., уродженка м. Омськ Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "заступник голови арбітражного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 20. Можарова Марія Євгенівна (Можарова Мария Евгеньевна, Mozharova Mariia Evgenevna), народилася 31 жовтня 1981 р., проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Арбітражного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 8. Продовження додатка 8 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 21. Богославський Олександр Олександрович (Богославский Александр Александрович, Bogoslavskii Aleksandr Aleksandrovich), народився 28 грудня 1983 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "суддя Кримського гарнізонного військового суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 22. Копилов Денис Едуардович (Копылов Денис Эдуардович, Kopylov Denis Eduardovich), народився 21 січня 1983 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "суддя Кримського гарнізонного військового суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 23. Мамєдов Віталій Вікторович (Мамедов Виталий Викторович, Mamedov Vitalii Viktorovich), народився 11 вересня 1976 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так званий "суддя Кримського гарнізонного військового суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 9. Продовження додатка 9 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 24. Церцвадзе Георгій Давидович (Церцвадзе Георгий Давыдович, Tsertsvadze Georgii Davydovich), народився 28 серпня 1989 р., громадянин Російської Федерації, так званий "суддя Кіровського районного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 25. Старовєрова Ганна Ігорівна (Староверова Анна Игоревна, Staroverova Anna Igorevna), народилася 15 вересня 1976 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Яни Капу (колишній Красноперекопськ), Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Красноперекопського районного суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 26. Насиров Денис Рамільович (Насыров Денис Рамилевич, Nasyrov Denis Ramilevich), народився 14 серпня 1986 р., уродженець м. Стерлитамак Республіки Башкортостан, Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Саки, Автономна Республіка Крим, так званий "суддя Сакського районного суду Республіки Крим". Контактні телефони (станом на 2014 р.): +79787643280, +79876178001 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 10. Продовження додатка 10 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 27. Гурова Олена Миколаївна (Гурова Елена Николаевна, Gurova Elena Nikolaevna), народилася 19 червня 1972 р., громадянка Російської Федерації, так звана "суддя Феодосійського міського суду Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 28. Каралаш Зоя Юріївна (Каралаш Зоя Юрьевна, Karalash Zoia Iurevna), народилася 20 лютого 1968 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, так звана "суддя Центрального районного суду м. Сімферополя Республіки Крим" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 29. Горбунова Наталя Юріївна (Горбунова Наталья Юрьевна, Gorbunova Natalia Iurevna), народилася 12 березня 1976 р., уродженка м. Желєзнодорожний (тепер входить до складу м. Балашиха) Московської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "заступник голови Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 11. Продовження додатка 11 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 30. Яковлєв Андрій Сергійович (Яковлев Андрей Сергеевич, Iakovlev Andrei Sergeevich), народився 18 вересня 1974 р., уродженець м. Воронеж Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "заступник голови Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 31. Калашникова Катерина Геннадіївна (Калашникова Екатерина Геннадьевна, Kalashnikova Ekaterina Gennadevna), народилася 10 квітня 1975 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 32. Олікова Лариса Миколаївна (Оликова (Жаркова) Лариса Николаевна, Olikova (Zharkova) Larisa Nikolaevna), народилася 4 квітня 1973 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 12. Продовження додатка 12 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 33. Зарубін Олексій Валентинович (Зарубин Алексей Валентинович, Zarubin Aleksei Valentinovich), народився 14 вересня 1978 р., уродженець м. Краснодар Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 34. Карєв Олександр Юрійович (Карев Александр Юрьевич, Karev Aleksandr Iurevich), народився 3 березня 1965 р., уродженець с-ща Ясна Поляна Ташлинського району Оренбурзької області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Двадцять першого Арбітражного апеляційного суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 35. Костєрін Олександр Валерійович (Костерин Александр Валерьевич, Kosterin Aleksandr Valerevich), народився 12 лютого 1970 р., уродженець м. Волгоград Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "заступник голови Арбітражного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 13. Продовження додатка 13 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 36. Архіпова Світлана Миколаївна (Архипова Светлана Николаевна, Arkhipova Svetlana Nikolaevna), народилася 20 березня 1974 р., уродженка Клетського району Волгоградської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Арбітражного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 37. Мірошник Ганна Сергіївна (Мирошник Анна Сергеевна, Miroshnik Anna Sergeevna), народилася 25 березня 1980 р., уродженка м. Актюбінськ Республіки Казахстан, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Арбітражного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 38. Ражков Роман Олексійович (Ражков Роман Алексеевич, Razhkov Roman Alekseevich), народився 15 лютого 1979 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Арбітражного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 14. Продовження додатка 14 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 39. Звягольська Олена Сергіївна (Звягольская Елена Сергеевна, Zviagolskaia Elena Sergeevna), народилася 10 серпня 1982 р., уродженка м. Омськ Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Арбітражного суду м. Севастополя". Адреса реєстрації: Російська Федерація, м. Омськ, вул. Лукашевича, буд. 1а, кв. 66 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 40. Захарчук Сергій Іванович (Захарчук Сергей Иванович, Zakharchuk Sergei Ivanovich), народився 22 листопада 1967 р., індивідуальний податковий номер: 271307223305, уродженець острова Сахалін Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "голова Севастопольського гарнізонного військового суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 41. Золотих Володимир Васильович (Золотых Владимир Васильевич, Zolotykh Vladimir Vasilevich), народився 11 грудня 1952 р., індивідуальний податковий номер: 616606089804, уродженець Ростовської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "голова Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 15. Продовження додатка 15 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 42. Радовиль В’ячеслав Леонідович (Радовиль Вячеслав Леонидович, Radovil Viacheslav Leonidovich), народився 27 грудня 1969 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 43. Григорова Жозефіна Володимирівна (Григорова Жозефина Владимировна, Grigorova Zhozefina Vladimirovna), народилася 22 жовтня 1969 р., громадянка Російської Федерації, так звана "суддя Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 44. Устінов Олег Ілліч (Устинов Олег Ильич, Ustinov Oleg Ilich), народився 13 лютого 1963 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Севастопольського міського суду". Адреса реєстрації: Російська Федерація, м. Новосибірськ, вул. Лєсосєчная, буд. 7, кв. 91 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 16. Продовження додатка 16 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 45. Балацький Євген Васильович (Балацкий Евгений Васильевич, Balatskii Evgenii Vasilevich), народився 21 серпня 1980 р., уродженець м. Мінськ Республіки Білорусь, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 46. Сулейманова Ганна Станіславівна (Сулейманова Анна Станиславовна, Suleimanova Anna Stanislavovna), народилася 1 квітня 1975 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 47. Кожевников Ігор Володимирович (Кожевников Игорь Владимирович, Kozhevnikov Igor Vladimirovich), народився 11 квітня 1966 р., громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 17. Продовження додатка 17 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 48. Герасименко Олена Вікторівна (Герасименко Елена Викторовна, Gerasimenko Elena Viktorovna), народилася 26 червня 1975 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Севастопольського міського суду" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 49. Просолов Віктор Вікторович (Просолов Виктор Викторович, Prosolov Viktor Viktorovich), народився 29 вересня 1988 р., індивідуальний податковий номер: 262806130570, громадянин Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так званий "суддя Балаклавського районного суду м. Севастополя" Адреса реєстрації: Російська Федерація, Ставропольський край, м. Ставрополь, вул. Леніна, буд. 301, кв. 12 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 50. Сомова Інна Вікторівна (Сомова Инна Викторовна, Somova Inna Viktorovna), народилася 1 січня 1970 р., уродженка Алтайського краю Російської Федерації, громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "виконуюча обов’язки голови Гагарінського районного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років
 • 18. Продовження додатка 18 № з/п Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 51. Тумайкіна Людмила Петрівна (Тумайкина Людмила Петровна, Tumaikina Liudmila Petrovna), народилася 3 липня 1964 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "суддя Гагаринського районного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років 52. Дзюба Вікторія Григорівна (Дзюба Виктория Григорьевна, Dziuba Viktoriia Grigorevna), народилася 17 листопада 1969 р., громадянка Російської Федерації, проживає в м. Севастополь, так звана "голова Нахімовського районного суду м. Севастополя" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) запобігання виведенню капіталів за межі України; 3) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (зупинення фінансових операцій) П’ять років ____________________