1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)

Додаток
до рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 30 грудня 2021 року "Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію
Указом Президента України від 21 січня 2022 року
№21/2022
ФІЗИЧНІ ОСОБИ,
до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
1. Борисова Олена Євгеніївна (Борисова Елена Евгеньевна,
Borisova Elena Evgenyevna), народилася 14 грудня 1965 року в
м. Тулун Іркутської області Російської Федерації, громадянка
Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 28 червня 1999 р.
№ 833 призначена суддею Арбітражного суду Республіки
Бурятія Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 10 лютого 2004 р.
призначена суддею Дев'ятого арбітражного апеляційного суду
Російської Федерації.
Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської
Федерації від 11 липня 2008 р. № 245-СФ призначена суддею
Вищого арбітражного суду Російської Федерації.
Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської
Федерації від 25 червня 2014 р. № 263-СФ призначена суддею
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
Продовження додатка
2
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
Судової колегії з економічних спорів Верховного Суду
Російської Федерації
2. Гладишева Олена Вікторівна (Гладышева Елена Викторовна,
Gladysheva Elena Viktorovna), народилася 19 вересня 1977 року в
м. Омськ Російської Федерації, громадянка Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 20 квітня 2011 р.
№ 478 призначена суддею Восьмого арбітражного апеляційного
суду Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 21 травня 2015 р.
№ 253 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
3. Євдокимов Ілля В'ячеславович (Евдокимов Илья Вячеславович,
Evdokimov Ilia Vyacheslavovich), народився 1 квітня 1967 року в
м. Свердловськ (нині – Єкатеринбург) Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 13 лютого 2002 р.
№ 167 призначений суддею Арбітражного суду Свердловської
області Російської Федерації на трирічний строк.
Указом Президента Російської Федерації від 16 березня 2006 р.
№ 212 призначений суддею Арбітражного суду Свердловської
області Російської Федерації без обмеження строку
повноважень.
Указом Президента Російської Федерації від 19 грудня 2014 р.
№ 786 призначений суддею так званого "Двадцять першого
арбітражного апеляційного суду Російської Федерації"
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
Продовження додатка
3
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
4. Єгоров Євген Іванович (Егоров Евгений Иванович, Egorov
Evgeniy Ivanovich), народився 28 серпня 1962 року в м. Брянськ
Російської Федерації, громадянин Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 27 липня 2001 р.
№ 940 призначений суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 23 вересня 2018 р.
№ 540 призначений головою Арбітражного суду Брянської
області Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
5. Лєонова Людмила Володимирівна (Леонова Людмила
Владимировна, Leonova Lyudmila Vladimirovna), народилася
3 лютого 1972 року в станиці Казанська Кавказького району
Краснодарського краю Російської Федерації, громадянка
Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 23 грудня 2008 р.
№ 1823 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
6. Лобанова Галина Борисівна (Лобанова Галина Борисовна,
Lobanova Galina Borisovna), народилася 17 серпня 1969 року,
громадянка Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 26 серпня 2016 р.
№ 437 призначена суддею так званого "Євпаторійського міського
суду”. За наявною інформацією, до цього призначення займала
посаду мирового судді судової ділянки № 11 Таганрозького
судового району в м. Таганрог Ростовської області Російської
Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
П'ять років
Продовження додатка
4
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
7. Малишева Інга Олександрівна (Малышева Инга Александровна,
Malysheva Inga Aleksandrovna), народилася 13 серпня 1976 року в
м. Златоуст Челябінської області Російської Федерації,
громадянка Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 4 листопада 2004 р.
№ 1402 призначена суддею Арбітражного суду Оренбурзької
області Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 21 квітня 2008 р.
№ 536 призначена суддею Арбітражного суду Оренбурзької
області Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 12 липня 2012 р.
№ 985 призначена суддею Вісімнадцятого арбітражного
апеляційного суду Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 1 січня 2018 р. № 1
призначена суддею так званого "Двадцять першого арбітражного
апеляційного суду Російської Федерації".
Указом Президента Російської Федерації від 4 листопада 2019 р.
№ 540 призначена суддею Арбітражного суду Західно-
Сибірського округу Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
8. Манєнков Олексій Миколайович (Маненков Алексей
Николаевич, Manenkov Aleksey Nikolayevich), народився 1
червня 1963 року в с-щі Верхньодніпровське Дорогобузького
району Смоленської області Російської Федерації, громадянин
Російської Федерації.
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
П'ять років
Продовження додатка
5
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
Указом Президента Російської Федерації від 21 квітня 1997 р.
№ 396 призначений суддею Арбітражного суду м. Москва
Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 2 квітня 2012 р.
№ 363 призначений суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації.
Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської
Федерації від 17 грудня 2014 р. № 627-СФ призначений на
посаду судді Верховного Суду Російської Федерації
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
9. Нарусов Михайло Михайлович (Нарусов Михаил Михайлович,
Narusov Mikhail Mikhaylovich), народився
31 грудня 1976 року в м. Фокіно Дятьковського району
Брянської області Російської Федерації, громадянин Російської
Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 9 жовтня 2006 р.
№ 1103 призначений суддею Кіровського районного суду
Російської Федерації (м. Кіров Кіровської області Російської
Федерації).
Указом Президента Російської Федерації від 12 січня 2010 р.
№ 50 призначений суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
10. Проніна Марина Володимирівна (Пронина Марина
Владимировна, Pronina Marina Vladimirovna), народилася
15 листопада 1955 року в м. Москва Російської Федерації,
громадянка Російської Федерації.
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
П'ять років
Продовження додатка
6
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
Постановою Верховної Ради Російської Федерації від 29 травня
1992 р. № 2874-І призначена суддею Вищого арбітражного суду
Російської Федерації.
Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської
Федерації від 25 червня 2014 р. № 263-СФ призначена суддею
Судової колегії з економічних питань Верховного Суду
Російської Федерації
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
11. Радюгіна Олена Анатоліївна (Радюгина Елена Анатольевна,
Radyugina Elena Anatolyevna), народилася 9 серпня 1963 року
в м. Хабаровськ Російської Федерації, громадянка Російської
Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 30 вересня 1995 р.
№ 993 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
12. Рудаков Ігор Анатолійович (Рудаков Игорь Анатольевич,
Rudakov Igor Anatolyevich), народився 4 січня 1970 року
в м. Ростов-на-ДонуРостовської області Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації
З 23 червня 2017 р. займав посаду виконувача обов'язків
керівника управління так званої "Федеральної служби судових
приставів по Республіці Крим" – "головного судового пристава
Республіки Крим".
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
Продовження додатка
7
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
З 10 липня 2017 р. займає посаду керівника управління так
званої "Федеральної служби судових приставів по Республіці
Крим" – "головного судового пристава Республіки Крим"
13. Солодова Людмила Василівна (Солодова Людмила Васильевна,
Solodova Lyudmila Vasilyevna), народилася 7 лютого 1960 року
в с-щі Калиновий куст Брянського району Брянської області
Російської Федерації, громадянка Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 7 вересня 1995 р.
№ 913 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
14. Сорокіна Ірина В'ячеславівна (Сорокина Ирина Вячеславовна,
Sorokina Irina Vyacheslavovna), народилася 29 квітня 1969 року
в м. Скопін Рязанської області Російської Федерації, громадянка
Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 28 січня 1998 р.
№ 112 призначена суддею арбітражного суду Брянської області
Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 19 лютого 2004 р.
№ 224 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 11 березня 2016 р.
№ 111 призначена заступником голови Федерального
арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації.
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
Продовження додатка
8
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
15. Тарасенко Андрій Олексійович (Тарасенко Андрей Алексеевич,
Tarasenko Andrey Alekseyevich), народився 11 жовтня 1975 року
в м. Таганрог Ростовської області Російської Федерації,
громадянин Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 24 грудня 2008 р.
№ 1843 призначений суддею Арбітражного суду
Краснодарського краю Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 19 грудня 2014 р.
№ 786 призначений на посаду судді так званого "Двадцять
першого арбітражного апеляційного суду" в м. Севастополь
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
16. Ципляков Валерій Володимирович (Ципляков Валерий
Владимирович, Tsiplyakov Valeriy Vladimirovich), народився
15 вересня 1979 року в м. Абакан Республіки Хакасія Російської
Федерації, громадянин Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 17 липня 2007 р.
№ 921 призначений суддею Арбітражного суду Республіки
Хакасія Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 31 липня 2010 р.
№ 960 призначений суддею Арбітражного суду Республіки
Хакасія Російської Федерації.
На підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
від 28 вересня 2016 р. рекомендований до зайняття посади судді
Федерального арбітражного суду Центрального округу
Російської Федерації; займав зазначену посаду в період
2017–2020 років.
Указом Президента Російської Федерації від 30 червня 2020 р.
№ 432 призначений главою Арбітражного суду Республіки
Хакасія Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
Продовження додатка
9
№
з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата
народження, громадянство), посада/професійна діяльність
Вид обмежувального заходу (відповідно до
Закону України "Про санкції")
Строк
застосування
17. Чаусова Олена Миколаївна (Чаусова Елена Николаевна,
Chausova Elena Nikolayevna), народилася 4 травня 1970 року
в с-щі Сельцо Брянського району Брянської області Російської
Федерації, громадянка Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 19 лютого 2004 р.
№ 224 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації на трирічний строк
повноважень.
Указом Президента Російської Федерації від 25 серпня 2007 р.
№ 1098 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Центрального округу Російської Федерації без обмеження
строку повноважень
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
18. Чучунова Наталія Сергіївна (Чучунова Наталья Сергеевна,
Chuchunova Natalia Sergeyevna), народилася 5 квітня 1963 року,
громадянка Російської Федерації, кандидат юридичних наук.
Указом Президента Російської Федерації від 22 травня 2004 р.
№ 663 призначена суддею Десятого арбітражного апеляційного
суду Російської Федерації.
Указом Президента Російської Федерації від 3 квітня 2008 р.
№ 448 призначена суддею Федерального арбітражного суду
Московського округу Російської Федерації.
За поданням Президента Російської Федерації 24 квітня 2015 р.
представлена Раді Федерації на посаду судді Верховного Суду
Російської Федерації.
Постановою пленуму Верховного Суду Російської Федерації
від 26 травня 2015 р. № 18 затверджена членом Судової колегії з
економічних спорів Верховного Суду Російської Федерації
1) блокування активів – тимчасове
обмеження права особи користуватися та
розпоряджатися належним їй майном;
2) заборона участі у приватизації, оренді
державного майна резидентами іноземної
держави та особами, які прямо чи
опосередковано контролюються резидентами
іноземної держави або діють в їх інтересах;
3) запобігання виведенню капіталів за межі
України
П'ять років
___________________________________________________
1 de 9

Recomendados

депутат ветеран por
депутат ветерандепутат ветеран
депутат ветеранssusere15f981
20.1K visualizações4 slides
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673 por
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673IndianaCornell
8.4K visualizações18 slides
Doc 548205 por
Doc 548205Doc 548205
Doc 548205Rbc Rbcua
51.4K visualizações25 slides
Doc 533387 por
Doc 533387Doc 533387
Doc 533387Oleksandr Bilous
3.5K visualizações6 slides
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021 por
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №584/2021Pravotv
162 visualizações33 slides
Промова прокурора на суді над Януковичем por
Промова прокурора на суді над ЯнуковичемПромова прокурора на суді над Януковичем
Промова прокурора на суді над ЯнуковичемAndrew Vodianyi
4.4K visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

санкции компании por
санкции компаниисанкции компании
санкции компанииssusere15f981
268 visualizações8 slides
4 por
44
4Alexander Gashpar
444 visualizações10 slides
громадянство por
громадянствогромадянство
громадянствоssusere15f981
532 visualizações17 slides
4411 por
44114411
4411ssusere15f981
1.4K visualizações7 slides
буданов владислав президент україни por
буданов владислав президент українибуданов владислав президент україни
буданов владислав президент україниKyiv National Economic University
472 visualizações16 slides
4412 por
44124412
4412ssusere15f981
1.5K visualizações5 slides

Mais procurados(10)

санкции компании por ssusere15f981
санкции компаниисанкции компании
санкции компании
ssusere15f981268 visualizações
громадянство por ssusere15f981
громадянствогромадянство
громадянство
ssusere15f981532 visualizações
4411 por ssusere15f981
44114411
4411
ssusere15f9811.4K visualizações
4412 por ssusere15f981
44124412
4412
ssusere15f9811.5K visualizações
громадянство друге читання por ssusere15f981
громадянство друге читаннягромадянство друге читання
громадянство друге читання
ssusere15f981904 visualizações
Закон про реінтеграцію por Андрій Пізнюк
Закон про реінтеграціюЗакон про реінтеграцію
Закон про реінтеграцію
Андрій Пізнюк2.2K visualizações
Самопоміч проект про деокупацію por Nastya Korinovska
Самопоміч проект про деокупацію Самопоміч проект про деокупацію
Самопоміч проект про деокупацію
Nastya Korinovska272 visualizações
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056 por Michael Yudkovich
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 145934605656e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
56e1fd1cbe951885cff6ce0c289d8ec9 1459346056
Michael Yudkovich4.4K visualizações

Similar a 1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)

Sanktsii por
SanktsiiSanktsii
Sanktsii24tvua
4K visualizações10 slides
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559 por
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559ssuserab165d
84 visualizações2 slides
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638 por
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638ssuserab165d
391 visualizações2 slides
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673 por
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673ssuserab165d
1.3K visualizações18 slides
Санкції СНБО por
Санкції СНБОСанкції СНБО
Санкції СНБОSergioKupriichuk
5.9K visualizações18 slides
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна. por
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.ssuser3957bc1
109 visualizações147 slides

Similar a 1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)(20)

Sanktsii por 24tvua
SanktsiiSanktsii
Sanktsii
24tvua4K visualizações
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559 por ssuserab165d
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559
Fcbd3ccc025cf19afc260164b4d136e9 1624540559
ssuserab165d84 visualizações
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638 por ssuserab165d
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
C4fe9f21f43dc0d608362e71623e3820 1636979638
ssuserab165d391 visualizações
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673 por ssuserab165d
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 16427926731eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
1eb31ef2fd0c4c0eac017e61e0046622 1642792673
ssuserab165d1.3K visualizações
Санкції СНБО por SergioKupriichuk
Санкції СНБОСанкції СНБО
Санкції СНБО
SergioKupriichuk5.9K visualizações
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна. por ssuser3957bc1
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
Зеленский підписав указ про введення санкцій проти Путіна.
ssuser3957bc1109 visualizações
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи por ukranewscom
Додаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходиДодаток 3  фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
Додаток 3 фізичні особи, до яких застосовуються обмежувальні заходи
ukranewscom2.4K visualizações
Список фізосіб, проти яких Україна ввела санкції por tsnua
Список фізосіб, проти яких Україна ввела санкціїСписок фізосіб, проти яких Україна ввела санкції
Список фізосіб, проти яких Україна ввела санкції
tsnua43.1K visualizações
Список Савченко por АСН Украина
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
АСН Украина232 visualizações
Полный список Савченко - Сенцова por Stranaua
Полный список Савченко - СенцоваПолный список Савченко - Сенцова
Полный список Савченко - Сенцова
Stranaua858 visualizações
Санкционный "список Савченко" por ukranewscom
Санкционный "список Савченко"Санкционный "список Савченко"
Санкционный "список Савченко"
ukranewscom1.4K visualizações
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка por UkraineUnderAttack
Санкційний список Савченко-Сенцова-КольченкаСанкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
Санкційний список Савченко-Сенцова-Кольченка
UkraineUnderAttack183 visualizações
Украина ввела санкции по «списку Савченко» por ИнфоРезист
Украина ввела санкции по «списку Савченко»Украина ввела санкции по «списку Савченко»
Украина ввела санкции по «списку Савченко»
ИнфоРезист 3.1K visualizações
Список Савченко por tsnua
Список СавченкоСписок Савченко
Список Савченко
tsnua6K visualizações
Перечень физ- и юрлиц por redactor_news_pn
Перечень физ- и юрлицПеречень физ- и юрлиц
Перечень физ- и юрлиц
redactor_news_pn2.9K visualizações
санкциилюди por ssusere15f981
санкциилюдисанкциилюди
санкциилюди
ssusere15f981436 visualizações
Санкції проти Козака por BabelNews
Санкції проти КозакаСанкції проти Козака
Санкції проти Козака
BabelNews15K visualizações

Mais de IndianaCornell

2.doc por
2.doc2.doc
2.docIndianaCornell
34.3K visualizações329 slides
1.doc por
1.doc1.doc
1.docIndianaCornell
34.5K visualizações230 slides
Юридичні особи.pdf por
Юридичні особи.pdfЮридичні особи.pdf
Юридичні особи.pdfIndianaCornell
15.2K visualizações310 slides
Фізичні особи.pdf por
Фізичні особи.pdfФізичні особи.pdf
Фізичні особи.pdfIndianaCornell
15.9K visualizações41 slides
Загальний перелік.pdf por
Загальний перелік.pdfЗагальний перелік.pdf
Загальний перелік.pdfIndianaCornell
11.9K visualizações17 slides
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdfIndianaCornell
6K visualizações191 slides

Mais de IndianaCornell(14)

2.doc por IndianaCornell
2.doc2.doc
2.doc
IndianaCornell34.3K visualizações
1.doc por IndianaCornell
1.doc1.doc
1.doc
IndianaCornell34.5K visualizações
Юридичні особи.pdf por IndianaCornell
Юридичні особи.pdfЮридичні особи.pdf
Юридичні особи.pdf
IndianaCornell15.2K visualizações
Фізичні особи.pdf por IndianaCornell
Фізичні особи.pdfФізичні особи.pdf
Фізичні особи.pdf
IndianaCornell15.9K visualizações
Загальний перелік.pdf por IndianaCornell
Загальний перелік.pdfЗагальний перелік.pdf
Загальний перелік.pdf
IndianaCornell11.9K visualizações
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf por IndianaCornell
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
2a472f85dfdd0924a0251adf4879e778_1679134850.pdf
IndianaCornell6K visualizações
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf por IndianaCornell
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf
4c0e76421fde67fbc1a60baac489f772_1679134785.pdf
IndianaCornell6.2K visualizações
Перелік КЕМ.pdf por IndianaCornell
Перелік КЕМ.pdfПерелік КЕМ.pdf
Перелік КЕМ.pdf
IndianaCornell102 visualizações
Mariupol.pdf por IndianaCornell
Mariupol.pdfMariupol.pdf
Mariupol.pdf
IndianaCornell8.4K visualizações
PZ_140622_print_DS.pdf por IndianaCornell
PZ_140622_print_DS.pdfPZ_140622_print_DS.pdf
PZ_140622_print_DS.pdf
IndianaCornell9.1K visualizações
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf por IndianaCornell
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdfDoroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
Doroznya_karta_koordenaciynuy-chtab.pdf
IndianaCornell10.3K visualizações
2212-ІХ.pdf por IndianaCornell
2212-ІХ.pdf2212-ІХ.pdf
2212-ІХ.pdf
IndianaCornell6.2K visualizações
Celex 32022 r0427_en_txt por IndianaCornell
Celex 32022 r0427_en_txtCelex 32022 r0427_en_txt
Celex 32022 r0427_en_txt
IndianaCornell23.9K visualizações
документ Microsoft word por IndianaCornell
документ Microsoft wordдокумент Microsoft word
документ Microsoft word
IndianaCornell12.9K visualizações

1235942e6d2d8791562398be3fbd93f0 1642792308 (1)

 • 1. Додаток до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 21 січня 2022 року №21/2022 ФІЗИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 1. Борисова Олена Євгеніївна (Борисова Елена Евгеньевна, Borisova Elena Evgenyevna), народилася 14 грудня 1965 року в м. Тулун Іркутської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 28 червня 1999 р. № 833 призначена суддею Арбітражного суду Республіки Бурятія Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 10 лютого 2004 р. призначена суддею Дев'ятого арбітражного апеляційного суду Російської Федерації. Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації від 11 липня 2008 р. № 245-СФ призначена суддею Вищого арбітражного суду Російської Федерації. Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації від 25 червня 2014 р. № 263-СФ призначена суддею 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років
 • 2. Продовження додатка 2 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування Судової колегії з економічних спорів Верховного Суду Російської Федерації 2. Гладишева Олена Вікторівна (Гладышева Елена Викторовна, Gladysheva Elena Viktorovna), народилася 19 вересня 1977 року в м. Омськ Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 20 квітня 2011 р. № 478 призначена суддею Восьмого арбітражного апеляційного суду Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 21 травня 2015 р. № 253 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 3. Євдокимов Ілля В'ячеславович (Евдокимов Илья Вячеславович, Evdokimov Ilia Vyacheslavovich), народився 1 квітня 1967 року в м. Свердловськ (нині – Єкатеринбург) Російської Федерації, громадянин Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 13 лютого 2002 р. № 167 призначений суддею Арбітражного суду Свердловської області Російської Федерації на трирічний строк. Указом Президента Російської Федерації від 16 березня 2006 р. № 212 призначений суддею Арбітражного суду Свердловської області Російської Федерації без обмеження строку повноважень. Указом Президента Російської Федерації від 19 грудня 2014 р. № 786 призначений суддею так званого "Двадцять першого арбітражного апеляційного суду Російської Федерації" 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років
 • 3. Продовження додатка 3 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 4. Єгоров Євген Іванович (Егоров Евгений Иванович, Egorov Evgeniy Ivanovich), народився 28 серпня 1962 року в м. Брянськ Російської Федерації, громадянин Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 27 липня 2001 р. № 940 призначений суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 23 вересня 2018 р. № 540 призначений головою Арбітражного суду Брянської області Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 5. Лєонова Людмила Володимирівна (Леонова Людмила Владимировна, Leonova Lyudmila Vladimirovna), народилася 3 лютого 1972 року в станиці Казанська Кавказького району Краснодарського краю Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 23 грудня 2008 р. № 1823 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 6. Лобанова Галина Борисівна (Лобанова Галина Борисовна, Lobanova Galina Borisovna), народилася 17 серпня 1969 року, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 26 серпня 2016 р. № 437 призначена суддею так званого "Євпаторійського міського суду”. За наявною інформацією, до цього призначення займала посаду мирового судді судової ділянки № 11 Таганрозького судового району в м. Таганрог Ростовської області Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; П'ять років
 • 4. Продовження додатка 4 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 3) запобігання виведенню капіталів за межі України 7. Малишева Інга Олександрівна (Малышева Инга Александровна, Malysheva Inga Aleksandrovna), народилася 13 серпня 1976 року в м. Златоуст Челябінської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 4 листопада 2004 р. № 1402 призначена суддею Арбітражного суду Оренбурзької області Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 21 квітня 2008 р. № 536 призначена суддею Арбітражного суду Оренбурзької області Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 12 липня 2012 р. № 985 призначена суддею Вісімнадцятого арбітражного апеляційного суду Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 1 січня 2018 р. № 1 призначена суддею так званого "Двадцять першого арбітражного апеляційного суду Російської Федерації". Указом Президента Російської Федерації від 4 листопада 2019 р. № 540 призначена суддею Арбітражного суду Західно- Сибірського округу Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 8. Манєнков Олексій Миколайович (Маненков Алексей Николаевич, Manenkov Aleksey Nikolayevich), народився 1 червня 1963 року в с-щі Верхньодніпровське Дорогобузького району Смоленської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації. 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи П'ять років
 • 5. Продовження додатка 5 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування Указом Президента Російської Федерації від 21 квітня 1997 р. № 396 призначений суддею Арбітражного суду м. Москва Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 2 квітня 2012 р. № 363 призначений суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації. Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації від 17 грудня 2014 р. № 627-СФ призначений на посаду судді Верховного Суду Російської Федерації опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України 9. Нарусов Михайло Михайлович (Нарусов Михаил Михайлович, Narusov Mikhail Mikhaylovich), народився 31 грудня 1976 року в м. Фокіно Дятьковського району Брянської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 9 жовтня 2006 р. № 1103 призначений суддею Кіровського районного суду Російської Федерації (м. Кіров Кіровської області Російської Федерації). Указом Президента Російської Федерації від 12 січня 2010 р. № 50 призначений суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 10. Проніна Марина Володимирівна (Пронина Марина Владимировна, Pronina Marina Vladimirovna), народилася 15 листопада 1955 року в м. Москва Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи П'ять років
 • 6. Продовження додатка 6 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування Постановою Верховної Ради Російської Федерації від 29 травня 1992 р. № 2874-І призначена суддею Вищого арбітражного суду Російської Федерації. Постановою Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації від 25 червня 2014 р. № 263-СФ призначена суддею Судової колегії з економічних питань Верховного Суду Російської Федерації опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України 11. Радюгіна Олена Анатоліївна (Радюгина Елена Анатольевна, Radyugina Elena Anatolyevna), народилася 9 серпня 1963 року в м. Хабаровськ Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 30 вересня 1995 р. № 993 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 12. Рудаков Ігор Анатолійович (Рудаков Игорь Анатольевич, Rudakov Igor Anatolyevich), народився 4 січня 1970 року в м. Ростов-на-ДонуРостовської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації З 23 червня 2017 р. займав посаду виконувача обов'язків керівника управління так званої "Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим" – "головного судового пристава Республіки Крим". 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років
 • 7. Продовження додатка 7 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування З 10 липня 2017 р. займає посаду керівника управління так званої "Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим" – "головного судового пристава Республіки Крим" 13. Солодова Людмила Василівна (Солодова Людмила Васильевна, Solodova Lyudmila Vasilyevna), народилася 7 лютого 1960 року в с-щі Калиновий куст Брянського району Брянської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 7 вересня 1995 р. № 913 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 14. Сорокіна Ірина В'ячеславівна (Сорокина Ирина Вячеславовна, Sorokina Irina Vyacheslavovna), народилася 29 квітня 1969 року в м. Скопін Рязанської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 28 січня 1998 р. № 112 призначена суддею арбітражного суду Брянської області Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 19 лютого 2004 р. № 224 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 11 березня 2016 р. № 111 призначена заступником голови Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації. 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років
 • 8. Продовження додатка 8 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 15. Тарасенко Андрій Олексійович (Тарасенко Андрей Алексеевич, Tarasenko Andrey Alekseyevich), народився 11 жовтня 1975 року в м. Таганрог Ростовської області Російської Федерації, громадянин Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 24 грудня 2008 р. № 1843 призначений суддею Арбітражного суду Краснодарського краю Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 19 грудня 2014 р. № 786 призначений на посаду судді так званого "Двадцять першого арбітражного апеляційного суду" в м. Севастополь 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 16. Ципляков Валерій Володимирович (Ципляков Валерий Владимирович, Tsiplyakov Valeriy Vladimirovich), народився 15 вересня 1979 року в м. Абакан Республіки Хакасія Російської Федерації, громадянин Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 17 липня 2007 р. № 921 призначений суддею Арбітражного суду Республіки Хакасія Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 31 липня 2010 р. № 960 призначений суддею Арбітражного суду Республіки Хакасія Російської Федерації. На підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 28 вересня 2016 р. рекомендований до зайняття посади судді Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації; займав зазначену посаду в період 2017–2020 років. Указом Президента Російської Федерації від 30 червня 2020 р. № 432 призначений главою Арбітражного суду Республіки Хакасія Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років
 • 9. Продовження додатка 9 № з/п Прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційні дані (дата народження, громадянство), посада/професійна діяльність Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України "Про санкції") Строк застосування 17. Чаусова Олена Миколаївна (Чаусова Елена Николаевна, Chausova Elena Nikolayevna), народилася 4 травня 1970 року в с-щі Сельцо Брянського району Брянської області Російської Федерації, громадянка Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 19 лютого 2004 р. № 224 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації на трирічний строк повноважень. Указом Президента Російської Федерації від 25 серпня 2007 р. № 1098 призначена суддею Федерального арбітражного суду Центрального округу Російської Федерації без обмеження строку повноважень 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років 18. Чучунова Наталія Сергіївна (Чучунова Наталья Сергеевна, Chuchunova Natalia Sergeyevna), народилася 5 квітня 1963 року, громадянка Російської Федерації, кандидат юридичних наук. Указом Президента Російської Федерації від 22 травня 2004 р. № 663 призначена суддею Десятого арбітражного апеляційного суду Російської Федерації. Указом Президента Російської Федерації від 3 квітня 2008 р. № 448 призначена суддею Федерального арбітражного суду Московського округу Російської Федерації. За поданням Президента Російської Федерації 24 квітня 2015 р. представлена Раді Федерації на посаду судді Верховного Суду Російської Федерації. Постановою пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 26 травня 2015 р. № 18 затверджена членом Судової колегії з економічних спорів Верховного Суду Російської Федерації 1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 3) запобігання виведенню капіталів за межі України П'ять років ___________________________________________________