O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Nevalstisko organizāciju sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana un gada pārskatu iesniegšana par veikto sabiedr...
I Sabiedriskā labuma organizāciju statusa iegūšanai iesniedzamie dokumenti <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums...
Veidlapa “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”
Veidlapa “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”
Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanai, par sabiedriskā labuma organizācijas statusu, izskatāmie dokumenti <ul><li>S...
Nosacījumi, lai Valsts ieņēmumu dienests pieņemtu lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu <ul><li>...
Atteikums piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul>...
<ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>13.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzra...
Raksturīgākās kļūdas aizpildot gada pārskatu 2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.808 “Noteikumi par biedrīb...
Raksturīgākās kļūdas aizpildot gada pārskatu
Organizāciju, kas ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, gada pārskata sagatavošana un iesniegšana <ul><li>Pa...
Sabiedriskā labuma organizāciju mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumi <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāci...
Sabiedriskā labuma organizācijas darbības ierobežojumi <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>1...
Piemērs Nr.1 SIA “Vīrs” Sabiedriskā labuma guvējs Dēls Biedrība “Sieva”
Piemērs Nr.2 SIA “1” īpašnieks Jānis Bērziņš Biedrība “2” valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņs Sabiedriskā labuma guvējs Dēls
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>14.pa...
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana <ul><li>5) sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta a...
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><...
Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana <ul><li>(4) Šā panta otrajā daļā minētajām biedrībām, nodib...
Gada pārskatu sagatavošanas normatīvo aktu bāze <ul><li>2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.808 „Noteikumi ...
Izmantojamie resursi <ul><li>Aktuālā informācija </li></ul><ul><li>www.vid.gov.lv Sabiedriskā labuma statuss - SLO statu...
<ul><li>VID Nodokļu pārvaldes Sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas daļas kontaktu informācija: </li></ul><ul><l...
Paldies par uzmanību!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nvo slo statusa_iegusana_un_gada_parskatu_iesniegsana_par_slo_darbibu

 • Entre para ver os comentários

Nvo slo statusa_iegusana_un_gada_parskatu_iesniegsana_par_slo_darbibu

 1. 1. Nevalstisko organizāciju sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana un gada pārskatu iesniegšana par veikto sabiedriskā labuma darbību Edgars Šidlovskis Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas daļas galvenais speciālists 24.03.2011.
 2. 2. I Sabiedriskā labuma organizāciju statusa iegūšanai iesniedzamie dokumenti <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība </li></ul><ul><li>(1) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlās iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā Valsts ieņēmumu dienests paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu. </li></ul><ul><li>(2) Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija iesniegumam pievieno savu iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu atbilstoši veidlapai, kuru apstiprina Ministru kabinets. </li></ul><ul><li>(2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.407 “Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu”). </li></ul>
 3. 3. Veidlapa “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”
 4. 4. Veidlapa “Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”
 5. 5. Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanai, par sabiedriskā labuma organizācijas statusu, izskatāmie dokumenti <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība </li></ul><ul><li>(3) Lai varētu pieņemt lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, tiek izvērtēti šādi dokumenti un ziņas: </li></ul><ul><li>1) Uzņēmumu reģistra lēmums par ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā un tajā iekļautās ziņas; </li></ul><ul><li>2) tikai attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem – lēmums par biedrības vai nodibinājuma dibināšanu vai – testamentārā nodibinājuma gadījumā – testaments; </li></ul><ul><li>3) tikai attiecībā uz reliģiskajām organizācijām – ziņas par reliģiskās organizācijas amatpersonām (vadības un revīzijas komisijas locekļiem), identificējot to vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu; </li></ul><ul><li>4) statūti, satversme vai nolikums; </li></ul><ul><li>5) gada pārskats, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir pienākums to sagatavot; </li></ul><ul><li>6) nekustamā īpašuma nodokļa administrācijas izziņa par šā nodokļa samaksu; </li></ul><ul><li>7) komisijas motivēts atzinums. </li></ul>
 6. 6. Nosacījumi, lai Valsts ieņēmumu dienests pieņemtu lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu <ul><li> Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>7.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas kārtība </li></ul><ul><li>(4) Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: </li></ul><ul><li>1) biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība un biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija veic sabiedriskā labuma darbību; </li></ul><ul><li>2) biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai nav nodokļu parādu. </li></ul>
 7. 7. Atteikums piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>8.pants. Atteikums piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu </li></ul><ul><li>Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par atteikumu piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statusu pieņem, pamatojoties uz komisijas motivētu atzinumu, ja: </li></ul><ul><li>1) biedrības vai nodibinājuma statūtos, satversmē vai nolikumā norādītais mērķis vai biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbība neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai; </li></ul><ul><li>2) Valsts ieņēmumu dienests, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas darbībā; </li></ul><ul><li>3) biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir nodokļu parādi; </li></ul><ul><li>4) biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija pēc pirmā Valsts ieņēmumu dienesta rakstveida pieprasījuma 90 dienu laikā nav iesniegusi šā likuma 7.panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā minētās ziņas un dokumentus. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>13.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības uzraudzība </li></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma organizācija katru gadu līdz 31.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iepriekšējā gada darbības pārskatu (papīra formātā un elektroniski). </li></ul><ul><li>Gada pārskats sastāv no: </li></ul><ul><li>- bilances (reliģiskās organizācijas bilanci iesniedz, ja ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā lielāki par Ls 25 000); </li></ul><ul><li>- ieņēmumu un izdevumu pārskata; </li></ul><ul><li>- ziedojumu un dāvinājumu pārskata; </li></ul><ul><li>- ziņojuma vai reliģiskām organizācijām pielikuma (reliģiskās organizācijas pielikumu iesniedz, ja ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā lielāki par Ls 25 000). </li></ul><ul><li>(3) Komisijas katru gadu izskata sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu (05.05.2010. MK noteikumi Nr.407), kā arī Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, izvērtē sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai. </li></ul>II Organizāciju, kas ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, gada pārskata sagatavošana un iesniegšana
 9. 9. Raksturīgākās kļūdas aizpildot gada pārskatu 2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 22.punkts; 2006.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” 22.punkts.
 10. 10. Raksturīgākās kļūdas aizpildot gada pārskatu
 11. 11. Organizāciju, kas ieguvušas sabiedriskā labuma organizācijas statusu, gada pārskata sagatavošana un iesniegšana <ul><li>Papildus gada pārskatam pievieno: </li></ul><ul><li>1. Administratīvo izdevumu pārskatu </li></ul><ul><li>- 2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.808 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem” 3.punkts; </li></ul><ul><li>- 2006.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.928 “Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem” 2.punkts. </li></ul><ul><li>2. Detalizētu informāciju par ziedojumu izlietojumu (sagatavo brīvā formā, kurā iekļauj no gada pārskata sastāvdaļas - Ziedojumu un dāvinājumu pārskata izlietojuma daļas, norādīto kopējo izlietoto ziedojumu summas atšifrējumu, detalizēti norādot pa maksājumu veidiem, kur un kādam mērķim ziedojumu summa izlietota). </li></ul>
 12. 12. Sabiedriskā labuma organizāciju mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumi <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>11.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas ierobežojumi. </li></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma organizācijai ir pienākums izlietot savu mantu un finanšu līdzekļus attiecīgās organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem. </li></ul><ul><li>Ja sabiedriskā labuma organizācijas saņemto ziedojumu kopsumma kalendārajā gadā pārsniedz 12 minimālās mēneša darba algas, šai organizācijai ir pienākums ne mazāk kā 75 procentus no šīs kopsummas, ko veido attiecīgajā kalendārajā gadā izlietotie ziedojumi un ieņēmumi no tās saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus, izlieto tikai tai sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai. </li></ul><ul><li>.. Sabiedriskā labuma organizācija administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 25 procentus no attiecīgajā taksācijas periodā (kalendārajā gadā) izlietotajiem vispārējiem ziedojumiem. </li></ul><ul><li>(5) Sabiedriskā labuma organizācija nedrīkst bez atlīdzības nodot tai ziedoto mantu vai finanšu līdzekļus komercdarbības, kā arī tādu darbību veikšanai, kuras saistītas ar politisko organizāciju (partiju) darbības vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu. </li></ul>
 13. 13. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības ierobežojumi <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>12.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas darbības ierobežojumi. </li></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma organizācijai aizliegt sadalīt savu mantu un finanšu līdzekļus starp dibinātājiem, valdes vai citu pārvaldes institūciju (ja tādas izveidotas) locekļiem, kā arī izmantot tā, lai tieši vai netieši gūtu labumu (galvojumus, aizdevumus, vekseļus, kā arī citus materiālus labumus). </li></ul><ul><li>Šā panta pirmās daļas noteikums attiecas arī uz sabiedriskā labuma organizācijas dibinātāju, valdes vai citu pārvaldes institūciju (ja tādas izveidotas) locekļu laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei. </li></ul><ul><li>Ja persona saņem atlīdzību par darbību sabiedriskā labuma organizācijā, šai atlīdzībai jābūt samērīgai un pamatotai ar veicamajiem darbiem un sabiedriskā labuma organizācijas finansiālo stāvokli. </li></ul>
 14. 14. Piemērs Nr.1 SIA “Vīrs” Sabiedriskā labuma guvējs Dēls Biedrība “Sieva”
 15. 15. Piemērs Nr.2 SIA “1” īpašnieks Jānis Bērziņš Biedrība “2” valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņs Sabiedriskā labuma guvējs Dēls
 16. 16. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>14.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana. </li></ul><ul><li>(1) Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu var pieņemt, ja: </li></ul><ul><li>1) sabiedriskā labuma organizācija savu mantu vai finanšu līdzekļus nav izlietojusi tām sabiedriskā labuma darbības jomai, kura minēta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu attiecīgajai organizācijai, šīs organizācijas statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem mērķiem vai nav ievērojusi šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus; </li></ul><ul><li>2) Valsts ieņēmumu dienests, prokurors, cita iestāde vai tiesa ir konstatējusi būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus sabiedriskā labuma organizācijas darbībā; </li></ul><ul><li>3) sabiedriskā labuma organizācija neveic nodokļu maksājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; </li></ul><ul><li>4) sabiedriskā labuma organizācija savā darbībā būtiski pārkāpusi šā likuma noteikumus; </li></ul>
 17. 17. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšana <ul><li>5) sabiedriskā labuma organizācijas pamatdarbība nav saistīta ar statūtos, satversmē vai nolikumā norādītajiem darbības mērķiem vai neatbilst sabiedriskā labuma darbības būtībai, vai šī organizācija ir sniegusi nepatiesas ziņas; </li></ul><ul><li>6) komisija, izskatot sabiedriskā labuma organizācijas gada pārskatu, iepriekšējā gada darbības pārskatu, Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par nodokļu samaksu un pašvaldības izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu, kā arī informāciju par pārbaudes rezultātiem šā likuma 13.panta trešajā daļā minētajā gadījumā, izvērtējot sabiedriskā labuma organizācijas darbības atbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai, ir sniegusi motivētu atzinumu par sabiedriskā labuma organizācijas darbības neatbilstību sabiedriskā labuma darbības būtībai; </li></ul><ul><li>7) sabiedriskā labuma organizācija ir iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu ar lūgumu atņemt tai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. </li></ul>
 18. 18. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana <ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums: </li></ul><ul><li>15.pants. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtotu piešķiršanu. </li></ul><ul><li>(1) Ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā gadu pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu. </li></ul><ul><li>(2) Ja biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3. vai 7.punktu, tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pēc būtības izskata ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu. </li></ul><ul><li>(3) Lēmums par atteikumu izskatīt pēc būtības šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto iesniegumu neliedz iesniegt šādu iesniegumu atkārtoti pēc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā termiņa izbeigšanās. </li></ul>
 19. 19. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtota piešķiršana <ul><li>(4) Šā panta otrajā daļā minētajām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kurām sabiedriskā labuma organizācijas statuss atņemts, pamatojoties uz šā likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, sabiedriskā labuma organizācijas statusu var piešķirt atkārtoti, ja novērsti konstatētie pārkāpumi un saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumu ir saņemts kompetentās iestādes apliecinājums par šo pārkāpumu novēršanu. </li></ul><ul><li>(5) Ja, pārsūdzot lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu, tiesa pieteikumu atzīst par pamatotu, bet tiesvedības laikā attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir jau atkārtoti piešķirts un atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tad šī biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija neatgūst sabiedriskā labuma organizācijas statusu un tās iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atkārtotu piešķiršanu izskata atbilstoši šā panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai. </li></ul>
 20. 20. Gada pārskatu sagatavošanas normatīvo aktu bāze <ul><li>2006.gada 3.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”; </li></ul><ul><li>2006.gada 14.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.928 „Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”; </li></ul><ul><li>Organizācijas, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss: </li></ul><ul><li>2005.gada 4.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.11 „Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem”; </li></ul><ul><li>2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.407 „Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu”. </li></ul>
 21. 21. Izmantojamie resursi <ul><li>Aktuālā informācija </li></ul><ul><li>www.vid.gov.lv Sabiedriskā labuma statuss - SLO statusa piešķiršana </li></ul><ul><li>- SLO statusa saglabāšana </li></ul><ul><li>- Aktuālā informācija </li></ul><ul><li>- Nodokļu atvieglojumi </li></ul><ul><li>- Normatīvie akti </li></ul><ul><li>- Sabiedriskā labuma komisija </li></ul><ul><li>- SLO reģistrs </li></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju reģistrs </li></ul><ul><li>www.fm.gov.lv Sabiedriskā labuma statuss SLO reģistrs </li></ul>
 22. 22. <ul><li>VID Nodokļu pārvaldes Sabiedriskā labuma organizāciju administrēšanas daļas kontaktu informācija: </li></ul><ul><li>- Edgars Šidlovskis (tel.67028836, e-pasts [email_address] ); </li></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma komisijas e-pasts slk@vid.gov.lv. </li></ul>
 23. 23. Paldies par uzmanību!

×